Príznaky spojené s nervovým systémom

Nervový systém slúži k zachyteniu a spracovaniu podnetov z okolia a taktiež zaisťuje reakciu organizmu a odpovede tela na tieto podnety. Cez nervový systém a sústavu sa presúvajú informácie z jednotlivých receptorov do mozgu, kde sa tieto podnety spracúvajú. U človeka je nervový systém rozdelený na centrálny nervový systém a periférny nervový systém. Centrálny tvoria mozog a miecha a periférny jednotlivé nervy a zmyslové orgány zabezpečujúce zmyslové vnemy.

Medzi tieto vnemy patria zrak, sluch, chuť, čuch a rovnováha. Pre človeka sú dôležité obe časti nervového systému a tie zabezpečujú vnímanie okolia a prijímanie signálov z okolia ako aj rozhodovanie o tom, aká bude odpoveď organizmu na tieto vonkajšie podnety a signály. Práve preto narušenie niektorej časti nervovej sústavy výrazne ovplyvňuje schopnosť organizmu reagovať na okolité podnety, ale zároveň ovplyvňuje aj mnohé základné životné funkcie.

Problémy v rámci nervového systému nastávajú najčastejšie v dôsledku chorôb alebo poranení, ktoré spôsobujú narušenie či už štruktúry alebo funkcií jednotlivých častí nervového systému. Tieto poruchy môžu byť lokálne, pokiaľ sa týkajú len niektorých častí tela a koncových nervových zakončení alebo častí mozgu zodpovedných len za určité nervové prenosy, alebo generalizované, kedy ovplyvňujú v podstate celkové fungovanie človeka a jeho vnímanie.

Medzi lokálne poruchy nervovej sústavy patria napríklad kŕče, poruchy citlivosti alebo znížené vnímanie nejakého zmyslu a tieto poruchy nemusia znamenať ešte ohrozenie na živote, pokiaľ sa vyskytujú skutočne len lokálne. Horšie sú už celoorganizmové poruchy, napríklad poruchy vedomia, ktoré vedú dokonca niekedy k smrti. Príznaky a symptómy v rámci nervovej sústavy ovplyvňujú častokrát aj správanie a konanie človeka a jeho interakciu s okolím.

Príznaky spojené s vedomím

V rámci nervovej sústave je rozhodne jedným z najnebezpečnejších príznakov problém s vedomím. Poruchy vedomia môžu vznikať na základe úrazu alebo nejakej choroby, napríklad pri intoxikácii, akútnom krvácaní do mozgu, delíriu, epilepsie, cievnej mozgovej príhode, Fallotovej tatralógii, taktiež pri ochoreniach so srdcom ako napríklad hypertrofická kardiomyopatia alebo arytmia a tiež v dôsledku nedostatočného okysličenia organizmu alebo pri zápaloch mozgu.

Kým krátkodobá strata vedomia, ako napríklad pri cievnej mozgovej príhode, epilepsii, poruchách srdca alebo pri priehriatí organizmu nemusí byť až taká nebezpečná, pokiaľ človek na dlhšie obdobie upadne do bezvedomia, hrozí dokonca poškodenie centrálnej nervovej sústavy. To môže nastať napríklad pri otrase mozgu, abscese mozgu, tuberkulóznej meningitíde alebo kliešťovej encefalitíde. Dlhodobejšie bezvedomie hrozí aj pri otrave alebo pri zápale mozgových blán.

Problémy s vnímaním podnetov

Medzi príznaky súvisiace s nervovou sústavou, patria aj poruchy citlivosti. Tieto sa prejavujú buď znížením alebo naopak zvýšením vnímania a citlivosti na okolité podnety. Sú typické pre epilepsiu, diabetickú neuropatiu, cievnu mozgovú príhodu alebo cukrovku. zaujímavým príznakom je aj aura, ktorá sprevádza napríklad epileptické záchvaty alebo migrénovité záchvaty bolesti hlavy a ide o vnímanie nereálnych podnetov, napríklad vôní alebo obrazcov pred očami.

V rámci problémov s vnímaním podnetov z okolia sa môže vyskytnúť aj znížené vnímanie bolesti. To nastáva buď problémom s recept rmi alebo priamo s prenosom signálu do mozgu. Veľmi často je to príznak diabetickej neuropatii alebo iných nervových ochorení periférneho nervového systému. Medzi príznaky, ktoré môžu spôsobiť aj poruchy vnímania, patrí pocit mravčenia, väčšinou v nohách alebo rukách. Tento príznak sprevádza aj niektoré ochorenia žíl, napríklad kŕčové žily.

Poruchy kognitívnych funkcií

Medzi kognitívne funkcie patria napríklad pamäť, intelekt alebo reč a poruchy týchto funkcií tiež úzko súvisia s neurologickou sústavou. Poruchy pamäte sa vyskytujú napríklad pri demencii, Alzheimerovej chorobe, Addisonovej chorobe, zhoršená pamäť je typická aj pre ľudí v pokročilom veku. Tých veľmi často trápi tiež problém s racionálnym uvažovaním. Tento príznak je súčasťou prejavov demencie, delíria, Alzheimerovej choroby a nastáva aj pri intoxikácii.

Problémy s rečou patria tiež medzi prejavy v rámci nervového systému. Napríklad zrýchlená reč je typická pre hypertyreózu, pri začínajúcej demencii a pri ochoreniach reči. Celkové poruchy reči nastávajú pri koktavosti, autizme, detskej mozgovej obrne, Alzheimerovej chorobe, prípadne pri napadnutí centra reči v mozgu nádorom. Taktiež viaceré život ohrozujúce stavy znemožňujú postihnutému rozprávať, napríklad cievna mozgová príhoda alebo epiglotitída.

Príznaky spojené s pohybom a svalstvom

Obrna nemusí vždy súvisieť so svalstvom, ale dochádza u nej k problémom pri pohybe. Obrna je v podstate ochrnutie a môže byť buď čiastočná, kedy je napríklad problém s ovládaním končatín jednej polovice tela, alebo úplná. Obrna môže vzniknúť na základe nejakých úrazov, obvykle miechy, alebo v súvislosti s ochoreniami nervovej sústavy alebo jednotlivých končatín. Typická je pri cievnej mozgovej príhode, ateroskleróze, amyotrofickej laterálnej skleróze alebo detskej mozgovej obrne.

Veľakrát s problémami nervového charakteru súvisí aj zjavne nevysvetliteľné vypadávanie predmetov z rúk. Tento prejav je typický pri zápale nervov, problémami so svalmi, ale aj pri poruchách jemnej motoriky alebo pri skleróze multiplex. Medzi časté prejavy ochorení centrálnej nervovej sústavy, najmä mozgu, patrí tras, obvykle končatín a rúk. Dochádza k nemu pri kliešťovej encefalitíde, hypertyreóze, detskej mozgovej obrne a niekedy aj pri nekróze pečene.

Medzi neurologické príznaky patria aj problémy v tvári, konkrétne napríklad pri mimickom svalstve. Kŕče mimického svalstva nastávajú v dôsledku či už nedostatku magnézia, alebo pri vážnom ochorení tetanus, čo je infekčná choroba prejavujúca sa aj prehĺbeným dýchaním. Pokiaľ človek spozoruje na sebe len povisnutý kútik úst, ktorý nemôže ovládať vôľou, môže ísť o príznak nedostatku kyslíka, napríklad pri cievnej mozgovej príhode, alebo aj o začínajúcu rakovinu ústnej dutiny.

Ostatné príznaky

Niekedy sú psychické a fyzické príznaky spojené a dobrým príkladom je napríklad psychomotorická retardácia. Ide o symptóm, kedy dochádza k telesnému aj mentálnemu postihnutiu a ide o prejav, ktorý je prítomný už od narodenia. Ľahšia forma môže byť pri Aspergerovom syndróme, ťažšia je napríklad pri autizme. Taktiež je mentálna retardácia, ako sa tento stav nazýva, tiež súčasťou prejavov Downovho syndrómu alebo pri detskej mozgovej obrne.

Taktiež nespavosť patrí medzi neurologické príznaky, hoci tento stav môže súvisieť aj s inými problémami. Poruchy spánku napríklad majú ľudia s hypertyreózou, Addisonovou chorobou, tuberkulóznou meningitídou, počas manických období v rámci mániodepresívnej psychózy ale napríklad niekedy dochádza k nespavosti aj bez nejakej viditeľnej príčiny. Tento príznak súvisí aj s celkovým stavom organizmu, niekedy môže jednoducho príliš veľký stres a psychické napätie spôsobiť problémy so spánkom.

Autor článku

Michal Hrebík

Michal Hrebík

Redaktor portálu Zdravotéka.sk, ktorého zaujíma zdravý životný štýl, správne stravovanie a životospráva. Aktívne sa vzdeláva v oblasti zdravotníctva, najnovších medicínskych objavov a veľmi rád píše o všetkom dôležitom z oblasti zdravia s dôrazom na zrozumiteľnosť pre čitateľa.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aké sú účinky SELÉNU na organizmus? Kde ho nájsť? Príznaky nedostatku Aké sú účinky SELÉNU na organizmus? Kde ho nájsť? Príznaky nedostatku

Aké sú účinky selénu na náš organizmus? Kde ho nájdeme? A aké sú príznaky jeho nedostatku či nadbytku?

Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii

Vitajte u neurológa. Pozreli sme sa na najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii.

Ako liečiť a predchádzať migréne? + 9 prírodných tipov úľavy od bolesti Ako liečiť a predchádzať migréne? + 9 prírodných tipov úľavy od bolesti

Migréna patrí medzi tretie najčastejšie ochorenie a migrénové bolesti má pravidelne až 20 % populácie. Ženy trpia častejšie, no v detskom veku viac chlapci.

CBD versus THC: Poznáte rozdiel v účinkoch a použití? CBD versus THC: Poznáte rozdiel v účinkoch a použití?

CBD a THC kanabinoidy, nachádzajúce sa v Canabis sativa, sú si podobné, avšak, majú niekoľko zásadných rozdielov. Poznáte ich?

Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.


Naposledy aktualizované 24.08.2015

Byliny používané na nervový systém