späť na zoznam príznakov

Poruchy reči

Poruchy reči

Reč je našim nástrojom dorozumievania sa. Slúži nám vo forme slova. A to môže byť vyslovené ako zvuk, ale aj vo forme písma. Obe formy treba vedieť spracovať, porozumieť im a v konečnej fáze vytvoriť odozvu. Niekedy však nastane jej porucha. A tá môže byť následkom poškodenia neurologického systému alebo aj ochorením mimo neho.

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Poruchy reči patri medzi príznaky Nervového systému, Správania, prejavov a stavov
Ďalšie názvy: dysartria, dysfázia
V obsahu nájdete:


Reč slúži hlavne na komunikáciu. Je tvorená na základe viacerých činiteľov, ktoré musia spolupracovať. Inak vzniká jej porucha.

Zložky potrebné na tvorbu reči sú napríklad sluch, zrak (pri písanom slove), nervová sústava, svaly prítomné pri tvorbe reči, mozog, mozoček.

Aké poruchy reči poznáme?

Rozdeľujeme ich na základe toho, ako zasahujú do tvorby reči. Problém s rečou môže vznikať pri jej tvorbe, pri výslovnosti. Následne poruchy reči delíme na:

 • afázia, kedy je problém s tvorením alebo porozumením reči
 • dysfázia je ľahšia forma afázie
 • dysartria je porucha artikulácie, čiže výslovnosti
 • afónia alebo dysfónia je chrapotavá a šeptavá reč
 • rinolália alebo nazolália je nosová reč (fufňavosť)
 • dyslália vzniká pri zaostalom vývoji
 • balbuties je koktavosť (zajakavosť)
 • mutismus ako psychogénna nemota
 • tumultus sermonis (brbľavosť) kedy je narušené tempo reči
 • ataktická (skandovaná) reč vzniká pri poruchách mozočku
 • monotónna reč napríklad pri parkinsone

Poruchy reči môžu byť spôsobené rozličnými faktormi. Niekedy vzniknú problémy priamo v rečovom centre v mozgu, prípadne je problém s nervovým signálom alebo priamo s jazykommimickými svalmi.

Neurologické ochorenia

mozog puzzle skladanie slov poruchy reči
Porucha tvorby reči priamo v mozgu

Bublbárny syndróm vzniká na základe poškodenia IX. - XII. hlavového nervu. Medzi prítomné príznaky sa radí napríklad dysartria, dysfágia.

Problémy s vyjadrovaním a rečou nastávajú najčastejšie pri rôznych ochoreniach nervového systému. Napríklad pri Huntingtonovej chorobe.

Pri nej ide o neurodegeneratívne genetické ochorenie. Spôsobuje mimovoľné pohyby, napríklad aj jazyka a preto je reč človeka nezrozumiteľná.

Problémy s rečou majú aj ľudia trpiaci Alzheimerovou chorobou. Pri nej dochádza k úbytku mozgovej hmoty. Človek je zmätený, má poruchy pamäte a je dezorientovaný.

Cievna mozgová príhoda

Pri cievnej mozgovej príhode je tiež ohrozený mozog a rečové centrum v dôsledku nedostatku kyslíka. Nastáva buď upchatie cievy krvnou zrazeninou alebo krvácanie do mozgu.

Cievna mozgová príhoda je veľmi častou príčinou poruchy reči u dospelých. Dôležité je včasné rozoznanie vzniku ťažkostí. Včasnou liečbou sa môže dosiahnuť dobrý liečebný výsledok, bez neurologického poškodenia.

Obrna

Problémom môže byť aj obrna. Čo je tiež nervové ochorenie, ktoré spôsobuje problémy s motorikou a môže byť buď neúplná alebo úplná.

Pri detskej mozgovej obrne ide o napadnutie priamo centrálnej nervovej sústavy. Dochádza k poruchám v mozgu, ale niekedy sú napadnuté aj jednotlivé svaly a tak dochádza k poruchám reči, ktorá je nezrozumiteľná

Ateroskleróza

Problémom môže byť niekedy aj ateroskleróza, pri ktorej dochádza najmä k ukladaniu tukov v stenách tepien. Cievne ochorenia mozgu vyvolávajú poruchu reči.

dievča otvorené ústa kričí príklad poruchy reči
Šepot, chrapot, bolesť, ale aj problém s prehĺtaním značí ochorenia hlasiviek, hratnu a aj problém v ústnej dutine

Ochorenia hrtanu a hlasiviek

Niekedy môžu byť problémy spôsobené s únavou hlasiviek a ich presilením. Pri chrapote existuje podozrenie na zápal hrtanu alebo dokonca nádor hrtanu. Vtedy má človek problémy nielen s rozprávaním, ale aj s prehĺtaním, ktoré je bolestivé a sťažené.

Ochorenia ústnej dutiny

Pri rakovine ústnej dutiny sa tvorí prekážkaústnej dutine. Pričom v rannom štádiu sa príznaky nemusia vôbec prejaviť. Neskôr nastávajú bolesti, problémy s prehĺtaním a aj poruchy reči.

Infekčné ochorenia

Aj niektoré infekčné ochorenia spôsobujú poruchy reči. Typické je huhňanie pri infekčnej mononukleóze. Kedy sú zväčšené aj mandle a v krku sú bolesti.

Problém môže spôsobiť aj kliešťová encefalitída. Tá napádá mozog a môže niekedy zasiahnuť aj rečové centrum.

Psychické poruchy

Tak sto môže byť prítomná porucha aj na základe psychiatrickej poruchy. Medzi tie sa zaraďuje aj porucha psychického vývinu.

Dochádza aj k rôznym problémom s osvojením jazyka. Alebo je znížená schopnosť používať reč.

Infografika o poruche reči typy afézie
Afázia je jednou z porúch reči. Čo je jej najčastejšou príčinou?

Detský vek

scrabble, písmená, skladanie písmen pri poruche reči
U detí sú časté poruchy výslovnosti a vhodná je návšteva logopéda

Častokrát majú problém s rečou a výslovnosťou už malé deti a deti predškolského veku. Vtedy je najlepšie osloviť logopedickú poradňu. Tá dokáže s týmto problémom pomôcť. 

Poruchy reči sa prejavujú aj u detí v školskom veku v dôsledku ľahkej mozgovej dysfunkcie, ktorá je známa ako choroba ADHD. Typické sú najmä poruchy a problémy s učením, koncentráciou, sústredením a zmenami nálady.

Najčastejšie poruchy reči u detí dyslalia, teda chybné vyslovovane hlások. Rinolalia, kedy je reč nosová. Často sa deti zajakávajú a brblú a to je hlavne pre rýchlosť reči.

V niektorých prípadoch sa môžeme stretnúť s pomalším alebo oneskoreným vývojom reči. Dieťa má menšiu slovnú zásobu, pomalšie priraďuje obsah a význam k slovám.

Vynecháva hlásky, slabiky, tvorí si novotvary, skomoleniny. Čo vzhľadom k veku dieťaťa nie je primerané.

Po ťažkých stresových situáciách býva u detí prítomná nemosť, teda mutiszmus. Môže byť celková alebo sa dieťa bojí rozprávať iba s niektorými osobami.

Video o poruchách reči

Video o poruchách reči

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • wikiskripta.eu - informácie o poruchách reči na Wikiskriptách
 • wikipedia.org - Wikipédia a informácie o afázii
 • detskarec.sk - informácie o problémoch s vývinom reči v detskom veku

Autor článku

Bc. Lukáš Tóth

Bc. Lukáš Tóth

Redaktor

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Poruchy autistického spektra v kocke Poruchy autistického spektra v kocke

Verejný záujem o poruchy autistického spektra v posledných rokoch stále narastá. Pravdepodobne preto, že boli až donedávna považované za čudáctvo, no výskumy potvrdili dysfunkciu...

Vojtova metóda. Pri ktorých diagnózach je prínosom? Vojtova metóda. Pri ktorých diagnózach je prínosom?

Vojtova metóda je metóda založená na princípe reflexnej lokomócie . Jej objaviteľ Václav Vojta pomocou nej dosiahol obdivuhodné pokroky u detských pacientov s detskou obrnou. Čo to...

Čo všetko nám môžu prezradiť pečeňové testy? Čo všetko nám môžu prezradiť pečeňové testy?

Odbery krvi sú základným vyšetrením pri návšteve ambulancie praktického lekára. To znamená, že v rutinnej praxi sa robí skríningové vyšetrenie krvi , kam patria aj tzv. „pečeňové...

Apatia, únava, ospalosť. Tu je 5 tipov ako ich prekonať Apatia, únava, ospalosť. Tu je 5 tipov ako ich prekonať

Aj vás premohla únava ? Ste ospalí, padajú vám viečka, zahmlieva sa vám pred očami, často zívate a jediné na čo dokážete myslieť je vaša posteľ? Prestávate vnímať okolie, ste...

Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu? Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu?

Cievna mozgová príhoda , mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu . Spôsobuje ju buď neprekrvenie...

Naposledy aktualizované 16.01.2019


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.