späť na zoznam chorôb

Čo je to portálna hypertenzia a prečo vzniká? Dá sa liečiť?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Čo je to portálna hypertenzia a prečo vzniká? Dá sa liečiť?
Zdroj foto: Getty images

Portálna hypertenzia je závažná z viacerých dôvodov. V prvom rade ide o príčiny, ktoré ju vyvolávajú a v druhom o komplikácie, ktoré z nej vyplývajú.


Charakteristika

Portálna hypertenzia je definovaná ako trvalé zvýšenie krvného tlaku v portálnom krvnom riečisku. Tento stav je dôsledkom iných ochorení a patológií v danom cievnom systéme, pečeni či dokonca má súvis so srdcovými ochoreniami. 

Povodie vrátnice zahŕňa žily smerujúce do portálnej vény, vrátnicu samotnú, pečeňové cievy, až po odstup pečeňových žíl do dolnej dutej žily (vena cava inferior).

Portálna véna, alebo tiež vrátnica, je jednou z najdôležitejších žil ľudského tela. Do pečene privádza krv z orgánov tráviacej sústavy. Tá je obohatená o živiny, ale rovnako tiež o toxíny i metabolity. 

Vrátnica vzniká spojením troch hlavných a veľkých žíl, a to slezinnej žily (vena splenica / lienalis), hornej a dolnej okružovej žily (vena mesenterica superior a / et inferior).

Smeruje do pečene a prechádza cez vráta pečene (porta hepatis) do nej. V porta hepatis sa delí na dve hlavné vetvy, a teda pravú (ramus dexter) a ľavú (ramus sinister).

Vráta pečene = porta hepatis. 
Žila vedúca krv do pečene = vena portae = vrátnica.

Okrem hlavných prítokov do nej smerujú tiež menšie žily, ako sú žalúdkové žily (venae gastricae dextra et sinistra), vrátniková žila (vena pylorica) a žily pankreasu / podžalúdkovej žľazy (venae pancreaticae).

Naviac, do pečene privádza krv ešte vlastná pečeňová tepna (arteria hepatica). 

V skratke a pre zjednodušene portálny systém vedie krv z brušných orgánov (sleziny, žalúdka, pankreasu, čreva) do pečene, kde sa z krvi získavajú dôležité chemické, výživné látky a rovnako sa v nej odbúravajú toxíny. 

Až 80 % krvi do pečene prichádza portálnym systémom.
Plus, k týmto dvom cievam sa pridáva a do pečene smeruje tiež žlčovod.
Spoločne tvoria Glissonovu triádu.

Hypertenzia = zvýšený krvný tlak. V tomto prípade ide o vzostup tlaku v povodí vrátnice o viac ako 5 a v závažných prípadoch viac ako 10 mmHg

Ide o tlakový gradient a tlakový rozdiel medzi portálnym a systémovým riečiskom. Označuje sa tiež ako portohepatálny gradient. Normálna hodnota je 4 - 5 mmHg.

V pečeňovom systéme je tlak krvi nižší ako v systémovom krvnom obehu,
podobne ako v pľúcnom obehu.
A jeho zvýšenie je zapríčinené viacerými chorobnými stavmi.

Tie môžu byť prítomné u detí už po narodení v podobe rozličných anatomických nepomerov a vrodených chýb portálnej žily, pečene. Počas života sa k nemu môžeme svojpomocne dohnať nadmerným požívaním alkoholu, avšak, taktiež jednou z príčin môže byť nedostatočná srdcová funkcia.

Toto je iba jednou stranou portálnej hypertenzie. Totižto na druhej strane stoja komplikácie, ktoré z nej vyplývajú. Príkladom je krvácanie z tráviaceho systému, ktoré môže ohroziť život človeka, plus hromadenie tekutiny v organizme a opuchy.

I keď je toto "ochorenie" stav z prevažnej väčšiny dôsledkom cirhózy pečene, môže postihovať deti, dospelých bez rozdielu pohlavia i seniorov.

Alkoholizmus je iba jedným menovaným, i keď hlavným činiteľom, ktorý vieme však svojou životosprávou eliminovať. A abstinencia od alkoholu je tiež jedným z preventívnych opatrení. Samozrejme, príčin je viacero a majú rôznorodý základ.

Z tohto pohľadu je dôležité odlíšenie formy portálnej hypertenzie.

Delenie portálnej hypertenzie na základe miesta vzniku a príčiny:

 • prehepatálna - príčina je pred pečeňou, vrodené zúženia a chyby žily, trombóza, útlak cievy
 • hepatálna - príčina vzniku pramení z pečene, cirhóza, steatóza (stukovatenie), nádory a cysty pečene, fibróza, parazitárne ochorenie
 • posthepatálna - za pečeňou a presnejšie medzi pečeňovými žilami a dolnou dutou žilou (srdcom), pravostranné srdcové zlyhanie, útlak ciev napríklad nádorom
Anatómia pečene spolu s portálnou žilou
Anatómia pečene s portálnou vénou. Zdroj foto: Getty images

Príčiny

Portálna hypertenzia vzniká na základe sťaženého odtoku krvi z portálneho riečiska. Sťažený odtok krvi môže spôsobiť prekážka, ktorá čiastočne alebo v ťažkých prípadoch úplne bráni prietoku krvi pečeňovými cievami a cievami portálneho povodia.

Prípadne je prietok krvi normálny, ale je zvýšený prívod krvi.

Príčiny sú rôznorodé. Postihujú zväčša dospelých, ale v prípade genetických predpokladov a vrodených vád sa vyskytuje portálna hypertenzia tiež u detí.

V zastúpení medzi pohlavím nie je významný rozdiel. Postihuje mladých a tiež seniorov.

Hlavným zástupcom je hepatálna príčina, a tú zastupuje cirhóza pečene. A ako je všeobecne známe, tá vzniká hlavne pri nadmernej konzumácii alkoholu. Pričom funkčné tkanivo pečene je po poškodení nahradené väzivom. 

Takáto prestavba pečeňového parenchýmu negatívne vplýva a utláča cievy v nej. Tým prispieva k zvýšeniu tlaku v portálnom obehu.

Okrem nej sa vyskytujú tiež prípady nealkoholového poškodenia pečene. Pričom ako druhým najčastejším vyvolávateľom je uvedená hepatitída. 

Hepatitída je zápal pečene. Najzávažnejším typom sú vírusové hepatitídy typu B a C, ktoré sú tiež významnými prekancerózami, čiže časom môžu viesť k rozvoju rakoviny pečene. A všetky tieto ochorenia sa podieľajú na zvýšení krvného tlaku vo vrátnici.

Naviac, ohorzeným pre zdravie a život je zlyhanie pečene, spoločne s portálnou hypertenziou a jej komplikáciami.

Čítajte viac v článkoch: 
Cirhóza pečene,
Rakovina pečene: Prečo vzniká a ako sa prejavuje? + Liečba
Steatóza pečene: Čo je to, prečo vzniká a ako sa prejavuje? Ako liečiť pečeň?
Čo je to infekčná žltačka a ako sa prenáša? (Hepatitída typu A/B/C/D)

Avšak, niekedy je príčina neznáma.

Hlavné príčiny portálnej hypertenzie v tabuľke podľa formy + rizikové faktory

Forma PH Popis
Prehepatálna
 • problém je pred pečeňou
 • vrodené anomálie a chyby vrátnicovej žily a povodia, ako je napríklad aj chýbanie portálnej žily a iné - prejavia sa už u malých detí, prítomné po narodení u novorodencov, artério-venózna fistula (spojenie tepny so žilou)
 • Kavernózna transformácia portálnej žily - CTPV z anglického Cavernous transformation of the portal vein, ako najčastejšia príčina portálnej hypertenzie u detí
 • infekčné ochorenia brušnej dutiny, zápal pobrušnice, vzácne zápal slepého čreva alebo žlčníka
 • trombóza portálnej žily, trombóza slezinovej žily
  • tiež sa vyskytujú u detí a mladých pri genetickej predispozícii a poruche zrážania krvi
 • splenomegália - zväčšená slezina a hypersplenizmus - zvýšený prietok krvi portálnym systémom
 • nádorové ochorenie v brušnej dutine
Hepatálna
 • problém je v pečeni
 • hlavným zástupcom je cirhóza pečene a alkoholizmus
 • vírusové ochorenia pečene - hepatitída B a C
 • toxické poškodenie pečene, liekmi, plesňami, hubami, arzénom, meďou
 • fibróza pečene
 • nealkoholová steatóza pečene - nealkoholické tukové ochorenie pečene (NAFLD)
 • nádorové ochorenia pečene a rozsiahle metastázy v pečeni
 • autoimunitný zápal
 • leukémia, lymfómy
 • obezita ako rizikový faktor
 • metabolický syndróm
 • trombóza a zvýšené riziko tvorby krvných zrazenín
 • rodinná predispozícia
 • opakované ochorenia pečene
 • ochorenia žlčníka - primárna biliárna cirhóza / zápal cholangitída
 • ochorenia pankreasu - chronická pankreatitída
 • vrodené chyby, ako napríklad vrodená fibróza pečene
 • cysty pečene, adenóm, angiomyolipóm, lipóm
 • fokálna nodulárna hyperplázia - druhý najčastejší benígny, nezhubný tumor pečene
 • Schistosomiáza - parazitické ochorenie
Posthepatálna
 • príčina vzniká za pečeňou medzi pečeňovými žilami a vena cava inferior (dolnou dutou žilou)
 • trombóza pečeňových žíl
 • nádor, ktorý tlačí na žily pečene
 • vrodené chyby cievneho systému
 • útlak dolnej dutej žily
 • zlyhanie srdca - pravostranné zlyhávanie srdca
 • perikarditída
 • úrazy
 • Budd–Chiariho syndróm - trombóza pečeňových žíl
Štádiá poškodenia pečene - Zdravá pečeň, stukovatenie (steatóza) a cirhóza ako konečné poškodenie
Štádiá poškodenia pečene - stukovatenie (steatóza) a cirhóza ako konečné poškodenie tkaniva, keď pečeň stráca svoju funkciu. Zdroj foto: Getty images

Príznaky

Príznaky portálnej hypertenzie vychádzajú z obmedzenia prietoku krvi danou oblasťou - vrátnicou.

1. komplikácia s názvom kolaterálny obeh = riziko závažnosti

Jedným z najvážnejších problémov je vznik kolaterálneho krvného obehu

V skrate to znamená, že krv obchádza obmedzené a blokované cievy.

Kolateránly obeh - keď si krv nájde obchádzku pre pokračovanie v krvnom obehu. 
V tomto prípade cez menšie a vedľajšie žily. 

Krv prechádza menšími cievami. Tieto sa zväčšujú, ich cievna stena nie je na danú zvýšenú potrebu prispôsobená, čím sa cievna stena stáva náchylná a oslabená.

Výsledkom sú varixy, teda kŕčové žily podobné tým na dolných končatinách. Rizikom je ich prasknutie a akútne krvácanie, ktoré reálne ohrozuje zdravie a život človeka, a to aj v prípade detského pacienta.

Pýtate sa, kde tieto kŕčové žily môžu vznikať?

Varixy pri portálnej hypertenzii vznikajú podľa povodia, cez ktoré nastal zvýšený prietok. Príkladom sú pažerákové varixy a hemoroidy.

Odborne tiež porto-systémové spojky - portokaválne spojky / portokvaláne anastmózy.
Pri pažerákových ide o napríklad o žily žalúdka (vena coronaria ventriculi) a pažerákové žily (venae oesophageae). 

U detí a u dospelých s pokročilým ochorením a opuchom brucha (ascitom) je viditeľná bohatá a výrazná cievna kresba na bruchu. Toto zvýraznenie žíl je výsledkom navýšenia prietoku a hromadenia krvi v kolaterálnom - náhradnom obehu. 

Zvýraznené žily na zväčšenom bruchu pripomínajú hlavu medúzy.
Podľa čoho nesie i tento príznak odborný názov caput Medusae - hlava medúzy. 
Rozšírené sú podkožné žily v okolí pupka.  

Krvácanie z varixov je akútnym stavom, nakoľko jeho rozsah sa nedá predvídať.

Krvácanie z pažeráka odhalí prítomnosť natrávenej krvi v stolici, ktorá je čierna a zapáchajúca. Odborne sa označuje ako meléna

Pri intenzívnom krvácaní veľkého rozsahu človek vracia čerstvú červenú krv.

Prípadne je prítomné chrlenie krvi. To sa spoločne s rozvinutým ochorením pečene (cirhózou) a poruchou zrážania krvi vyznačuje vysokou mierou úmrtnosti. A preto masívna hemateméza je jednou z najčastejších príčin úmrtí ľudí postihnutých portálnou hypertenziou.

Krvácanie z konečníka môže byť prítomné pre hemoroidy, a teda rozšírené žily análneho otvoru, s odborným názvom hematochézia. A teda prítomnosť čerstvej svetlo-červenej krvi či krvných zrazenín v stolici.

2. komplikáciou je zväčšenie sleziny

Ďalšou komplikáciou je zväčšená slezina. Splenomegália vedie ku krvácavosti pre trombocytopéniu, teda poruchu krvných doštičiek. Naviac sa pripája anémia, teda chudokrvnosť. 

3. komplikáciou je nástup opuchu

Ascites = opuch brucha, je príznakom problémovej funkcie pečene. Rovnako je tomu tiež pri portálnej hypertenzii. 

Vzniká pre hromadenie krvi a zvýšenie tlaku v žilách. Čím dochádza k prestupu krvnej tekutiny mimo cievy. Naviac, do brušnej dutiny preniká okrem tekutiny i značné množstvo krvných bielkovín. Čo celý stav zhoršuje.

Ascites vzniká i pre iné ochorenia, ako je napríklad zlyhanie srdca, rakovina peritonea, pankreatitída, TBC či popri dialýze, ochorenia obličiek.

Prítomnosť veľkého a opuchnutého brucha zhoršuje nechutenstvo, porucha trávenia - dyspepsia, meteorizmus (nadúvanie), zadýchavanie sa a problém s pohybom, či hernia - brušná svalová prietrž.

Veľkým rizikom je nástup bakteriálnej infekcie pobrušnice. A peritonitída je taktiež závažným stavom.

4. je porucha zrážania krvi

Porucha zrážania krvi nastáva pri poruche funkcie pečene. Je výsledkom nedostatku tvorby koagulačných faktorov, potrebných pre normálne zrážanie krvi. + Situáciu zhoršuje splenomegália.

Človek môže krvácať z telesných otvorov, pri stolici, zhoršuje sa riziko krvácania z varixov. Plus, zvýšená je tiež tvorba podkožných zrazenín - hematómov / modrín.

5. Aké sú ďalšie možné komplikácie portálnej hypertenzie?

Ostatné komplikácie a príznaky

 • ikterus - žlté sfarbenie kože a očí - očných bielok
 • pavúčikovté névy
 • palmárny erytém - začervenanie kože dlaní
 • encefalopatia - hepatálna encefalopatia pre nadmerné množstvo toxických látok v krvi, ktoré neprešli cez pečeň, krv v tomto prípade prechádza cez kolaterálne skraty, + zhoršuje ju porucha funkcie pečene a odbúravania toxínov - detoxikačnej funkcie pečene (nadbytok amoniaku, glutamínu, fenolov a iných)
  • pri encefalopatii nastávajú psychické ťažkosti ako je zmena správania, zmätenosť, porucha osobnosti a myslenia
  • v ťažkom štádiu dezorientáciasomnolencia, keď je človek nadmerne spaví, ale preberá sa po oslovení, až nakoniec prechádza porucha vedomia do bezvedomia - kómy
   • označuje sa tiež ako hepatálna kóma
 • tras končatín
 • poruchy hybnosti
 • zlyhanie obličiek - hepatorenálny syndróm
 • hyperesterizmus - u mužov sa zvýrazňuje gynekomastia - zväčšené prsia a atrofia semenníkov
 • zvýšená náchylnosť na infekciu - telo je vystavené opakovaným zápalom
 • zápcha
 • chudnutie, popri zadržiavaniu tekutín v tele a narastaniu opuchu brucha
Ikterus, žltačka - žlté očné bielko ako príznak poruchy funkcie pečene
Ikterus, teda žltačka a žlté očné bielka, je jedným z príznakov poruchy funkcie pečene. Zdroj foto: Getty images

Človek môže pociťovať subjektívne ťažkosti ako je:

 • únava
 • nevýkonnosť
 • nechutenstvo
 • pocit plnosti
 • bolesť brucha, hlavne pod pravým rebrovým oblúkom
 • nadúvanie
 • zníženie libida

Samozrejme, svoj vplyv má rýchlosť nástupu a rozsah postihnutia i obmedzenie portálneho riečiska. 
Akútne a úplné zastavenie prietoku krvi pečeňou vyvoláva zlyhanie pečene, šok až úmrtie.

Diagnostika

Anamnéza je základom pri akomkoľvek zdravotnom probléme, človek v nej uvádza svoje ťažkosti.

Nasledujú ju rozličné metódy ako sú laboratórne vyšetrenia po odbere krvi. Hodnotí sa viacero parametrov. Avšak, v tomto prípade sú dôležité pečeňové testy (AST, ALT), hodnoty krvných bielkovín - albumínu, hemokoagulácia - zrážanie krvi, krvný obraz na stanovenie anémie, množstva červených krviniek a trombocytov, teda krvných doštičiek.

Ďalej sa vykonávajú:

 • zobrazovacie metódy, ako je USG / SONO
 • + Dopplerovská sonografia na zistenie prietoku krvi pečeňou
 • CT alebo MRI / RTG minimálne (v minulosti)
 • endoskopia (gastrofibroskopia) je dôležitá na zistenie pažerákových a žalúdočných varixov
 • meranie portálneho tlaku na zistenie hodnoty 
 • biopsia pečene
 • objektívne vyšetrenie a vyšetrenie brucha - prítomnosť zväčšenej sleziny a pečene
 • pri psychických problémoch i psychiatrické vyšetrenie
 • prípadne ERCP pri poruche žlčníka a žlčovodov
 • interné kardiologické vyšetrenie

 

Pútavé video o príčinách a následkoch portálnej hypertenzie

Pútavé video o príčinách a následkoch portálnej hypertenzie

Priebeh

Priebeh ochorenia závisí od viacerých faktorov.

Pomaly, zdĺhavo a postupne nastupujúca portálna hypertenzia s dobrou funkciou pečene sa nemusí rozvinúť natoľko, že sa bude prejavovať v plnom obraze. Istý čas môže byť nebadaná a bezpríznaková - asymptomatická.

Opakom však je, ak obmedzenie prietoku krvi nastáva rýchlo. Akútny nástup a závažný výstup tlaku znamená ohrozenie zdravia a života.

Krvácanie...

Podobne je závažné masívne krvácanie z pažerákových varixov. Chrlenie a náhla strata krvi môže viesť k šokovému stavu až k smrti.

Miernejšie krvácanie sa prejaví čiernou stolicou s pridruženými príznakmi anémie, teda chudokrvnosti. Príkladom je bledosť, slabosť, nevýkonnosť či zadýchavanie sa a sklon k odpadnutiu.

Rizikom krvácania sú recidívy, teda opakované stavy krvácania. Pričom recidíva môže nastúpiť počas nasledujúcich dní, týždňov až mesiacov. 

A pýtate sa v akom rozsahu? To nikto nevie a zakaždým potencionálne ohrozuje zdravie a život. 
Preto je v každom prípade nutné odborné vyšetrenie a ošetrenie krvácania, a to čo v najkratšom čase po zistení.

Nedostatočné zrážanie krvi zhoršuje zväčšená slezina a porucha krvných doštičiek. 

Ako je uvedené, prítomnosť varixov je podmienená zvýšeným tlakom v portálnom splave. A to, či sa vyskytnú v oblasti pažeráka, v podkoží brucha či v oblasti análneho otvoru, závisí od miesta a úseku postihnutia.

Opuch brucha...

Ascites je ďalší významný znak toho, že s pečeňou nie je niečo v poriadku. V malom rozsahu si ho človek ani nevšimne. Avšak, existujú prípady, keď sa v bruchu nahromadí i 20 litrov tekutiny. 

Prirodzene, ani v prípade portálnej hypertenzie nie je možné určiť uniformný priebeh. Ten je individuálny a závisí od viacerých činiteľov. Preto pri výskyte akýchkoľvek ťažkostí a zhoršenia už prítomného stavu vyhľadajte odbornú pomoc.

Porucha funkcie pečene...

Krvácavé stavy pre nedostatok hemokoagulačných faktorov, hromadenie toxických látok a prienik metabolitov mimo portálny obeh sú stavy, ktoré pridávajú na závažnosti.

Zhoršené krvácanie, poruchy nálady, správania až osobnosti, dezorientácia a ž bezvedomie - hepatálna kóma. 

= Všetko ohrozuje zdravie i život.
Pýtate sa, prečo toľko upozorňujem na túto skutočnosť? 
Pamätáte si, čo je najčastejším dôvodom portálnej hypertenzie a poruchy funkcie pečene? 
Predsa alkoholizmus. 
A pred ním poznáme efektívnu prevenciu, a teda nepiť ho...

Ako sa lieči: portálna hypertenzia

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 27.04.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Alkoholizmus: Aké sú dokázané účinky alkoholu na naše telo? Alkoholizmus: Aké sú dokázané účinky alkoholu na naše telo?

Príjemný pocit opojenia z alkoholu, ktorý v malom množstve zlepšuje náladu, sebavedomie, či sociabilitu, je lákavý, no zároveň predstavuje len malý krôčik k vzniku závislosti na...

Nestrácajte čas, chráňte svoju pečeň! Ako sa o pečeň starať? Nestrácajte čas, chráňte svoju pečeň! Ako sa o pečeň starať?

Pečeň je životne dôležitý orgán s obrovskou regeneračnou schopnosťou . Napriek schopnosti regenerácie je denne zaťažovaná z vonka, a preto je dôležité ju chrániť a pravidelne...

Cukor: Najsladší nepriateľ? Ako sa rozdeľuje? Aké ochorenia spôsobuje? Cukor: Najsladší nepriateľ? Ako sa rozdeľuje? Aké ochorenia spôsobuje?

Má vysokú energetickú hodnotu a žiadne vitamíny . Napriek tomu, že sa o jeho škodlivosti vie už celé roky, stále sú ho plné regály. Nachádza sa v cukrovinkách, sladených nápojoch,...

Kedy je čierna stolica normálna a kedy vyhľadať lekára? Krv v stolici Kedy je čierna stolica normálna a kedy vyhľadať lekára? Krv v stolici

Môže byť prvým príznakom závažného ochorenia ale aj výsledkom nášho stravovania . Čierna stolica (meléna) vzniká konzumáciou niektorých druhov liekov, potravín, výživových doplnkov...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Univerzitná nemocnica Bratislava - Staré Mesto

   Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

   Telefón - ústredňa: 02 57290 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

   • Doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.
    Adresa: Gastroenterologická ambulancia, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  08:00 14:00 
    Utorok 08:00 14:00 
    Streda 08:00 14:00 
    Štvrtok 08:00 14:00 
    Piatok 08:00 14:00 
   • MUDr. Elena Černáková
    Adresa: Gastroenterologická ambulancia, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Utorok 13:00 15:00  objednaní 
   • MUDr. Vyskočil
    Adresa: Hepatologická ambulancia, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
    deň oddo
    Štvrtok 08:00 10:00 
 • Trnavský kraj
  • Univerzitná nemocnica Bratislava - Staré Mesto

   Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

   Telefón - ústredňa: 02 57290 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

   • Doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.
    Adresa: Gastroenterologická ambulancia, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  08:00 14:00 
    Utorok 08:00 14:00 
    Streda 08:00 14:00 
    Štvrtok 08:00 14:00 
    Piatok 08:00 14:00 
   • MUDr. Elena Černáková
    Adresa: Gastroenterologická ambulancia, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Utorok 13:00 15:00  objednaní 
   • MUDr. Vyskočil
    Adresa: Hepatologická ambulancia, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
    deň oddo
    Štvrtok 08:00 10:00 
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Handlová - Nemocnica Handlová, 2. súkromná nemocnica

   SNP 26, 97251 Handlová

   Web: http://www.nemha.sk
   Telefón - ústredňa: 046 / 5475010

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ladislav Miština
    Adresa: Gastroenterologická ambulancia, SNP 26, 97251 Handlová
    deň oddo
    Utorok 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
 • Nitriansky kraj
  • Všeobecná nemocnica Šaľa

   Nemocničná 1, 92719 Šaľa

   Telefón - ústredňa: 031 7730 320

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa, sviatky 14:00 - 16:00

   • GEAŠ, s.r.o.
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:30  riadna ordinácia včítane objednaných 
    Streda 07:00 15:30  riadna ord. do 10:00, potom kolonoskopie 
    Piatok 07:00 15:30  riadna ordinácia včítane objednaných 
 • Žilinský kraj
  • NsP Čadca - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

   Palárikova 2311, 02216 Čadca

   Web: http://www.nspcadca.sk/
   Telefón - ústredňa: 041 4604 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ivana Mačugová
    Adresa: Gastroenterologická ambulancia, Paláriková 2311, 02216 Čadca
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Revúca - Revúcka medicínsko- humanitná n.o.

   Litovelská 25, 05001 Revúca

   Web: http://www.nsprevuca.sk/
   Telefón - ústredňa: 058 4833 333

   Anesteziologické ambulancie a intenzívna medicína (1)

   • MUDr. Ján Sucháč
    Adresa: Gastroenterologická ambulancia, Litovelská 25, 05001 Revúca
    deň oddo
    Pondelok  11:00 13:00 
    Utorok 08:00 14:00 
    Streda 11:00 13:00 
    Štvrtok 08:00 14:00 
    Piatok 11:00 13:00 
 • Prešovský kraj
  • NsP Svidník - Nemocnica armádneho generála L. Svobodu Svidník, n.o.

   ul. MUDr. Pribulu 412/4, 08901 Svidník

   Web: http://www.nspsk.sk/
   Telefón - ústredňa: 054 7860 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   Informácie o návštevných hodinách nájdete tu

   • MUDr. Pavol Oláh
    Adresa: Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Pribulu 412/4, 08901 Svidník
    deň oddo
    Pondelok  09:00 10:00 
    Utorok 09:00 10:00 
    Streda 09:00 10:00 
    Štvrtok 09:00 10:00 
    Piatok 09:00 10:00 
 • Košický kraj
  • NsP Trebišov - Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

   SNP 1079/76, 07501 Trebišov

   Web: http://www.nsptv.sk/
   Telefón - ústredňa: 056 6660 111

   Dialyzačné strediská (1)

   • MUDr. Michal Giba
    Adresa: Gastromedical,s.r.o., SNP 1079/76, 07501 Trebišov
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:00  USG+endoskopie 
    Utorok 07:00 15:00  USG+ambulancia 
    Streda 07:00 15:00  USG+endoskopie 
    Štvrtok 07:00 15:00  USG+ambulancia 
    Piatok 07:00 14:00  USG+endoskopie 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.