späť na zoznam chorôb

Bechterevova choroba

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Bechterevova choroba
Zdroj foto: Getty images

Bechterevova choroba je reumatické zápalové ochorenie kĺbov, ktoré je chronické. Postihuje najmä chrbticu. Častejšie postihuje mužov než ženy. Jeho nástup je v mladšom veku, a to do 30 rokov.


Charakteristika

Odhaduje sa, že chorobou trpí zhruba jedno percento populácie, pričom dôvod ochorenia a príčina sú stále nejasné.

Súčasná medicína pokročila pri jeho objasňovaní. Ochorenie je pomenované podľa ruského neurológa Vladimíra Bechtereva.

Odborne sa ochoreniu hovorí aj ankylozujúca spondylitída alebo jednoducho Bechterev. Iné označenia sú napríklad morbus Bechterev, spondylitis ankylosans.

Bechterev je systémové zápalové ochorenie reumatického typu. Postihuje hlavne chrbticu. Často aj ramenný a bedrový kĺb. Naopak, menej často aj ostatné kĺby.

Ankylozujúca spondylitída = rádiografická axiálna spondylartritída
Spadá pod skupinu spondylartritíd.

Presná príčina ochorenia nie je známa. Pravdepodobne sa na vzniku choroby podieľajú aj rizikové faktory. A to sú napríklad genetické, imunologické faktory a infekčné ochorenia. Dokonca je pri ochorení dokázaný aj dedičný výskyt.

Zistila sa súvislosť medzi prítomnosťou špecifického antigénu HLA-B27, pričom nejde, samozrejme, o kauzálny vzťah. Pretože, prítomnosť tohto antigénu, ešte neznamená nutnosť ochorenia. Ale akurát skôr zvyšuje riziko.

Príznaky ochorenia nastupujú len veľmi pozvoľne.

Vďaka čomu ho veľa ľudí prehliadne. Najčastejšie sa prejavuje choroba tuhnutím kĺbov. Pričom, toto ochorenie je chronické a kĺby trpia zápalom, ktorý súvisí aj s prejavmi a symptómami choroby.

Postihnutie pohybového aparátu tohto typu sa zvyčajne začne prejavovať už pred dosiahnutím veku 30 rokov. Na druhú stranu, len málokedy u dospievajúcich a u detí. Postihuje približne 1 % populácie.

Ankylozujúca spondylitída postihuje:

 • viac mužov ako ženy, v pomere 7 : 1
 • najčastejšie sa začína prejavovať od 20. - 30. roku života
 • po 35. roku je vznik menej častý
 • choroba po 40. roku u väčšinou nevzniká
 • postihuje približne 0,2 - 0,9 % populácie
  Mladý muž má bolesti chrbtice pre bechtereva
  Postihuje mladú populáciu a hlavne mužov

Najčastejšie zasahuje chrbticu. A to hlavne jej bedrovú časť.

Ale tento chronický zápal spôsobuje problémy aj v ostatnej časti chrbtice. Okrem chrbtici zasahuje aj kĺby v oblasti ramena, bedra. Menej často i ostatné kĺby.

Zápalový proces postihuje oblasť kĺbu, väzy, medzistavcové platničky a ostatné kĺbové a blízke štruktúry. Časom dochádza v týchto miestach k osifikácii, teda kostnateniu.

Kostnatenie má za následok stuhnutie chrbtice, a to v akomkoľvek postavení.

Okrem ťažkostí s pohybovým aparátom sa bechterev môže prejaviť aj na iných orgánových systémoch. Choroba zasahuje oko, a to ako zápal oka, dúhovky, ale aj tráviaci trakt. Postihnutý môže byť aj kardiovaskulárny systém (perikarditída, endokarditída, chlopňové chyby), pľúca či obličky.

Príčiny

Vplyv na vznik choroby má prítomnosť antigénu HLA-B27. Avšak, tento antigén sa vyskytuje u menej ako 10 percent populácie. Antigén typu HLA sú molekuly na povrchu buniek. Podľa týchto molekúl imunitný systém rozpoznáva vlastné bunky od cudzorodých.

Prítomnosť tohto antigénu nezaručuje, že ochorenie vypukne. Ale pravdepodobnosť s jeho prítomnosťou narastá až tristokrát. Až v 90 % prípadov je dokázaný HLA.

Rizikovým faktorom pre vznik ochorenia je aj dedičnosť. Bechterev ale nie je priamo dedičné ochorenie. Avšak, určitá dedičná súvislosť je dokázaná. A to opäť v spojení s antigénom HLA - B27. Pričom, zvyšuje riziko pre vznik ochorenia.

Príznaky

Typicky sa toto ochorenie prejavuje najmä na kĺboch, ktoré sú stuhnuté a bolia. Veľmi často sa človek s týmto ochorením na stuhnutosť a bolesť kĺbov budí aj zo spánku.

Ochorenie sprevádza chronická bolesť v chrbtici.

Chrbtica sa v dôsledku kostnatenia, a teda tuhnutia stáva čoraz menej ohybná. Progres je pomerne pomalý, avšak, u niektorých ľudí postihnutých týmto ochorením môže prísť k úplnému znehybneniu chrbtice.

V niektorých prípadoch sú príznaky badateľné aj na veľkých kĺboch, napríklad bedrových alebo kolenných. Menej často aj malých kĺboch ako sú kĺby prstov.

Medzi symptómy, ktoré ochorenie sprevádzajú, patria aj únava, horúčka, bolesti na hrudníku pri hlbokom dýchaní, opuchy veľkých kĺbov. Nad postihnutým kĺbom môže byť koža začervenaná a môže prichádzať aj k deformáciám. 

Niektorí ľudia s týmto ochorením majú zápaly očnej dúhovky.

Zhrnutie príznakov pri Bechterevovej chorobe:

Bechterev - mladý muž má rannú bolestivú a stuhnutú chrbticu
Ranná bolesť a stuhnutá chrbtica
 • chronická bolesť chrbtice, časté sú nočné a ranné bolesti
 • dlhodobé bolesti kĺbov
 • bolesť päty
 • bolesť hrudného koša, a teda bolesť na hrudi
 • nočné, pokojové bolesti, ustupujú po rozhýbaní
 • porucha hybnosti chrbtice až do rozcvičenia
 • pri ťažkom a neskorom stupni úplné obmedzenie pohybu chrbtice, a tým pádom invalidita
 • ranná stuhnutosť, môže pretrvávať hodinu
 • poškodenie kĺbov, deformity, tvorba guľatého chrbtu
 • poškodenie iných systémových orgánov a z toho vyplývajúce ťažkosti
  • srdcovo - cievny systém (perikarditída, endokarditída, chlopňové chyby)
  • pľúca
  • tráviaci trakt
  • obličky
  • oko, vyskytuje sa zápal oka, dúhovky, citlivosť na svetlo
 • únava
 • zvýšenie telesnej teploty
 • opuchy v oblasti veľkých kĺbov
 • začervenanie kože nad kĺbom
 • odlučovanie nechtov
  Starý muž so zahnutou chrbticou
  Postupná deformácia chrbtice a postoj bechterevika

Pri Bechterevovej chorobe je typické prehnutie chrbtice a aj postoj, a to:

 • postoj v predklone
 • vysunutá hlava
 • zaoblené ramená
 • sploštený a prehnutý hrudník (kyfóza, teda prehnutie chrbtice)

Diagnostika

Ochorenie sa nediagnostikuje rýchlo aj vzhľadom na to, že napríklad ranná stuhnutosť alebo bolesti kĺbov spolu s ich možnou deformáciou sú pomerne neurčité príznaky.

Vyšetrenie zahŕňa anamnézu, odber krvi a preukázanie prítomnosti antigénu HLA-B27, laboratórne testy na zistenie imunitnej reakcie organizmu a tiež sa vykonáva fyziologické vyšetrenie jednotlivých kĺbov a ich ohybnosti.

Taktiež sa realizujú pravidelne RTG vyšetrenia kvôli pozorovaniu priebehu choroby.

Pri určovaní diagnózy sa využívajú aj takzvané modifikované newyorské kritériá,  a to z roku 1984. Ich cieľom je určiť 3 klinické prejavy a jeden objektívny RTG nález.

Tabuľka znázorňuje newyorské kritériá hodnotenia Bechterevovej choroby

Kritériá Popis 
1. bolesť chrbtice, ktorá pretrváva viac ako 3 mesiace a zlepšuje sa pohybom, 
2. obmedzenie pohyblivosti chrbtice v oblasti drieku
3. stuhnutie hrudníka a tým obmedzenie pohyblivosti pri dýchaní
RTG nález prvé rtg zmeny nastávajú po 3 - 5 rokoch

Následne sa diagnostika opiera o prítomnosť bolestí chrbtice, rodinnú anamnézu, zápal rohovky, zápal kĺbov a šliach. Dopomocná je aj dobrá reakcia ťažkostí na nesteroidné antiflogistiká, čo sú lieky s analgetickým, antipyretickým a protizápalovým účinkom.

Pri identifikácii Bechterevovej choroby sa využíva aj magnetická rezonancia, čiže MRI. V prípade vypuknutia ochorenia v období dospievania, teda vo veku nižšom ako 16 rokov, predpokladá sa zhoršený priebeh.

Horší priebeh predurčuje aj výskyt zápalov kĺbov mimo chrbticu, zápal oka či čreva a psoriáza.

Video o ochorení

Video o ochorení

Priebeh

Pre ochorenie je typický pomalý, postupný nástup.

Prvým príznakom je stuhnutie chrbtice v oblasti drieku a krížov. V tomto období sa nemusia pridružovať ostatné ťažkosti. Ochorenie sa môže prejaviť aj atypicky. A to bolestivou formou v epizódach.

Model chrbtice zvýraznená spodná časť
Typická bolesť v spodnej časti chrbtu

Bolestivá forma pripomína akútne lumbago alebo LIS, čo je lumboischalgický syndróm. Prípadne aj s celkovým prejavom horúčky a zápalom kĺbov.

Postupom času sa do popredia dostávajú príznaky tuhnutia chrbtice, a teda bolesti a ostatné ťažkosti vyplývajúce z degeneratívnych zmien.

Bolesť je prvotne najmä ráno.

Po rozcvičení človek pociťuje zlepšenie a ústup bolesti. Táto stuhnutosť pretrváva zväčša do jednej hodiny.

Bolesť zhoršuje pokoj, pasivita. 

Rozvoj ochorenia je obvykle záležitosť rokov. Avšak, vo vzácnych prípadoch môže prebiehať za pár mesiacov.

Problémy s pohyblivosťou chrbtice a kĺbov sa zhoršujú. Bolestivosť je čoraz intenzívnejšia. A vo väčšine prípadov končí choroba úplným znehybnením postihnutých štruktúr, a to znamená invaliditu.

Ak sa ochorenie izolovalo iba na postihnutie chrbtice, označuje sa ako spondylarthrosis ankylopoetica simplex. A táto sa ďalej delí na dve formy.

Ascendentná forma, tá klasická, postihuje primárne kĺby v oblasti krížovej kosti, takzvané SI kĺby, čo sú sakrálno - iliakálne kĺby.

Postupom času sa postihnutie rozširuje na ostatné časti. A teda driekovú (lumbálnu), hrudnú aj krčnú chrbticu. Descendentná forma sa vyskytuje hlavne u žien a je menej častá. Postihuje prevažne chrbát.

Čo pomáha pri ochorení?

Ako je uvádzané v časti s liečbou, dôležitá je úprava životného prostredia, životosprávy, pri obezite zníženie váhy, prípadne vyvarovanie sa priberaniu. Pohybová aktivita je základom. Pri ochorení sú vhodné rôzne cviky, aplikácia tepla či biolampy.

Užitočné informácie sa dajú získať aj v kluboch a na fórach na internete. Poskytujú ich odborníci a aj ľudia, ktorí majú osobnú skúsenosť. Každá informácia môže byť nápomocná v boji proti zhoršeniu ťažkostí. V nasledujúcej infografike uvádzame, čo pomôže pri tomto progredujúcom ochorení.

Infografika uvádza čo pomáha pri bechterevovej chorobe
Čo pomáha pri bechterevovej chorobe
Chcete sa dozvedieť ako sa lieči bechterevova choroba - ankylozujúca spondylitída?

Liečba

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 20.12.2019

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Bechterevovu chorobu lieči Internú medicínu - Reumatológiu , vyšetruje Magnetickú rezonanciu , RTG , Anamnézu , Vyšetrenie krvi , patrí medzi Ochorenia kĺbov
Ďalšie názvy: ankylozujúca spondylitída, rádiografická axiálna spondylartritída, morbus Bechterev, spondylitis ankylosans, Bechterev
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh , Video

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Reuma škodí celému organizmu a v každom veku Reuma škodí celému organizmu a v každom veku

Reuma je ochorením, ktoré spájame hlavne s bolestivými kĺbmi. Potrebné je však vedieť, že škodí celému organizmu, a to v každom veku, nevyhýba sa deťom ani mladým.

Zdravé kĺby: Ako si vieme pomôcť? Zdravé kĺby: Ako si vieme pomôcť?

Kĺby a kĺbové spoje sú anatomické štruktúry nášho tela, ktoré denne zaťažujeme bez toho, aby sme si to uvedomovali. Je od nich závislý každý náš pohyb. Udržiavanie kĺbov zdravých je...

Artróza kolena pomaly, ale isto ničí vaše kolenné kĺby Artróza kolena pomaly, ale isto ničí vaše kolenné kĺby

Medzi najčastejšie ochorenia kolien patrí bezpodmienečne artróza kolena - gonartróza. Ide zároveň o jedno z najčastejších, degeneratívnych ochorení váhonosných kĺbov vôbec....

Zatočte s artrózou Zatočte s artrózou

Artróza tvorí iba zlomok ochorení pohybového aparátu. Vzhľadom na stúpajúcu tendenciu starších pacientov sa s ňou však stretávame čoraz častejšie. Jedná sa o degeneratívne ochorenie...

Zoznam lekárov liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Bratislava
   • MUDr. Tomáš Dallos
    Adresa: Reumatologická ambulancia 2.detskej kliniky DFNsP a LFUK, Limbová 1, 83340 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Streda 15:00 18:00  MUDr. Smolenová 
    Piatok 10:00 15:00  MUDr. Dallos 
   • prim. MUDr. Juraj Wendl, CSc.
    Adresa: Osteologická a reumatologická ambulancia, Limbova 5, 83301 Bratislava
    deň oddo prestávka
    Pondelok  08:00 15:00  13:00-13:30 
    Utorok 08:00 15:00  13:00-13:30 
    Streda 08:00 15:00  13:00-13:30 
    Štvrtok 08:00 15:00  13:00-13:30 
    Piatok 08:00 15:00  13:00-13:30 
   • MUDr. Juraj Wendl, CSc.
    Adresa: Celotelová osteodenzitometria (DXA) - ambulancia na meranie hustoty kostí, Limbova 5, 83305 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:30 15:00  Po 15:00 podľa objednania 
    Utorok 07:30 15:00  Po 15:00 podľa objednania 
    Streda 07:30 15:00  Po 15:00 podľa objednania 
    Štvrtok 07:30 15:00  Po 15:00 podľa objednania 
    Piatok 07:30 15:00  Po 15:00 podľa objednania 
   • MUDr. Soňa Caňová
    Adresa: Reumatologická ambulancia Kliniky pre deti a dorast A.Getlíka SZU, Antolská 11, 85107 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  10:00 12:00 
   • MUDr. Ingrid Stráňavová
    Adresa: Reumatologická ambulancia pre deti, Antolská 11, 85107 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  08:00 10:00 
   • MUDr. Eva Kmetyová
    Adresa: Reumatologická ambulancia pre dospelých, Antolská 11, 85107 Bratislava
    deň oddo
    Streda 09:00 15:00 
   • MUDr. Killinger
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Ružinovská 6, 82606 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  08:00 15:00 
    Utorok 08:00 15:00 
    Streda 08:00 15:00 
    Štvrtok 08:00 15:00 
    Piatok 08:00 15:00 
   • MUDr. Killinger
    Adresa: Denzitometria, Ružinovská 6, 82606 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  08:00 14:30 
    Utorok 08:00 14:30 
    Streda 08:00 14:30 
    Štvrtok 08:00 14:30 
    Piatok 08:00 14:30 
   • MUDr. Janka Smolenová
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Námestie SNP 10, 81465 Bratislava
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok     12:00-12:30  len odbery a injekcie 
    Utorok 07:00 16:30  12:00-12:30   
    Streda 07:00 15:00     
    Štvrtok 07:00 15:00  12:00-12:30   
    Piatok 07:00 13:30  12:00-12:30   
   • MUDr. Ivan Viest
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Krajinská 91, 825 5 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  08:00 12:00  iba objednaní pacienti 
    Utorok 08:00 12:00   
    Streda 08:00 12:00   
    Štvrtok 08:00 12:00  iba objednaní pacienti 
    Piatok 08:00 12:00   
   • MUDr. Jana Krahulcová
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Americké námestie 3, 81108 Bratislava
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:00 14:00  12:00-12:30 
    Utorok 07:00 14:00  12:00-12:30 
    Streda 07:00 14:00  12:00-12:30 
    Štvrtok 07:00 14:00  12:00-12:30 
    Piatok 07:00 14:00  12:00-12:30 
   • MUDr. Andrea Škublová
    Adresa: Neštátna reumatologická ambulancia, Líščie údolie 57, 84104 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  09:00 17:00   
    Utorok 07:00 13:00  odbery 07 00- 08 30 
    Streda 07:00 13:00  odbery 07 00- 08 30 
    Štvrtok 07:00 13:00  odbery 07 00- 08 30 
    Piatok 07:00 11:00  odbery 07 00- 08 30 
   • MUDr. Daniela Halmová
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Mýtna 5, 81107 Bratislava
    deň oddo
    Nedeľa 07:00 15:30 
   • MUDr. Ľubica Čápová
    Adresa: Reumatologická ambulancia pre deti a dorast, Betliarska 3776/17, 85107 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:00 18:30 
    Utorok 07:00 18:00 
    Streda 07:00 18:00 
    Štvrtok 07:00 18:00 
    Piatok 07:00 16:00 
   • MUDr. Ľubica Čápová
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Betliarska 3776/17, 85107 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:00 18:30 
    Utorok 07:00 18:00 
    Streda 07:00 18:00 
    Štvrtok 07:00 18:00 
    Piatok 07:00 16:00 
   • MUDr. Eva Kokavcová
    Adresa: Reumatológia s.r.o. - reumatologická ambulancia, Ružinovská 10, 82007 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 17:00 
    Utorok 07:00 13:00 
    Streda 07:00 13:00 
    Štvrtok 07:00 13:00 
    Piatok 07:00 13:00 
   • MUDr. Roman Jančovič
    Adresa: ROMJAN s.r.o. - Reumatologická ambulancia, Vajnorská 40, 83263 Bratislava
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 17:00  12:00-12:30  za poplatok 15:20-17:00 
    Utorok 07:00 15:00    len klinické skúšanie liekov 
    Streda 13:00 17:30    za poplatok 13:00-14:20 
    Štvrtok 7:00 15:30  12:00-12:30  za poplatok 13:00-15:20 
    Piatok 07:00 13:00  12:00-12:30  za poplatok 7:00-9:00 
   • Reumatologická ambulancia
    Adresa:
    deň oddo
    Štvrtok 08:00 12:30 
   • MUDr. Emőke Šteňová
    Adresa: Reumatologická a osteologická ambulancia, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  10:00 15:00  10:00 - 12:00 - osteologická ambulancia bez objednania, 12:00 - 15:00 reumatologická ambulancia objednaní 
    Piatok 10:00 15:00  10:00 - 12:00 - osteologická ambulancia bez objednania, 12:00 - 15:00 reumatologická ambulancia objednaní 
   • MUDr. Valéria Durdíková
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Fedinova 9, 85101 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:00 14:00 
    Utorok 07:00 14:00 
    Streda 07:00 14:00 
    Štvrtok 07:00 14:00 
    Piatok 07:00 14:00 
  • Dunajská Lužná
   • MUDr. Janka Smolenová
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Lipnická 3153, 90042 Dunajská Lužná
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:00  obedná pauza 30 min 
 • Trnavský kraj
  • Dunajská Streda
   • MUDr. Agneša Szolnokiová
    Adresa: Reumatologická ambulancia, neštátne zdravotnícke zariadenie, AAGS, s.r.o., Veľkoblahovská 10, 92901 Dunajská Streda
    deň oddo
    Pondelok  07:30 14:30 
    Utorok 07:30 14:30 
    Streda 07:30 14:30 
    Štvrtok 07:30 14:30 
    Piatok 07:30 14:30 
  • Trnava
   • MUDr. Eva Vrtíková
    Adresa: Detská reumatologická ambulancia, A. Žarnova 11, 91701 Trnava
   • MUDr. Jozef Odnoga
    Adresa: AKIREUM s.r.o., Reumatologická a interná ambulancia, Liečba akupunktúrou, Starohájska 2, 91701 Trnava
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:30 14:30  12:30-13:15  pacientov objednávame 
    Utorok 07:30 14:30  12:30-13:15  pacientov objednávame 
    Streda 07:30 14:30  12:30-13:15  pacientov objednávame 
    Štvrtok 07:30 14:30  12:30-13:15  pacientov objednávame 
    Piatok 07:30 14:30  12:30-13:15  pacientov objednávame 
   • MUDr. Bohuslav Dobrovodský
    Adresa: Reumatologická ambulancia Reumaglobal s.r.o., Starohájska 2, 91701 Trnava
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:30 14:00  12:00-12:30  o 10:00, 11:00, 13:00 objednávky na čas za poplatok denne mimo piatku 
    Utorok 07:30 14:00  12:00-12:30   
    Streda 07:30 14:00  12:00-12:30   
    Štvrtok 07:30 14:00  12:00-12:30   
    Piatok 07:30 12:00    objednávky 10:00, 11:00 
   • MUDr. Bohuslav Dobrovodský
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Reuma-global s.r.o., Starohájska 2, 91700 Trnava
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:30 14:00  12:30-13:00  po 14 oo administrat.práce 
    Utorok 07:30 14:00  12:30-14:00  14 oo administrat.práce 
    Streda 07:30 14:00  12:30-14:00  14 oo administrat.práce 
    Štvrtok 07:30 14:00  12:30-14:00  14 oo administrat.práce 
    Piatok 07:30 14:00  12:30-14:00  14 oo administrat.práce 
 • Trenčiansky kraj
  • Partizánske
   • MUDr. Lívia Brušková
    Adresa: Reumatologická ambulancia - Reumacentrum s.r.o., Hrnčírikova 194/5, 95801 Partizánske
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:00   
    Utorok 07:00 15:00   
    Streda 07:00 15:00  klinický deň 
    Štvrtok 07:00 15:00   
    Piatok 07:00 15:00   
  • Prievidza
   • MUDr. Jozef Pistovčák
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Hviezdoslavova 1, 97101 Prievidza
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 13:00 
    Štvrtok 09:00 17:00 
    Piatok 07:00 13:00 
   • MUDr. Katarína Machová
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Nábrežná č. 5, 97101 Prievidza
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
  • Trenčín
   • MUDr. Magdaléna Fabianová
    Adresa: Reumatologická ambulancia, denzitometria, K dolnej stanici 18, 91101 Trenčín
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 15:30  13:00-13:30 
    Utorok 07:30 15:00  13:00-13:30 
    Streda 07:30 13:00  13:00-13:30 
    Štvrtok 07:30 15:30  13:00-13:30 
    Piatok 07:30 15:00  13:00-13:30 
 • Nitriansky kraj
  • Nitra
   • MUDr. Zuzana Pechočiaková
    Adresa: Detská reumatologická ambulancia, Špitálska 6, 94901 Nitra
    deň oddo prestávka
    Pondelok  10:30 14:00  12:30-13:00 
    Utorok 07:30 14:00   
    Streda 07:30 14:00   
  • Zlaté Moravce
   • MUDr. Jozef Máčaj
    Adresa: Reumatologická a interná ambulancia - MUDr.Jozef Máčaj spol. s r.o., Bernolákova 24, 95301 Zlaté Moravce
    deň oddo
    Pondelok  07:00 13:00 
    Utorok 07:00 13:00 
    Streda 07:00 13:00 
    Štvrtok 07:00 13:00 
    Piatok 07:00 13:00 
 • Žilinský kraj
  • Čadca
   • MUDr. Anna Maňková
    Adresa: MEDMAN s.r.o. - reumatologická ambulancia, Pallárikova 2311/57, 02201 Čadca
    deň oddo
    Pondelok  09:00 13:00 
    Utorok 09:00 13:00 
    Streda 09:00 13:00 
    Štvrtok 09:00 13:00 
    Piatok 09:00 13:00 
  • Žilina
   • MUDr. Silvia Michelová
    Adresa: Reumatologicko - osteologická ambulancia, V. Spanyola 43, 01001 Žilina
    deň od do prestávka poznámka
    Pondelok  07:00  14:00  12:00-13:00  14:00 - 15:00 -administratíva 
    Utorok 07:00  14:00  12:00-13:00  14:00 - 15:00 -administratíva 
    Streda 07:00  14:00  12:00-13:00  14:00 - 15:00 -administratíva 
    Štvrtok 07:00  14:00  12:00-13:00  14:00 - 15:00 -administratíva 
    Piatok 07:00  14:00  12:00-13:00  14:00 - 15:00 -administratíva 
   • MUDr. Pavol Polák
    Adresa: Neštátna reumatologická ambulancia, Vojtecha Spanyola 63, 01207 Žilina
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:30 
    Utorok 07:00 15:30 
    Streda 07:00 15:30 
    Štvrtok 07:00 15:30 
    Piatok 07:00 15:30 
   • MUDr. Daniela Salátová
    Adresa: Detská reumatologická ambulancia, ul. Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • Banská Bystrica
   • MUDr. Eva Macejková
    Adresa: Reumatologická ambulancia - MUDr.Macejková Eva-Bella s.r.o., Gorkého 47, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 14:00  po objednaní 
    Utorok 13:00 17:00  po objednaní 
    Streda 07:00 14:00  po objednaní 
    Štvrtok 07:00 14:00  po objednaní 
    Piatok 07:00 11:00  po objednaní 
 • Prešovský kraj
  • Humenné
   • MUDr. Jana Feníková
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Reumacare s.r.o., Nemocničná 41, 06601 Humenné
  • Poprad
   • MUDr. Nadežda Rovderová
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Mnoheľova 2, 05801 Poprad
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 15:00  13:30-14:00 
    Utorok 07:30 17:00  13:30-14:00 
    Streda 07:30 15:00  13:30-14:00 
    Štvrtok 07:30 15:00  13:30-14:00 
    Piatok 07:30 11:00   
  • Stará Ľubovňa
   • MUDr. Erika Timaniková
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  7:00 15:30  13:00-13:30  Objednaní pacienti 
    Utorok 7:00 15:30  13:00-13:30  Objednaní pacienti 
    Streda 7:00 15:30  13:00-13:30  Objednaní pacienti 
    Štvrtok 7:00 15:30  13:00-13:30  Objednaní pacienti 
    Piatok 7:00 15:30  13:00-13:30  Objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • Košice
   • Doc. MUDr. Veronika Vargová, CSc.
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Trieda SNP 1, 04001 Košice
    deň oddo
    Pondelok  13:00 15:30 
    Utorok 10:00 14:00 
    Streda 10:00 14:00 
    Piatok 10:00 15:00 
   • MUDr. Iveta Tóthová
    Adresa: Reumatologická ambulancia, Cottbuská 13, 04023 Košice
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:30 13:00   
    Utorok    klinický deň 
    Streda 07:30 13:00   
    Štvrtok 07:30 13:00   
    Piatok 07:30 13:00   
  • Spišská Nová Ves
   • MUDr. Lenka Višňovská
    Adresa: REUMED s.r.o. Reumatologická ambulancia, Jánskeho 1, 05201 Spišská Nová Ves
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  len objednaní pacienti a akútne stavy 
    Utorok 07:00 13:00  len objednaní pacienti a akútne stavy 
    Streda 07:00 13:00  len objednaní pacienti a akútne stavy 
    Štvrtok 07:00 13:00  len objednaní pacienti a akútne stavy 
    Piatok 07:00 13:00  len objednaní pacienti a akútne stavy 
  • Šaca
   • MUDr. Soňa Tomková, PhD.
    Adresa: Reumatologická a osteologická ambulancia, Lúčna 57, 04015 Košice - Šaca
    deň oddo
    Pondelok  07:00 12:30 
    Utorok 07:00 12:30 
    Streda 07:00 12:30 
    Štvrtok 07:00 12:30 
    Piatok 07:00 12:30 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.