späť na zoznam článkov

Liečba bolesti chrbta: Ako pomôže fyzioterapia? Druhy terapie

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Radoslav Pleško
Liečba bolesti chrbta: Ako pomôže fyzioterapia? Druhy terapie
Zdroj foto: Getty images

Existujú rôzne možnosti pri liečbe bolestí chrbta a pohybového aparátu. Patrí medzi ne aj fyzikálna terapia, ktorá má veľa možností ako pomôcť. Povedzme si o niektorých v našom článku.


Bolesť a pálenie chrbta v strede medzi lopatkami či v dolnej časti, v oblasti krížov a nad zadkom? Pre zápal nervu alebo iné ochorenie? Čo pomôže? 

Skúsili ste už fyzikálnu liečbu, čiže fyzioterapiu? Spoznajte jej formy...

Je to vlastne systém liečby využívajúci pôsobenie množstva fyzikálnych javov a jeho účinkov na ľudské telo. Používa sa v liečebných a rehabilitačných centrách alebo aj v kúpeľných domoch.

Cieľom fyzioterapie je uľaviť od bolesti vyvolaním zmien v rôznych systémoch organizmu. Deje sa to za pomoci fyzikálnych podnetov ako sú napríklad teplo, chlad alebo tlak.

Fyzikálna terapia patrí medzi najpoužívanejšie liečebné metódy.

Existuje niekoľko druhov takejto liečby. Delia sa podľa podnetov:

 • termoterapia - liečba vplyvom chladu alebo tepla
 • mechanoterapia - využíva mechanické podnety napríklad pôsobením rôznych druhov masáží, patrí sem aj ultrazvuk
 • hydroterapia - využíva pôsobenie vody, napríklad jej tlakom
 • balneoterapia - liečba pomocou prírodných zdrojov ako sú liečivé bahná a vody
 • klimatoterapia - terapia pomocou klimatických faktorov
 • elektroterapia - využitie elektrických prúdov, TENS (transkutánna elektro neurostimulácia), magnetoterapia
 • fototerapia - liečba ktorá využíva svetelné spektrum, napríklad biolampa alebo laser

Fyzikálne liečebné metódy majú pozitívny vplyv na ľudské telo. Tento vplyv však záleží od správneho určenia diagnózy a druhu terapie.

 

Aspekty a ciele fyzikálnej liečby

Dôležitým faktorom je aj periodicita fyzikálnej terapie a počiatočný zdravotný stav pacienta. Ďalej sa musí pri liečbe správne určiť aj intenzita a miesto pôsobenia terapie.
Tento faktor je veľmi dôležitý na úspešnosť liečby. Pri pôsobení terapie na nesprávne miesto, táto nebude úspešná a problém zostane. Tým pádom bolesť neustúpi.

Napríklad aj bolesť chrbtice môže byť následkom problému v kolene pacienta.

Princípom alebo cieľom fyzikálnej terapie je prekrvenie danej problematickej oblasti ľudského organizmu. Aktivujú sa tým procesy hojenia. Je jedno či sa jedná o kĺby, šľachy alebo svalové tkanivá. Táto liečba má dosah na všetky štruktúry organizmu.

 

Zameranie fyzikálnej liečby

Využíva sa pri rôznych ochoreniach pohybového aparátu od bolestí chrbta až po rehabilitácie poúrazových stavov. Má pozitívny vplyv aj pri liečbe chronických problémov a celkovo na správnu funkčnosť pohybového aparátu ako celku.
Odstraňuje a zmierňuje akútne alebo chronické bolesti chrbta, kĺbov alebo končatín.

Prečítajte si článok o účinnej pomoci pri bolestiach chrbta pomocou rôznych cvičebných metód. 

Ako v iných prípadoch aj tu platí, že je lepšie problému predchádzať, ako ho riešiť. V prevencii by mal človek dbať na to aby nepreceňoval svoje schopnosti. Mal by sa venovať aktivitám, na ktoré stačia jeho fyziologické schopnosti.
dobrým príkladom športu, ktorý odľahčuje kĺby a celkovo pohybový aparát a chrbticu je plávanie alebo bicyklovanie. Tak isto stimulujú srdcovo cievny systém, zväčšujú kapacitu pľúc a hlavne šetria kĺby a chrbticu.

Ďalej sa v článku dozviete čo je to:
Termoterapia
Mechanoterapia
Hydroterapia
Balneoterapia
Klimatoterapia
Elektroterapia
Fototerapia

.

Druhy fyzikálnej terapie

Ako sme už spomenuli vyššie, fyzikálna liečba sa delí podľa druhu jej pôsobenia, teda podľa podnetov, ktoré vyvolávajú. Všetky pri tom používajú liečebné prostriedky, ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov.

 

V tabuľke uvádzame oblasť zdrojov a samotné zdroje použité pri fyzikálnej liečbe

Pôvod zdrojov Zdroje použité na terapiu
prírodné zdroje slnečné žiarenie, atmosferický tlak, klimatické vplyvy
umelo vytvorené zdroje elektrická energia, magnetická energia, mechanická energia
manuálne výkony rôzne druhy masáží

 

Fyzikálna terapia teda využíva vplyv rôznych druhov energie na organizmus. Tieto potom vyvolávajú požadované zmeny. Samotná liečba záleží od správneho určenia procedúr použitých počas terapie, dĺžky ich pôsobenia, frekvencie a lokalizácie na postihnuté miesto.

Na organizmus pôsobia počas liečby fyzikálne podnety, ktoré vyvolávajú jeho reakciu. Ide vlastne o obrannú reakciu, ktorú terapia využíva na aktiváciu telesných orgánov, aby sa prispôsobili vyvolaným zmenám.

Fyzikálnymi podnetmi bývajú vyvolané tieto zmeny:

 • lepšie prekrvenie daného tkaniva
 • zníženie nadmerného prekrvenia
 • zlepšenie regulačnej schopnosti krvného obehu
 • zlepšenie termoregulácie, čiže reakcií na udržanie telesnej teploty

Reakcie na fyzikálne podnety bývajú rôzne. Spravidla sa rozdeľujú do troch skupín: reakcie nervového systému, hormonálne reakcie a reakcie humorálne, ktoré sa týkajú telesných tekutín.

Platí pravidlo, že...

Slabé podnety životnú činnosť stimulujú,
stredne silné podmieňujú
a
veľmi silné mávajú opačný účinok. 

 

Hyperémia pri fyzikálnej liečbe

Pri väčšine procedúr prichádza k prekrveniu tkaniva, čiže hyperémii. Zlepšuje vyživovanie a funkciu daných orgánov. Pôsobí protizápalovo a zvyšuje prívod obranných látok do postihnutej oblasti organizmu. To je zapríčinené zvýšenou distribúciou krvi a lymfy. Má analgetický, čiže protibolestivý účinok a zmierňuje spazmy priečne pruhovaného svalstva.

 

Existujú štyri druhy hyperémie, uvádzame ich aj s ich reakciami v tabuľke

Hyperémia (prekrvenie) Reakcia alebo vznik
chladová má mierne červenú reakciu, vonkajšia forma tepnového prekrvenie
tepelná má silno červenú reakciu, je to prejav venózneho, teda žilového prekrvenia
mechanická vzniká trením pri masáži, podieľajú sa na nej venózna aj tepnová krv a vyplavený histamín
aktimická vzniká začervenanie pokožky, po vplyve UV žiarenia, reakcia bielkovín, pigmentu a hormónov

 

Tak ako iné, aj fyzikálna terapia má svoje kontraindikácie:

 • krvácavé stavy
 • kachexia (závažná strata hmotnosti tela)
 • horúčkové stavy
 • srdcová a dychová nedostatočnosť
 • poruchy citlivosti
 • implantovaný kardiostimulátor

Niektoré kontraindikácie platia len pre určité procedúry. O nich, ako aj o prípadných iných kontraindikáciách, je potrebné sa poradiť s lekárom alebo terapeutom.

 

Termoterapia

Je to liečba vplyvom tepla alebo chladu.
Termoterapiou sa postihnuté miesto prekrvuje. Vzniká takzvaná hyperémia, ktorá spôsobuje regeneračné procesy v danom mieste. Zlepšuje sa tým funkcia a vyživovanie v oblasti jej pôsobenia. Uvoľňuje sa svalové napätie a zrýchľuje sa hojenie.

Termoterapia má protizápalové a analgetické účinky.

Bežnou reakciou organizmu na liečbu teplom alebo chladom je zhoršenie stavu po prvej aplikácii. Je to iba dočasný stav a telo sa tým bráni danej zmene.

Táto liečba sa využíva pri liečbe mnohých ochorení, na tlmenie bolesti a celkové posilnenie zdravia.

 

Druhy termoterapie

Existujú dva druhy termoterapie:

 • pozitívna - teplo sa do organizmu privádza
 • negatívna - teplo sa z organizmu odvádza, je takzvaná kryoterapia

Každý druh sa volí podľa požiadaviek a druhu ťažkostí a má rôzne účinky.

Pri tejto liečebnej metóde sa využíva výmena tepla medzi organizmom a jeho okolím.

A. Deje sa tak vedením, kedy teplo prechádza do chladnejšieho prostredia.

B. Radiáciou prebieha výmena tepla okrajovými, teda akrálnymi časťami tela, kedy sa mení na energiu, ktorá uniká do okolia.

C. Prúdením sa teplo odvádza krvou z aktívnych orgánov do iných častí organizmu.

D. Vyparovanie je ďalším druhom výmeny tepla medzi organizmom a okolím.

 

Účinky pozitívnej a negatívnej termoterapie 

Počas pozitívnej termoterapie primárne reaguje na otepľovanie cievny systém organizmu. Teplo má pozitívny vplyv na svaly. Uvoľňuje ich a odstraňuje v nich kŕče a napätie. Liečba teplom má pozitívny vplyv na imunitný systém a tlmenie bolesti.

Medzi prostriedky, ktoré sa využívajú pri pozitívnej termoterapii patria parafínové zábaly, sauna, horúce obklady alebo lavatherm.

Negatívna termoterapia slúži predovšetkým na spomalenie metabolizmu a celkové ukľudnenie. Tiež dobre účinkuje proti bolesti, vyvoláva spomalenie srdcovej činnosti a dýchania. Priaznivo pôsobí proti zápalom a opuchom.
Ako prostriedky sa pri nej využívajú studené obklady alebo kryokomora.

 

Mechanoterapia

Patrí medzi časté obory fyzikálnej terapie. Vykonáva sa prostredníctvom masáží, polohovania pacienta, pasívneho cvičenia a manipulácie.

V mechanoterapii sa aplikuje energia pôsobením mechanických síl.

Realizácia prebieha pomocou ultrazvuku, prostredníctvom prístrojov alebo priamo fyzioterapeutom. Z tohto dôvodu sa mechanoterapia delí na: ultrasonoterapiu, prístrojovú mechanoterapiu a ručnú terapiu.

Medzi liečebné procedúry, ktoré zahŕňa patria: 

 • terapeutické masáže
 • extenzie alebo trakcie
 • bodové aplikácie
 • manipulácie
 • pasívne pohyby
 • polohovanie kĺbov

Princíp mechanoterapie je v pôsobení mechanickej energie na ľudské telo. Manuálna sila sa uplatňuje pri problémoch v krčnej alebo bedrovej chrbtici. Pôsobením tlaku alebo ťahu na skrátené svaly sa uvoľnia mäkké tkanivá a kĺby. Tým sa odstránia blokády a zlepší sa pohyblivosť. Masážami sa pacient uvoľňuje nielen fyzicky ale aj psychicky.

 

Indikácie a kontraindikácie mechanoterapie uvádzame v tabuľke

Indikácie mechanoterapie Kontraindikácie mechanoterapie
 • liečba pohybového aparátu
 • liečba lokálnej a prenesenej bolesti pohybového systému
 • liečba úponových bolestí
 • liečba zápalov v kĺboch
 • degeneratívne kĺbové poruchy
 • liečba kĺbových puzdier
 • natrhnutia šliach
 • horúčka
 • akútne zápalové ochorenie
 • telesná slabosť
 • hnisavé alebo plesňové ochorenia kože
 • krvácavé stavy
 • kŕčové žily
 • gravidita
 • osteoporóza
 • menštruácia

 

Masážne techniky mechanoterapie

Existuje viacero druhov masáží využívaných pri terapii mechanickou energiou.

Valčeková masáž takzvaný rolling predchádza bolestiam chrbta vďaka zmierneniu tlaku medzi platničkami chrbtice. Zníži sa zaťaženie chrbta a predchádza sa tak jeho bolestiam.

Pulzová masáž, ktorá sa nazýva aj tapping zlepšuje krvný obeh formou poklepávania. Prehreje sa tým svalstvo a uvoľní sa.
Roztieracia masáž, inak heading využíva tlak prstov na uvoľnenie stuhnutého chrbtového svalstva. Výrazne sa prekrví, čím sa podporí látková výmena.

Tlaková masáž alebo air press. Očisťuje sa pomocou nej lymfatický systém prostredníctvom lymfodrenáže.
Vibračná alebo takzvaná oscilačná masáž pomocou vibračného zariadenia spôsobuje prekrvenie a prehriatie tkanív. Telo sa tým príjemne uvoľní. Využíva sa pri tom aj masážne kreslo.

Shiatsu masáž alebo inak nazývaná aj human touch masáž. Pri tomto type sa využívajú špeciálne masážne techniky, ktoré stimulujú akupresúrne body rozmiestnené na chrbáte. Ich pomocou sa dosiahne optimálne uvoľnenie.

V tomto článku nájdete cviky na bezbolestný chrbát.

 

Hydroterapia

Inak nazývaná aj vodoliečba, sa využíva ako terapia alebo ako súčasť regenerácie organizmu. Jej účinkom sa zlepšuje rozsah pohybu určitej telesnej partie, jej svalovej zložky počas aktívneho cvičenia.

Základnou podmienkou priaznivého účinku hydroterapie je správny výber a dávkovanie.

Voda slúži na stimuláciu aj relaxáciu organizmu. Studená voda nabudí a naštartuje telo a teplá ho zas uvoľní.
Vonkajším použitím vody sa zlepšuje krvný a lymfatický obeh. Uvoľňuje napätie vo svaloch, tlmí bolesť a upokojuje nervový systém.

Klasické druhy vodoliečby zahŕňajú perličkový kúpeľ, podvodnú masáž, minerálne kúpele, škótske streky, vírivé kúpele horných a dolných končatín.
Využívajú sa aj rôzne prísady, ktoré sa zamiešajú s vodou. Napríklad éterické oleje, rašelinové prísady, produkty z mŕtveho mora, kúpeľné oleje alebo soli.

Medzi hlavné prvky vodoliečby patrí vaňový kúpeľ. Voda pri ňom pôsobí na telo svojim tlakom a teplotou. Aktivuje sa pritom nervový, endokrinný, srdcovo cievny, respiračný alebo imunitný systém. Chemický účinok vody záleží od jej zloženia.

Pri subakválnej masáži, teda masáži prúdom vody sa pôsobí na určité telesné partie. Terapeut prúdom vody, ktorej tlak a teplota sú presne stanovené pôsobí cielenými pohybmi na tieto časti pohybového systému organizmu.

Strieda sa pritom teplá voda so studenou, čo priaznivo pôsobí na imunitný systém.

Vodné masáže pomocou vodných trysiek stimulujú hmatové receptory, ktoré sa nachádzajú v koži. To pomáha podporovať krvný obeh, ktorý dopraví do stimulovanej oblasti viac výživných látok.

Kontrastný kúpeľ je taký, pri ktorom sa strieda pôsobenie teplej a studenej vody na organizmus. To ho stimuluje a podporuje jeho imunitu.

Perličkový kúpeľ slúži na relaxáciu organizmu. Uvoľní svaly aj psychické napätie. Je využiteľný pri ochoreniach pohybového systému alebo pri hojení jaziev. Nezanedbateľný účinok má pri nespavosti alebo sa využíva na zlepšenie prekrvenia končatín. Má aj uvoľňujúci účinok po fyzickej záťaži, či už športovej alebo pracovnej.

 

Pozitívne účinky hydroterapie

Vodoliečba má mnohé priaznivé účinky. Medzi najdôležitejšie patria:

 • udržuje správnu činnosť vegetatívnych reflexov a vyrovnáva napätie oboch častí vegetatívneho nervového systému
 • trénuje termoreguláciu a odstraňuje poruchy prekrvenia častí organizmu
 • podporuje odbúravanie škodlivín z organizmu pokožkou
 • mierne znižuje krvný tlak a uľahčuje tak srdcovo cievnemu systému
 • prekrvuje periférne časti organizmu
 • zlepšuje imunitné vlastnosti kože, jej prekrvenie a premenu látok v nej

 

Balneoterapia

Táto liečebná metóda využíva zdroje, ktoré poskytuje príroda. Jednoducho povedané liečivé vody, bahná alebo plyny.

Prírodné liečivé zdroje sa rozdeľujú do týchto skupín:
 • plyny
 • peloidy
 • vody
 • klíma

Vody a peloidy sú určené na vonkajšiu aplikáciu a rovnako aj na vnútorne použitie, ako pitie alebo inhaláciu.
Z tohto dôvodu sa balneoterapia rozdeľuje na vonkajšiu a vnútornú.

Vonkajšia balneoterapia zahŕňa použitie najmä peloidov, ktoré sú umelo mineralizované pre silnejší účinok terapie. Ďalej využíva jódové, sírne, uhličité a síranové vody. Zahŕňa množstvo rôznych kúpelných procedúr.

Vnútorná balneoterapia spočíva v pití liečivej vody. Jej príjem musí byť pravidelný a určený lekárom. Lepšie povedané, dávkovanie, druh a dĺžku pitnej liečby stanovuje lekár. Druh liečivej vody sa určuje podľa jej vlastností a s prihliadnutím na zdravotný problém pacienta.

 

Liečivé peloidy

Inak sa označujú ako kašoviny. Vznikli rôznymi geologickými prírodnými procesmi. V terapii sa zmiešavajú s vodou. Využíva sa najmä ich termofyzikálny efekt.

Medzi najznámejšie peloidy patrí rašelina. Pretože má nízke pH, dokonca nižšie ako pH kože, má dobré bakteriostatické účinky. Má aj protizápalový účinok, kvôli vysokému obsahu kyseliny humínovej a bitúmenu.

Rašelina obsahuje približne 90 % organických látok.

Slatiny, ktoré takisto patria medzi peloidy majú asi 50 až 95 % týchto látok. Majú výborné termofyzikálne vlastnosti.

Liečivé bahná sa rozdeľujú podľa miesta ich výskytu. Poznáme hlavne riečne, jazerné a morské. Rovnako ako iné peloidy, využívajú sa hlavne pre ich termofyzikálne účinky.

 

Liečivé vody

Ich terapeutický účinok záleží hlavne od ich chemického zloženia a fyzikálnych vlastností. Za liečivé sa považujú vtedy, keď majú vedecky dokázaný liečivý účinok.

Medzi sebou sa liečivé vody odlišujú svojou prirodzenou teplotou, mineralizáciou, osmotickým tlakom, obsahom plynov a podobne.

Za smerodajnú teplotu liečivých vôd sa berie teplota pri ich prameni. Podľa toho sa delia na :

 • termálne, s teplotou vyššou ako 20 °C
 • studené, s teplotou nižšou ako 20 °C
 • vlažné, s teplotou v rozmedzí 20 až 35 °C
 • teplé, s teplotou v rozmedzí 35 až 42 °C
 • horúce, s teplotou nad 42 °C

Teda za termálne vody sú považované všetky, ktorých teplota pri prameni je vyššia ako 20 °C.

Podľa mineralizácie sa liečivé vody delia na jednoduché, slabo, stredne alebo silno mineralizované.
Podľa obsahu rozpustných plynov na sírne alebo uhličité (to sú takzvané kyselky).
Podľa osmotického tlaku na hypotonické, izotonické a hypertonické.

Liečivé účinky týchto vôd pozostávajú v pôsobení ich chemických, tlakových a tepelných stimulov.

 

Indikácie a kontraindikácie balneoterapie uvádzame v tabuľke

Indikácie balneoterapie Kontraindikácie balneoterapie
 • neurologické ochorenia
 • choroby dýchacieho systému
 • poruchy metabolizmu a výživy
 • ochorenia tráviaceho systému
 • srdcovo cievne ochorenia
 • ochorenia pohybového systému
 • ochorenia obličiek a močových ciest
 • kožné ochorenia
 • stavy po popáleninách
 • gynekologické ochorenia
 • preventívne pobyty
 • bacilonosičstvo, prenosné ochorenia
 • všeobecné ochorenia v akútnom štádiu
 • alkoholizmus a narkománia
 • fajčenie pri ochoreniach srdcovo cievneho, dýchacieho alebo tráviaceho systému
 • floridný nádorový proces
 • gravidita
 • epilepsia (s výnimkou dispenzarizovaných prípadov v posledných 3 rokoch bez záchvatu a s kladným vyjadrením neurológa)
 • opakujúce sa závažné krvácanie rôzneho typu
 • stav po hlbokej trombóze, do 3 mesiacov po jej odznení
 • stav po povrchovej tromboflebitíde, do 6 týždňov po jej odznení

Indikácie a kontraindikácie kúpelnej liečby s prihliadnutím na prírodné liečivé zdroje vymedzuje zákon o liečebnom poriadku.

Prečítajte si náš článok o tom, ako sa dá pomôcť pri bolestiach chrbta.

 

Klimatoterapia

Patrí medzi fyzikálne liečebné metódy, pri ktorých je organizmus vystavený vplyvom určitého klimatického prostredia. Jedná sa napríklad o prímorské prostredie, jaskyňa alebo prostredie vysokohorské. Klimatická terapia urýchľuje procesy liečby a hojenia.

Ako jeden z jej aspektov sa odporúčajú prechádzky pri mori. Hlavne ráno alebo po vlnobití, keď je vzduch ionyzovaný a  nasýtený jódom. U nás sa na navodenie takejto klímy využívajú hlavne soľné jaskyne.

Za klimaticky vhodné prostredie sa považuje také, ktoré má malé tepelné výkyvy, dostatok slnečného svitu a obsahuje malé množstvo alergénov.

Klimatoterapia sa delí na:

 • aeroterapiu - pobyt a pohyb na čerstvom vzduchu
 • helioterapiu - na liečbu sa využíva slnečné žiarenia
 • talasoterapia - pobyt pri mori
 • speleoterapia - pobyt v jaskyni

Vlastnosti prostredia pri klimatoterapii musia byť odlišné ako vlastnosti prostredia, v ktorom sa pacient zdržuje najčastejšie. Je to dôležité pre maximálny účinok takejto liečby. Ak sa človek zrazu zdržuje v klimatických podmienkach odlišných než na aké je zvyknutý, ovplyvňuje to jeho ochorenie. V organizme sa povzbudzujú procesy, ktoré zvyšujú jeho obranyschopnosť.

V dnešnej dobe sa často využívajú aj klimatické komory. V nich sa dokážu navodiť rôzne podmienky s určitou teplotou, vlhkosťou vzduchu a parciálnym tlakom plynov.

 

Elektroterapia

Elektroliečba sa vo fyzikálnej terapii využíva najmä na rehabilitačné účely.

Jej princíp spočíva v tom, že sa pomocou striedavého elektrického prúdu rôznej frekvencie a priebehu stimuluje nervové a svalové tkanivo. Využíva pôsobenie nízko, stredne a vysokofrekvenčného prúdu na ľudský organizmus.

Stimuluje fyziologické procesy v tkanivách, tlmí bolesť, priaznivo ovplyvňuje látkovú výmeny a krvný obeh. Zmierňuje opuchy a uvoľňuje alebo stimuluje svalstvo.

Indikácie elektroliečby sú rôzne:

Zlepšuje cirkuláciu krvi a tým aj vyživovanie tkanív. Potláča zápalové procesy a bolesť. Zlepšuje pohybové funkcie organizmu.

 

Druhy elektroliečby

Existuje viacero druhov elektroterapie. Medzi frekventované patria napríklad: rebox, diatermia, TENS prúdy, diadynamické prúdy, magnetoterapia alebo ultrazvuk.

Rebox je prístroj vynájdený v bývalom Československu. Táto procedúra, tak ako väčšina je bezbolestná. Pacient počas nej drží v ruke jednu elektródu a druhú terapeut prikladá na postihnuté miesto.

Diatermia je metóda pri ktorej sa využíva vysokoferkvenčný elektrický prúd s nízkym napätím. Využíva sa na prehriatie hlbšie uložených tkanív organizmu bez nežiaducich účinkov na pokožku.

TENS prúdy je liečba využívajúca elektrické impulzy na zmiernenie bolesti a zmeny jej vnímania. Deje sa tak pomocou dráždenia nervov na rôznych úrovniach nervového systému. Preto sa aj nazýva transkutánna elektrická neurostimulácia.

Diadynamické prúdy využívajú spojenia elektrických, galvanických, impulzných a faradických prúdov. Ich účinky sa navzájom podporujú. Výsledkom je lepšie prekrvenie tkaniva a analgetický, čiže protibolestivý účinok.  Diadynamické prúdy objavil v roku 1929 francúzsky stomatológ Bernard.

Magnetoterapia využíva na liečbu magnetické pole. Vznikajú biologické zmeny v tkanivách. Tie sa pod vplyvom nízkofrekvenčného pulzného magnetického poľa menia a tak vytvárajú mikromasáž.

Ultrazvuk produkuje vlny, ktoré prechodom cez pokožku vytvárajú vibrácie. Využívajú sa pri tom vlastnosti zvukových vĺn. Vďaka ich účinku sa zvyšuje teplota najmä v kolagénovom tkanive. To tvorí hlavnú zložku najmä šliach a väzív. Tak isto stimuluje tvorbu tohto tkaniva.

 

Fototerapia

Je to liečba svetlom, ktorá využíva vplyv elektromagnetického žiarenia. Pri fototerapii sa vysiela svetlo určitej vlnovej dĺžky s vysokou svietivosťou. Pri jeho aplikácii pacient pociťuje teplo.

Na liečbu svetlom sa využíva laser alebo bioptronová lampa.

Jej využitie je široké. Pomáha dokonca aj pri psychických problémoch alebo nespavosti.

Účinky fototerapie sa delia do troch skupín.

 • analgetické - tlmenie bolesti
 • protizápalové - tlmenie zápalových procesov
 • biostimulačné - podpora a stimulácia regenerácie buniek 

 

Procedúry fototerapie 

Laser využíva impulzy monochromatického svetla. Vyžaruje koherentné, súvislé, elektromagnetické vlnenie. Využíva sa na zmiernenie zápalu kĺbov alebo chronických ochorení, ktoré spôsobujú silnú bolesť. Regeneruje poškodené tkanivá, ako napríklad jazvy, väzivá alebo chrupavky.

Biolampa vyžaruje monochromatické alebo polychromatické polarizované svetlo. Regeneruje tkanivá a má protizápalové účinky.

Solux je spôsob fotoliečby, pri ktorej sa aplikuje na postihnuté miesto infračervené svetlo. Zvyšuje imunitný systém organizmu. Má využitie pri chronických ochoreniach dýchacieho alebo pohybového systému.

 

Využitie fototerapie

V neurológii sa uplatňuje pri parézach alebo bolestiach nervov, pri bolestiach hlavy alebo ramien z krčnej chrbtice.

V dermatológii je prospešná na lepšie hojenie rán alebo jaziev. Využíva sa pri liečbe preležanín, popálenín, vredov, akné a iných ťažkostiach.

Ortopédia využíva fototerapiu pri artritíde, artróze, bolesti bedrovej alebo krížovej chrbtice, burzitíde, hematómoch, poúrazových stavoch, bolestiach chrbtice, poraneniach kĺbov a bolestiach pohybového aparátu.

Využitie má aj v kozmetike na korekciu vrások, strií a iných problémov.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 22.09.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Radoslav Pleško

Zdravotnícky pracovník Bc. Radoslav Pleško

Vyštudoval bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Od roku 2006 pracuje v záchrannej zdravotnej službe. Je kondičným trénerom 2. stupňa

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aká je účinná pomoc pri bolestiach chrbta alebo krčnej chrbtice? Aká je účinná pomoc pri bolestiach chrbta alebo krčnej chrbtice?

Bolesti chrbta a krčnej chrbtice znepríjemňujú život mnohým z nás. Účinná pomoc však existuje.

Čo znamená bolesť chrbta medzi lopatkami? Najčastejšie príčiny Čo znamená bolesť chrbta medzi lopatkami? Najčastejšie príčiny

Bolesť je príznak, ktorý nám naznačuje, že sa v tele deje niečo neprirodzené. Upozorňuje nás na to. Bolesť medzi lopatkami je symptómom pre rôzne ochorenia. Môže ísť o problém s hrudnou...

3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice. Poznáte príčiny? 3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice. Poznáte príčiny?

Krčná chrbtica je dôležitá z viacerých dôvodov. Jej najdôležitejšia úloha je chrániť miechu, ktorá ňou prechádza. Jej druhá a nezanedbateľná úloha je zabezpečovať pohyb a oporu hlave. 

Svetový deň chrbtice? 16. októbra za zdravý chrbát a proti bolesti chrbtice Svetový deň chrbtice? 16. októbra za zdravý chrbát a proti bolesti chrbtice

Bolesti krku i celej chrbtice trápia veľké percento populácie. I preto je nutná osveta a zdvihnutie povedomia v tejto problematike. Svetový deň chrbtice je stanovený na 16. októbra, ale...

Ako sa vyhnúť bolesti chrbta? Cviky na bolesť medzi lopatkami i krížov Ako sa vyhnúť bolesti chrbta? Cviky na bolesť medzi lopatkami i krížov

U niekoho každodenný problém u iného novovzniknutá prekážka. Bolesť chrbta spôsobuje komplikácie v každodennom živote človeka. 


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.