späť na zoznam príznakov

Modrá koža: Čo značí zmodranie kože (cyanóza), rúk, nôh, pier, tváre?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Modrá koža: Čo značí zmodranie kože (cyanóza), rúk, nôh, pier, tváre?
Zdroj foto: Getty images

Cyanóza, tak sa odborne nazýva tento príznak. Vyskytuje sa v prípade pôsobenia chladu, ako je to vidieť napríklad na prstoch. Prípadne je aj znakom samotného podchladenia. Avšak, za cyanózou môže byť vážne ochorenie. A to respiračného alebo srdcovo - cievneho systému.


Modrá koža, odborne aj cyanóza je pomenovanie príznaku modrého sfarbenia kože. Koža môže mať tmavomodrú až modrofialovú farbu. Toto namodravé sfarbenie kože je príznakom pre viaceré ochorenia. 

Čo je cyanóza?

Cyanóza, z gréckeho kyanos, čiže modrý, je modré až fialové sfarbenie kože a slizníc. Vzniká ako dôsledok nedostatočného okysličenia krvi. A to pri zvýšenej koncentrácii redukovaného, teda neokysličeného hemoglobínu v krvi.

Hemoglobín, na ktorý je viazaný kyslík (O2) je označovaný ako oxyhemoglobín, čiže oxyHb. Pričom, jedna molekula hemoglobínu je schopná na seba viazať 4 molekuly kyslíku. Po uvoľnení O2 sa z neho stáva deoxyhemoglobín, teda deoxyHb, inak aj redukovaný hemoglobín

Cyanóza vzniká približne pri hodnote deoxyHb 50 gramov na liter.

Ako sa cyanóza rozdeľuje?

Cyanóza sa rozdeľuje na tri skupiny. A teda na centrálnu cyanózu, periférnu cyanózu a methemoglobínovú cyanózu. Každý typ má svoje špecifiká.

Všeobecne, cyanózu vieme najlepšie rozpoznať na:

 • na končekoch prstov a najmä na nechtových lôžkach
 • na perách
 • na ušnici
 • slizniciach
 • a v miestach, kde je koža tenká
Žena má zmenu farby pier, ich zmodranie
Zmenená farba pier. Zdroj foto: Getty images

Centrálna cyanóza sa prejavuje zmodraním kože rovnomerne na celom tele a nie iba na periférii. A to hlavne na týchto častiach:

 • pery
 • jazyk
 • sliznice dutiny ústnej
 • na tvári v oblasti líc
 • trup
 • končatiny, nechtové lôžka

Periférna cyanóza sa prejavuje najmä na koncových, čiže akrálnych častiach tela. Aj preto sa označuje ako akrálna cyanóza. Viditeľná je hlavne na:

 • končeky prstov a nechtové lôžka
 • pery
 • špička nosa
 • ušnica

Poznáme aj methemoglobínovú (metHb) a sulfhemoglobínovú cyanózu. Methemoglobínová cyanóza vzniká, ak sa vo zvýšenej miere tvorí methemoglobín. A to pri hodnote viac ako 15 g/l. Jej zvláštnosťou je to, že sfarbenie má zvláštne hnedasté sfarbenie.

Čo je príčinou cyanózy?

Žena si zahrieva dychom studené končatiny, vonku je sneh, zima, chlad
Príčinou môže byť chlad, po zahriatí ustúpi. Zdroj foto: Getty images

Vznik cyanózy podmieňuje veľa faktorov. A to chorobných, ale aj nie. Môže ísť o príznak podchladenia. Prípadne, ak sú do modra sfarbené konce končatín, veľmi pravdepodobne je na vine nízka telesná teplota. V tomto prípade pomôže ich zahriatie.

Zmodranie kože ale môže znamenať aj závažné problémy v organizme. Či už v rámci obehovej sústavy, srdcových problémov, alebo problém s pľúcaminedostatkom kyslíku. Samotné modré sfarbenie je teda spôsobené prevahou hemoglobínu v krvi, ktorý na seba nemá naviazaný kyslík.

Cyanóza sa neprejaví u ľudí s ťažkou anémiou.

V krvi je teda málo kyslíka, čo sa následne na povrchu pokožky prejavuje celkovým zmodraním. Na príčine tohto stavu sa podieľajú napríklad pľúca, srdce a cievny systém

Modré sfarbenie kože sa vyskytuje pri viacerých srdcových vadách. Napríklad pri defekte prepážky medzi predsieňami a komorami srdca. Dochádza k miešaniu odkysličenej krvi z pravého srdca a okysličenej krvi z ľavého srdca.

Podobne aj pri koarktácii aorty, čo je vrodená vývojová vada srdcaveľkých ciev. Pričom, ide o zúženie aorty, čiže hlavnej tepny, ktorá vedie krv zo srdca, do organizmu. Tu je cyanóza prítomná hlavne v dolnej časti tela.

Noha a zmena sfarbenia pre trombózu a iné cievne ochorenia
Zmena farby pre ochorenie ciev. Zdroj foto: Getty images

Aj ochorenia tepien a žíl sa prejavujú tak, že má postihnutý človek modrú pokožku. Napríklad pri Fallotovej tetralógii, nastávajú pri nej aj mdloby, problémy s dýchanímcelkové neprospievanie organizmu. Pričom, ide o komplexné ochorenie srdca a veľkých srdcových ciev. To si vyžaduje komplexný kardiochirurgický zákrok.

Rovnako, aj pri rôznych pľúcnych ochoreniach a poruchách nastávajú problémy s modrým zafarbením kože v dôsledku nedostatku kyslíka v organizme. Ide napríklad o pľúcny emfyzém, čo je ochorenie spôsobujúce deštrukciu pľúcnych tkaní

Prípadne o pneumokoniózy, čo sú rôzne druhy pľúcnych ochorení. Aj pľúcna embólia, čo je choroba, pri ktorej nastáva prekážka v pľúcnom krvnom riečisku, spôsobuje neodkysličenie organizmu a cyanózu.

Modrú kožu môže spôsobiť aj bežný zápal priedušiek a zápal pľúc. Dochádza k zápalu výstelky a sliznice dýchacích ciest v dolných dýchacích cestách a v pľúcach. Ide najmä o prípady, ak nastáva súčasne aj zlyhávanie pravej srdcovej komory.

Pri epiglotitíde či laryngitíde u malých detí. Epiglotitída je zápal hrtanovej príklopky a laryngitída zápal hrtanu. K modrému zafarbeniu kože dochádza vtedy, ak je zúžený až zablokovaný priestor na prechod vzduchu do pľúc vo vrchných častiach dýchacích ciest.

Niekedy sa môže aj zápal žíl prejavovať zmodraním, najmä končatín. Pričom, pri zápale dochádza k zníženiu prietoku krvi a nedokrveniu tkanív. Veľakrát ale za modrú kožu môžu aj rôzne formy otravy. A to najmä dusitanmi a dusičnanmi či zlúčeninami síry, ktoré znižujú väzbu kyslíku na hemoglobín.

Problémy s dýchaním majú aj epileptici pri kŕčoch tela. A to pri epileptickom záchvate, keď okrem kostrových svalov sú postihnuté kŕčom aj dýchacie svaly. Avšak, cyanóza je iba prechodný príznak, ktorý po odznení záchvatu ustupuje.

Príčiny centrálnej cyanózy

Tento typ cynózy sa prejavuje rovnomerným sfarbením kože aj slizníc. To znamená, že do modra sú sfarbené pery, jazyk, sliznica dutiny ústnej a aj koža na hrudníku, končatinách a aj na akrách. Dobre viditeľné je sfarbenie nechtových lôžok či ušných lalokov.

Vznik tohto typu cyanózy podmieňuje:

 • nedostatok kyslíku vo vdychovanom vzduchu, napríklad aj vo vysokých nadmorských výškach
 • nedostatok prívodu kyslíku do pľúc, pri obštrukcii dýchacích ciest, ako napríklad pri:
  • vdýchnutí cudzieho telesa
  • zápaloch, čiže pri epiglotitíde a laryngitíde
  • laryngospazme, teda stiahnutí hrtanu
  • pri opuchu dýchacích ciest, ako napríklad pri alergickej reakcii, angioedéme
  • chronickej obštrukčnej chorobe pľúc
  • astme
 • ARDS, čo je syndróm akútnej respiračnej tiesne
 • pľúcny edém
 • zápal pľúc
 • topenie
 • pľúcna embólia
 • pri vrodených srdcových vadách, uvádzaná Fallotova tetralógia, ale aj iné pravo - ľavé srdcové skraty
 • pneumotorax, teda vzduch v pohrudnicovom priestore
 • sarkoidóza
 • pľúcna fibróza
 • rakovina pľúc a MTS do pľúc
 • otrava oxidom uhoľnatým, kyanidom
 • hypoventilácia, a to aj po úrazoch hlavy, hrudníka, po krvácaní do mozgu, pri sepse

Diferencovaná cyanóza je typ cyanózy, pri ktorej je prítomné zmodranie len dolných končatín. Ako bolo uvedené u postihnutých s ductus arteriosus patens, pri pľúcnej hypertenzii a pri pravo - ľavom srdcovom skrate. Cyanóza hornej polovice tela vzniká pri transpozícii veľkých tepien.

Prečo vzniká periférna cyanóza

Pri tomto type je namodravé sfarbenie prítomné iba na koži. Nie sú nim postihnuté sliznice. Je to najmä koža na koncových častiach tela. A to nechtové lôžka, špička nosa, ušné laloky, pery. Vzniká pri zníženom prietoku krvi a pri stiahnutí ciev. Ako je to napríklad v prípade:

 • srdcové zlyhanie
 • vady srdcových chlopní
 • šok
 • pri upchatí artérií a žíl
 • pri zápale ciev, tromboflebitíde
 • pôsobenie chladu, podchladenie, studená voda či vzduch
 • Raynaudov syndróm a iné nervovo cievne ochorenia
Sfarbenie rúk pri Raynaudovom syndróme, akrálna cyanóza
Raynaudov syndróm, akrálna cyanóza Autor fotografie: Tcal

Infografika so súhrnnými informáciami k cyanóze

Infografika uvádza súhrnné informácie k cyanóze
Čo by sme mali vedieť o cyanóze

Video o príčinách cyanózy

Video o príčinách cyanózy

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Modrá koža: Čo značí zmodranie kože (cyanóza), rúk, nôh, pier, tváre? patri medzi príznaky Kože, nechtov a vlasov
Ďalšie názvy: cyanóza, modré sfarbenie kože, modro - fialová koža, modranie kože, namodravá koža, nemodravé sfarbenie kože, tmavomodrá koža
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich? Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich?

Prázdniny a leto je bezpochybne obdobie rôznych detských aktivít. Nie len školopovinným deťom začína najkrajšie obdobie roka. Detský smiech a zábava sa však ľahko môže premeniť na plač a...

Aké sú príznaky dehydratácie? Poznáte príčiny, ako telo opäť zavodniť? Aké sú príznaky dehydratácie? Poznáte príčiny, ako telo opäť zavodniť?

Odvodnenie organizmu či dehydratácia znamená, že je v tele nedostatok vody. Znížené množstvo vody v organizme je dôsledok zníženého príjmu tekutín, ale aj ako následok ich zvýšenej...

Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy

Z ďalekých ciest si ľudia nosia domov kadečo. Od príjemných zážitkov, spomienok a suvenírov až cez cudzokrajnú nákazu. Hnačkové ochorenia či Faraónová pomsta známa hlavne z Egypta je...

Čo je to trombóza cestovateľov: Príčiny a príznaky? Ako sa jej vyhnúť? Čo je to trombóza cestovateľov: Príčiny a príznaky? Ako sa jej vyhnúť?

Žilová trombóza je závažné a bolestivé ochorenie s vysokým rizikom ďalších zdravotných komplikácií. Na jej vzniku sa podieľa mnoho faktorov. Jedným z nich sú aj podmienky vznikajúce pri...

Trombóza: Ochorenie starých? Ohrozuje i mladých. + Príčiny a prejavy Trombóza: Ochorenie starých? Ohrozuje i mladých. + Príčiny a prejavy

Cievna trombóza je ochorenie resp. stav predstavujúci závažný medicínsko - spoločenský problém. Postihuje prevažne dospelých, menej často mladistvých a výnimkou nie sú ani deti. 

Naposledy aktualizované 18.02.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.