späť na zoznam príznakov

Halucinácie a bludy

Autor: Michal Hrebík
Zdroj foto: Getty images

Halucinácie a bludy sú prejavom najčastejšie psychiatrických ochorení, niekedy sú prítomné aj pri ochoreniach mozgu alebo centrálneho nervového systému a súvisia s poruchami vnímania reality, poruchami vedomia a tiež myslenia. Pokiaľ ide len o krátkodobé stavy, môže ísť napríklad o poruchu spôsobenú alkoholovou alebo drogovou závislosťou, ale pri dlhodobom výskyte ide už o symptóm vážnych psychických chorobných stavov.

Halucinácie aj bludy si človek neuvedomuje a ide o také poruchy zmyslového vnímania, pri ktorých je postihnutý jedinec naozaj presvedčený o tom, že sa jedná o skutočný a reálny stav. V každom prípade, či už ide o krátkodobé alebo dlhodobé bludy či halucinácie, je potrebný odborný lekársky zásah a často krát aj dlhodobejšia terapia v rukách skúseného psychiatria, ktorí vie diagnostikovať konkrétne ochorenie alebo zdravotný problém, ktorý sa takto prejavuje.

Halucinácie vznikajú bez nejakého vonkajšieho podnetu a ide o poruchy zmyslového vnímania, ktoré môžu mať rôznu formu, pričom človek je presvedčený, že sa jedná o skutočnosť. Časté sú sluchové halucinácie, kedy si postihnutý jedinec myslí, že niečo počuje, ale pomerne dosť sa vyskytujú aj zrakové halucinácie, kedy je možné vidieť rôzne osoby, obrazce alebo zvieratá. Menej časté bývajú chuťové alebo čuchové typy halucinácií.

Bludy vznikajú ako mylné presvedčenie o niečom, pričom ich pôvod je v psychickej chorobe. Bludy sú charakteristické tiež tým, že im človek bezvýhradne verí a niekedy nastávajú aj v súbehu s halucináciami. Môžu sa vyskytnúť rôzne ilúzie, klamy alebo iné javy, ktoré nie sú síce skutočné, ale akákoľvek snaha okolia vyvrátiť postihnutému jedincovi blud vedie naopak k vytvoreniu nového a je to teda začarovaný kruh. Veľakrát sú bludy spojené aj so silnými emóciami.

Halucinácie sú prítomné napríklad pri poruchách vedomia a v delíriu, niektorí pacienti trpia aj nevyvrátiteľnými bludmi. Pri Alzheimerovej chorobne sú halucinácie a bludy prítomné až v posledných štádiach, kedy napríklad človek obviňuej svoje okolie z konania proti nemu a jeho záujmom. Pri epilepsii sú tiež prítomné halucinácie, či už sluchové alebo čuchové a to v rámci stavu pred epileptickým záchvatom, ako aj počas neho. Najčastejšie sa ale halucinácie a bludy vyskytujú pri psychických chorobách.

V rámci mániodepresívnej psychózy sú prítomné halucinácie pri mánii s psychotickými príznaky, kedy je pacient presvedčený o svojej dôležitosti. Pri schizofrénii ale dochádza u postihnutého človeka k celkovému rozpadu osobnosti. Tu sú prítomné rôzne sluchové aj vizuálne halucinácie ale aj rôzne bludy ohľadom jeho vlastnej osobnosti, ktoré môžu viesť až do stavu, že pacient vidí sám seba z pohľadu rozpadnutého vedomia, kedy si uvedomuje, že v jednom tele je viac osobností.

Autor článku

Michal Hrebík

Michal Hrebík

Redaktor portálu Zdravotéka.sk, ktorého zaujíma zdravý životný štýl, správne stravovanie a životospráva. Aktívne sa vzdeláva v oblasti zdravotníctva, najnovších medicínskych objavov a veľmi rád píše o všetkom dôležitom z oblasti zdravia s dôrazom na zrozumiteľnosť pre čitateľa.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Alkoholizmus: Dokázané účinky alkoholu na naše telo Alkoholizmus: Dokázané účinky alkoholu na naše telo

Príjemný pocit opojenia z alkoholu, ktorý v malom množstve zlepšuje náladu, sebavedomie, či sociabilitu, je lákavý, no zároveň predstavuje len malý krôčik k vzniku...

Alkohol a jeho vplyv na psychiku človeka Alkohol a jeho vplyv na psychiku človeka

Alkohol patrí medzi jednu z najrozšírenejších drog. Vyvoláva závislosť, a teda alkoholizmus patrí medzi duševné ochorenia. Pre pacienta v ebriete je typická zmena...

S ktorými ochoreniami si laici často mýlia cievnu mozgovú príhodu? S ktorými ochoreniami si laici často mýlia cievnu mozgovú príhodu?

Na svete existujú ochorenia so spoločnými rysmi. Preto nie je vždy jednoduché ich vzájomne rozlíšiť. Neraz bol kvôli tomu pacient nesprávne liečený. Diferenciálna...

Ako sa prejavuje otrava hubami a čo treba robiť? Ako sa prejavuje otrava hubami a čo treba robiť?

Otrava hubami sa zaraďuje medzi najfrekventovanejšie typy otráv vôbec. Najčastejšie sa s ňou stretávame počas sezóny zberu a to od apríla až do novembra. 

Agresivita u detí. Ako zvládnuť nezvládnuteľné dieťa? Agresivita u detí. Ako zvládnuť nezvládnuteľné dieťa?

Agresívne správanie je daná aktuálnou situáciou jedinca, jeho odolnosťou voči negatívnym vplyvom, ale aj celkovým vývojom spoločnosti. Ľudská agresivita je v nás...

Naposledy aktualizované 24.08.2015


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.