späť na zoznam článkov

Alkoholizmus: Aké sú dokázané účinky alkoholu na naše telo?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Alkoholizmus: Aké sú dokázané účinky alkoholu na naše telo?
Zdroj foto: Getty images

Príjemný pocit opojenia z alkoholu, ktorý v malom množstve zlepšuje náladu, sebavedomie, či sociabilitu, je lákavý, no zároveň predstavuje len malý krôčik k vzniku závislosti na alkohole - alkoholizme. Alarmujúce je, že ho požíva čoraz viac mladých ľudí, ktorí si nie celkom dobre uvedomujú zdravotné riziká, ktoré so sebou prináša.


Alkoholizmus negatívne vplýva na telesné i duševné zdravie človeka. Avšak, zbaviť sa alkoholu môže byť pre niekoho veľmi obtiažne. Možno i tieto riadky pomôžu pri rozhodovaní sa, čo ďalej.

Pozornosť spoločnosti sa v posledných rokoch upriamila na abúzy ako sú napríklad závislosť na marihuane, tvrdých drogách, či dokonca na počítačoch alebo hracích automatoch. Tieto závislosti si samozrejme zaslúžia svoju pozornosť, no popri tom sa alkoholizmus dostal do úzadia.

Príležitostné pitie, ktoré predstavuje spúšťací mechanizmus k vzniku závislosti na alkohole sa začalo bagatelizovať.

Prispieva k tomu aj naša kultúra a tradície, ktoré nevedomky pitie podporujú. Napriek tomu čísla nepustia, a alkoholikov je nespočetné množstvo.

 

Ako to vyzerá s pitím alkoholu na Slovensku?

Na základe štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), čo sa týka konzumácie alkoholu u dospelého jedinca, patrí Slovensku 19. priečka v celosvetovom rebríčku, a 18. priečka v európskom rebríčku.

Toto umiestnenie nevyzerá na prvý pohľad až tak desivo v porovnaní s krajinami,
ktoré nás predchádzajú.
Stačí však na to, aby zničilo život až 6000 ľuďom ročne.
Presne toľko novo diagnostikovaných závislostí od alkoholu totiž máme. 

 

Tabuľka s percentuálnym zobrazením užívania alkoholu v SR

Ľudia závislí od alkoholu Príležitostní konzumenti Hazardný konzumenti Úplní abstinenti
5% obyvateľstva 60% obyvateľstva 30% obyvateľstva 5% obyvateľstva

 

Až 5% z celkového počtu obyvateľstva tvoria alkoholici.

Ide o ľudí, ktorí sú silne závislí na alkohole, a po jeho odňatí trpia abstinenčnými príznakmi.


60% ľudí predstavujú príležitostní konzumenti, ktorí pijú sporadicky. Toto občasné pitie sa však môže stupňovať, až prepadnú závislosti.


Pod pojmom hazardný konzumenti rozumieme ľudí, ktorí pijú aby si ublížili. Zväčša trpia depresiami alebo inými psychickými poruchami. Tvoria až 30% z celkového počtu.

Úplných abstinentov je veľmi málo. Tvoria len nepatrných 5%, pričom v tejto kategórii sa nachádzajú aj abstinujúci alkoholici, u ktorých je vysoké riziko recidívy ochorenia.

Pre zaujímavosťAlkohol kalkulačka

Alkohol a mladistvý

Napriek všetkým opatreniam nie je možné zabrániť konzumácii alkoholu neplnoletým osobám. V priemere sa odhaduje, že prvý kontakt s alkoholom je okolo 10-teho roku života.

Štatistický úrad SR odhaľuje aj ďalší nepríjemný fakt, to, že mladistvý vo veku od 15 do 18 rokov vypijú v priemere 10,2 litra alkoholu. To je o 0,4 litra menej ako ukazujú čísla u dospelých osôb.

Chcete vedieť viac o alkoholizme? 
Ako sa prejavuje chronický alkoholizmus? 
Aké ochorenia spôsobuje? 
Čítajte s nami ďalej.

.

Ako rozpoznať chronického alkoholika?

Napriek úpornému zatĺkaniu nadmernej konzumácie alkoholu, existujú znaky, podľa ktorých lekár vie, že pacient pije. Niektoré z nich neprehliadne ani oko laika.

U väčšiny alkoholikov je pozitívna rodinná anamnéza. To znamená, že v rodine sa alkoholizmus už vyskytol. Tam kde pijú rodičia aj starí rodičia je vysoký predpoklad, že u potomka sa vyvinie závislosť od alkoholu, a aj predpoklad, že k prvému kontaktu dôjde v mladom veku.

 

Tabuľka s prejavmi alkoholizmu:

Prvé prejavy alkoholizmu Sú veľmi nešpecifické. Pacienti trpia nespavosťou, nechutenstvom do jedla, nevoľnosťou prichádzajúcou najčastejšie v ranných hodinách, zvracaním a celkovou svalovou slabosťou.
Pokročilé prejavy alkoholizmu Už môžu naznačovať, ktorým smerom sa pacient uberá. Dochádza k výraznému poklesu hmotnosti, obrne fibulárnych svalov, čo spôsobuje poruchu extenzie chodidla, a teda zakopávanie a ataktickú– neistú chôdzu. Slabosť a parestézie v oblasti dolných končatín striedajú výrazné bolesti.
Typické prejavy chronického alkoholizmu Tieto znaky sa už pacientovi nedarí vyvrátiť. Sú špecifické práve pre nadmernú konzumáciu alkoholu.

 

Známky chronického alkoholizmu:

 • Pacienti bývajú kachektickí - vychudnutí
 • dominuje ascites - brucho naliate tekutinou
  • škaredo sa im nadáva aj pavúčikovia, pretože svojou postavou naozaj pavúka pripomínajú
  • veľké brucho, chudé ruky a nohy
 • na bruchu je prítomná výrazná žilová kresba
  • tzv. caput medusae  = hlava medúzy
 • V hornej časti brucha je hmatateľná zväčšená pečeň a slezina
 • neraz majú žlté sfarbenie kože, slizníc a sklér = ikterus, subikterus 
 • na tvári sa objavuje palmárny erytém a pavúčikové névy
 • prehlbuje a zvýrazňuje sa ataktická chôdza, zakopávanie, časté pády
 • intelektuálne schopnosti sú na veľmi nízkej úrovni
 • častokrát sú agresívni a vulgárni

 

Somatické ochorenia spôsobené užívaním alkoholu

Alkohol ničí nielen myseľ svojho konzumenta. Podieľa sa zároveň na vzniku širokého množstva somatických ochorení.

Ľudia si ho často spájajú zo vznikom cirhózy pečene, avšak to je len špička ľadovca. Ochorení, ktoré spôsobuje je celé spektrum. Dalo by sa povedať, že pôsobí na každý systém, každý orgán a každú bunku ľudského organizmu.

Somatické ochorenia, ktoré sú spôsobené alkoholom:

 • neurologické ochorenia 
 • kardiovaskulárne ochorenia
 • ochorenia krvi a krvotvorných orgánov
 • respiračné ochorenia
 • endokrinné ochorenia
 • ochorenia obličiek a močovej sústavy 
 • ochorenia tráviaceho traktu 
 • kožné ochorenia 
 • infekčné ochorenia 
 • onkologické ochorenia

 

Neurologické ochorenia

Najčastejšími neurologickými prejavmi a ochorenia spôsobenými alkoholom sú bolesť hlavy, migréna, poruchy spánku, epilepsia, polyneuropatia, myopatia, organické poškodenie centrálnej nervovej sústavy (alkoholová mozgová atrofia), atrofia a poškodenie mozočka, alkoholová encephalopatia, cievna mozgová príhoda až krvácanie do mozgu.

Poruchy spánku typické pre alkoholizmus sú nespavosť - insomnia.
Tie sú zapríčinené poškodením na úrovní spánkovej fázy REM, teda v čase, kedy dochádza u spiaceho človeka k najvyššej mozgovej aktivite. To má za následok problém s udržaním spánku.

Epilepsia je jednou z najznámejších alkoholových komplikácií. Samozrejme vzniká aj z iných patologických príčin, no alkohol dominuje.
Ide o narušenie elektrickej aktivity mozgu, ktoré spôsobuje epileptické záchvaty.
Pacient náhle upadáva do bezvedomia, pričom má kŕče celého tela. Po odznení kŕčov sa v priebehu niekoľkých minút spontánne preberá.

Akoholická myopatia znamená neuromuskulárne poškodenie svalov pri nadmerných dávkach alkoholu.
Tie spôsobujú v začiatkoch svalovú slabosť, parestézie, bolesti svalov a kŕče vo svaloch.
Pretrvávajúcim pitím však môže stav progredovať až do štádia svalových kontraktúr (skrátení) a ťažkého ochrnutia končatín s opuchmi svalov.

TIP: Ako rozpoznať migrénu od bežnej bolesti hlavy?

Ochorenia srdca a ciev

Alkohol má vplyv aj na kardiovaskulárny systém. Zapríčiňuje napríklad vysoký tlak krvi a z neho plynúce komplikácie. Podieľa sa aj na vzniku ischemickej choroby srdca, infarktu myokardu, porúch srdcového rytmu a alkoholickej kardiomyopatie (zväčšenie srdca).

Arteriálna hypertenzia znamená v preklade vysoký tlak krvi. Ide veľmi časté civilizačné ochorenie.
Hlavnú úlohu pri jeho vzniku zohráva genetika, nezdravá životospráva a samozrejme alkohol. Je hlavnou príčinou vzniku ischemickej choroby srdca a infarktu.
Vysoké hodnoty tlaku sa prejavujú rôzne. Typické sú bolesti hlavy, závrate, zahmlievanie pre očami, sčervenanie v tvári, návaly tepla, nevoľnosť, zvracanie, či tlak na hrudi.

Alkoholická kardiomyopatia doslova znamená zväčšenie srdcového svalu vplyvom alkoholu.
Vzniká na podklade srdcovej nedostatočnosti, kedy sa to musí namáhať a začne mohutnieť - zväčšovať sa - hypertrofická kardiomyopatia. Na porovnanie je to to isté ako zväčšovanie bicepsov pri cvičení. Hypertrofické srdce nezvláda záťaž donekonečna a rezignuje. to sa prejaví dilatačnou kardiomyopatiou, kedy sa steny srdca stenčujú.
V konečnou dôsledku sa jedná o postupné srdcové zlyhávanie.

 

Ochorenia krvi a krvotvorných orgánov

Toxický vplyv alkoholu nevynechá ani tie najmenšie bunky v našom tele. Poškodzuje nielen krvné bunky ale aj miesto, kde sa tvoria - kostnú dreň. Spôsobuje chudokrvnosť, poruchy krvnej zrážanlivosti, poškodzuje kostnú dreň, erytrocyty, trombocyty aj leukocyty.

Anémia - chudokrvnosť má tisíc príčin a etanol je jednou z nich. Ten pôsobí toxicky už v kostnej dreni.
Chudokrvnosť je teda ochorenie krvi, pri ktorom dochádza k zníženiu červených krviniek (erytrocytov), a červeného krvného farbiva hemoglobínu v krvi.
Keďže červené krvinky na seba viažu kyslík, je narušená aj jeho dodávka do organizmu. Dochádza k tkanivovej hypoxii.

Poruchy hemokoagulácie -  poruchy zrážanlivosti krvi sú závažným aspektom toxicity alkoholu.
Hemokoagulácia (zrážanie krvi) je prirodzený dej v ľudskom organizme, ktorý zabraňuje vykrvácaniu. U alkoholikov je táto funkcia narušená, preto často dochádza ku krvácavím stavom.

 

Ochorenia dýchacieho systému

Respiračné ochorenia nie sú v popredí, čo sa týka chorôb spôsobených alkoholom. Napriek tomu tu sú. Najčastejšie je to laryngitída, bronchitída, či komplikovaný zápal pľúc.

Pneumónia (zápal pľúc) patrí medzi infekčné, ale aj neinfekčné ochorenia dolných dýchacích ciest. Infekcia napáda pľúcne tkanivo a poškodzuje ho.
Súvislosť medzi alkoholizmom a pneumóniou spočíva jednak v oslabení imunitného systému (infekčná penumónia), prípadne vzniká ako dôsledok aspirácie potravy (neinfekčná pneumónia).
Prejavuje sa poruchami dýchania, nízkou saturáciou a vysokými teplotami, spolu so sprievodnými príznakmi (slabosť, nevoľnosť, zvracanie, závrate, potenie).

 

Endokrinné ochorenia

K poruchám endokrinného systému dochádza pri alkoholizme pomerne často. Vzniká tak napríklad cukrovka, hypofyzárne poruchy, alebo adrenokortikálna insuficiencia.

Diabetes mellitus (cukrovka) je závažné metabolické ochorenie spôsobené poruchou pankreasu.
Pankreas je žľaza v ktorej dochádza k tvorbe hormónu inzulínu. Jeho úlohou je vychytávanie glukózy. Ak ho je nedostatok, hladina cukru v krvi stúpa.
Cukor vo veľkom množstve poškodzuje cievy a tým všetky orgány v tele.

 

Ochorenia obličiek a močovej sústavy

Častou komplikáciou alkoholizmu je poškodenie obličiek v rozsahu s nutnosťou dialýzy. Aj zvyšná časť močovej sústavy býva narušená.

Alkoholická proteinúria znamená prítomnosť bielkoviny v moči a vo väčšine prípadov značí benígny nález, no môže nám signalizovať aj závažné renálne (obličkové) poškodenie.
To sa môže byť na úrovni glomerulárnej, tubulárnej alebo oboch.
Prítomnosť bielkovín v moči sa dá zistiť aj v domácom prostredí, a to indikátorovým papierikom.

Nefropatia je komplexné pomenovanie akejkoľvek obličkovej poruchy, ktorá je spôsobená rôznymi mechanizmami, len nie infekciou.
K takémuto poškodeniu vedie aj toxicita etanolu a jeho chronická pôsobnosť na obličky.

 

Ochorenia tráviaceho traktu

Medzi najznámejšie ochorenia vznikajúce toxicitou etylu sú práve choroby tráviaceho traktu. Už aj malé dieťa vie, že alkohol spôsobuje cirhózu pečene. Avšak dochádza aj k pyloro - spazmu a následnému zvracaniu, k ezofagitíde, gastritíde, vredu žalúdka, hepatopatii (zväčšeniu pečene), k alkoholovej hepatitíde (zápalu pečene), pankreatitíde, rakovine pankreasu, hiátovým herniám, divertikulom a k syndrómu Mallory - We.

Pečeňová cirhóza je ochorenie, pri ktorom dochádza k odumieraniu hepatocytov, a k cirhotickej prestavbe pôvodnej pečeňovej štruktúry. Tým sa narúša jej funkcia.
Pečeň si teda prestáva plniť svoje funkcie, čo spôsobuje závažné komplikácie a smrť jedinca.

Žalúdočné vredy sú jednou s najčastejších komplikácií užívania alkoholu.
Tvoria sa na etylom poškodenej žalúdočnej sliznici. Spôsobujú silné bolesti brucha, pálenie záhy, nevoľnosť a zvracanie.
Najnebezpečnejšie je prasknutie žalúdočného vredu, ktorý krváca, a teda aj pacient zvracia čerstvú krv. Táto komplikácie je životu nebezpečná, kedy hrozí smrť pacienta.

TIP: Problémy s pečeňou vám odhalia tieto príznaky

Kožné ochorenia

Ľudia holdujúci alkoholu neraz trpia aj ochoreniami kože. Patria sem napríklad hnisavé a mokvajúce ochorenia kože či ragády. Dôvodom ich vzniku je kombinácia oslabenej obranyschopnosti a zanedbaná hygiena.
Taktiež sa častejšie objavuje seborea a iné dermatitídy, palmárny erytém alebo zvýšené riziko rozvoja psoriázy.

Časté sú omrzliny akrálnych častí a to prevažne u ľudí vystavených chladu. To že sa pacient ocitne na ulici, či už sa jedná o prenocovanie, pretože opitý nedošiel domov, alebo o bezdomovstvo, takmer vždy to súvisí s alkoholom.

 

Infekčné ochorenia

Ako bolo už vyššie uvedené, aj niektoré respiračné ochorenia alkoholikov, majú svoj základ v potlačení bunkovej a humorálnej imunity. Často sa u nich vyskytujú najrôznejšie  infekcie, reinfekcie (recidívy, opakované infekcie). Jedným z týchto ochorení je už spomínaný zápal pľúc, či pľúcna tuberkulóza. Taktiež je zvýšené riziko nákazy hepatitídou typu C (žltačkou C) alebo infekciou HIV.

Pľúcna tuberkulóza je bakteriálne ochorenie pľúcneho parenchýmu s vysokou mortalitou. Spôsobuje ju baktéria mycobacterium tuberculosis hominis.
U chronického alkoholika so zníženou imunitou sa vyskytuje pomerne často.
Nebezpečenstvo spočíva nielen v jej pľúcnej forme, ale aj v šírení choroby a napadnutí iných tkanív.

 

Onkologické ochorenia

Medzi najčastejšie onkologické ochorenia zapríčinené alkoholom patrí rakovina pečene, rakovina žalúdka a pankreasu, kolorectálny karcinóm. Možno však pozorovať aj rakovinu pery, jazyka, hrtana a hltana.

Rakovina pečene (hepatocelulárny karcinóm) tvorí až 90% z celkového počtu zhubných ochorení pečene a jeho incidencia stúpa.
Predchádza mu jej cirhotická prestavba, a preto je veľmi častý u alkoholikov. Taktiež však vzniká u pacientov s hepatitídou typu B a C a najnovšie u pacientov so steatózou pečene.
Prejavuje sa bolesťou pod pravým rebrovým oblúkom, portálnou hypertenziou, pocitom plnosti, nechutenstvom, chudnutím, poruchami trávenia, ascitom, opuchmi dolných končatín zvýšenou telesnou teplotou, nočným potením a ikterom.

Rakovina pankreasu (ductálny adenokarcinóm) je najzákernejším typom rakoviny vôbec.
Má nenápadný priebeh a vo väčšine prípadov býva zachytená v pokročilom štádiu.

Prognóza je veľmi nepriaznivá aj z dôvodu enormne rýchlej tvorby metastáz.

Ochorenie má v úvode asymptomatický priebeh, v neskorších štádiách sa objavujú len mierne bolesti pod ľavým rebrovým oblúkom. Postupne sa pridružuje nauzea, zvracanie, nadmerné potenie, nízky tlak krvi, zrýchlená akcia srdca, chudnutie, bledosť a neskôr žlté sfarbenie kože a nakoniec neznesiteľné bolesti.

 

Iné poškodenia zdravia a príhody zapríčinené užívaním alkoholu

Ako je dobre známe, u opitých ľudí veľmi často dochádza k rôznym príhodám, úrazom a bizarným nehodám. Tie sú spôsobené následkom ich aktuálneho stavu a rozpoloženia organizmu v ebriete (opitosti).

Poruchy myslenia, svalová relaxácia, tackavá chôdza, či rozmazané videnie sa podpísali už na nejednom ľudskom živote.

Tieto príhody sú rôzne, neraz jedinečné a niekedy „smiešne”. V konečnom dôsledku pre opitého človeka predstavujú vysoké riziko poškodenia zdravia, trvalé následky a invaliditu, prípadne smrť.

Ktoré situácie sa vyskytujú najčastejšie?

 

Vdýchnutie a zadusenie sa zvratkami

Vdýchnutie žalúdočného obsahu, tzv. aspirácia zvratkov je častou príčinou smrti zadusením u opitých jedincov.

Paradoxom je, že u veľmi opitého nevidíme vždy pohyby typické pre zvracanie. Častejšie dochádza k tzv. regurgitácii žalúdočného obsahu (voľnému vytekaniu zvratkov).
Ten sa dostáva zo žalúdka, cez pažerák do ústnej dutiny, odkiaľ býva vdýchnutý do pľúc, v ktorých následne tvorí obštrukciu (prekážku).

Dôvodom je intoxikácia alkoholom, ktorá spôsobuje útlm centrálnej nervovej sústavy a poruchou vedomia rôzneho stupňa (spavosť, stupor až kóma). Z tohto dôvodu intoxikovaného pacienta musíme brať ako komatózneho, kedy môžu nastať všetky komplikácie plynúce z bezvedomia.

Taktiež dochádza k zníženiu svalového tonusu, teda aj k poruche koordinácie svalov hrtana a hltana, a k poruche sfingterov (zvieračov) žalúdka. To znamená len jedno, a to vysoké riziko regurgitácie, aspirácie a smrti udusením.

 

Topenie sa - zlyhanie dýchania

Topenie sa, alebo úplné utopenie predstavujú vysoké riziko smrti následkom zlyhania dýchania. V ebriete k týmto dvom príhodám dochádza častejšie, keďže pacient stráca pojem o tom, čo sa s ním deje, nebráni sa, stráca pud sebazáchovy. Zväčša je odkázaný na pomoc okolia.

Pod pojmom topenie sa rozumieme respiračné poškodenie pri ponorení alebo namočení tváre a dýchacích ciest pod vodnú hladinu.

Potom ako sa voda dostane do pľúc, dochádza k vyplaveniu surfaktantu (látka znižujúca povrchové napätie v pľúcach). Následne kolabujú pľúcne alveoly (mechúriky), vznikajú pľúcne atelektázy, teda nevzdušnosť pľúcneho tkaniva. Celá táto kaskáda dejov spôsobuje nedostatočné okysličenie (hypoxiu).

Zaujímavé: Po topení by mal byť pacient sledovaný v zdravotníckom zariadení minimálne 3 dni. Je to z dôvodu vzniku akútneho syndrómu respiračnej tiesne (angl. acute respiratory distress syndrome ARDS). Ten sa zvykne rozvinúť do 72 hodín po topení.

Dopravné nehody a vážne úrazy

Veľké percento výjazdov záchrannej služby tvoria úrazy zapríčinené vplyvom alkoholu. Okoloidúci svedkovia často nachádzajú na rôznych verejných priestranstvách ležať na zemi človeka, ktorý je značne pod vplyvom alkoholu a celý od krvi. Počet volaní na tiesňovú linku pre podobné prípady stúpa počas sviatkov.

Opilec sa tacká nie vždy po chodníku, no zavíta aj na okraj cestnej komunikácie, alebo rovno do stredu hustej premávky, kde môže byť zrazený motorovým vozidlom. Čo sa týka dopravnej nehody, je chodec najrizikovejším článkom, pretože nie je nijako chránený.

Alkohol v krvi je zároveň komplikáciou v podávaní liečiv po dopravnej nehode u opitého človeka. Taktiež zvyšuje krvácavosť, preto celkový stav poranení je závažnejší ako u triezveho.

TIP: Ako správne postupovať pri dopravnej nehode

 

Ďalšie zaujímavé zdroje:

 • infodrogy.sk - Alkohol
 • shr.sk - Rizikové pitie alkoholu a jeho dôsledky
 • solen.sk - Pacient - alkoholik, zdravotné riziká, možnosti liečby v ambulantnej starostlivosti praktického lekára
 • viapractica.sk - Cirhóza pečene - stará, ale neprekonaná choroba
 • psychiatria-casopis.sk - Štádiá uzdravovania v terapii alkoholizmu: trauma začiatku a dráma pokračovania

Naposledy aktualizované 09.04.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Tento článok súvisí s:
chorobami: Gastritída, Tuberkulózu pľúc, Tuberkulóza kostí a kĺbov, Anémia, Angina pectoris, Arytmia, Avitaminóza, Cievna mozgová príhoda, Cirhóza, Cukrovka, Delírium, Demencia, Epilepsia, Fibrilácia predsiení srdca, Hepatorenálny syndróm, Hypertrofická kardiomyopatia, Infarkt myokardu, Intoxikácia, Zlyhanie pečene, Kŕčové žily, Laryngitída, Mániodepresívna psychóza, Metabolický syndróm, Migréna, Krvácanie do mozgu, Nespavosť, Omrzliny, Pálenie záhy, Podvýživa, Portálna hypertenzia, Rakovina pečene, Rakovina pažeráka, Rakovina hrubého čreva, Rakovina žalúdka, Refluxná choroba pažeráka, Žalúdočné vredy, Vysoký krvný tlak, Zápal pažeráka, Zápal pankreasu, Žltačka, Zubný kaz, Ischemická choroba srdca - ICHS, Aneuryzma, Srdcové zlyhávanie, Kardiomyopatia, Hypertenzná kríza , Duševné choroby
príznakmi: Agresivita, Alkoholové okno, Chudokrvnosť - anémia, Bolesť brucha, Bolesť hlavy, Bolesť nôh, Bolesť svalov, Bolesť v ľavom nadbrušku, Bolesť v nadbrušku, Bolesť v pravom nadbrušku, Búšenie srdca, Časté infekcie, Časté pády, Čierna stolica, Demencia, Depresia, Dezorientácia časom a miestom, Dvojité videnie, Halucinácie a bludy, Strata telesnej hmotnosti, Kŕče v bruchu, Krvácanie, Krvácanie z pažerákových varixov, Malátnosť, Žltá koža, Nervozita, Neschopnosť racionálneho uvažovania, Nespavosť, Nechutenstvo do jedla, Opuch, Paranoidita, Potenie, Nevoľnosť, Podvýživa, Poruchy chôdze, Poruchy koncentrácie, Poruchy pamäti, Psychomotorická retardácia, Rozšírené žily, Škrabance na koži, Štikútka, Sucho v ústach, Znížená hladina vitamínu B12, Zníženie inteligenčných funkcií, Zníženie libida, Stolica s prímesou krvi, Svalová slabosť, Svalové kŕče, Svetlá stolica, Úbytok svalstva, Zhoršenie zraku, Žlté bielka očí, Zmätenosť, Zmeny správania, Zmeny osobnosti, Zrýchlený tep, Zvracanie, Vracanie krvi ,
vyšetreniami: Anamnéza, Vyšetrenie krvi
odbormi: Chirurgia, Urgentná medicína, Gynekológia, Interná medicína - Diabetológia, Interná medicína - Endokrinológia, Interná medicína - Gastroenterológia, Interná medicína - Hepatológia, Interná medicína - Hematológia, Interná medicína - Kardiológia, Interná medicína - Nefrológia, Interná medicína - Pneumológia, Neurológia, Onkológia, Psychiatria, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aký dlhý spánok je potrebný? Čo je REM, NON REM a prečo musíme snívať? Aký dlhý spánok je potrebný? Čo je REM, NON REM a prečo musíme snívať?

Platí, že spať by sme mali tak dlho, aby sme sa ráno po prebudení cítili sviežo a plní sily. Ako dlho to však je? Koniec koncov, dôležitá nie je len dĺžka spánku, ale aj jeho kvalita.

Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST

O vyhorení človeka sa hovorilo už v dávnej minulosti ako o stave vyčerpanosti tela a duše. Pojem syndróm vyhorenia alebo, ak chcete, i burnout syndróm bol prvý krát popísaný a definovaný...

Psychologička Barbora Kuchárová o pandémii korona vírusu: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili? (Rozhovor) Psychologička Barbora Kuchárová o pandémii korona vírusu: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili? (Rozhovor)

Aký má pandémia vplyv na duševné zdravie a čo robiť, aby sme sa nezbláznili? Pozrite si videorozhovor s klinickou psychologičkou.

Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt? Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt?

Jarná a jesenná únava nie sú mýty. Zmeny počasia, individuálna adaptačná schopnosť jednotlivca a jeho aktuálny zdravotný stav môžu spôsobiť vyčerpanie rôznej intenzity počas týchto...

Vianočné sviatky: Psychická záťaž a depresie? Ako ich prežiť bez stresu? Vianočné sviatky: Psychická záťaž a depresie? Ako ich prežiť bez stresu?

Hovorí sa, že Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja. Je ale táto zaužívaná terminológia skutočne pravdivá? Psychológovia si to nemyslia! V skutočnosti je predvianočný stres a chaos, ako...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.