späť na zoznam príznakov

Pocit mravčenia: Príčiny mravčenia v hlave, rukách, nohách, po tele?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Pocit mravčenia: Príčiny mravčenia v hlave, rukách, nohách, po tele?
Zdroj foto: Getty images

Pocit mravčenia sa často vyskytuje v horných či dolných končatinách, tvári, perách. Môže sprevádzať chvíľkové utlačenie nervu alebo akútne ochorenie i chronický problém. Príčin je viac.


Pocit mravčenia sa odborne označuje tiež ako parestézia, parestézie. Ide o nepríjemný vnem, pocit, príznak. Ľudia ho môžu opisovať ako brnenie, iný nepríjemný pocit i pálenie, svrbenie či pichanie kože.

Vyskytuje sa pri bežnom a nezávažnom útlaku nervu, poznáte dlhé sedenie s prekríženými nohami, ktoré sprevádza mravčenie, tŕpnutie. Vtedy ide o prechodný problém.

Stáva sa to často:
Zobudíte sa s rukou, ktorá je necitlivá,
nedá sa vám hýbať prstami, svaly máte stuhnuté.
Postupne nastupuje nepríjemné mravčenie,
až celý stav prechádza. 

Mravčenie a tŕpnutie v koži, končatinách, na tvári či v perách môže však signalizovať i závažnejšie akútne stavy, ktoré majú cievny podklad a spôsobujú nedokrvenie mozgu. Presne, môže ísť o cievnu mozgovú príhodu

Na druhú stranu a pre odľahčenie, mravčenie v jednej hornej končatine je príkladom problému s krčnou chrbticou. Vtedy môže pretrvávať dlhodobo.

Môže ísť teda o neškodný jav, ale taktiež príznak, ktorý predchádza vážnemu ochoreniu.

Chcete vedieť o mravčení viac?
Prečo vzniká a aké sú jeho hlavné príčiny? 
Čítajte s nami.

.

Porucha vnímania citlivosti kože môže byť opisovaná ako mravčenie, pichanie, svrbenie, tŕpnutie či iné nepríjemné vnemy kože. Prípadne ako oslabenie (hypestézie) či zosilnenie (hyperstézie) neprirodzených pocitov, ktoré nemajú reálny základ.

Môže prísť k úplnému výpadku vnímania citlivosti.

 

Mravčenie ako nezávažný jav

Nezávažných stavov, ktoré sú spojené s parestéziami je viacero.

Príkladom je mravčenie v hornej končatine či v nohách...

Končatiny ľudského tela sú dobrým i častým príkladom pre útlak periférnych nervov. Tento dočasný stav je spôsobený útlakom nervu z vonka.

Pri dlhodobej nemennej i nepohodlnej polohe sa z vonku tlačí na nerv. Dráždenie je základom vzniku nepríjemných vnemov.

 

Karpálny tunel ako jedna z možností

Podobný mechanizmus, ale už nie prechodný, má syndróm karpálneho tunela. Ide o tunelový syndróm, ktorý sa prejavuje tŕpnutím v ruke. 

Hlavné prejavy karpálneho tunela sú:

 • mravčenie prstov ruky
 • znížená citlivosť pokožky ruky
 • bolesti zápästia s vyžarovaním, a to do predlaktia až ramena
 • lokálny opuchy
 • porucha pohyblivosti prstov
 • oslabenie flexie, opozície palca
 • problém s úchopom predmetov
 • časté padanie predmetov z rúk

Nepríjemné príznaky provokuje dlhodobá neprirodzená a vynútená poloha ruky. Často práca s počítačom, hra na klavíri, vyskytuje sa tiež u kuchárov či krajčírok. Nevhodná je i manipulácia s vibračnými mechanizmami.

Rizikom je chronická ischémia, nedokrvenie / znížené prekrvenie, tkaniva ruky. Pričom okrem útlaku nervu dochádza tiež k stlačeniu ciev.

Čítajte viac v článkoch:

 

Problém s chrbticou ako druhá príčina

Bolesť chrbtice patrí medzi najčastejšie problémy, s ktorými človek navštevuje lekára. Avšak, okrem bolestí sa pri problémoch s chrbticou vyskytujú tiež iné príznaky. Jedným z nich je i mravčenie.

Príčinou môže byť funkčný problém, ktorý má dočasný a nezávažný charakter. Môže sa opakovať.

Druhú stranu tvoria organické príčiny, ktoré môžu prameniť z poškodenej medzistavcovej platničky či zo zúženého spinálneho kanála.

Príkladom je tŕpnutie pravej ruky do ramena, ktoré vyžaruje z oblasti krku a hrudnej chrbtice.

Pri skúmaní týchto príčin môžete natrafiť na pojmy ako radikulopatia či pseudoradikulopatia.

 • radikulopatia - koreňový syndróm, ktorý má základ v priamom útlaku miechového nervu, podľa úseku a miesta útlaku sa ďalej vyskytujú i pridružené ťažkosti
 • pseudoradikulopatia - je menej závažný stav, ktorý vzniká bez útlaku nervu

Viac sa dočítate v článku: 

Vyklenutie medzistavcovej platničky je jeden z príkladov, ktorý zastupuje radikulárny syndróm a teda i útlak nervu. Podobne pôsobí i spinálna stenóza.

Obe diagnózy je nutné riešiť skôr, ako budú progredovať.

Kompresívne príčiny sa ďalej delia na degeneratívne a nedegeneratívne.

Nekompresívne na metabolické či infekčné, nakoľko za problémom môže byť i zápal v oblasti chrbtice. V tomto prípade sa pridruží i horúčka.

Spomedzi príznakov sa vyskytuje:

 • bolesť chrbtice
 • vyžarovanie bolesti do končatín, hlavy
 • mravčenie, pocit tŕpnutia - parestézie
 • poruchy citlivosti
 • oslabenie svalov
 • kŕče svalov

Podobne vzniká tiež zápal sedacieho nervu, ktorý je tiež známy ako ischias. Jedným z jeho komplikácií je práve vyžarovanie ťažkostí do dolnej končatiny

Mravčenie sa v tomto prípade vyskytuje na chrbte, v dolnej časti bedier, v okolí sedacieho svalu, smeruje do slabiny až do stehna. 

Odborne sa označuje ako ischalgia.

Ostatné nezávažné príčiny

Dôvodom vzniku parestézií môže byť nedostatok vitamínu B12.  Ďalej i nedostatok minerálov ako je horčík či vápnik. Čo je základom zvýšeného nervovo-svalového dráždenia.

V tejto súvislosti sa môže vyskytovať tŕpnutie a mravčenie hlavy, tváre, pier i jazyka, horných i dolných končatín až do prstov. V podstate celého tela.

Poznáte ochorenie s menom tetánia?

Naviac, tetániu zhoršuje akútna príhoda, ktorá síce nie je závažná, ale má veľmi nepríjemný priebeh. Vyznačuje sa prehĺbeným i zrýchleným dýchaním. Ide o hyperventilačnú tetániu, hyperventilačný syndróm. Vyhrotením môžu byť kŕče svalov prstov a tváre.

Zaujímavé informácie sú uvedené v článkoch:

+

Naviac, za týmto nepríjemným vnemom môže byť u žien i zmena hladín hormónov, a to už počas ovulácie, menštruácie či počas tehotenstva i v období menopauzy.

Ženy udávajú pocit pálenia stehien, mravčenia pokožky ramien, pliec. Častejšie v tomto čase tŕpnu ruky v noci. Nepríjemný pocit môže byť tiež prezentovaný ako pocit pavučiny na pokožke tváre či inde na tele. 

 

Neurologické ochorenia spojené s mravčením

Hlavné príčiny sa združujú pod odbornými názvami ako je neuropatia, neuritída, či degeneratívne ochorenia. 

Delia sa napríklad na:

 • bolesti hlavy, migrény a iné
 • bolesti nervov
 • poúrazové stavy
 • cievne mozgové príhody
 • záchvatové ochorenia ako je epilepsia
 • degeneratívne ochorenia
 • choroby staršieho veku
 • závažné invalidizujúce ochorenia

Neuropatia + hlavný problém - brnenie

Neuropatia je ochorenie, ktoré sa prejavuje hlavne a typicky mravčením. Ide o poruchu periférnych nervov. 

Typicky sa prejavuje:

 • poruchy vnímania citov 
 • mravčenie
 • pocit chladu v končatinách
 • pokojové bolesti 

Môže postihovať jeden či viac nervov naraz - keď sa označuje ako polyneuropatia.

Príčiny sú rôznorodé, príkladom sú:

 • autoimunitné ochorenia - celiakia
 • reumatické ochorenia - čítajte tiež článok Reuma škodí celému organizmu a v každom veku
 • infekčné ochorenia - mononukleóza, parotitída
 • metabolické ochorenia, ktorých hlavným zástupcom je cukrovka, porfýria, poruchy činnosti štítnej žľazy a tiež cirhóza pečene
 • lieky - cytostatiká
 • toxické látky - alkohol a alkoholizmus, otrava olovom
 • nádor - ako paraneoplastická polyneuropatia, rakovina pľúc

 

Neuritída - zápal nervu

Zápalový proces, ktorý vzniká následkom pôsobenia rozličných vonkajších faktorov, infekcií (baktérií, vírusov) ochorení  (autoimunitné, cukrovka, leukémia a množstvo iných) či pre úraz.

Spektrum rozvoja je teda široké a to platí aj pre príznaky. Závisí priamo na tom, ktorý nerv postihuje. Neuritídou môžu byť zasiahnuté i viaceré nervy súčasne.

Hlavnými príznakmiporucha citlivosti, bolesť nervov, slabosť, únava či oslabenieobrna svalov postihnutej oblasti. 

 

Neuro-degeneratívne ochorenia

Skleróza multiplex je degeneratívne ochorenie nervov. Má množstvo prejavov, ktorých charakter vyplýva z poškodenia konkrétneho nervu. Od poruchy zraku, cez závraty, poruchu rovnováhy, svalovú slabosť naprieč celým organizmom, poruchy močenia a iné.

Príkladom je i tŕpnutie a mravčenie v končatinách, v prstochna trupe, vnímanie pálenia, brnenia i zmeny vnímania chladu či tepla až zníženie citlivosti na tieto vnemy.

Zo známych neurodegeneratívnych ochorení poznáte Parkinsonovu chorobu, Alzheimerovu chorobu, Huntingtonovu chorobu, amyotrofickú laterálnu sklerózu (ALS).

 

Úraz, zranenie, poranenie

Úrazový môže mať rozličný mechanizmus. Pre vnímanie mravčenia stačí nezávažné porezanie a prerušenie nervu, napríklad i v prste. Ide teda o priame poškodenie nervu.

Útlak nervu môže spôsobiť zlomená kosť či vykĺbenie.

 

Cievna mozgová príhoda i srdcový infarkt

Cievna mozgová príhoda je akútny zdravie a život ohrozujúci stav. Môže byť ischemická (nedokrvenie mozgu) alebo krvácavá, keď je mozog poškodený samotným krvácaním. 

Pri oboch dochádza k poruche činnosti mozgu. Nastupuje náhle a môže mať bohatú paletu príznakov. Záleží na viacerých vlastnostiach. 

Medzi najznámejšie príznaky CMP patrí:

 • bolesť hlavy
 • závraty
 • problém s udržaním rovnováhy, koordináciou pohybu
 • pocit na vracanie až vracanie
 • porucha zraku
 • porucha reči 
 • poruchy citlivosti, tŕpnutie časti tela, mravčenie, parestézie
 • porucha hybnosti, mobility a svalová slabosť
  • paréza čiastočné ochrnutie, oslabenie končatiny
  • plégia je úplné ochrnutie
  • jedna končatina (monoparéza)
  • polovica tela (hemi - paréza / plégia) - príkladom bude slabosť v pravej  či ľavej ruky i nohy naraz
 • porucha vedomia
  • krátkodobá strata vedomia, odpadnutie, kolaps
  • kvalitatívna porucha vedomia - dezorientácia, demencia, zmätenosť, agresia, psychomotorický nepokoj
  • kvantitatívna porucha vedomia, spavosť - somnolencia, sopor až kóma
 • kŕče tela, ako pri epileptickom záchvate

Infarkt myokardu...

Srdcový infarkt, presnejšie infarkt srdcového svalu, je stav nedokrvenia srdcovej svaloviny. Príčinou je jeho nedokrvenie či nedostatočné prekrvenie vzhľadom na aktuálny nárok. 

Príčiny sú viaceré, avšak, prejavom je zväčša bolesť na hrudi, ktorá môže mať rozličný charakter. A to od pálenia, tlaku a neurčitého pocitu - diskomfortu až po krutú zvieravú bolesť.

Naviac, bolesť z oblasti hrudníka môže vyžarovať. A to prakticky na každú stranu. Spomedzi typických príznakov je možné zvýrazniť i vyžarovanie do ľavej hornej končatiny, pleca, ramena a až ruky a prstov.

Toto vyžarovanie ľudia často opisujú tiež ako mravčenie, tŕpnutie, nepríjemný pocit.

Čítajte viac:

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • solen.sk - Periferní neuropatie v ambulantní praxi - pdf 
 • solen.sk - Neurologické prejavy deficitu vitamínu B12 - pdf
 • články v anglickom jazyku
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Pocit mravčenia: Príčiny mravčenia v hlave, rukách, nohách, po tele? patri medzi príznaky Nervového systému
Ďalšie názvy: parestézia, parestézie
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt? Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt?

Jarná a jesenná únava nie sú mýty. Zmeny počasia, individuálna adaptačná schopnosť jednotlivca a jeho aktuálny zdravotný stav môžu spôsobiť vyčerpanie rôznej intenzity počas týchto...

Čo je to tetánia, tetanický syndróm, aké má príznaky a ako sa lieči? Čo je to tetánia, tetanický syndróm, aké má príznaky a ako sa lieči?

Bolesť hlavy, vyčerpanosť, úzkosť, tŕpnutie tela, ale aj bolesť na hrudi či búšenie srdca. Tieto a ďalšie príznaky sa dajú zhrnúť pod pojem tetanie. Viac informácií uvádzame v článku, o...

Viete, ako správne používať tlakomer a ako merať krvný tlak? Viete, ako správne používať tlakomer a ako merať krvný tlak?

Tlakomer - profesionálny prístroj, ktorý prednedávnom používali výhradne lekári, sa dostal do domácnosti takmer každého laika. Pravidelné meranie krvného tlaku u pacientov s arteriálnou...

Bolesť hlavy: Niekedy je neškodná, ale kedy značí závažný problém? Bolesť hlavy: Niekedy je neškodná, ale kedy značí závažný problém?

Bolesť hlavy patrí medzi najčastejšie zdravotné problémy postihujúce populáciu sveta. Býva nezávažná. Naopak, je súčasťou iného ochorenia, ktoré môže ohroziť zdravie a život človeka.

Aká je účinná pomoc pri bolestiach chrbta alebo krčnej chrbtice? Aká je účinná pomoc pri bolestiach chrbta alebo krčnej chrbtice?

Bolesti chrbta a krčnej chrbtice znepríjemňujú život mnohým z nás. Účinná pomoc však existuje.

Naposledy aktualizované 06.07.2020


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.