späť na zoznam chorôb

Predčasná ejakulácia: Aké má príčiny, ako sa lieči? + Tipy na predĺženie styku

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Predčasná ejakulácia: Aké má príčiny, ako sa lieči? + Tipy na predĺženie styku
Zdroj foto: Getty images

Predčasná ejakulácia je častý problém, ktorý negatívne vplýva na psychiku muža. Samozrejme, že ho rovnako nepriaznivo hodnotia aj ženy. Medzinárodná klasifikácia chorôb radí tento problém medzi sexuálne poruchy, ktoré nie sú spôsobené organickou poruchou alebo chorobou. Čo ju presne spôsobuje a ako sa dá pri nej pomôcť?


Príznaky Predčasnej ejakulácie

Charakteristika

Predčasná ejakulácia je problém, ktorý trápi najmä mladých mužov. A to najmä tých, ktorí sú práve na začiatku svojej sexuálnej kariéry. Nemajú ešte dostatok skúseností a nevedia ovládať svoje sexuálne túžby.

Skoré vyvrcholenie a výron semena však existuje i v mužov starších a skúsených.

Predčasná ejakulácia sa v medzinárodnej klasifikácii chorôb, čiže MKCH-10, radí pod poruchy pohlavných funkcií nezapríčinených organickou poruchou alebo chorobou (dysfunctio sexualis non organica). Presnejšie F52.4 predčasná ejakulácia, odborne aj ejaculatio praecox.

Predčasná ejakulácia je sexuálna dysfunkcia

Sexualita ľudí, a teda aj ich sexuálne správanie, prešla dlhodobým evolučným procesom. Samozrejme, u ľudí stále pozostáva pudová zložka, ktorá núti jedinca vyhľadávať si sexuálneho partnera. Výsledkom je následne reprodukcia a udržanie existencie rodu, kmeňa, rodiny a ľudstva.

Avšak, pohlavný život je dôležitým komponentom vzťahu medzi osobami.

Čiže nie je to len jednoduchá pomôcka pre udržanie populácie ľudí.

Uvádza sa, že sexualita človeka obsahuje zložky ako je: 
sexuálna identifikácia,
sexuálna orientácia,
sexuálne emócie,
medzi ktoré patrí napríklad vzrušenie,
orgazmus, ale aj stav zamilovania sa,
a ďalšou zložkou je aj sexuálne správanie.

Sexuálna dysfunkcia je kvantitatívna porucha sexuálnej výkonnosti.

Táto porucha môže zasiahnuť napríklad oblasť:

 1. sexuálnej túžby
 2. sexuálneho vzrušenia
 3. orgazmus
 4. sexuálne uspokojenie

Dôležité informácie sa získavajú z hodnotenia otázok ako:

 • sexuálna atraktivita
 • sexuálna aktivita
 • frekvencia pohlavného spojenia
 • dĺžka k ejakulácii
 • vyhľadávanie partnera
 • spolupráca a ochota partnera pri styku

Medzi najčastejšie sexuálne dysfunkcie patrí nedostatočná tuhosť pohlavného údu, čiže porucha erekcie. Následne predčasná ejakulácia. Ale napríklad aj porucha libida, ktorá sa vyskytuje najmä u žien. A podobne, časté ženské sexuálne ťažkosti sú aj porucha sexuálnej vzrušivosti, čiže frigidita alebo vaginizmus.

Ejakulácia je...

Ejakulácia, čiže výron semena, je vypudenie, vystreknutie semena z pohlavného údu. Dochádza k nej pri pohlavnom styku, pri masturbácii, ale aj spontánne. Označenie samovoľného odchodu semena u mužov sa označuje aj ako polúcia. Ejakulácia prebieha spolu s pocitom vyvrcholenia, čiže s orgazmom.

Čísla o ejakulácii: 
Muž ejakuluje v živote približne 7500 krát. 
Množstvo ejakulátu je od 0,1 - 10 mililitrov. 
Počas života to tvorí asi 17 litrov ejakulátu. 

Spermia musí prekonať asi 10 cm, aby sa dostala ku vajíčku. 
Spermia sa môže vo vhodnom prostredí dožiť až 6 dní. 
Priemerný počet spermií v 1 ml je asi 120 miliónov. 
Avšak, v dnešnej dobe pre negatívne vplyvy klesá aj na 25 miliónov. 

K úspešnému sexuálnemu spojeniu je potrebná erekcia.

Tá prebieha na základe nervových podnetov, ktoré majú za následok rozšírenie ciev v penise. Pri erekcii a ejakulácii sa zúčastňujú nervové, svalové cievne a hormonálne činitele. Penis sa plní krvou. Po určitom čase dráždenia nastupuje fáza emisie, teda transportu ejakulátu (semena) cez močovú rúru.

Pri ejakulácii dochádza ku vzťahu svalov, to spôsobí vystrelenie ejakulátu. Počas tejto fázy dochádza aj k orgazmu, teda vyvrcholeniu muža. Iné tvrdenie je, že orgazmus môže byť výsledkom uvoľnenia svalov, ktoré sa zúčastňujú pri ejakulácii. 

A čo je to tá predčasná ejakulácia?

Predčasná ejakulácia, ejaculatio praecox, má mnoho definícií.

Dá sa opísať ako stav, keď súlož trvá kratšie ako jednu minútu. Iné tvrdenie ju opisuje ako neschopnosť dostatočného oddialenia ejakulácie, výronu semena, aby prišlo k uspokojeniu z pohlavného styku.

Alebo, ak muž dosiahne vyvrcholenie s výronom semena veľmi rýchlo po začatí styku, a partnerka vyvrcholenie nedosiahla.

Časové rozmedzie pre určenie predčasnej ejakulácie podľa sexuológov je, ak nej dochádza po 30 - 60 sekundách po vniknutí penisu do vagíny.

Samozrejme, to ako dlho má pohlavný styk trvať je individuálna otázka. Niekto potrebuje k dosiahnutiu orgazmu 2 minúty, iný 10 minút. Uvádza sa, že priemerná dĺžka pohlavného styku potrebná k vyvrcholenia je 3 - 7 minút. Avšak, niektorým ženám to môže trvať aj 10 minúť.

3 - 7 minút je priemerný čas pre dosiahnutie orgazmu. 
10,2 % žien nemá orgazmus vôbec. 
27,5 žien ho vo väčšine stykov dosahuje v priebehu 1 minúty. 

Predčasná ejakulácia sa rozdeľuje na viacero foriem:

 1. pred zavedením penisu do pošvy - ante portas, čiže pred bránami
 2. pri vniknutí penisu do pošvy - intra portas, teda v bránach
 3. veľmi skoro pri zahájení pohybov

Následne je známe i delenie na primárnu a sekundárnu.

Ako primárna sa označuje taká, ktorá pretrváva od prvého pohlavného styku. Sekundárnou príčinou predčasnej ejakulácie môže byť napríklad krátka uzdička penisu či zápal žaluďa. Pričom väčšinou sú to práve psychické faktory.

Aké sú ostatné príčiny skorého vyvrcholenia muža?

Príčiny

Príčiny predčasnej ejakulácie sú rôzne. Ako primárna predčasná ejakulácia sa uvádza taká, ktorá sa vyskytuje od prvého pohlavného styku. Sekundárna porucha má pôvod v inom telesnom či duševnom probléme.

Predčasný výron semena sa vyskytuje v každom veku.

Pôvodca skorého výronu semena môže byť biologický, psychický, ale tiež sociálny či zmiešaný. Preto sa v niektorých prípadoch nedá určiť jednoznačná príčina a treba ju vystopovať. Problém môže trvať krátkodobo, ale môže byť aj trvalý.

Dôležité je odborné vyšetrenie u urológa alebo sexuológa, a to hlavne vtedy ak tieto ťažkosti pretrvávajú dlhodobo.

Tabuľka uvádza možné príčiny predčasnej ejakulácie

Forma Popis
Biologická
 • hypersenzitivita
 • znížený prach pre vyvolanie ejakulačného reflexu
Psychická
 • neurotická povaha človeka
Sociálna
 • vzťahové problémy
Zmiešaná
 • má multifaktoriálne príčiny
 • vyskytuje sa vo väčšine prípadov

Predčasná ejakulácia sa vyskytuje hlavne v mladosti. U mužov, ktorí ešte nemajú dostatočnú skúsenosť a sú príliš vzrušení. Zavedenie pohlavného údu, pohyby údu v pošve a neschopnosť ovládania vzrušenia u nich vyvolá ejakuláciu.

Toto skoré vyvrcholenie môže spôsobiť nepochopenie zo strany partnerky.

Negatívna skúsenosť môže viesť k obavám z ďalšieho sexuálneho styku a zo zlyhania. Vzniká začarovaný kruh, ktorý môže byť v konečnom dôsledku výsledkom poruchy erekcie. Opakované zlyhania vedú často k rozpadu vzťahu a k zhoršeniu psychiky mladého muža.

Príčiny predčasnej ejakulácie v skratke (tabuľka)

 • začiatok sexuálnej aktivity
 • málo skúseností
 • nedôvera v sebe samom
 • obava v sklamaní partnerky
 • opakované epizódy predčasnej ejakulácie
 • nová známosť
 • menej časté sexuálne styky
 • dlhé obdobie bez pohlavného styku, sexuálna abstinencia, psychické a aj hormonálne napätie
 • stres
 • depresia
 • úzkosť
 • vzťahové problémy
 • genetická predispozícia
 • hypersenzitivita, čiže zvýšená sexuálna dráždivosť
 • znížený prach pre vyvolanie ejakulačného reflexu
 • krátka uzdička penisu
 • chronický zápal penisu
 • zápal predkožky
 • zápal prostaty
 • porucha činnosti štítnej žľazy
 • niektoré lieky

V mnohých oblastiach zdravia a ľudského tela sa skloňujú slová ako zdravý životný štýl, zdravá strava, nadváha obezita a, samozrejme, aj fajčenie a alkohol. O priamej súvislosti s predčasným ejakulovaním muža by mohli ľudia teoretizovať. Avšak, súvislosti by sa mohli nájsť.

Zaujímavé informácie: 
Zlý životný štýl a kvalita erekcie v magazínovom článku na Zdravotéke.

Pozornosť si zaslúži aj stav, keď muž doteraz problém s dĺžkou sexuálneho styku nemal.

Následná predčasná ejakulácia môže znamenať urologický problém. Táto získaná forma môže byť výsledkom problému s prostatou. Pri zápale prostaty a močových ciest je potrebné odborné vyšetrenie.

Príznaky

Príznakom predčasnej ejakulácie je to, ak sa výron semena dostaví priskoro na to, aby bolo dosiahnuté vyvrcholenie. Avšak, táto informácia je subjektívna a nedefinuje problém ako taký. Svetová zdravotnícka organizácia určila časové rozmedzie. To uvádza, že predčasná ejakulácia nastáva do 30 - 60 sekúnd od vniknutia penisu do vagíny.

Výron semena môže nastať pred samotnou penetráciou penisu do pošvy, ale aj hneď po nej. A dochádza k nemu po minimálnej sexuálnej stimulácii.

Muž nie je schopný tento čas predĺžiť.

Vzácne môže nastať ejakulácia aj bez erekcie. Avšak, často je práve opakovaná predčasná ejakulácia príčinou erektilnej disfunkcie.

Čas potrebný k ejakulácii môže byť dostatočný, ale muž ho vyhodnotil ako krátky, vtedy ide o subjektívnu predčasnú ejakuláciu.

Problém v mladosti je potrebné vyriešiť čím skôr. Nakoľko môže byť výsledkom erektilnej dysfunkcie a iných psychických ťažkostí, ako aj dôvodom zníženia sexuálnej túžby. Preto je veľmi dôležité skoré odborné vyšetrenie u sexuológa alebo urológa.

Vážnejšie psychické ťažkosti treba konzultovať so psychológom či psychiatrom.

Diagnostika

Odborná konzultácia zahŕňa vyšetrenie u urológa alebo sexuológa. Významný je odber anamnézy. Muž opisuje svoj problém s rýchlym nástupom ejakulácie. Lekár môže doplniť fyziologické vyšetrenie pohlavného údu, predkožky, žaluďa.

Ako je to napríklad pri krátkej uzdičke či iných zmenách na pohlavnom ústrojenstve. 

Pre diferenciálnu diagnostiku sa môže urobiť laboratórne vyšetrenie krvi. Vyšetrenie  môže odhaliť hormonálne problémy či zápal.

Významné otázky pri predčasnom vyvrcholení:

 • pretrváva problém od začiatku sexuálnej činnosti alebo len krátko?
 • aký čas je potrebný k ejakulácii
 • má muž stálu alebo náhodné partnerky?
 • pohlavné styky sú pravidelné?
 • alebo prečo nie sú pravidelné?
 • ako často dosahuje vyvrcholenie partnerka?
 • ako často nastáva vyvrcholenie muža skôr ako u partnerky?
 • sexuálny režim
  • denná doba
  • prostredie
  • technika súlože
  • frekvencia stykov
  • čo tú frekvenciu ovplyvňuje
 • zmena frekvencie pohlavných stykov pre poruchu?
 • aký postoj zaujala partnerka?
 • druh antikoncepcie
 • pridružené ochorenia
 • lieky, ktoré užíva

7 tipov ako si pomôcť s ochorením v domácom prostredí

7 tipov ako si pomôcť s ochorením v domácom prostredí

Priebeh

Priebeh je individuálny. Subjektívne vnímanie môže byť rozličné. Záleží na hodnotení partnerov. Samozrejme, na oboch partneroch záleží aj vyhodnotenie celej problematiky a následná ochota riešenia zo strany partnerky.

Chápavý alebo odmietavý postoj partnerky má zásadný vplyv na ďalší priebeh. Keďže väčšinou sa s problémom stretávajú mladí a neskúsení muži. Obavy z ďalšieho zlyhania a nepochopenia zo strany ženy môžu mať negatívny dopad na ostatnú sexuálnu činnosť.

Závažný, avšak, vzácny je stav výronu semena bez erekcie. Prípadne, ak k ejakulácii dochádza ešte pred prienikom penisu do vagíny alebo tesne po ňom. Problém môže byť vo zvýšenej pohlavnej dráždivosti alebo v zníženom prachu pre dosiahnutie ejakulácie.

Nedostatočná skúsenosť sa dá riešiť vzdelaním a poradenstvom. Pričom, rizikom je zhoršenie psychického stavu až vznik erektilnej dysfunkcie či zníženie sexuálnej túžby.

A pritom liečba je jednoduchá. Pri získanej forme záleží na vyvolávajúcom faktore.

Ako sa lieči: predčasná ejakulácia

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • urologiepropraxi.cz - Možnosti terapie předčasné ejakulace, MUDr. Luděk Daneš, CSc., prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
 • solen.cz - Předčasná ejakulace v klinické praxi, doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
 • v anflickom jazyku
  • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - Ejaculatio praecox, erectio praecox, and detumescentia praecox as symptoms of a hypertonic state in lifelong premature ejaculation: a new hypothesis, Marcel D.WaldingerDivision of Pharmacology, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, Faculty of BetaSciences, Utrecht University, Utrecht, The NetherlandsPrivate Practice, Amstelveen, The NetherlandsOutpatient Department of Neurosexology, HagaZiekenhuis, Den Haag, The Netherlands
  • mayoclinic.org - Premature ejaculation
  • ncbi.nlm.nih.gov - Premature Ejaculation: Aetiology and Treatment Strategies - Nicholas Gillman, Griffith University School of Medicine, Gold Coast QLD 4215, Australia; and Michael Gillman, St Andrew’s War Memorial Hospital, Spring Hill QLD 4001, Australia

Naposledy aktualizované 23.06.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Čítajte 2 skúsenosti užívateľov s Predčasnou ejakuláciou

Predčasnú ejakuláciu lieči Psychiatria , Sexuológia , Urológia , vyšetruje Anamnéza , Vyšetrenie krvi , patrí medzi Choroby penisu
Ďalšie názvy: Ejaculatio praecox, predčasný výron semena, prekótna ejakulácia
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh , Video

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Patrícia Schimiková
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Šancová 110, 83299 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:30 15:00 
    Utorok 10:00 18:00 
    Streda 07:30 15:00 
    Štvrtok 07:30 15:00 
    Piatok 07:30 15:00 
 • Trnavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Patrícia Schimiková
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Šancová 110, 83299 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:30 15:00 
    Utorok 10:00 18:00 
    Streda 07:30 15:00 
    Štvrtok 07:30 15:00 
    Piatok 07:30 15:00 
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Považská Bystrica

   Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica

   Telefón - ústredňa: 042 4304 111

   Diabetologické ambulancie (1)

   • MUDr. Miroslav Murcko
    Adresa: Neštátna psychiatrická a sexuologická ambulancia, Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica
    deň oddo
    Pondelok  10:00 18:00 
    Utorok 07:00 13:00 
    Streda 10:00 18:00 
    Štvrtok 07:00 13:00 
    Piatok 07:00 11:00 
 • Nitriansky kraj
  • Psychiatrická nemocnica Hronovce

   ul. Dr. J. Zelenyáka 65, 93561 Hronovce

   Psychiatrické ambulancie (1)

   • MUDr. Karol Hollý
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Ul. Dr. Jána Zelenyáka 64, 93561 Hronovce
    deň oddo
    Utorok 06:30 12:00 
    Štvrtok 06:30 12:00 
 • Žilinský kraj
  • NsP Čadca - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

   Palárikova 2311, 02216 Čadca

   Web: http://www.nspcadca.sk/
   Telefón - ústredňa: 041 4604 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Peter Pištek
    Adresa: Urologická ambulancia, Palárikova 2311, 02201 Čadca
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 15:30  12:30-13:00 
    Utorok 07:30 15:30  12:30-13:00 
    Streda 07:30 15:30  12:30-13:00 
    Štvrtok 07:30 15:30  12:30-13:00 
    Piatok 07:30 15:30  12:30-13:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Revúca - Revúcka medicínsko- humanitná n.o.

   Litovelská 25, 05001 Revúca

   Web: http://www.nsprevuca.sk/
   Telefón - ústredňa: 058 4833 333

   Anesteziologické ambulancie a intenzívna medicína (1)

   • MUDr. Rastislav Baločko
    Adresa: Urologická ambulancia, Litovelská 25, 05001 Revúca
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  08:00 16:00  12:30-13:00  08:00 - 12:30 Urologické vyšetrenia, 13:00 - 16:00 Kon. vyšetrenia 
 • Prešovský kraj
  • NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica n.o.

   M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou

   Web: http://www.vnno.eu/
   Telefón - ústredňa: 057 4865 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Kleščinský
    Adresa: Urologická ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Štvrtok 10:00 16:00  12:00-13:00 
 • Košický kraj
  • Nemocnica Košice - Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica

   Lúčna 57, 04015 Košice - Šaca

   Web: http://www.nemocnicasaca.sk/
   Telefón - ústredňa: 055 7234 111, 055 7234 333

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Igor Milichovský
    Adresa: Urologická ambulancia, Lúčna 57, 04015 Košice - Šaca
    deň oddo poznámka
    Pondelok     Operácie 
    Utorok 08:00 15:00   
    Streda 08:00 15:00   
    Štvrtok    Operacie 
    Piatok 08:00 15:00   
   • MUDr. Martin Hrivňák
    Adresa: Urologicko - andrologická ambulancia, Lúčna 57, 04015 Košice - Šaca
   • MUDr. Martin Hrivňák
    Adresa: Urologicko - andrologická ambulancia, Lúčna 57, 04015 Košice - Šaca
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:00   
    Utorok 07:00 15:00   
    Streda    Operácie 
    Štvrtok 07:00 15:00   

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Jaro 31.01.2019 17:11

ja som bol hotovy skoro okamzite ako som sa dotkol vnutra svojej zeny nas sex trval asi 15 sekund a neskutocne ma to trapilo

Čo mi pomohlo

pomohla terapia a znecitlivujuci sprej zo superlove v kombinacii so znecitlivujucim kondomom

Marián 14.07.2020 13:01

Mám podobný problém, ale myslím si že to je psychického rázu, pretože po tme to trvá niekedy strašne dlho, ked priateľku vobec skoro nevidim. Inak je strasne sexi a moc ma vzrušuje. Ale ju to takto krátko somnou nebaví a niekedy ( skoro vždy ) nechce somnou spať vobec.

Ako sa zbaviť predčasnej ejakulácie - Ján 29.12.2015 13:50

Trpel som predčasnou ejakuláciou niekoľko rokov. Vyskúšal som všeliake tabletky, mastičky, krémy, kondómy a antidepresíva. Chlapi všetko sú to len záplaty, ktoré keď prestanete používať ste tam kde ste boli. Nehovoriac o tom, že antidepresíva majú vedľajšie účinky a často ani nemôžete šoférovať. Je to skutočný problém a často som sa cítil menejcenne a klesalo mi sebavedomie, keď ma opustila priateľka práve kvôli tomuto problému. Čo mi pomoholo?

Čo mi pomohlo

Začal som sa v oblasti vzdelávať a trénovať s vlastným telom. Pomohla mi častejšia masturbácia, kontrola vzrušenia a hlavne som prestal pozerať porno. Učil som sa dychové cvičenia, masturbačné techniky a dosť som zmenil životný štýl, stravovanie a mám aj viac pohybu. Áno trvalo to niekoľko mesiacov, ale výsledok rozhodne stojí za to. Zobral som zodpovednosť do vlastných rúk a prestal sa spoliehať na pomôcky a záplaty problému.