späť na zoznam príznakov

Čo je to dýchavičnosť, dyspnoe či sťažené dýchanie, čo ju spôsobuje?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Čo je to dýchavičnosť, dyspnoe či sťažené dýchanie, čo ju spôsobuje?
Zdroj foto: Getty images

Dýchavičnosť je charakterizovaná pocitom nedostatku vzduchu. Pričom sťažené dýchanie je často opisované pocitom dusenia sa či nedostatočným nadýchnutím sa. Ide o symptóm rôznych zdravotných problémov a ochorení.


Choroby s príznakom "dýchavičnosti"

Byliny používané na dýchavičnosť

Dýchavičnosť, lekársky, odborne tiež dyspnoe, je subjektívny príznak sťaženého dýchania - dušnosti. Ľudia ju často opisujú ako pocit nedostatku vzduchu či nedostatočného nadýchnutia, niekedy i s pocitom ťažoby, tlaku na hrudi.

Dýchavičnosť = dyspnoe - z gréckeho dyspnoia a latinského dyspnoea.

Namáhavé dýchanie môže človek označiť tiež ako dychovú tieseň, pri ktorej nie je možné naplniť aktuálnu potrebu k momentálnej telesnej aktivite.

U starších ľudí môže sprevádzať srdcovo-cievne ochorenia, u mladých sa vyskytuje i pre psychické príčiny či niektoré vážne ochorenia pľúcneho tkaniva, u detí môže byť spôsobená úrazom.

Dušnosť je príznakom veľkého množstva ochorení a značí zhoršenie zdravotného stavu. V prvom rade ide o subjektívny pocit, teda pocit vnímaný postihnutou osobou.

Dýchavičnosť môže byť teda iba čisto subjektívnym pocitom a nemusí značiť dychovú nedostatočnosť. Často sa tak stáva pri psychickej záťaži či strese a taktiež pri problémoch s chrbticou.

Avšak, druhú stranu tvoria ťažké poruchy dýchania, pri ktorých sa mení i zastúpenie krvných plynov (zmena parciálnych tlakov). Takýto stav nasledujú i objektívne zmeny a poruchy dýchania. Ako je frekvencia či hĺbka nádychu i cyanóza (modré sfarbenie kože).

V ťažkých prípadoch je závažným prejavom ortopnoe. To zastupuje pokojovú (kľudovú) dýchavicu. Človek je bez pohybu, rukami sa zapiera o podložku, čo mu pomáha zapájať pomocné dýchacie svaly. Stav sa zhoršuje pri malej námahe či pri rozprávaní, človek nedokáže ležať. 

Frekvencia je buď zrýchlená, alebo naopak spomalená. Nádychy prehĺbené či naopak plytké. Navonok, diaľku môžu byť počuteľné patologické (chorobné) dychové fenomény, ako je piskot, chrapot, bublanie a iné.

Naviac, k sťaženému dýchaniu sa môžu pridružovať ostatné príznaky, ako je napríklad opuch končatín či tela, búšenie srdca, bolesť na hrudníku, potenie, únava, bledosť, nevoľnosť či zvýšenie telesnej teploty až horúčka. 

V tehotenstve je dušnosť pomerne častá a pritom nemusí značiť zdravotný problém. A príkladom je i dýchavičnosť nastupujúca po jedle, a to hlavne v prípadoch, keď sme zjedli príliš veľkú porciu jedla či jedlo zaťažujúce žalúdok a žlčník.

Samostatnou skupinou je dušnosť ako subjektívne zhoršené vnímanie dýchania pri bolesti. Pritom, akákoľvek bolesť môže navodiť či dokonca zhoršiť tento nepríjemný pocit.

Samozrejme, dôležité je odsledovanie ostatných symptómov.

Dyspnoe môže byť prejavom rôznorodých zdravotných ťažkostí a ochorení. 
Chcete vedieť čo najčastejšie spôsobuje dýchavičnosť? 
Čítajte s nami...

.

Pocit nedostatku vzduchu či ťažké dýchanie
a najčastejšie príčiny

Respiračný čiže dýchací systém slúži na prepravu vzduchu. Presnejšie, telo potrebuje kyslík a musí sa zbaviť prebytočného oxidu uhličitého. 

Naviac, dýchanie je dôležité pre udržanie a reguláciu pH.

Viac o hodnote pH sa dozviete v článku: Tvrdenie o prekyslení je nezmysel.

Dýchanie ako také je zložené zo 4 fáz:

 1. ventilácia - výmena plynov medzi pľúcami a prostredím
 2. vonkajšie dýchanie - výmena plynov medzi alveolami a krvou
 3. transport - preprava O2 k bunkám a tkanivám a odsun CO2
 4. vnútorné dýchanie - výmena plynov medzi bunkami a krvou

Vzduch prechádza cez nos a ústa hornými dýchacími cestami až do dolných dýchacích ciest a pľúc. Výmena plynov nastáva v alveolách, čiže drobných pľúcnych mechúrikoch.

Krv v cievach je poháňaná srdcom. Naviac, nad dýchaním má kontrolu mozog a miecha.

A problém, ktorý vyvolá dýchavičnosť môže nastať v akejkoľvek vymenovanej časti a úrovni.

Čiže pre nedostatočné zásobenie tkanív kyslíkom, ochorenia mozgu a dráždenie dychového centra v predĺženej mieche či pre nedostatok kyslíku v prostredí.

Pojmy, ktoré sú významné pri dýchaní:

 • eupnoe - normálne dýchanie
 • apnoe - zastavenie dýchania
 • asfyxia - dusenie sa, nedostatočné dýchanie
 • tachypnoe - zvýšená frekvencia dýchania, bez ohľadu na hĺbku
 • bradypnoe - spomalené dýchanie
 • hyperpnoe - prehĺbené dýchanie
 • hypopnoe - plytké dýchanie
 • hyperventilácia - zvýšenie dodávky kyslíka nad úroveň momentálnej potreby, môže značiť i prehĺbené či zrýchlené dýchanie, i oboje naraz
 • dyspnoe - pocit sťaženého dýchania
 • anoxia - neprítomnosť kyslíku
 • hypoxia - znížené množstvo kyslíku
 • hypoxémia - znížené množstvo kyslíku v krvi
 • hyperkapnia - nadbytok oxidu uhličitého 
 • ischémia - nedostatočný prívod krvi do tkanív a buniek
 • ARI, akútna respiračná insuficiencia - náhle vzniknutý stav s rizikom ohrozenia zdravia a života

Dušnosť sa rozdeľuje podľa viacerých vlastností, tak ako uvádza tabuľka

Názov Popis a príklady
Námahová po námahe, prvotne môže začať pri vysokej námahe, ale v závažnejších stavoch i po malej, minimálnej námahe či pri rozprávaní, človek nie je schopný pre sťažené dýchanie ani dlhšie hovoriť
Pokojová (kľudová) vzniká i v pokoji, bez fyzického či psychického činiteľa
Inspiračná problém je pri nádychu, príkladom je zápal pľúc - pneumónia, laryngitída, epiglotitída, aspirácia (vdýchnutie) cudzieho telesa, alergia a opuch dýchacích ciest
Expiračná problém je pri výdychu, tento stav vzniká pri astme, akútnej bronchitíde
Zmiešaná problém pri nádychu i výdychu - bronchopneumónia - zápal priedušiek i pľúc
Rýchlosť progresia / nástupu
 1. náhle, minúty - pre aspiráciu, pľúcny edém, pneumotorax, pľúcnu embóliu, infarkt srdca či úraz
 2. akútne, hodiny - pre pneumóniu, astmu, srdcové zlyhávanie
 3. subakútne, dni - pre sarkoidózu, pleurálny výpotok, rakovinu, chronické srdcové zlyhávanie
 4. chronicky, mesiace - CHOCHP, pľúcna fibróza, chronické srdcové zlyhávanie
 5. záchvatovito, paroxyzmálne, intermitentne - ako pri astme

V odbornej praxi existuje klasifikácia NYHA, ktorá hodnotí a delí dýchavičnosť u ľudí so srdcovými ochoreniami. Dá sa použiť i pri iných problémoch, ale prednostne je určená pre srdcovo-cievne choroby. 

Tabuľka uvádza klasifikáciu NYHA

Klasifikácia dušnosti NYHA NYHA - New York Heart Association   
NYHA I fyzická aktivita nezaťažuje a nespôsobuje dušnosť či únavu človek so srdcovým ochorením, ale bez obmedzenia každodenného života
NYHA II bez príznakov v pokoji, ľahká fyzická aktivita  nespôsobí únavu ani dušnosť ľahké obmedzenie aktivity bežného života
NYHA III ľahká fyzická aktivita vyvolá únavu a dýchavicu značné obmedzenie fyzickej aktivity
NYHA IV dušnosť a únava nastupuje i v pokoji, pokojová dušnosť človek nie je schopný robiť akúkoľvek fyzickú aktivitu bez ťažkostí

Dýchavičnosť je typická pre ochorenia dýchacieho systému a pľúc i pre ochoreniach srdcovo-cievneho systému. Príčinou môže bežná a nezávažná stresová situácia, psychická záťaž, i alergia až závažné a život ohrozujúce stavy.

Uvádza sa i hrubšie delenie podľa príčiny skrývajúcej sa vo vnútri hrudníka, či  mimo hrudník. V tomto prípade sa Ďalej bližšie diferencuje.

 1. intratorakálna príčina - vo vnútri hrudníka
 2. extratorakálna príčina - mimo hrudník

Najčastejšie príčiny dušnosti uvádza prehľadná tabuľka

Skupina Príčiny
Postihnutie dýchacích ciest a pľúc
 • obštrukcia dýchacích ciest cudzím telesom, zvratkami, potravou, u detí hračkami, cukríkmi
 • obštrukcia pre opuch, popáleninu, infekciu, alergickú reakciu a uštipnutie, hereditárny angioedém
 • zápal horných dýchacích ciest, u detí nebezpečná laryngitída, epiglotitída
 • obštrukčné ochorenia pľúc - chronická obštrukčná choroba pľúc CHOCHP
 • chronický zápal priedušiek, zápal dolných dýchacích ciest
 • astma bronchiále (priedušková astma) - zápalová porucha priedušiek, záchvatové zúženie spolu s tvorbou hlienu
 • bronchiektázie - chorobné a nezvratné rozšírenie priedušiek so zápalom
 • pľúcny emfyzém - chorobné a trvalé rozšírenie, rozdutie pľúcnych mechúrikov
 • fibróza pľúcneho tkaniva - chorobné zmeny pľúcneho tkaniva
 • poranenia pľúc a hrudníka
 • tekutina / voda v pľúcach
 • záchvatové ochorenia s kŕčom dýchacích svalov, príkladom je i epilepsia
 • rakovina pľúc
 • TBC - pľúcna tuberkulóza
 • COVID-19
Prečítajte si tiež: Chronický zápal priedušiek a fajčenie v úzkej súvislosti
Srdcovo-cievne ochorenia
Hematologická príčina
 • anémia
Poruchy CNS
Vonkajšie príčiny
 • nedostatok kyslíka v prostredí a vo vdychovanom vzduchu
 • pivnice, vínne pivnice, kvasiarne, tunely, kanály, zadymené priestory
 • zmeny atmosférického tlaku vzhľadom na výšku či pri potápaní do veľkých hĺbok
Využitie kyslíka v organizme
 • otrava CO a CO2
 • otrava kyanidom
Syndróm spánkového apnoe
 • obštrukčné OSA - kolaps a uzatvorenie horných dýchacích ciest, 80 % prípadov
 • centrálne CSA - pre poruchy v centre dýchania počas spánku, približne 10 %
 • zmiešané - oboje, asi 10 % prípadov

Typické pre pľúcne choroby a ochorenia respiračného systému

Sťažené dýchanie, samozrejme, je typické pre ochorenia respiračného systému. Tak ako je uvedené v tabuľke a môže ich byť viac.

Príkladom je i sezónna chrípka. Dyspnoe sa bežne vyskytuje i pre zvýšenie telesnej teploty a pre horúčku. Pričom, nemusí stúpať iba pri infekcii dýchacích ciest.

Pri obštrukcii dýchacích ciest býva prítomné i pískavé dýchanie, ktoré sa odborne označuje ako stridor.

Inspiračný stridor = pískanie pri nádychu, vzniká pri obštrukcii, teda prekážke v hrtane. Stáva sa tak pri aspirácii cudzieho telesa, ale i pri zápale a opuchu hrtana

Expiračný stridor  pískanie pri výdychu, a to v prípade, ak je problém v prieduškách. Príkladom je astma.

Naviac, stridor môže byť tiež zmiešaný, keď sa vyskytuje pri nádychu i výdychu.

Nie len pri infekčných, ale taktiež pri rôznych zápalových ochoreniach sa tvorí nadbytok hlienu. Ten môže vytvárať zvuky v podobe chrčania, chrapčania. Typické pre zahlienenie, keď u starších ľudí môže byť prítomný problém s vykašlaním a hlieny sa hromadia v dýchacích cestách. Výsledkom je taktiež dušnosť.

Tieto ochorenia môžu mať vírusový, bakteriálny i kvasinkový pôvod. Pridružuje sa kašeľ, ktorý môže byť vlhký s vykašliavaním hlienov alebo suchý, dráždivý.

Čo robiť, ak sú prítomné tiež problémy s prehĺtaním

Popri zápalovým a infekčným ochoreniam, v oblasti dutiny úst a hrdla, sa môže pridružiť i problém s prehĺtaním.

Typický je pre tonzilitídu, teda angínu. Avšak, príčinou môže byť i závažnejšie ochorenie. 

Rakovina hrtana sa vyskytuje i u mladých. Pričom rizikom je nie len fajčenie, ale taktiež infekcia HPV a časté striedanie sexuálnych partnerov. Tento problém môže platiť pre akékoľvek nádorové ochorenie v oblasti ústnej dutiny, hrdla a krku (rakovina štítnej žľazy a iné).

Ťažké dýchanie a akútne zhoršenie zdravotného stavu

Akútne, teda náhle zhoršenie dýchania si vyžaduje najvyššiu pozornosť. Nakoľko môže ísť o závažné zdravie a život ohrozujúce stav. 

Príkladom je už spomínaná pľúcna embólia, srdcové zlyhanie či infarkt. Avšak, rýchlu progresiu nemajú iba kardiálne príčiny.

Závažná môže byť  tiež alergická reakcia, anafylaxia až anafylaktický šok. A rýchly nástup môže mať i pri úrazoch hrudníka.

Sťažené dýchanie u detí

U malých detí prebieha náhle i akútna infekcia horných dýchacích ciest, a to v podobe laryngitídy či epiglotitídy.

Príčinou je hlavne anatomické usporiadanie v tomto veku. Pričom obštrukciu, teda prekážku v dýchaní môže vytvoriť i pomerne malý opuch či cudzie teleso pri aspirácii. 

Malé deti strkajú všetko do úst, aby zistili vlastnosti predmetu. Rizikom vdýchnutia sú hlavne drobné hračky. U väčších detí i neopatrnosť pri cmúľaní cukríkov.

Seniori a dýchavičnosť

Hlavne u starších ľudí sa stretávame s aspiráciou potravy. Vzhľadom na vek (i kvalitu chrupu) sa im tuhšia strava horšie prežúva. Príkladom je dusenie sa rožkom, párkom, citrusmi a inými potravinami.

U ľudí vo vyššom veku sa pridružujú rôzne ochorenia. U fajčiarov ide hlavne o chronickú bronchitídu či chronickú obštrukčnú chorobu pľúc.

Kardiaci, teda ľudia chorí na srdce, majú problém s pohybom a s telesnou aktivitou, keď i malá námaha spôsobí zadýchavanie sa. Senior neprejde na dlhšiu vzdialenosť, zadýcha sa pri chôdzi i pri dlhšom rozprávaní. 

V závažných prípadoch je prítomné pokojové (kľudové) dyspnoe

+ Dýchavičnosť pri zaspávaní...

Dýchavičnosť nastupuje hlavne v polohe ležmo. Človek spí v polosede, teda vo zvýšenej polohe hrudníka a hlavy, dokonca v sede.

Príčinou je nedostatočná srdcová činnosť, ischemická choroba srdca a zlyhávanie srdca.

Dýchavičnosť, búšenie srdca a bolesť na hrudi

Príkladom sú i kardiovaskulárne choroby, ktoré súvisia s arytmiou. V tomto prípade sa so sťaženým dýchaním vyskytuje tiež búšenie srdca. Ľudia opisujú pocit rýchleho či pomalého búchania srdca, vynechávania srdca, ako keby im srdce zastavuje a podobne.

Bolesť na hrudi s dýchavicou sa stretáva pri koronárnych príčinách. Ide teda o cievy srdca a problém s nedostatočným prekrvením srdcového svalu, ktoré môže viesť k infarktu. Poznáte pojem angína pectoris?

Dýchavičnosť od chrbtice?

Pri bolesti krčnej a hlavne hrudnej chrbtice môže bolesť vystreľovať medzi lopatky, do prednej časte hrudníka.

Ľudia tak majú často strach zo srdcovej príčiny.

Príznaky sú však často naviazané na pohyb a zhoršenie ťažkostí je zaznamenané i pri zmene polohy.

Pýtate sa:
Prečo sa mi ťažko dýcha a bolí ma chrbát?

Príčina môže byť vo funkčnom postihnutí chrbtice, ktoré síce zapríčiní nepríjemné ťažkosti, ale nie je závažné. Na druhej strane môže byť i organické postihnutie medzistavcovej platničky či iné.

Avšak, žiadne ťažkosti na hrudi spojené so sťaženým dýchaním by nemali byť zanedbané a treba ich vyšetriť.

Prečítajte si tiež: 
Vertebrogénny algický syndróm
Bolesť chrbta, krku, medzi lopatkami, dolnej časti? + Ostatné ťažkosti
Ako sa vyhnúť bolestiam chrbta?,
Aká je príčina bolesti vystreľujúcej medzi lopatky? 
Radikulopatia 
Pseudoradikulopatia 
Spinálna stenóza 

Čo znamená sťažené dýchanie v tehotenstve? Treba ho liečiť?

Sťažené dýchanie počas tehotenstva je pomerne časté. Problém tvoria i hormonálne zmeny. Hlavná príčina je priamo v raste plodu, a teda i maternice. Pomery v brušnej dutine sa menia, bránica je viac utláčaná. 

To spôsobuje dýchavičnosť.

Najviac výrazná je v treťom trimestri. Situácia sa začína o niečo zlepšovať okolo 36. týždňa. Plod i maternica sa pripravujú na pôrod a klesajú nižšie. 

Ženy by mali ku koncu tehotenstva viac zvoľniť, nezaťažovať sa príliš namáhavými fyzickými aktivitami a šetriť energiu pomalšími pohybmi.

S čím súvisí dýchavičnosť v gravidite? Pozrite si zoznam najčastejších faktorov v infografike.

Dýchavičnosť v tehotenstve

V tehotenstve bežne opúchajú dolné končatiny. Avšak, v tomto prípade a pri výskyte dýchavičnosti je nutné sledovať svoj zdravotný stav a pridružené príznaky. 

Dušnosť sa zvýrazňuje pri anémii. Závažnejší stav vzniká pri preeklampsii a eklampsii.

Čítajte viac v článkoch: 
Ako rozoznať preeklampsiu a jej príznaky v tehotenstve?
V tehotenstve dajte pozor na chudokrvnosť. Aké má príčiny, príznaky?
Bielkovina v moči počas tehotenstva? Môže i nemusí byť problém 

Pri výskyte akýchkoľvek zdravotných ťažkostí počas tehotenstva je nutné odborné vyšetrenie.

Čo všetko môže byť za ťažkým dýchaním?

Čo všetko môže byť za ťažkým dýchaním?

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • wikiskripta.eu - rozdelenie dýchavičnosti podľa orgánového postihnutia
 • sazch.sk - príklad zriedkavého ochorenia s týmto príznakom, ako je pľúcna artériová hypertenzia
 • internimedicina.cz - Dušnosť - diagnostika a liečba - článok v pdf
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Čo je to dýchavičnosť, dyspnoe či sťažené dýchanie, čo ju spôsobuje? patri medzi príznaky Dýchacej sústavy
Ďalšie názvy: ťažké dýchanie, sťažené dýchanie, dušnosť, dyspnoe, namáhavé dýchanie, pocit nedostatku vzduchu, porucha dýchania, záduch, dýchavica
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
MEĎ: Účinky na ľudské telo. Prečo je dôležitá? Aké zásady príjmu treba dodržiavať? MEĎ: Účinky na ľudské telo. Prečo je dôležitá? Aké zásady príjmu treba dodržiavať?

MEĎ a jej účinky na ľudské telo. Prečo je dôležitá a aké zásady platia pri jej príjme?

Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky

Infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda patria medzi časté ochorenia a príčiny náhleho úmrtia. Ich včasné rozpoznanie môže zachrániť zdravie a život.

Aká je úloha CHLÓRU v našom organizme? Je pre naše telo bezpečný? Aká je úloha CHLÓRU v našom organizme? Je pre naše telo bezpečný?

Poznáte účinky chlóru na náš organizmus? Je tento chemický prvok z hľadiska zdravia prospešný alebo dokonca potrebný? Ktoré zlúčeniny chlóru sú pre nás nevyhnutné a ktoré naopak...

Anxiolytiká alebo aké spôsoby liečby úzkosti poznáme? Anxiolytiká alebo aké spôsoby liečby úzkosti poznáme?

Stretávate sa so situáciou, kedy pri bežných činnostiach pociťujete strach, obavy alebo nepokoj? Je úzkosť prirodzenou súčasťou nášho života alebo ju môžeme považovať za problém?

Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.

Naposledy aktualizované 24.11.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.