späť na zoznam článkov

Čo spôsobuje chronickú panvovú bolesť a ako sa lieči?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Radoslav Pleško
Čo spôsobuje chronickú panvovú bolesť a ako sa lieči?
Zdroj foto: Getty images

Samotná bolesť panvového dna spôsobuje ťažkosti pri močení alebo pohlavnom styku. Je spôsobená rôznymi súvislosťami porúch v tejto oblasti. Zahrnuté sú ako syndróm chronickej panvovej bolesti.


Syndrómom chronickej panvovej bolesti sa určuje množstvo príznakov týkajúcich sa oblasti prostaty. Teda jej okolitých štruktúr a orgánov alebo prostaty samotnej.

Z toho vyplývajúce sú aj bolesti v oblasti panvového dna. Tieto ťažkosti boli pomenované, ako syndróm chronickej panvovej bolesti.

Ak sa niekto pýta čo je potom prostatický syndróm, odpoveď je: je to presne to isté. Rovnako ako aj chronická prostatitída alebo chronický zápal pankreasu.

Názvy máme za sebou, pozrime sa na podstatu.

Anatomicky podľa uloženia prostaty v ľudskom tele je jej priama súvislosť so spodnou časťou močového mechúra. Ďalšími kontaktnými oblasťami sú predná strana konečníka a panvové dno.

Tu sa začína priama súvislosť s chronickou panvovou bolesťou.

U mužov má panvové dno dvojitú funkciu. Slúži ako podpora uzatváraciemu mechanizmu konečníka a močovej trubice. Nemenej sa podieľa na správnom držaní tela.

Patofyziológia chronickej panvovej bolesti

Z prvej funkcie panvového dna vyplývajú jasné fakty. Počas vyprázdňovania moču z mechúru alebo stolice z konečníka sa musí táto oblasť relaxovať, teda uvoľňovať.

Aj pri pohlavnom styku je jeho úloha kontrakčno relaxačná. To znamená, že sa sťahuje aj uvoľňuje.

V druhej hlavnej funkcii panvového dna je jeho angažovanosť pri držaní tela ako takom. Je to podpora trupu, panvy a svalstva vnútorného stabilizačného systému. Takzvaného CORE.

U mužov sa skôr zistí zvýšená aktivita tejto oblasti tela, než znížená. A to jednoducho vďaka mikčným problémom.

To sú také, ktoré súvisia s močením. Konkrétne sa jedná o:

 • spomalený prietok
 • použitie svalov brucha pri močení
 • časté močenie
 • prítomnosť zbytku moču po vymočení
 • problémy s vyprázdňovaním stolice
 • nemožnosť dosiahnutia erekcie

Toto všetko vzniká na základe určitých rizikových faktorov.

Má priamy súvis s neustálym a častým zadržiavaním moču. Najmä u ľudí, ktorí pracujú v takých podmienkach, ktoré im nedovoľujú odísť na malú potrebu vtedy, keď to potrebujú.

Nemočia vtedy kedy by mali, ale keď majú zrovna čas.

Zadržiavajú moč pomocou sťahovania svalstva panvového dna. Keď potom močia, tak väčšinou slabým prúdom. Vtedy sa snažia tento proces urýchliť použitím svalov brucha. Zvyšuje sa tak tonus, teda napätie v oblasti panvového dna.

Ďalej sa v článku dočítate:
Viac o príčine vzniku chronických panvových bolestí.
Triedenie prostatitídy.
Liečba zápalu prostaty.

Ak sa močí takpovediac nasilu proti napnutému svalstvu panvového dna, zvyšuje sa riziko vzniku poruchy koordinácie. To je spojené s ďalšími ťažkosťami.

Vzniká takzvaná subvezikálna obštrukcia močových ciest. Ide o stav, kedy je močenie slabé akoby cez prekážku. Obštrukcia sa týka močových ciest napojených na spodnú časť močového mechúra.

Tým sa pridružuje retencia moču. Teda nemožnosť sa vymočiť a tým zadržiavanie moču v mechúre.

Vzniká paradoxná ischúria. To znamená únik moču, spôsobený jeho zadržiavaním pri plnom močovom mechúre. Postupne sa časom pridávajú ďalšie nechcené komplikácie. Zápal, krv v moči alebo znížená funkcia obličiek.

Porucha vzniká hlavne v systéme močového mechúru. Potom postupuje na konečník a pohlavné orgány.

Príčina a definícia syndrómu panvovej bolesti

Príčina nie je celkom jasná.

Inervácia svalov panvového dna a genitálnej oblasti pochádza z rovnakého segmentu miechy. Pri bolestiach v tejto oblasti sa však nedá presne určiť strana z ktorej bolesť pochádza. Svaly panvového dna nemajú totiž takú výraznú lateralizáciu, ako napríklad svaly končatín, alebo chrbta.

Vznikom bolesti prichádza k vytvoreniu ochranného mechanizmu. To má za následok ďalšie poruchy a vzniká uzavretý kruh príčin a následkov.

Panvové orgány ako, močový mechúr, močová rúra, konečník a pohlavné orgány sú inervované z jednej sieti nervov. Preto sa panvová bolesť spája do rovnakých nervových dráh. Často tieto príznaky vyzerajú ako prostatické problémy, aj keď ich zdroj môže byť inde.

Syndróm panvovej bolesti má dve definície.

Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu (ICS) ho označuje ako pretrvávajúce epizódy panvových bolestí, ktoré sú spojené s príznakmi naznačujúcimi nedostatočnú funkciu dolných močových ciest a črevnými alebo sexuálnymi problémami.

Táto definícia vychádza z inej, ktorú vydala Medzinárodná spoločnosť pre štúdium bolesti (IASP).

Tá hovorí, že chronické panvové bolesti sú nemalígne (nechorobné) bolesti, pociťované v štruktúrach spojených s panvou. Bolesti prechádzajúce do chronicity musia trvať alebo sa opakovať po dobu aspoň šiestich mesiacov. Musia byť spojené s negatívnymi psychickými a sociálnymi dôsledkami.

Konkretizovanie stavu postihnutého je závislé na možnosti spoľahlivého potvrdenia určitej poruchy. Táto musí zodpovedať:

 • systému - somatická, viscerálna (týkajúca sa vnútorných orgánov), neuropatická porucha
 • orgánu - sval, mechúr
 • konkrétnemu ochoreniu - cystitída (zápal močového mechúra), endometrióza, fisura a iné 

Postihnutý navštevujú ambulanciu urológa s rôznou škálou nešpecifických prejavov.

Bolesti podbruška, hrádze, semenníkov, trieslové bolesti, vyžarujúce do bedrovej a krížovej oblasti či penisu. Často je v obraze bolestivé močenie - odborne strangúria, časté močenie, bolesť pri defekácii alebo tlak do konečníku.

Môžu sa pridať sexuálne dysfunkcie (pokles libida, erektálna dysfunkcia).

Tieto ťažkosti často reagujú na podnety vonkajšieho a vnútorného prostredia (zmeny teploty, jazda na bicykli, dlhé sedenie, pohlavný styk, alkohol). Časté sú aj psychické vplyvy.

Vplyv a dĺžka týchto problémov mení kvalitu života pacientov.

Prečítajte si tiež: 
Chlamýdiová infekcia: Prečo vzniká a ako sa prejavuje u mužov či žien?

Prostatitída a jej triedenie

Ak sa pozrieme na syndróm chronickej panvovej bolesti z hľadiska mužskej populácie ako najčastejší dôvod je práve prostatitída. Jednoducho zápal prostaty.

Z hľadiska incidencie je takmer na úrovni diabetes mellitus, teda cukrovky.

Zaujímavý článok o cukrovke a jej komplikáciách.

Samotná diagnóza prostatitídy zahrňuje skupinu zápalových ochorení prostaty. Označujú sa ako prostatický syndróm. Jej chronická verzia sa označuje ako chronická panvová bolesť.

Výskyt prostatitídy v populácii je až do 11 %.

Definovať sa dá ako horúčkovité ochorenie spojené s obtiažnym a bolestivým močením, bolesťou podbruška a hrádze. Môže vzniknúť náhle často v spojení s obštrukčnými prejavmi v dolných močových cestách a retenciou moču. Teda zadržiavaním moču z dôvodu nemožnosti sa vymočiť.

Dôvodom býva bolesť alebo už spomínaná obštrukcia. 

Radí sa medzi urologické infekcie.

Podľa klasifikácie Národného inštitútu zdravia (National Institute of Health - NIH) sa rozdeľuje na štyri skupiny.

V tabuľke uvádzame rozdelenie prostatitíd podľa NIH

Skupina Druh prostatitídy
I Akútna bakteriálna
II Chronická bakteriálna
III Chronická teda chronická panvová bolesť. Tá sa delí na podskupiny IIIA zápalová a IIIB nezápalová
IV Asymptomatická

Akútna prostatitída

Spôsobená býva rôznymi baktériami. U pacientov so zníženou imunitou navodenou liekmi alebo z iného dôvodu bývajú pôvodcom aj mykobaktérie alebo plesne.

Tieto infekcie vznikajú často vzostupne po zanesení z močovej rúry alebo opačným smerom po zápale močových ciest.

Častý výskyt býva aj po dlhodobom zavedení močového permanentného katétra.

V klinickom obraze sa vyskytuje horúčka a bolesti podbruška. Pacient sa nemôže poriadne vymočiť. Dôvodom je obmedzujúca bolesť, ktorá tomu bráni.

Vzniká tak retencia moču a ďalšie pridružené ťažkosti.

Ak sa rozvinie úplne, môže vzniknúť sepsa. V takom prípade je nutná hospitalizácia a komplexná liečba.

Vyšetrením cez konečník je zjavný opuch a bolestivosť prostaty. V niektorých prípadoch je toto vyšetrenie ťažko realizovateľné pre silnú bolesť v rektálnej oblasti. Palpačne je prítomná bolesť podbruška.

V liečbe sa používajú antibiotiká, v trvaní 4 až 6 týždňov.

Chronická bakteriálna prostatitída

Z hľadiska toho, že sa jedná o chronické ochorenie, ťažkosti musia trvať dlhšie.

V tomto prípade sa jedná o prejavy trvajúce viac ako tri mesiace v období posledných šiestich. Veľká skupina týchto pacientov má opakujúce sa zápaly močových ciest.

Vyvolávajúce baktérierovnaké ako u akútnej formy (E.coli, enterokoky a iné).

Často sa vyskytujú akútne návraty do pôvodného stavu ochorenia po predošlom zlepšenom stave. V závislosti od toho v akom štádiu sa ochorenie nachádza sa môže meniť aj jeho obraz. Môže vyzerať ako akútna forma aj ako normálny stav. 

Dôležité je opätovné vyšetrenie pacienta na zistenie vyvolávajúcej príčiny.

Liečba býva antibiotická v trvaní dva týždne a potom po zredukovaní liečiv ďalšie 4 až 6 týždňov.

Chronická nebakteriálna prostatitída

Toto je presne ten syndróm chronickej panvovej bolesti, o ktorom píšeme na začiatku článku.

Zahŕňa bolesť v panvovej oblasti, diskomfort a sexuálnu dysfunkciu. Jej trvanie, keďže sa jedná o chronicitu, je v trvaní minimálne 3 mesiace z posledných šiestich.

Rozoznáva dve kategórie. III A je zápalová a III B nezápalová. 

S príznakov, ako sme spomínali figuruje pocit diskomfortu a bolesti v panvovej oblasti. Často je bolesť lokalizovaná v oblasti perinea, teda hrádze a semenníkov alebo penisu.

Pridružuje sa sexuálna dysfunkcia. V mnohých prípadoch sú príznaky podobné zápalu dolných močových ciest.

Keďže ide o dlhotrvajúci problém, ktorému musia pacienti odolávať, často zanecháva stopy aj na ich psychickom stave. Prejavuje sa to zmenami nálad a správania.

Pri stanovení diagnózy treba najprv vylúčiť iné ochorenia. Napríklad zápal močových ciest, neurologické poruchy, anatomické abnormality alebo iné. Nemenej dôležité je vyšetrenie takzvaných trigger pointov v oblasti malej panvy.

Sú to miesta v obaloch svalov, v ktorých z rôznych príčin vznikla neschopnosť stiahnutia a uvoľnenia daného svalu.

V popredí je klasické urologické vyšetrenie brucha, vonkajších pohlavných orgánov a vyšetrenie per rectum, teda cez konečník.

Vyšetrenie per rectum neslúži len na vyšetrenie samotnej prostaty. Zisťuje sa ním aj tonus a kontraktilita, teda schopnosť stiahnutia zvierača konečníku.

Urodynamické vyšetrenie sa vykonáva u pacientov, ktorí majú problémy s močením. Slúži na posúdenie funkčného stavu močového mechúra a močovej rúry. Zisťuje sa ním tlak v tejto oblasti počas močenia.  

Čo sa týka laboratórnych vyšetrení hlavným parametrom je kultivácia a mikroskopické vyšetrenie moču. Ďalej sa odoberá sekrét z prostaty alebo ejakulát.

Ako zobrazovacia metóda vyšetrenia sa používa ultrazvuk. Ten je však potrebný najmä u pacientov s mikčnými problémami alebo poruchami ejakulácie. Hlavne vtedy, keď nereagujú na liečbu.

Ako vylučovacia metóda na zistenie obštrukcie v močových cestách sa používa cystoskopia.

Liečba syndrómu chronickej panvovej bolesti je ovplyvnená v súčasnej dobe neveľkými vedomosťami o tomto ochorení.

Je dlhodobá a nie vždy sa podarí pacienta úplne zbaviť ťažkostí. Cieľom je preto zmiernenie príznakov bez ďalších komplikácií.

Všeobecné doporučenia zahŕňajú:

 • obmedzenie jedálnička o dráždivé potraviny ako paprika a korenie
 • vylúčenie pitia tvrdého alkoholu
 • vyhýbanie sa dlhšiemu sedeniu alebo jazde na bicykli
 • dôležitá je pravidelná fyzická námaha
 • starostlivosť o pravidelnú stolicu a liečba porúch jej vyprázdňovania

Farmakoterapia a teda výber liekov je potrebné prispôsobiť ťažkostiam pacienta.

Používajú sa antibiotiká ak sa vyskytne už nejaký zápal. Ďalej sú to lieky, ktoré majú vplyv na dolné močové cesty. Nemalý význam majú analgetiká, ktoré slúžia na zmiernenie bolesti alebo antiflogistiká. Tie majú zas protizápalový účinok. 

Fyzikálna liečba sa zakladá na pravidelnej masáži prostaty. Dva až tri krát týždenne po dobu 4 až 6 týždňov.

Pravidelná masáž prostaty má pozitívny vplyv až na dve tretiny pacientov využívajúcich túto liečebnú metódu.

Asymptomatická prostatitída

Pri tejto diagnóze nemá pacient žiadne príznaky. Liečba pri nej nie je indikovaná.

Záverom treba dodať, že sa jedná o skupinu ochorení s rôznymi symptómami. Najväčší problém spôsobuje hlavne skupina III, teda chronická nebakteriálna prostatitída alebo syndróm chronickej panvovej bolesti.

Táto diagnóza je založená hlavne na vyselektovaní iných príčin ťažkostí. Podľa vyšetrení je treba vylúčiť hlavne hyperpláziu prostaty, teda jej zväčšenie. Ďalej iné zápalové ochorenie, zdroj bolesti z inej oblasti, ktorý sa prenáša do panvy, príčiny obštrukcie v močových cestách, neurogénnu alebo psychogénnu príčinu.

Prečítajte si tiež článok o zápale močových ciest u žien

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • solen.cz - odborný článok o prostatickom syndróme a jeho liečbe
 • wikipedia.org - zaujímavý zdroj informácií o zápaloch prostaty a panvovej bolesti

Naposledy aktualizované 27.09.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Radoslav Pleško

Zdravotnícky pracovník Bc. Radoslav Pleško

Vyštudoval bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Od roku 2006 pracuje v záchrannej zdravotnej službe. Je kondičným trénerom 2. stupňa

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje? Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje?

Helicobcter pylori je baktéria s celosvetovým výskytom. Ako sa prenáša a aké má táto zákerná infekcia príznaky či liečbu? Prečo je nebezpečná?

Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc) Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc)

I bežná činnosť ako je príprava jedla a jeho konzumácia dokáže poriadne otráviť. Všade prítomné baktérie, vírusy a parazity čakajú na svoju príležitosť množiť sa a spôsobovať problémy....

Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien? Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien?

Bolesť brucha, nafúknutie, neprijemné pocity v podbrušku sú tiež signálom zastavených vetrov.

Čo je to salmonelóza? 3X AKO: Vzniká, sa prejavuje, sa jej zbaviť? Čo je to salmonelóza? 3X AKO: Vzniká, sa prejavuje, sa jej zbaviť?

Salmonelóza je veľmi časté hnačkovité ochorenie spôsobené črevnými patogénmi - konkrétnejšie baktériami salmonely. Patrí medzi najčastejšie a pre verejnosť najznámejšie infekčné...

Mám hemoroidy? Čo je to zlatá žila, jej príčiny, príznaky i liečba Mám hemoroidy? Čo je to zlatá žila, jej príčiny, príznaky i liečba

Sú malé a nenápadné no napriek tomu môžu spôsobovať svojmu nositeľovi ťažkosti. Reč je o hemoroidoch , rozšírených žilách v oblasti konečníka a análneho (ritného) otvoru - ľudovo...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.