späť na zoznam príznakov

Acetónový zápach z úst: Príčiny vzniku u detí či diabetikov (+ iné)?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Acetónový zápach z úst: Príčiny vzniku u detí či diabetikov (+ iné)?
Zdroj foto: Getty images

Acetónový zápach z úst je hlavným prejavom nadmerného zvýšenia hladiny cukru v krvi u diabetikov. Môže mať však i iné príčiny. Cítiť acetón z úst dieťaťa?


Choroby s príznakom "acetónového zápachu z úst"

Zápach acetónu z úst je hlavným a významným diagnostickým ukazovateľom zvýšenia hladiny cukru u diabetikov, teda u ľudí liečených na cukrovku. V tomto čase je podozrenie vyslovené i bez iného odborného vyšetrenia. 

Avšak, okrem cukrovky je možné, že sa príčina skrýva inde. 

Rodičia sa pri výskyte tohto problému u svojich detí prirodzene obávajú ochorenia. Môže, ale i nemusí ísť o diabetes. V tomto momente je najdôležitejšie všímať si tiež iných sprievodných príznakov a ďalej smerovať k lekárovi, ktorý vykoná špecifickú diagnostiku.

Hlavnou otázkou je: 
Vyvoláva pach acetónu z úst cukrovka
Je za zvláštnym zápachom iné ochorenie
Môže sa vyskytovať pri dehydratácii
Aké iné príčiny môže mať? 

.

Acetónový zápach z úst pri cukrovke

Cukrovka, čiže diabetes mellitus, nastáva vtedy, keď je hladina cukru v krvi príliš vysoká. 

Avšak, neberie sa do úvahy jednorazové zvýšenie, hyperglykémia je zistená opakovane a v určitých hodnotách. 

Bežne sa glukóza z krvi do buniek presúva za pomoci inzulínu. Čo je hormón, ktorý produkujú bunky pankreasu (okrem iných tráviacich štiav a enzýmov). 

Cukrovka vzniká, ak sa nevytvára dostatok inzulínu alebo je jeho tvorba úplne zastavená. 
Tvorba inzulínu prebieha v Langerhansových ostrovčekov, teda v beta bunkách pankreasu. 

V krvi sa hromadí cukor, čiže vzniká hyperglykémia, nakoľko sa nedostáva k bunkám. Súčasne, ak telo nemôže cukor spracovať, tak ako zdroj energie využíva tuky

Pri spaľovaní tukov sa vo zvýšenej miere následkom ich metabolizmu hromadia v tele ketóny, alebo tiež ketolátky.

Ketolátky: acetoacetát, aceton a β-hydroxybutyrát.

Takto zvýšená hladina ketolátok s prestupom prchavého acetónu do dychu môže signalizovať práve opísaný problém s využitím cukru pre nedostatok inzulínu.

Pýtate sa:
Aká je správna hodnota cukru v krvi, teda glykémia?

Hodnoty glykémie:

 • normoglykémia = normálna, hladina uvádzaná ako norma = 3,3 až 5,5 mmol / liter
 • hypoglykémia = nízka hladina cukru v krvi je pod 2,8 mmol / liter
 • hyperglykémia = vysoká hladina cukru nad 5,5 mmol / liter

Viac informácií uvádzame tiež v článkoch:

Rizikom je, ak sa tento stav ďalej rozvíja do ketoacidózy. Ide o to, že ketolátkykyseliny a tie prispievajú k výstupu acidity čím klesá pH krvi

I relatívne malý pokles pH krvi potencionálne ohrozuje zdravie a život človeka.
Nakoľko i malá odchýlka od normálneho pH krvi = veľký problém. 

Ak máte záujem na Zdravotéke nájdete i článok o pH a prekyslení organizmu.
Na základe faktov vyvracia mýtus o prekyslení organizmu,
ktoré vraj spôsobuje nesprávny životný štýl a nevhodná strava. 
Je tvrdenie o prekyslení pravda alebo nezmysel? Nedajte sa nachytať 

Odborne sa tento problém volá i diabetická ketoacidóza so skratkou DKA. Spôsobuje ju nedostatok inzulínu, hromadenie cukru a ketolátok v krvi.

Máte zvláštny zápach moču

Okrem nasladlého, sladkého, ovocného až acetónového dychu je prítomnosť ketolátok zvýšená i v moči. Čo sa označuje ako ketonúria. Taktiež moč v tomto prípade páchne po acetóne.

Oba stavy sa dajú zistiť i doma pomocou domáceho testovania.
Cukrovkári majú doma glukomer. 
+ Testovacie prúžky na moč s hodnotením ketolátok. 
Tie sa dajú zakúpiť v lekárni. 

Je dôležité a významné, aby si človek s cukrovkou všímal tiež sprievodných znakov, a to:

 • sladký, ovocný dych a pach acetónu
 • zvýšený smäd
 • časté močenie
 • únavu a slabosť
 • zmeny dýchania, hlavne skrátenie dychu či dýchavičnosť a pocit nedostatku vzduchu
 • chudnutie
 • nechutenstvo
 • nevoľnosť a vracanie
 • bolesť brucha
 • zmeny správania, zmätenosť až dezorientáciu
 • stratu potenia

POZOR!

Ak sa vyskytnuté problémy so zdravotným stavom, ktoré súvisia s pachom acetónu a s ketoacidózou neriešia včas, prípadne sa zanedbajú: Hrozí hyperglykemická kóma (ketoacidotická kóma) až smrť.

Opakom hyperglykemickej kómy je hypoglykemická kóma, teda z nedostatku cukru v krvi. 

Pýtate sa: Ako spoznáte rozdiel? 

Hlavný rozdiel medzi hypo / hyper-glykémiou + prvá pomoc v tabuľke

Hypoglykémia Hyperglykémia
 1. bledá a spotená koža
 2. nemusí byť zápach z úst
 3. skôr pocit hladu
 4. zmeny správania, podráždenie, nervozita, agresia
 5. rýchly, náhly nástup ťažkostí a bezvedomia,
  • minúty až hodiny
  • niekedy je priebeh tak prudký,
   že nie je čas príznaky
   a človek náhle upadá do bezvedomia
 1. červená a suchá koža
 2. pach acetónu z úst i z moču
 3. časté pitie a močenie
 4. zmeny správania môžu byť podobne,
  ako pri nízkej hladine cukru
 5. pomalý nástup ťažkostí
  • trvanie dnitýždeň
  • predchádzať môžu i tráviace ťažkosti

Prvá pomoc v teréne bez zistenej glykémie môže byť vypitie sladkej vody, sirupu, sladeného čaju, podanie cukru, čokolády, najlepšie medu.

Kým je človek pri vedomí a dokáže spolupracovať.

Ak je človek v bezvedomí, do úst sa môže opatrne prstom na sliznicu úst, ďasná a vnútornú stranu líc (bukálnu sliznicu) naniesť trocha medu.

Dôležité je dbať na zabránenie aspirácie, čiže vdýchnutia stravy a cudzích predmetov.

Uložiť človeka do stabilizovanej polohy a zavolať odbornú pomoc, pričom sa kontroluje kvalita a prítomnosť dýchania.

Odborná pomoc - bez glukomeru, môže podať intravenózne (vnútro-žilovo) glukózu. 
Podanie malého množstva glukózy pri hypoglykémii pomôže a neublíži pri hyperglykémii.

Následne odborná pomoc s odmeraním hodnoty glykémie postupuje podľa zisteného stavu.

+

Po podaní glukózy pri hypoglykémii človek nadobúda vedomie a preberá sa. 
Čo je i významný diagnostický rozdiel oboch stavov.

Pri dlhšie trvajúcej ketoacidóze je možné cítiť i zápach celého tela.

I z tohto hľadiska je nutné dodržiavať liečebný plán, podávanie ordinovaných liekov a dodržiavanie diabetickej diéty. 

Avšak, i napriek dodržiavaniu liečby sa stáva, že hodnota glykémie klesá, alebo nadmerne stúpa. 
V prípade zvyšovania hodnoty glykémie nezabudnite vyhľadať lekára. 

Lekára vyhľadajte, ak:

 • hodnota glykémie pretrváva nad 16 mmol/l
 • si nameriate ketóny v moči
 • vyskytuje viac zdravotných ťažkostí:
  • bolesť brucha
  • únava
  • nevoľnosť
  • vracanie
  • dýchavičnosť
  • nadmerný smäd a časté močenie
  • zápach acetónu, voňavý a sladký dych po ovocí

 

Pach acetónu pre iné príčiny

Cukrovka nie je jediný prípad, pri ktorom je možné cítiť pach acetónu. 

1. Medzi významné činitele sa počíta hladovanie

Pri hladovaní je to podobne, ide o to, že telo nemá dostatočný prísun cukru a na výrobu energie využíva tuky.

Hladovanie môže byť nútené a zámerné pri nedostatku stravy či pri protestných hladovkách, pri pôstoch, agresívnych redukčných diétach. Ale tiež je možnosťou, že sa vyskytne ako príznak ochorenia 

+

Podobne je to i s ketodiétou.

Ide o diétu s obmedzením cukrov, low carb či nízko sacharidovú diétu a stretnúť sa môžeme i s označením ako ketogénna diéta.

Nízky či nedostatočný prísun cukrov núti organizmus k získavaniu energie z tukov. Cieľom má byť zníženie pomeru tukov v tele a teda i chudnutie

Človek prijíma vyššie množstvo tukov a bielkovín.

Prečítajte si tiež:
Základné živiny v ľudskej strave: Čo sú to bielkoviny, cukry, tuky?

Avšak, vedľajším produktom je zvýšená tvorba ketolátok, čo sa prejaví sladkým, ovocným až acetónovým výdychom.

Samozrejme, určité množstvo ketolátok sa u každého človeka tvorí i za bežných podmienok, ale v tomto prípade ide o nadmerný jav.

2. Alkoholická ketoacidóza

Alkohol a jeho nadmerný príjem môže spôsobiť rovnaký problém. Problém je spojnicou každodenného pitia alkoholu a hladovania. 

Alkoholizmus ako problém pre jedinca a spoločnosť.

3. Ostatné príčiny

Acetónový zápach z úst sa vyskytuje i pre iné stavy. 

Príkladom je...

Intolerancia fruktózy alebo Hereditárna fruktózová intolerancia. Ide o vrodenú a dedičnú formu poruchy metabolizmu fruktózy. 

Fruktóza je ovocný cukor, ktorý obsahuje ovocie a niektorá zelenina. Prejavuje sa už v útlom detskom veku, keď sa do stravy zaradia suroviny s jej obsahom. 

Príznakmi je vracanie, tráviace ťažkosti, bolesť a kŕče brucha, letargia, zvýšená dráždivosť, zmeny psychiky.

Ďalej môže ísť o:

 • otravu chemikáliami, ako je isopropylalkohol, salicyláty
 • vrodené metabolické choroby
 • a iné stavy spojené s absolútnym či relatívnym nedostatkom inzulínu, zlyhanie alebo nedostatočná syntéza inzulínu, ktoré môže spôsobiť
  • úraz
  • tehotenstvo - tehotenská cukrovka / ketóza
  • gastroenteritída - zápal žalúdka a čreva
  • kardiálne zlyhávanie - srdcové zlyhanie
  • porucha funkcie obličiek
  • zlyhanie metabolizmu
  • poruchy elektrolytov, hospodárenia s vodou a iné stavy acidobázy
  • opuch mozgu

Zápach z úst u detí

Matky, otcovia, rodičia. Samozrejme, že majú obavy o svoje deti. Prirodzene sa mení zápach z úst následkom konzumácie potravín, ovocia či zeleniny. Príkladom je cibuľa či cesnak. 

Avšak, čo ak je cítiť z úst acetón? 

Dôležité je odsledovať, či nemá dieťa iné prebiehajúce ťažkosti. Či si nesťažuje na bolesť brucha, nevoľnosť a nechutenstvo.

Prípadne, či nemá suchú kožu. Pije veľa a veľa močí

Môžete teda pozorovať zápach z úst i moču pri dekompenzácii stavu.

U ľudí s diabetom sú typické i časté infekcie v dutine úst, ďasien a kože, zhoršené hojenie rán. Dôvodom je znížená obranyschopnosť (imunita).

Tieto prejavy môžu viesť k diagnóze diabetes mellitus I. typu. V tomto prípade je nutné včasné odborné vyšetrenie.

A čo zápach bez ochorenia?

Avšak, niekedy je možné, že dieťa pilo málo tekutín. Dehydratácia je u detí nebezpečná a preto je hlavne v horúcom počasí dôležitý primeraný pitný režim.

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s Acetónovým zápachom z úst

Acetónový zápach z úst: Príčiny vzniku u detí či diabetikov (+ iné)? patri medzi príznaky Uší, nosa a ústnej dutiny
Ďalšie názvy: Ketónový dych, ketónový foetor ex or, foetor acetonicus, zápach acetónu z úst
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Diéta pri cukrovke: Aké sú vhodné, nevhodné a zakázané potraviny? Diéta pri cukrovke: Aké sú vhodné, nevhodné a zakázané potraviny?

Slané a sladké pokušenie na každom kroku. Oči by jedli. Okrem príbytku na váhe existujú vážnejšie dôvody na opatrnosť v tom čo zjeme. Svoje o tom vedia aj diabetici.

Hladina cukru v krvi: Aká je normálna a čo je to hyper - hypoglykémia? Hladina cukru v krvi: Aká je normálna a čo je to hyper - hypoglykémia?

Hladina cukru v krvi, odborne tiež glykémia, je dôležitá najmä pre funkciu mozgu. A ani nadbytok či nedostatok cukru nie je pre náš organizmus vhodný. 

Diabetická noha ako komplikácia cukrovky? Diabetická noha ako komplikácia cukrovky?

Cukrovka alebo odborne nazývaný diabetes mellitus patrí do kategórie civilizačných ochorení. V článku si v skratke zhrnieme ako sa prejavuje a aké spôsobuje komplikácie. Zameriame sa na...

Aké zdravotné komplikácie spôsobuje cukrovka? I zanedbaná a neliečená Aké zdravotné komplikácie spôsobuje cukrovka? I zanedbaná a neliečená

Diabetes mellitus alebo ľudovo cukrovka je ochorenie samo o sebe dosť závažné. Vyžaduje si celoživotné dodržiavanie životosprávy a liečby. Aj napriek tomu však so sebou prináša rôzne...

Prepadla vás nervozita a stres? V tehotenstve ich treba minimalizovat Prepadla vás nervozita a stres? V tehotenstve ich treba minimalizovat

Nervozita a stres majú vplyv na človeka, či už si to uvedomujeme alebo nie. Ak sa jedná o dlhodobé faktory alebo stavy, môžu ovplyvniť zdravie aj u doteraz zdravého jedinca....

Naposledy aktualizované 22.11.2020


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
inzulín - Sapeter 31.10.2016 20:29

ak je diagnostikovaná cukrovka

Čo mi pomohlo

Pri diagnostikovaní cukrovky sa v poslednom storočí začne pichať inzulín. Ten je oveľa návykovejší ako heroín a telo prestane produkovať svoj inzulín. Hodí sa to inzulínovej mafii, ktorá ním vytiahne z poisťovní miliardy. Svoje záujmy presadili to aj do učiva a inštrukcií pre lekárov. V živote každého človeka pri našej súčasnej strave hapruje cukor v krvi niekoľko krát a vždy to prekoná, ak nemá tú smolu, že sa dostal do rúk zmanipulovaných lekárov. Treba zmeniť životosprávu a nie ľudí robiť závislými od inzulínu.