späť na zoznam chorôb

Preležaniny: Prečo vznikajú dekubity, ako sa prejavujú a liečia?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Preležaniny: Prečo vznikajú dekubity, ako sa prejavujú a liečia?
Zdroj foto: Getty images

Preležaniny alebo dekubity sú chronické rany. Vznikajú za nepriaznivých podmienok, ktoré pôsobia na kožu a podkožie. Súčinné sú rôzne rizikové faktory. Najčastejšie sú spájané s imobilnými pacientmi, s nemocnicou, ale aj nesprávnou či nedostatočnou domácou starostlivosťou.

 


Charakteristika

Preležaniny, a teda odborne dekubity či dekubit, sú poranenia kože a podkožných tkanív. Dekubit vzniká pre súčinnosť rizikových faktorov. A to najmä pre chronické pôsobenie tlaku na povrch tela, kože a podkožné kostné plochy. Tieto oblasti sú vo väčšine prípadov najviac zaťažené váhou tela.

Medzi najčastejšie postihnuté oblasti patrí:

 • záhlavie
 • krčná chrbtica, výčnelok, čo je posledný 7. stavec
 • lopatky
 • lakte
 • oblasť krížov, krížovej kosti, čiže sakrálna časť
 • sedacie svaly (na zadku)
 • päty
 • v polohe naboku sú to najmä bedrá a oblasť trochanterov, noha, rameno, zápästie, spánková časť hlavy
 • v polohe na bruchu aj kolená, prsty na nohách, dlaň, zaťažená časť hlavy  
 • v sede sedacia časť, oblasť pod kolenami, päty

Dekubity sú ohraničené oblasti poškodenia kože, v horšom prípade aj podkožných tkanív. Najviac s menšou vrstvou podkožného tuku. Tuk pôsobí ochranne, ako tlmič či napríklad aj izolant tepla. Toto poranenie, ochorenie vzniká pre dlhodobé pôsobenie už počas niekoľkých dní.

Ale pri nevhodných podmienkach aj rýchlo behom hodín.

Najčastejšie vás zaujíma: 
Prečo vznikajú dekubity a za aký čas? 
Ako sa prejavujú a ako vyzerajú? 
Čo proti nim pomôže a ako sa liečia?

V literatúre nachádzame rôzne definície, ktoré majú jednotné vysvetlenie. A to, že dekubit je chronická rana, ktorej vznik má za následok porucha mikrocirkulácie (drobného krvného zásobenia). Jej následkom je nedostatočné prekrvenie, okysličenie a zásobenie živinami.

Nedokrvenie, čiže ischémia, má za následok poškodenie tkanív, a teda kože, podkožia, ale aj svalov. Vzniká vred, odborne tiež ulcerácia a v najhoršom prípade až odumretie tkanív (nekrózu). Pričom pôvod preležanín je následkom vonkajších, ale aj vnútorných faktorov

V súvislosti s dekubitmi sa uvádzajú fakty:
70 % všetkých preležanín je u ľudí starších ako 70 rokov, 
60 % dekubitov vzniká už počas prvých dvoch týždňov, 
17 % dlhodobo chorých vyžadujúcich starostlivosť, 
34 % preležanín vzniká v krížovej oblasti, 
a 26 % na pätách. 

Preležaniny, hlavne tie vo vyššom štádiu, sú rizikom pre vznik komplikácií. Rana je vstupnou bránou pre infekciu, teda baktérie. Táto komplikácia zhorší proces hojenia rany, ale aj celkový stav človeka. Nebezpečná je sepsa, ľudovo označovaná ako otrava krvi a jej následkom smrť.

Medzi iné komplikácie patrí krvácanie, vznik cysty, ale aj recidíva (čiže návrat preležaniny už po vyliečení) a chronická preležanina. Aj preto by mala byť včasná liečba a hlavne prevencia preležanín u imobilných a rizikových pacientov na prvom mieste v ich ošetrovateľskej, opatrovateľskej a domácej starostlivosti.

Príčiny

Dekubity vznikajú ako súhra vonkajších a vnútorných faktorov. A to hlavne u rizikových skupín ľudí. Medzi nich patria tí, ktorí majú problém s pohyblivosťou, či už čiastočnú alebo úplnú poruchu mobility. A to v polohe ležmo, ale aj pri dlhodobom sedení, napríklad na invalidnom vozíčku.

Za pôvodcom preležanín je pôsobenie tlaku, trenia či strižná sila. Tieto sily pôsobia v mieste, kde je na kožu a podkožné tkanivá vyvíjaný najvyšší tlak tela, a to váhou. Najrizikovejšie sú tie oblasti, kde je najmenej podkožného tuku a tlak na tieto tkanivá zvyšuje naliehanie na kosť.

Tak je tomu napríklad v polohe ležmo na chrbte v sakrálnej časti, teda v oblasti krížov a piet. Ak človek leží na boku, tak sú to časti tela ako napríklad, spánková časť hlavy, rameno, lakeť, bedrová kosť, koleno, ale aj noha. A v sede krížová oblasť, časť pod kolenami (ak nalieha stolička, invalidný vozík) či päty.

Mechanizmus vzniku preležaniny by sa dal zhrnúť postupne, a to:

 1. tlak
 2. obmedzenie mikrocirkulácie, čiže prekrvenia
 3. nedostatok kyslíka
 4. poškodenie tkaniva
 5. odumretie tkaniva
 6. infekcia

Pričom pod tlak sa zahŕňa pôsobenie viacerých síl. A teda tlak je zvislo pôsobiaca sila a vzniká následkom gravitácie. Koža, podkožie, sval sú stláčané medzi podložkou a kosťou. Vzniká porucha prekrvenia, následne poškodenie tkanív a dekubitus.

Strižná sila či  štiepenie vzniká napríklad v polosede pri skĺznutí človeka alebo jeho ťahaní vyššie. Protichodné pôsobenie kože a nižších štruktúr môže mať pri opakovanom a dlhodobom pôsobení za následok poruchu mikrocirkulácie krvi a lymfy (miazgy). Poškodia sa tak drobné krvné, ale aj lymfatické cievy.   

Trenie je príklad iného mechanizmu. Pri opakovanom trení vzniká poškodenie povrchovej časti kože. Ak sa k trecím silám pridružuje zvýšená vlhkosť je veľmi veľkou pravdepodobnosťou tvorba preležanín. Pričom najrizikovejší sú ľudia s inkontinenciou (samovoľný odchod) moču a stolice. U ležiacich pacientov je aj preto nevhodné nevzdušné oblečenie, ktoré zadržiava vlhkosť.

Súčinné vonkajšie a vnútorné rizikové faktory, ktoré uvádza tabuľka

Rizikový faktor Popis
Vysoký vek človeka

70 % dekubitov u ľudí nad 70 rokov

Telesná hmotnosť
 • podvýživa, znížená vrstva tuku a vyšší tlak (podložka, koža a kosť)
 • obezita, pre zvýšený tlak tela vplyvom hmotnosti
Celkový stav pokožky a svalov
 • suchá koža
 • vlhká koža
 • atrofia svalov
Vlhké prostredie
 • nevhodné oblečenie, spodná bielizeň
 • plienkovaní ľudia
 • inkontinencia moču a stolice
 • poranenie kože, mokvanie rany, ktoré zvyšuje vlhkosť kože v danej oblasti
Dehydratácia pre hnačku, znížení príjem tekutín, následkom je aj suchá koža
Porucha výživy čiže malnutrícia, riziko vzniku pre nízku hladinu bielkovín, vitamínu C, zinku 
Porucha mobility znížená či úplná, imobilita
Porucha citlivosti a inervácie ako je napríklad polyneuropatia
Telesná teplota zhoršenie prekrvenia, zvýšené potenie, nadmerná vlhkosť kože
Lieky kortikoidy, psychofarmaká, imunosupresíva, chemoterapia
Akútne ochorenie zhorší stav aj inak mobilného človeka
 • stav po operácii
 • cievna mozgová príhoda
 • zlomeniny dolných končatín, chrbtice
 • zlomeniny a zle vyhotovené dlahy či sadrový obväz
Chronické ochorenie a terminálny stav
 • polytrauma
 • zhoršená imunita
 • cukrovka
 • anémia
 • nádorové ochorenia
 • porucha vedomia
 • demencia
 • Alzheimerova choroba
 • delírium
Zvýšený tlak a trenie
 • zle vyhotovená dlaha či sadra
 • nesprávna technika polohovania, dlhodobé ležanie či sedenie
Preležanina v minulosti recidíva preležanín, chronické dekubity
Cievny systém a poruchy prekrvenia pri šokovom stave
Nevhodné lôžko ale aj posteľná bielizeň

Príznaky

Viditeľný postup vzniku preležaniny je zväčša zvonka. Keď je prítomná začervenaná pokožka. Avšak, ak dekubitus vzniká následkom štiepneho mechanizmu, je dlhšiu dobu neviditeľný. Dôvodom je, že ako prvé sú poškodené hlbšie štruktúry a vzniká hlboká rana, vred.

Tabuľka uvádza štádiá preležaniny (to ako dekubity vyzerajú)

Štádium Popis
I. štádium

vzniká tiež ako následok poškodenia hlbších vrstiev (cievy), nie povrchu pokožky

 • ostro ohraničené začervenanie
 • opuch
 • bolesť
 • pálenie
 • štípanie
II. štádium

je ireverzibilné, čiže sa dá zvrátiť včasnou liečbou, ktorú môže oddialiť zlé zhodnotenie I. stupňa dekubitu, a to napríklad ako dermatitídu, odreninu

 • pľuzgier
 • plošný defekt kože
 • rana je čistá, bez povlaku
 • intenzívna bolesť
III. štádium

povrchové poškodenie kože je v menšom rozsahu, ako je poškodenie podkožných a hlbších tkanív a vrstiev

 • je hlboký defekt, vred
 • siaha po fasciu (napríklad obal svalu)
 • nie je viditeľný sval či kosť
 • povlaky a sekrécia (žltohnedé stopy)
 • odumreté tkanivo
 • čierna nekróza
 • viditeľný podkožný tuk
 • zápach
IV. štádium

 je hlboký defekt tkaniva

 • deštrukcia podkožia, svalov, šliach, aj kostí a kĺbov
 • toto štádium sa určí po odstránení odumretých tkanív, aby sa nezamenilo s III. stupňom
 • viditeľné kosti, šľachy, kĺby
 • nebolestivé štádium pre poškodenie nervových zakončení
 • hnilobný zápach

V niektorej literatúre sa uvádza 5 štádií, pričom pri 4. stupni je popisované zasiahnutie fascie (obalu) svalov, opuch, a zápal. A v 5. štádiu nastupuje nekróza, deštrukcia tkaniva do hĺbky, ktorá môže zasahovať aj kosť a kĺb.

Samozrejme, samotný dekubit nie je len lokálny problém. Pokročilé štádiá zasahujú organizmus celkovo. Zhoršujú základné ochorenia a opačne, aj dlhodobé ochorenia negatívne vplývajú na samotný vznik, ale aj hojenie preležaniny.

Vážnou komplikáciou je infekcia poranenej kože a hlbších štruktúr. Tá zhoršuje hojenie dekubitu, ale aj celkový stav človeka. Nebezpečná je sepsa, ktorej ťažká forma ohrozuje život. Následne je preležanina zdrojom straty bielkovín. Znížená hladina bielkovín sťažuje hojenie a prehlbuje podvýživu.

Medzi komplikácie dekubitov patria:

 • ekzém, spôsobený infekciou kože, ako reakcia na baktérie
 • rozšírenie infekcie do krvi, čiže baktériami, a následné postihnutie srdca, mozgu, zápal kĺbov
 • celulitída, a to povrchový alebo hĺbkový zápal okolia
 • sepsa ako následok zápalu dekubitu a okolia
 • osteomyelitída, ako dôsledok štvrtého stupňa preležaniny
 • bolesť, tlmenie bolesti pred manipuláciou s človekom, pred rehabilitáciou, pred ošetrením rany
Celulitída, ako zápal podkožných tkanív, nie ako celulita, ľudovo celulitída, čo je najmä estetický problém žien.

Diagnostika

Preležaniny sa dajú rozpoznať podľa vonkajších príznakov. A lekár či zdravotnícky pracovník (sestra, ošetrovateľ) vie na základe pohľadu určiť podozrenie na vznikajúci dekubit. Ako bolo uvedené, tak pri strižnom mechanizme môže byť vonkajší, povrchový prejav už neskorí, takže sa predpokladá väčší rozsah v hlbších vrstvách.

Stav pokožky na povrchu a klinické prejavy či bolesť sú nápomocné pri stupňovaní preležaniny. V prípade tretieho a štvrtého stupňa preležanín je potrebné určiť aj prítomnosť infekcie, vykonáva sa ster na mikrobiálne vyšetrenie a citlivosť na antibiotiká. Najčastejšie ide prítomnosť o rôznych baktérií.

Doplnkovým vyšetrením je určenie CRP, na potvrdenie rozšírenia infekcie. Prípadne vyšetrenie telesnej teploty. Medzi významné laboratórne vyšetrenie patrí aj stanovenie plazmatických bielkovín (albumínu).  

Následne sa môže vykonať vyšetrenie ciev, a to pomocou duplexnej sonografie. Dobrou pomôckou je aj fotografovanie dekubitu. To má za úlohu pomôcť pri liečbe, pričom fotografie pomáhajú na porovnávanie stavu poškodenia či hojenia.

U rizikových pacientova sa môže hodnotiť nebezpečenstvo vzniku preležanín. Vykonáva sa na základe Nortonovej stupnice. Vyhodnotenie sa vykonáva spočítaním jednotlivých bodov. Ak je výsledok menej ako 25 bodov, človek je rizikový pre vznik preležaniny, čiže čím menej bodov, tým je miera nebezpečia pre tvorbu preležaniny vyššia.

Tabuľka uvádza Nortonovu škálu hodnotenia rizika vzniku dekubitov

Body 4 3 2 1
Schopnosť spolupráce úplná malá čiastočná žiadna
Vek menej ako 10 menej ako 30 menej ako 60 viac ako 60
Stav pokožky normálna alergia vlhká suchá
Ochorenie žiadne hodnotí sa podľa stupňa závažnosti (cukrovka, obezita, onkologické ochorenie)
Telesný stav dobrý zhoršený zlý veľmi zlý
Stav vedomia dobrý apatický zmätený bezvedomie
Aktivita chodí doprovod sediaci pripútaný na lôžko
Pohyblivosť úplná čiastočne obmedzená veľmi obmedzená žiadna
Inkontinencia nie je občas väčšinou - moču moču aj stolice

Priebeh

Dekubity vznikajú na základe dlhodobého tlaku. Avšak, vplyvom priaznivých podmienok, súčinnosti rizikových faktorov môže vzniknúť v priebehu niekoľkých hodín. Väčšina dekubitov sa vytvorí už počas prvých dvoch týždňov. Napríklad po tom ako nastala imobilizácia človeka.

Pri imobilných pacientoch je dôsledkom nedostatočnej alebo nesprávnej starostlivosti, a teda ako následok zanedbaného polohovania. K tomu nedochádza iba v nemocničnom prostredí, ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj v domácom kruhu.

Najskôr je viditeľné ohraničené začervenanie pokožky, ktorá ale nie je poškodená. u ľudí s tmavou pokožkou môže byť prítomné zblednutie. Pridružiť sa môže lokálny opuch. Následne sa v druhom štádiu tvorí pľuzgier alebo povrchové poškodenie pokožky.

Vážnejší je 3. stupeň. Pri jeho výskyte je poškodená hlbšia vrstva. Avšak, zasahuje iba po fasciu. Vo 4. štádiu je poškodená hlboká vrstva. Viditeľné sú svaly, šľachy, pričom môže byť poškodená aj kosť či kĺb.

Preležaniny ohrozujú človeka komplikáciami. Tie sa prejavia v závislosti od ich druhu. Príkladom je celulitída, čo je zápal hlbokých podkožných vrstiev v okolí dekubitu. To je následným rizikom pre rozšírenie baktérií do celého organizmu.

Krvou sa môžu dostať do srdca, mozgu či do kĺbov. Ťažký stav, ktorý sa môže končiť smrťou je sepsa. Medzi ostatné celkové príznaky môže patriť zvýšenie telesnej teploty, bolesť (aj ako bolesť celého tela). Ak dekubit zasiahne kosť, jej následkom je osteomyelitída, čo je zápalové ochorenie kosti.

Ako sa lieči: preležaniny

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 01.06.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Liečba bolesti chrbta: Ako pomôže fyzioterapia? Druhy terapie Liečba bolesti chrbta: Ako pomôže fyzioterapia? Druhy terapie

Existujú rôzne možnosti pri liečbe bolestí chrbta a pohybového aparátu. Patrí medzi ne aj fyzikálna terapia, ktorá má veľa možností ako pomôcť. Povedzme si o niektorých v našom článku.

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Ul. Sv. Michala

   Ul. Sv. Michala 35, 93401 Levice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Štúrova

   Štúrova 7, 08001 Prešov

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Zuzana Sláviková
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Štúrova 7, 08001 Prešov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 8, 04001 Košice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Renáta Talánová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Štefan Tomajko
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Pavol Petróci
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Kristína Raganová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.