späť na zoznam chorôb

Čo je to Kawasakiho choroba? Aké má príčiny, príznaky a ako sa lieči?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Čo je to Kawasakiho choroba? Aké má príčiny, príznaky a ako sa lieči?
Zdroj foto: Getty images

Kawasakiho choroba je akútne horúčkové ochorenie, ktoré je charakteristické zápalom malých a stredne veľkých ciev. Ochorenie vo väčšine prípadov postihuje deti vo veku do 5 rokov, a to najmä chlapcov. U nás je pomerne vzácne. Najčastejšie trápi deti z Japonska. Choroba má viacero fáz a vo väčšine prípadov dochádza k uzdraveniu.


Charakteristika

Kawasakiho chorobu môžeme nájsť aj pod názvom mukokutánny uzlinový syndróm alebo mukokutánny syndróm lymfatických uzlín. Ide o systémovú vaskulitídu, čo označuje postihnutie ciev, pričom najčastejšie zasahuje malé a stredné cievy.

Chcete vedieť viac o Vaskulitídach?

Ochorenie popísal ako prvý japonský detský lekár Tomisaka Kawasaki, a to v roku 1967. Choroba sa vyskytuje u detí do 5 rokov, a hlavne medzi 2. - 3. rokom života, pričom postihuje najviac chlapcov. Najčastejší výskyt je u japonských detí.

Kawasakiho syndróm sa vyskytuje až 6x častejšie u ázijských detí.

Najfrekventovanejšie zasahuje koronárne tepny, čiže cievy zásobujúce kyslíkom a živinami srdce. Jeho závažnou komplikáciou môže byť aneuryzma, čo je vydutie - rozšírenie cievy. Okrem vaskulitídy je prítomná horúčka alebo aj opuch končatín. Avšak, pre určenie tejto diagnózy sú potrebné viaceré kritériá.

Choroba je multisystémová, čo značí, že postihuje aj iné časti organizmu, ako len cievy. Prejaví sa horúčkou, postihnutím kože, slizníc, očných spojoviek, ale aj bolesťami brucha alebo zdurením lymfatických uzlín. Pri diagnostike je dôležité vylúčiť iné ochorenie. Vznik a pôvod ochorenia nie je objasnený.

Ochorenie sa väčšinou prejaví akútne, pričom dôležitá je aj včasná liečba, ktorá znižuje riziko srdcovo - cievnych komplikácií. To sa zvyšuje najmä v tom prípade, ak sa choroba nelieči, a to až na 20 - 35 %. 

Kawasakiho choroba je síce zriedkavá, avšak, patrí medzi najčastejšie vaskulitídy, ktoré zasahujú obdobie detstva.

Príčiny

Ani v dnešnej dobe nie je presná príčina Kawasakiho syndrómu úplne objasnená. Názorov je viac. Predpokladá sa, že hlavnou zložkou je porucha imunity, teda autoimunitná chyba alebo jej hypersenzitivita, teda precitlivenosť.Iný názor uvádza, že sa pri vypuknutí choroby uplatňuje aj infekčný pôvod. A to bakteriálneho alebo vírusového charakteru. Príkladom by malo byť škodlivé pôsobenie toxínu. Ten je produkovaný baktériou z kmeňa zlatý stafylokokus.

Naznačuje sa spolupôsobenie EBV (čo je vírus zapríčiňujúci infekčnú mononukleózu) či súvislosť s herpes vírusom. A uvádza sa aj možný pôvodca coronavírus. Pri ochorení sa spozoroval sezónny výskyt, a teda hlavne na jar a v zime. Čo podporuje názor infekčného pôvodu.

U ochorenia sa uvádza aj genetická predispozícia, čo by mohlo naznačovať aj dedičný mechanizmus. Kawasakiho syndróm nie je infekčný, čiže sa neprenáša z jedného dieťaťa na druhé. U choroby sa môže vyskytnúť aj recidíva, teda znovu ochorenie, a to približne vo 2 percentách.

Príznaky

Aj keď sa toto ochorenie vyskytuje pomerne zriedkavo, označuje sa ako najčastejšia vaskulitída detského veku. Vaskulitída je zápalové ochorenie ciev. Pričom v prvých 10 dňoch poškodzuje stenu ciev. Najviac sú napadnuté koronárne cievy, čiže srdcové. To sú tie, ktoré vedú okysličenú krv do srdcového svalu.

Kawasakiho choroba - poškodenie ciev, trombóza, zrážanie krvi, krvných doštičiek, zúženie cievy
Poškodenie ciev má za následok zhlukovanie krvných doštičiek

Ak sa ochorenie nelieči, riziko komplikácií so srdcovo - cievnym systémom stúpa, a to až na 20 a viac percent. Uvádza sa, že choroba môže v tomto prípade zapríčiniť aneuryzmu, čo je rozšírenie (vydutie) steny cievy. A toto vydutie steny cievy je následne rizikom pre tvorbu trombu, teda krvnej zrazeniny. Rizikom je rovnako aj zhlukovanie krvných doštičiek (tvorba trombu) v mieste poškodenia cievy.

Krvná zrazenina, ktorá je dostatočne veľká, obmedzuje prietok krvi srdcovou cievou. Tá je príčinou infarktu srdcového svalu, čo je vlastne stav, keď nie je srdcový sval dostatočne zásobený kyslíkom a odumiera. Tak sa stáva hlavne v období do 8 týždňov od vzniku ochorenia.

Prečítajte si tiež: 
Informácie o prvej pomoci pri infarkte myokardu v článku na Zdravotéke.

Iným vážnym rizikom je prasknutie aneuryzmy. Tieto komplikácie zapríčinia náhlu smrť približne u 2 % postihnutých. Závažný je aj zápal srdcového svalu, ale aj poškodenie srdcových chlopní. Avšak, ochorenie je multisystémové, čo značí, že sa prejavuje aj na iných telových systémoch.

Medzi príznaky Kawasakiho choroby patria:

 • postihnutie ciev, a teda hlavne kardiovaskulárne ťažkosti
  • aneuryzma cievy až jej prasknutie
  • ischémia až infarkt srdcového svalu
  • myokarditída
  • perikarditída
  • poruchy srdcového rytmu
  • chlopňové chyby, zápal
 • horúčka, ktorá pretrváva viac ako 5 dní
 • zápal očných spojoviek, čiže konjunktivitída, ale bez hnisania a výtoku
 • vyrážky na koži, hlavne na trupe, oblasť pod plienkou a na končatinách
 • žihľavka
 • začervenanie kože
 • kožné šupiny
 • opuch kože, najmä tuhý opuch prstov, rúk a nôh
 • ošupovanie kože prstov, a to hlavne v oblasti nechtového lôžka
 • v niektorých prípadoch gangréna končekov prstov, najmä u veľmi malých detí
 • popraskané a sýtočervené pery a sliznica ústnej dutiny
 • červený a malinový jazyk
  Kawasakiho choroba - typický malinový jazyk
  Malinový jazyk ako typický príznak
 • začervenanie hltana
 • zdurenie lymfatických uzlín krku, pričom sa zväčší hlavne jedna uzlina do veľkosti nad 1,5 cm
 • bolesť hlavy
 • zápal nervov
 • bolesť a opuch kĺbov, bolesť obmedzuje pohyb, pre artritídu
 • bolesti brucha
 • poškodenie pečene a žlčníka
 • vracanie
 • hnačka
 • zápal močových ciest
 • u chlapcov zápal semenníkov
 • slabosť
 • nepokoj, nervozita

Diagnostika

Koronarografia - koronárna, čiže srdcová cieva
Koronarografia - srdcová cieva

V začiatočnej fáze ochorenia je dôležité vylúčenie inej príčiny ťažkostí. Ak sa potvrdí diagnóza, následne je dôležitá včasná liečba. Tá má zamedziť srdcovo - cievnym komplikáciám.

Nápomocné je laboratórne vyšetrenie krvi, ale aj moču či mozgovo miechového moku. A teda hemokultivácia (krvi), kultivácia moču, zápalové parametre, CRP, FW (sedimentácia krvi), krvný obraz (KO, dôkaz anémie, hladina leukocytov, trombocytov.

Pre vyšetrenie likvoru, teda miechového moku sa vykonáva lumbálna punkcia.

Ako zobrazovacia metóda poslúži ECHO. To môže dokázať postihnutie srdcových ciev, teda aj aneuryzmu. Ďalej je významné EKG, RTG hrudníka, scintigrafia, koronarografia, ale aj MRI.

Samozrejme, zisťovanie diagnózy sa opiera hlavne o anamnézu a klinický obraz ochorenia. Pri určovaní sa vyhodnocujú takzvané diagnostické kritériá, ktoré musia byť stanovené pre dôkaz Kawasakiho syndrómu, a teda prítomnosť 5 zo 6 symptómov.

Tabuľka znázorňuje diagnostické kritériá pre diagnózu Kawasakiho syndrómu

Číslo Prítomnosť symptómu
1

horúčka, ktorá trvá viac ako 5 dní

2

kožná vyrážka

 • hrudník
 • brucho
 • oblasť genitálií
 • oblasť pod plienkou
3

zápal očných spojoviek (konjunktivitída), bez hnisania a výtoku

4

suché, začervenané pery a malinový jazyk

5

opuch rúk a nôh so začervenaním

6 zväčšenie krčnej lymfatickej uzliny

Vysvetlenie príčin a prejavov choroby

Vysvetlenie príčin a prejavov choroby

Priebeh

Ochorenie sa vyskytuje do 5. roku života, ale hlavne v období 2. - 3. roku. Pričom platí, že ak sa vyskytne pred 2. či po 5. roku, tak sú jeho prejavy závažnejšie. Kawasakiho syndróm nastupuje postihnutím ciev, teda vaskulitídou, a to v prvých 10. dňoch.

Kawasakiho syndróm sa časovo rozdeľuje na tri fázy:

 • akútne štádium do dvoch týždňov
 • subakútne štádium 2 - 4 týždne
 • fáza rekonvalescencie 1 až 3 mesiace

Poškodenie je najmä na úrovni srdcových ciev a ich steny. To má za následok zhlukovanie trombocytov. Vzniká krvná zrazenia, čiže trombus. Ten následne zužuje až úplne uzatvára priesvit cievy. Nedostatočné prekrvenie srdcového svalu až úplné nedokrvenie, teda ischémia sú príčinou infarktu srdcového svalu. Ako časový úsek tohto sa udáva doba do 8 týždňov.

Okrem infarktu myokardu sa poškodenie cievnej steny zúčastňuje na poruche funkcie cievy. A toho následkom je vydutie cievnej steny, čiže aneuryzma. Aneuryzma je rizikom pre prasknutie steny cievy. Čoho komplikáciou je náhla smrť, tá nastáva približne v 2% prípadov.

V akútnej fáze je prítomná horúčka, a to aj nad 40 °C, pričom pretrváva viac ako 5 dní. Pridružuje sa nehnisavý zápal očných spojoviek. Ako charakteristické príznaky sa udávajú aj opuchy prstov na rukách a nohách. Opuch je pritom tuhý.

Akútna etapa sa následne vyznačuje kožným výsevom, v podobe vyrážok či žihľavky. Hlavnou oblasťou je hrudník, brucho a časť pod plienkou a genitálií. Pery sú suché, popraskané, červené.

Rovnako aj jazyk, ten má podobu malinového jazyka (niekedy je označovaný aj ako jahodový).

V tejto fáze je pre ochorenie je typické aj zväčšenie krčnej uzliny, a to až u 70 % postihnutých. Uzlina môže mať veľkosť aj viac ako 1,5 centimetra. Multisystémové postihnutie zahŕňa aj poškodenie pečene, žlčníka. Následkom čoho sú bolesti brucha, vracanie a hnačka. Pridružujú sa bolesti a opuch kĺbov, čo je dôsledkom artritídy.

Po dvoch týždňoch prechádza choroba do subakútnej časti. V subakútnej fáze sa vyskytuje odlupovanie kože, a to hlavne v oblasti prstov a nechtových lôžok. Pri zanedbaní liečby sa zvyšuje riziko aneuryzmy. Stúpa hodnota trombocytov. Fáza rekonvalescencie sa vyznačuje ústupom zápalových hodnôt.

Našťastie, vo väčšine prípadov dochádza k uzdraveniu. Dôležitá je pritom skorá diagnostika ochorenia a jeho liečba. Riziko výskytu komplikácií narastá pre neliečenie, avšak, v malom percente prípadov aj v prípade liečby.


Kawasakiho choroba - infografika o ťažkostiach pri chorobe
Najčastejšie ťažkosti, ktoré sa vyskytujú pri ochorení
Najčastejšie ťažkosti, ktoré sa vyskytujú pri ochorení
Ako sa lieči: kawasakiho choroba

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 12.08.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Kawasakiho chorobu lieči Urgentná medicína , Interná medicína - Angiológia , Pediatria , Všeobecná medicína , vyšetruje Echokardiografia , EKG , Koronarografia , Lumbálna punkcia , Magnetická rezonancia , Scintigrafia , Anamnéza , Vyšetrenie krvi , CRP test , Vyšetrenie moču , patrí medzi Ochorenia tepien
Ďalšie názvy: Kawasakiho syndróm, Kawasaki disease, mukokutánny uzlinový syndróm, mukokutánny syndróm lymfatických uzlín, vaskulitída, febrilná systémová vaskulitída
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh , Video

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Trombóza: Ochorenie starých? Ohrozuje i mladých. + Príčiny a prejavy Trombóza: Ochorenie starých? Ohrozuje i mladých. + Príčiny a prejavy

Cievna trombóza je ochorenie resp. stav predstavujúci závažný medicínsko - spoločenský problém. Postihuje prevažne dospelých, menej často mladistvých a výnimkou nie sú ani deti. 

Reuma škodí organizmu a v každom veku: Prečo vzniká a aké má príznaky? Reuma škodí organizmu a v každom veku: Prečo vzniká a aké má príznaky?

Reuma je ochorením, ktoré spájame hlavne s bolestivými kĺbmi. Potrebné je však vedieť, že škodí celému organizmu, a to v každom veku, nevyhýba sa deťom ani mladým.

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Emília Lobotková
    Adresa: Ambulancia pre deti a dorast, Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 10:00   
    Utorok 07:00 10:00   
    Streda 07:00 10:00  od 10:00 - 12:00 poradňa 
    Štvrtok 07:00 10:00   
    Piatok 07:00 10:00   
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Peter Gergely
    Adresa: Ambulancia angiológie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • MUDr. Daniela Vigová
    Adresa: Pediatrická ambulancia, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Socha
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo
    Piatok 08:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Revúca - Revúcka medicínsko- humanitná n.o.

   Litovelská 25, 05001 Revúca

   Web: http://www.nsprevuca.sk/
   Telefón - ústredňa: 058 4833 333

   Anesteziologické ambulancie a intenzívna medicína (1)

   • MUDr. Ján Uhrín
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Litovelská 25, 05001 Revúca
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 14:00  12:00-12:30 
    Utorok 07:30 14:00  12:00-12:30 
    Streda 07:30 14:00  12:00-12:30 
    Štvrtok 07:30 14:00  12:00-12:30 
    Piatok 07:30 14:00  12:00-12:30 
 • Prešovský kraj
  • NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica n.o.

   M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou

   Web: http://www.vnno.eu/
   Telefón - ústredňa: 057 4865 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Šaffa st.
    Adresa: Cievna poradňa, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo
    Streda 13:00 16:00 
   • MUDr. Igor Schneider
    Adresa: Detská ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Igor Schneider
    Adresa: Detská ÚPS ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo
    Pondelok  16:00 07:30 
    Utorok 16:00 07:30 
    Streda 16:00 07:30 
    Štvrtok 16:00 07:30 
    Piatok 16:00 07:30 
   • MUDr. Igor Schneider
    Adresa: Stacionár pri detskom oddelení, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Milan Slivenský
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
 • Košický kraj
  • NsP Trebišov - Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

   SNP 1079/76, 07501 Trebišov

   Web: http://www.nsptv.sk/
   Telefón - ústredňa: 056 6660 111

   Dialyzačné strediská (1)

   • MUDr. Adriána Nováková
    Adresa: ADRIAS s.r.o., Všeobecná ambulancia pre deti, Ulica SNP 3918/87, 07501 Trebišov
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 15:00  12:00-13:00 
    Utorok 15:00 17:30   
    Streda 07:30 15:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 15:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 14:30  12:00-13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.