späť na zoznam článkov

Chronická obštrukčná choroba. Ako ovplyvňuje kvalitu života pacienta?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Chronická obštrukčná choroba. Ako ovplyvňuje kvalitu života pacienta?
Zdroj foto: Getty images

Chronická obštrukčná choroba pľúc sa vyskytuje prevažne v staršej populácii. Je následkom dlhodobého pôsobenia určitého inzultu (cigaretový dym,  chemické látky), ktorý vedie k trvalému poškodenia pľúc. Pacienti majú sťažené dýchanie, a v ťažších prípadoch vyžadujú permanentný prísun kyslíka.


Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) predstavuje celosvetový problém, a to nie len zdravotný, ale taktiež spoločenský a ekonomický.

 • CHOCHP spolu s bronchiálnou astmou predstavujú dve najčastejšie chronické ochorenia pľúc vôbec
 • CHOCHP postihuje asi 10% celkovej populácie, čo predstavuje až 600miliónov pacientov, a ročne jej podľahnú až 3milióny ľudí
 • CHOCHP postihuje asi 2,6% až 2,7% Slovákov
 • postihuje 4% až 6% mužov, a asi 1% až 4% žien
 • stúpajúci počet nových prípadov CHOCHP a vysoká úmrtnosť  ju zaradili na piate miesto najčastejších príčin smrti
 • podľa negatívnych prognóz odborníkov sa tento rok môže CHOCHP posunúť až o dve priečky vyššie
 • postihuje výhradne dospelých jedincov a jej incidencia s vekom stúpa (choroba starších ľudí)

Predčasné úmrtia následkom tohto ochorenia nie sú jediným problémom, ktorý trápi nielen pacientov, ale samozrejme aj lekárov.

Podobne ako cievna mozgová príhoda, aj CHOCHP spôsobuje trvalú invaliditu, a tým významne ovplyvňuje kvalitu života pacienta.

Obmedzuje ho nie len pri bežných činnostiach - dýchavičnosť ⇒ znížený fyzický výkon, ale pacient s potrebou trvalej oxygenácie musí byť v závažnejších prípadoch doma napojený na inhaláciu kyslíka.

CHOCHP nepoškodzuje len pľúca!

Pacienti s CHOCHP nevyžadujú len pomoc pneumológa, ale pri dekompenzácii a poškodení iných orgánov vyžadujú aj rôznych špecialistov (kardiológ, nefrológ, psychiater, diabetológ, onkológ, anesteziológ, arista).

Dôvodom je, že im hrozí omnoho vyššie riziko iných pridružených ochorení, vrátane CHOCHP. Najčastejšie sú to ochorenia srdca a ciev, iné pľúcne komplikácie, onkologické ochorenia, vznik cukrovky, rednutie kostí, ale taktiež psychické ťažkosti.

Čo je to CHOCHP? 
Ako sa prejavuje? 
Aké sú rizikové faktory pre vznik ochorenia? 
Ako ovplyvňuje život? 
Akú dostupnú liečbu a možnosti prevencie poznáme? 

Tieto a množstvo iných zaujímavých informácií uvádzame v článku.
Čítajte s nami...

.

Chronická obštrukčná choroba broncho - pulmonálna

Chronická obštrukčná choroba broncho - pulmonálna (CHOCHP) je chronické, pomaly postupujúce ochorenie, následkom ktorého dochádza k trvalej obštrukcii priedušiek a pľúc, a taktiež k zvýšenej zápalovej odpovedi dýchacích ciest na chronické vdychovanie škodlivín a plynov.

Toto ochorenie je kombináciou chronickej bronchitídy (kašeľ, stridor), emfyzému (patologické rozšírenie dýchacích ciest), a chronickej obštrukcie dýchacích ciest. Vyvíja sa roky bez akýchkoľvek prejavov

TIP:
Chronický zápal priedušiek a fajčenie v úzkej súvislosti
Fajčenie, cigarety a ich dopad na zdravie

Zhoršujúca sa nepriechodnosť v pľúcach vedie k ich nedostatočnosti a smrti pacienta.

Stav je nezvratný, trvalý, s tendenciou progresie, a liečia sa len prejavy ochorenia. Úplne vyliečiť sa nedá.

Na základe stupňa obštrukcie rozdeľujeme CHOCHP do niekoľkých kategórií podľa klasifikácie GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease). Existuje už aj nová klasifikácia A, B, C, D, avšak kvôli lepšej prehľadnosti je popísaná staršia, stále lekármi používaná.

 

Tabuľka s rozdelením CHOCHP podľa klasifikácie GOLD

GOLD I ľahká forma 
 • mierna obštrukcia
 • stredná obštrukcia
 • bezpríznakový priebeh
 • maximálne jedna exacerbácia za rok
GOLD II stredná forma
 • mierna obštrukcia
 • stredná obštrukcia
 • mierne prejavy ochorenia
 • maximálne jedna exacerbácia za rok
GOLD III ťažká forma 
 • ťažká obštrukcia
 • prejavy ochorenia, ale aj asymptomatický priebeh
 • viac ako dve exacerbácie za rok
GOLD IV veľmi ťažká forma
 • veľmi ťažká obštrukcia
 • bohatá symptomatológia
 • viac ako dve exacerbácie za rok

 

Čo sa deje v pľúcach?

Plyny a iné škodliviny spôsobujú poškodenie štruktúr pľúc a deštrukciu pľúcneho parenchýmu, následkom čoho dochádza aj k poruchám ich funkcií.

Zmnožením pohárikových buniek a zväčšením objemu submukóznych žliazok v pľúcach (hypertrofia) sa najskôr zvyšuje sekrécia hlienu.

Nadmerná tvorba hlienu a zápalové zmeny na stenách dýchacích ciest vytvárajú obštrukciu, čím sa zužuje pľúcny priestor a dochádza k zníženiu prietoku vzduchu.

 

Ako sa CHOCHP prejavuje navonok? 

Pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou v úvode nemusia vedieť, že majú toto ochorenie.

Zmeny na pľúcach sa vytvárajú roky, a k lekárovi ich donútia zájsť až prejavy ochorenia, ktoré sú veľakrát nezvratné.

Najčastejším dôvodom vyhľadania lekárskej pomoci je dýchavičnosť, znížená fyzická výkonnosť pre problémy s dýchaním, a chronický neutíchajúci kašeľ.

 1. Najskôr sa u pacientov s CHOCHP objavuje zvýšená ponámahová dýchavičnosť, podobne ako je tomu u kardiakov. Tá sa stupňuje, napokon nastupuje po minimálnej námahe, taktiež v pokoji. Zhoršuje sa pri bežných infekciách dýchacích ciest, ktoré predtým chorý prekonával bez väčších problémov, a taktiež v noci.
 2. Dýchanie je najskôr rýchlejšie a plytšie (tachypnoe), neskôr je výrazne oslabené, a pacient musí zapájať aj pomocné dýchacie svaly (viditeľné pohyby na hrudníku a bruchu).
 3. Pacienti majú hlavne problém s výdychom, pretože zvýšený odpor v dýchacích cestách spôsobuje pomenšie vyprázdňovania vzduchu pľúcami a spôsobuje sťažený, silený výdych.
 4. Pri dýchaní sa často vyskytujú prejavy obštrukcie dýchacích ciest, ktoré sa navonok manifestujú ako pískavé zvuky (stridor), či počuteľné vrzgoty na pľúcach.
 5. V závažných prípadoch sa objavuje modré sfarbenie akrálných častí (cyanóza pier, nosa, uší, končekov prstov). Je spôsobené nedostatočným okysličením tkanív, následkom poruchy pľúcnych funkcií.
 6. Ďalším typickým prejavom CHOCHP je produktívny kašeľ, ktorý sa časom stáva chronickým. Kašeľ sa objavuje prevažne počas spánku a je vlhký, pričom chorý vykašliava viac alebo menej hlienov rôznej konzistencie, prítomný môže byť aj hnis. Zvýšená produkcia hlienov býva v zimnom období.
 7. U pacientov dochádza k hyperinflácii hrudníka. Navonok hrudník pripomína sud. hovorí sa mu tzv. súdkovitý hrudník.
 8. CHOCHP nepoškodzuje len samotné pľúca, ale má aj systémové následky. Pridružujú sa tiež ochorenia srdca napr. cor pulmonale - tzv. pľúcne srdce, až jeho zlyhávanie, a ochorenia iných orgánov.

 

Tabuľka so stupňami CHOCHP na základe prejavov podľa
mMRC (Modified Medical Research Council grading)

stupeň 0 mierna dýchavičnosť len pri vysokej fyzickej námahe, inak bez príznakov (veľký športový výkon)
stupeň 1 dýchavičnosť pri miernej námahe (chôdza do kopca, beh)
stupeň 2 dýchavičnosť pri miernej námahe (dlhšia chôdza, prechádzka), pri behu výrazné dyspnoe
stupeň 3 dýchavičnosť pri minimálnej námahe (bežná chôdza, pacient je nútený postáť cca každých 100m)
stupeň 4 dýchavičnosť pri bežných činnostiach (obliekanie sa, vykonanie bežnej hygieny)

 

U koho hrozí riziko vzniku chronickej obštrukčnej choroby pľúc?

Aj keď úvod článku môže byť mätúci, CHOCHP má mnoho príčin, nie je to len škodlivý cigaretový dym. Pravdou je že cigarety sú hlavným faktorom spúšťajúci toto ochorenie, avšak ani zďaleka nie jediným.

Poďme sa spolu pozrieť na hlavné, a dokázané príčiny vzniku chronickej obštrukčnej choroby pľúc.

 

Vonkajšie rizikové faktory

Medzi vonkajšie faktory spôsobujúce obštrukciu pľúc patria vdýchnuté škodlivé častice, reaktívne plyny, či mikroorganizmy.

Najzávažnejším negatívnym faktorom je cigaretový dym, ktorý obsahuje nie jednu, ale zmes škodlivých látok, a to karcinogény, teratogény a iné. 

CHOCHP spôsobujú aj rôzne anorganické častice, ktoré sa môžu vyskytovať v pracovnom prostredí.
Jedná sa napríklad o prachové častice uhlíka, či kremíka, alebo aerosóly síry, chlóru a iných prvkov.
Nebezpečenstvo predstavujú aj výpary leptavých plynov u niektorých zamestnancov.
Ohrození sú aj pracovníci na stavbách pri práci s cemetom, alebo pracovníci v iných priemyselných odvetviach napríklad pri výrobe a spracovaní kovov.

V dnešnej dobe sa pozornosť upriamuje aj na riziko domáceho prostredia, kde dlhodobé používanie tuhých palív a nedostatočné odvetrávanie spôsobujú chronickú inhaláciu škodlivín, a tým zvyšujú možnosti vzniku CHOCHP, ale aj iných zdravotných ťažkostí.

Vrátane anorganických, predstavujú problém aj organické častice.
Túto skupinu patogénov tvoria baktérie, vírusy, plesne a spóry.
Opakované vdychovanie mikroorganizmov a poškodenia pľúc nimi spôsobené, prednostne tie neliečené (casus socialis, nevyhovujúce podmienky, plesne, opakované infekcie, nedostatok financií na liečbu a odstránenie vyvolávajúceho faktoru), vedú k chronickému poškodzovaniu pľúc a vzniku CHOCHP.

 

Vnútorné rizikové faktory

Medzi vnútorné rizikové faktory zaraďujeme genetickú predispozíciu a nutričné faktory.

Overenou genetickou determinantou vzniku CHOCHP je deficit α1-antitrypsínu (AAT).
Jeho hodnota nižšia ako 10 % normálnej hodnoty ( 0,78g až 2g) predisponuje pacienta na skorší vznik emfyzému.
V prípade, že je takýto pacient vystavený súčasne aj vonkajším rizikám, môže u neho ochorenie vzniknúť skôr, prípadne mať ťažší stupeň.

 

Ako CHOCHP ovplyvňuje kvalitu života pacienta?

Po pôrode dieťaťa nasleduje prvý nádych. Od tohto okamihu je dýchanie neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás, až do smrti organizmu.

Život pacientov so závažnou formou CHOCHP nie je jednoduchý. To čo my berieme ako samozrejmosť, sa môže pre nich stať bojom o prežitie.

Chronická bronchopulmonálna choroba robí ťažkým to, čo za normálnych okolností človek ani nevníma. Dýchanie.

 

Znížená fyzická aktivita

Ľahšia forma chronickej obštrukčnej choroby sa neprejavuje nejako výrazne. V úvode sa pacient zadýchava len pri väčšej fyzickej aktivite. Navonok sa manifestuje ako rýchlejšia dýchavičnosť pri činnostiach, ktoré predtým pacient zvládal bez ťažkostí (túra, šport, tanec, pracovný výkon).

Pri stredne ťažkej forme ochorenia nastupuje problém s dýchaním aj pri bežných činnostiach, ktoré nevyžadujú veľa námahy (cesta z obchodu, vyšľapanie schodov, upratovanie domácnosti).

Pacienti s ťažkým stupňom CHOCHP prestávajú byť sebestačný tak ako bývali. Už minimálna námaha im spôsobuje dyspnoe (krátka prechádzka, prejsť na WC). Vyžadujú nielen pomoc rodiny, ale aj inhaláciu kyslíkom doma - DDOT.

Kritická obštrukčná choroba už nedovoľuje chorému žiadne aktivity. Ten býva zväčša hospitalizovaný v nemocnici, kde je monitorované nie len jeho dýchanie a množstvo kyslíka krvi, ale taktiež množstvo oxidu uhličitého a ostatné životné funkcie.

 

Časté budenie sa v noci

Jeden z dôvodov častého budenia sa v noci u pacientov s CHOCHP je dýchavičnosť, kedy je bežne telo spiaceho človeka v horizontálnej polohe.
Problém s dýchaním a dusenie ho nútia sa vertikalizovať, a teda zaujať pokojovú polohu v sede na uľahčenie dýchania.
V ťažších prípadoch spáva posediačky.

Nie sú to len dýchacie ťažkosti, pre ktoré sa pacient prebúdza zo sna.
Počas spánku je chorý v pokoji, dýcha plytšie a pomalšie, čo napomáha hromadeniu sa hlienov v pľúcach, prípadne hlieny a sliny zatekajú do hrdla, a to ho núti a dráždi ku kašľu.

 

Strata spoločenského statusu

Pacienti s obštrukčnou chorobou nie len ťažko dýchajú, ale taktiež veľmi často kašľú, pričom vykašliavajú hlieny.
Navonok pôsobia pre ostatných choro a odpudivo, teda sa im ľudia skôr vyhýbajú.

Preto časom niektorí z nich prestávajú toľko navštevovať rôzne verejné miesta ako sú reštaurácie, bary, kiná, či knižnice.
To ako sa na nich ostatní pozerajú, a bočia od nich, je nepríjemné, a preto radšej dobrovoľne rušia spoločenské kontakty.

 

Izolovanosť, nedostatok možností

Pacienti sa uzatvárajú do seba, stávajú sa izolovanejšími. Môže za to jednak horší kontakt s ľuďmi, ako bolo vyššie popísané, ale nie je to jediný dôvod.

Izolácia chorého je spôsobená aj dýchacími ťažkosťami, pre ktoré stráca výdrž, a preto nie je schopný absolvovať niektoré aktivity ani s blízkymi rodinnými príslušníkmi (dovolenka, šport, nákupy).

V najhoršom prípade vyžaduje nutnosť kyslíka v domácom prostredí.
To znamená, že má doma kyslíkový prístroj z rozvodom.
Na rozvode je napojená kyslíková hadička, a končí sa kyslíkovou maskou alebo okuliarmi.
Na kyslík býva pacient napojený niekoľko hodín denne, až neustále.

 

Psychické problémy, depresie

Každé závažnejšie ochorenie, ako aj obmedzovanie činností ním spôsobené, má za následok zlý psychický stav pacienta.
Zlú diagnózu a jej následky nezvláda každý jednotlivec rovnako.
Prežívanie každého pacienta je individuálne.

Každopádne to každého poznamená. Najčastejšie sa objavuje zlá nálada, depresia, plačlivosť.

Tí, čo svoje emócie nevedia dať najavo zase zápasia s nervozitou, zlou náladou, podráždenosťou, až agresivitou voči iným.

 

Prevencia a súčasné možnosti liečby chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc je ochorenie, ktorého podstatou je ireverzibilné (nezvratné) poškodenie pľúcneho tkaniva.

To znamená, že je nevyliečiteľné, ale do istej miery liečiteľné, čiže existujú lieky a možnosti, ktoré uľahčujú pacientovi do istej miery dýchanie a kvalitu života.

Tak ako pri väčšine chorôb, aj tu platí, že čím menšie je postihnutie daného orgánu, tým je liečba efektívnejšia, avšak predchádzanie a edukácia obyvateľstva má najväčší význam.

 

Prevencia vzniku CHOCHP

Vzhľadom na vysokú morbiditu, invaliditu a mortalitu obštrukčnej choroby pľúc má prevencia veľký význam.

Preventívne opatrenia sú primárne a sekundárne, pričom hlavný dôraz je kladený na primárnu prevenciu.

 • primárna prevencia CHOCHP - je zameraná na elimináciu rizikových faktorov
 • sekundárna prevencia CHOCHP - vykonáva sa u pacienta, ktorý už má diagnostikované ochorenie (liečba, dispenzarizácia)

 

Tabuľka so základnými preventívnymi opatreniami

Primárna prevencia Sekundárna prevencia
 • nefajčite, ak ste fajčiar/ka pokúste sa prestať
 • vyhýbajte sa prašnému prostrediu
 • pri práci v rizikovom prostredí používajte ochranné pomôcky (respirátor)
 • dbajte na zdravé domáce prostredie (odvetrávanie)
 • vyhýbajte sa možnosti vzniku infekcie (vzdialenosť od chorého, dezinfekcia)
 • v prípade vzniku infekcie dýchacích ciest nepodceňujte liečbu
 • po diagnostike ochorenia nepodceňujte liečbu
 • v čase liečby nevykonávajte namáhavé aktivity
 • pravidelne navštevujte lekára (kontrolné prehliadky)
 • dajte sa zaočkovať (chrípka, pneumokokové infekcie)
 • vyvarujte sa predošlým neduhom (protifajčiarske poradne)
 • prechádzky v prírode a čerstvý vzduch

 

Lieky používané pri liečbe CHOCHP

Farmakologická liečba, ale aj nefarmakologické intervencie preukázateľne zlepšujú funkcie pľúc, zlepšujú kapacitu záťaže, a tým zlepšujú kvalitu života pacienta.
Zároveň napomáha brániť progresii ochorenia, mierni jeho prejavy, zvyšuje telesnú zdatnosť, a teda celkovo zlepšuje zdravotný stav pacienta.

Základom liekovej terapie stále zostávajú inhalačne aplikované bronchodilatanciá s dlhodobým pôsobením.

Avšak na to, aby bola liečba efektívna, je nutná predošlá edukácia pacientov o ich ochorení, a taktiež eliminácia rizikových faktorov. Toto býva niekedy problém hlavne u fajčiarov, ktorí sa nevedia vzdať svojej cigarety.

Najčastejšie používané lieky pri CHOCHP:

 • krátkodobo pôsobiace bronchodilatanciá (zmierňujú obštrukciu dýchacích ciest, uľahčujú dýchanie a vykašliavanie hlienu)
 • dlhodobo pôsobiace bronchodilatanciá  (zmierňujú symptómy ochorenia, čím zlepšujú toleranciu fyzickej záťaže)
 • anticholinergiká (rozťahujú dýchacie cesty, uľahčujú dýchanie a vykašliavanie hlienu, zmierňujú symptómy ochorenia)
 • inhalačné krátkodobé β2 – sympatomimetiká (používajú sa v akútnych prípadoch, kedy dôjde k spazmu dýchacích ciest)
 • dlhodobé β2 – adrenergiká (používajú sa v ťažkých prípadoch ochorenia, pôsobia dlhodobo)
 • inhalačné kortikoidy (sú indikované pri opakovaných exacerbáciach)
 • oxygenoterapia (liečba kyslíkom v ťažších prípadoch, alebo pri respiračnom zlyhávaní)
 • antidepresíva (predstavujú dôležitú súčasť liečby psychických následkov CHOCHP)
 

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • wikipdia.sk - Chronická obštrukčná choropa pľúc
 • lf.upjs.sk - Chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba
 • solen.sk - Chronická obštrukčná choroba pľúc - súčasné pohľady
 • aim.casopis.sk - Pohľad intenzivistu na chronickú obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu pľúc
 • farm-servis.cz - Nové odporúčania GOLD pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc
 • viapractica.sk - Liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc - najnovšie poznatky
 • solen.sk - Domáca oxygenoterapia - rôzne choroby, rôzne indikácie, rôzne ciele

Naposledy aktualizované 15.10.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako sa prejavuje zápal pľúc, a aká liečba je najefektívnejšia? Ako sa prejavuje zápal pľúc, a aká liečba je najefektívnejšia?

Keď povieme liečba zápalu pľúc, väčšina si predstaví antibiotiká, lieky uľahčujúce dýchanie a lieky proti teplote. Zápal pľúc sa týmito farmakami síce lieči, ale iba jeho časť. Dôvodom...

Pomáha domáca liečba a bylinky na zápal pľúc? Pomáha domáca liečba a bylinky na zápal pľúc?

Zápal pľúc je závažné ochorenie bez ohľadu na príčinu jeho vzniku. Jeho liečba by sa nemala podceňovať. V rámci prevencie a doplnenia terapie sú vhodnou alternatívou byliny a bylinné...

Ako dostať astmu pod kontrolu a zmierniť ju: V piatich bodoch? Ako dostať astmu pod kontrolu a zmierniť ju: V piatich bodoch?

Astma bronchiale je závažné ochorenie priedušiek, ktoré výrazne ovplyvňuje  kvalitu života pacienta . Ak chcete žiť plnohodnotnejšie, musíte ju mať pevne pod kontrolou . Ako na to?

Ako súvisí fajčenie a chronický zápal priedušiek? + Príznaky a riziká Ako súvisí fajčenie a chronický zápal priedušiek? + Príznaky a riziká

Chronická obštrukčná choroba pľúc je štvrtou najčastejšou príčinou úmrtnosti vo svete a do roku 2020 sa presunie na tretiu priečku. Prečo je jej výskyt narastajúci je asi zrejmé....

Zdravotný systém v USA: Povinné čítanie pred odletom Zdravotný systém v USA: Povinné čítanie pred odletom

Každoročne do USA vycestuje mnoho Slovákov, mladých ľudí či už na Work and Travel programy alebo i na dlhšie dovolenky, a preto je užitočné, aby ovládali základné práva či povinnosti v...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.