späť na zoznam chorôb

Rakovina štítnej žľazy: Aké má príčiny, príznaky a liečbu?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Rakovina štítnej žľazy: Aké má príčiny, príznaky a liečbu?
Zdroj foto: Getty images

Rakovina štítnej žľazy je zhubné nádorové ochorenie. Patrí medzi najčastejšie onkologické choroby endokrinných žliaz ľudského organizmu. Avšak, jej výskyt spomedzi všetkých malignít je skôr vzácnejší. Vo vyššej miere postihuje ženy. Nádory štítnej žľazy sa vyskytujú v akomkoľvek veku a úspešnosť ich liečby závisí na včasnom odhalení.


Charakteristika

Rakovina štítnej žľazy patrí medzi malígne, čiže zhubné nádorové ochorenie. Jej výskyt má v posledných rokoch zvyšujúcu tendenciu, a to aj vďaka dostupnejšej diagnostike a preventívnym prehliadkam. Skorá diagnostika má následne pozitívny vplyv na výsledok liečby.

Rakovina štítnej žľazy sa v rámci všetkých onkologických chorôb vyskytuje menej často, pričom predstavuje asi 2 %. Avšak, patrí medzi najčastejšie nádorové ochorenia endokrinného systému ľudského organizmu.

Vo vyššej miere postihuje najmä ženy a ľudí nad 40. rok života, ale aj deti.

To, prečo má jej výskyt zvyšujúcu tendenciu, nie je úplne objasnené. Ale ako hlavný dôvod sa udáva poškodenie génov a čo je spúšťačom tvorby nádorových buniek. K tomu prispieva aj dlhodobé negatívne pôsobenie modernej doby, priemyslu, znečistenia životného prostredia a príjem škodlivín v potrave.

Tak ako pri iných onkologických chorobách, aj pri karcinóme štítnej žľazy, je veľmi dôležitá skorá diagnostika a včasná liečba. Tá má zároveň priamy vplyv na úspešnosť liečby a dobrú prognózu človeka.

Bližšie informácie o uložení, stavbe a funkcii štítnej žľazy uvádzame tiež v magazínovom článku Štítna žľaza a príznaky problémovej činnosti alebo v článku o chorobe Hypertyreóza.

Onkologické ochorenia štítnej žľazy

Nádorové ochorenia štítnej žľazy sa rozdeľujú na nezhubné, čiže benígne a zhubné, teda malígne. Benígny nádor sa nespráva invazívne, aj keď svojou prítomnosťou môže spôsobiť problém. Pričom zhubný nádor práve naopak. Zasahuje okolité tkanivá a poškodzuje ich.

Benígnym ochorením je napríklad adenóm alebo Hürtleho adenóm. Malígny nádor môže byť primárny a sekundárny. Primárny vychádza priamo z tkaniva štítnej žľazy. Sekundárny je vytvorený metastázovaním, čiže prenesením nádorových buniek z inej časti tela. Tak je tomu napríklad v prípade rakoviny prsníka, pľúc alebo obličiek.

TIP: informácie o týchto onkologických chorobách nájdete v samostatných článkoch Rakovina prsníka a Rakovina pľúc.

Nádorové bujnenie môže zasiahnuť folikulárne tkanivo, ktoré tvorí samotnú štítnu žľazu, alebo C bunky, ktoré sú zodpovedné za produkciu hormónu kalcitonín. 

Rakovina štítnej žľazy je všeobecný termín, ktorý môže označovať 4 základné druhy ochorení, a to sú:

 1. papilárny karcinóm štítnej žľazy
 2. folikulárny karcinóm štítnej žľazy
 3. medulárny karcinóm štítnej žľazy
 4. anaplastický karcinóm štítnej žľazy

Tabuľka uvádza základné histologické delenie rakoviny štítnej žľazy

Názov Popis

Diferencovaný karcinóm štítnej žľazy

 

Papilárny karcinóm štítnej žľazy

 • najčastejším typom rakoviny štítnej žľazy
 • zastupuje približne 70 - 80 % malignít
 • úplné vyliečenie až v 90 % prípadov
 • rastie zväčša pomaly
 • môže recidivovať
 • metastázuje do lymfatických uzlín
 • agresívnejším typom je Hürtleho karcinóm

Folikulárny karcinóm štítnej žľazy

 • približne 10 % prípadov rakoviny štítnej žľazy
 • metastázuje do pľúc a kostí, a to krvnou cestou
 • taktiež má dobrú prognózu

Medulárny karcinóm štítnej žľazy

Nediferencovaný karcinóm štítnej žľazy

 • približne 5 percentný výskyt
 • horšia prognóza ako pri diferencovanom type

Anaplastický karcinóm štítnej žľazy

 • jeho výskyt je raritný
 • asi len 2 - 3 prípady za rok na Slovensku
 • najmä vo veku nad 70 rokov
 • rýchly rast
 • metastázuje do uzlín, pľúc, pečene, mozgu
 • veľmi zlá prognóza, prežívanie do jedného roka

Okrem toho sa medzi onkologické ochorenia štítnej žľazy radia aj lymfómy a sarkómy štítnej žľazy. Ich výskyt je vzácny, a to asi 0,6 - 5 %.

Postihujú zväčša ženy vo vyššom veku. A môžu mať autoimunitnú príčinu.

Sekundárny nádor štítnej žľazy je zapríčinený napríklad invazívnym správaním rakoviny hrtana či hltana, ale i iných okolitých štruktúr. Prípadne ako metastáza prenesená krvou z rakoviny prsníka.

Príčiny

Presná príčina rakoviny štítnej žľazy nie je úplne objasnená. Nádorové bujnenie spúšťa porucha genetickej informácie bunky. K tejto poruche dochádza napríklad aj na základe dlhodobého pôsobenia rizikových faktorov. Ako je negatívny vplyv životného prostredia či fajčenie.

Rizikový faktor môže byť aj neovplyvniteľný, ako je to pri dedičnej predispozícii, vyššom veku či pohlaví. Pretože niektoré typy rakoviny sa vyznačujú dedičným prenosom, vyskytujú sa hlavne vo vyššom veku alebo majú väčšie zastúpenie u žien. 

Rizikové faktory, ktoré môžu súvisieť so vznikom rakoviny štítnej žľazy, uvádza tabuľka

Faktor Popis
Genetický faktor

porucha RET génu môže viesť k onkologickému ochoreniu
MEN syndróm
dedičný prenos, ako pri medulárnom karcinóme
rodinný výskyt strumy zvyšuje riziko vzniku rakoviny

Radiácia ionizujúce ožiarenie krku
pri pôsobení RTG žiarenia pred rokom 1950
ožiarenie krku v detstve
liečebná radiácia
nukleárne katastrofy, zbrane
Životné prostredie endemická struma ako rizikový faktor
nízke hladiny prijímaného jódu, selénu v strave
riziko znižuje zavedenie joizácie
pôsobenie strumigénov, polychlorovaných bifenylov
pôsobenie radiácie z priemyslu
Hladiny TSH pri vysokých hladinách TSH
Pohlavie u žien 3 krát častejšie ako u mužov
Vek rakovina štítnej žľazy môže vzniknúť v akomkoľvek veku
niektoré typy najmä po 60. roku života
Neliečená autoimunitná tyreoiditída
Fajčenie a alkohol

Príznaky

Príznaky národu štítnej žľazy sa väčšinou dajú dobre rozpoznať pohľadom či pohmatom. Čo je dôsledkom anatomického uloženia štítnej žľazy. Medzi významný symptóm patrí najmä prítomnosť hrčky, uzlíka, či uzlovej strumy na prednej strane krku, v okolí ohryzka.

Uloženie štítnej žľazy na krku - predná časť v oblasti ohryzka
Umiestnenie štítnej žľazy v prednej časti krku. Zdroj foto: Thinkstock photos

Vyskytnúť sa môže i zväčšenie štítnej žľazy, a to buď jedného alebo oboch jej lalokov. Zväčšovanie štítnej žľazy a onkologického útvaru môže mať na svedomí príznaky, ktoré súvisia s okolitými štruktúrami a ich útlakom.

Blízke sú dýchacie cesty a tráviaca trubica. Vzniká napríklad vychýlenie priedušnice do boku, ale aj problém s dýchaním či prehĺtaním. Pri poškodení hlasivkového nervu sa pridružuje zachrípnutie.

Pri rakovine štítnej žľazy býva prítomné aj zväčšenie neďalekých krčných lymfatických uzlín.

Ťažkosti, ktoré vznikli náhle, si vyžadujú zvláštnu pozornosť. Dôležité je všimnúť si varovné príznaky pri nádorových ochoreniach štítnej žľazy:

 • hmatateľná hrčka a zväčšenie v oblasti štítnej žľazy
 • zväčšenie krčných lymfatických uzlín
 • pocit tlaku v krku
 • sťažené dýchanie
 • problém pri prehĺtaní
 • zachrípnutie
 • dráždivý kašeľ

Pri objavení sa niektorého z uvedených ťažkostí nemusí ísť o rakovinu, avšak, odporúčané je odborné vyšetrenie. Včasná diagnostika ochorenia priamo súvisí s dobrou prognózou.

Príznaky rakoviny štítnej žľazy v skratke:

 • uzol, hrčka, ktorý môže byť samotný, ale aj viacpočetný, v oblasti prednej strany krku, ohryzku
 • rýchlo rastúci uzol
 • zmena už prítomnej strumy
 • paralýza hlasiviek a zachrípnutie, chrapot
 • dýchavičnosť, pískanie pri dýchaní (stridor)
 • problém pri prehĺtaní, bolesť pri prehĺtaní
 • dráždivý kašeľ
 • útlak okolitých štruktúr môže spôsobiť vybočenie priedušnice
 • bolesť v krku, hrdle, nie je prvým príznakom, ale skôr ako neskorý symptóm rakoviny
 • zväčšenie krčných lymfatických uzlín
 • hypertyreóza nie je jednoznačným prejavom onkologického ochorenia, ale vyskytuje sa u funkčne aktívnych nádoroch
 • metastázovanie do iných orgánov a s tým spojené ťažkosti
 • v niektorých prípadoch je uzol fixovaný na kožu
 • menej časté je aj mierne zvýšenej telesnej teploty
 • človek nemusí mať typický vzhľad onkologického pacienta, preto sa nemusí pridružiť chudnutie

Diagnostika

Diagnostika prebieha na základe odborného vyšetrenia. Aj keď varovné príznaky môžu dávať podozrenie pre onkologické ochorenie, nemusí tomu byť tak. Samozrejme, včasné odhalenie a identifikovanie vyskytnutých ťažkostí má veľký význam.

Lekár hodnotí klinický obraz, odoberá anamnézu. Štítna žľaza sa vyhodnocuje pohľadom, pohmatom, prehliadajú sa i krčné lymfatické uzliny. Podobne aj tvar, symetria a veľkosť krku. 

Následne sa vyšetruje celkový stav človeka. A to pre potrebu operačného zákroku.

Rakovina štítnej žľazy - anatomický obrázok
Rakovina štítnej žľazy. Zdroj foto: Thinkstock photos

Odber biologického materiálu, čiže krvi na stanovenie onkomarkerov, hladiny hormónov štítnej žľazy (TSH, T3 a T4), ale aj hladiny kalcitonínu a vápnika. Medzi základné diagnostické metódy patrí ultrasonografia, čiže SONO, USG. Ďalej sa vykonáva biopsia tenkou ihlou a histologické vyšetrenie odobratého tkaniva.

Vyšetrenie rádiojódom sa využíva pre schopnosť štítnej žľazy vychytávať z krvi jód. Forma rádioaktívneho jódu sa ukladá v štítnej žľaze, následne sa vykoná scintigrafia (gamagrafia). Podľa nej sa hodnotí veľkosť, tvar a uloženie jódu v tkanive štítnej žľazy.

Medzi iné zobrazovacie vyšetrenia patrí aj RTG, CT, magnetická rezonancia (NMR, MRI). Tieto zobrazovacie metódy sa využívajú aj pri zisťovaní metastáz (MTS). Významná je laryngoskopia, bronchoskopia a endoskopické vyšetrenie pažeráka, a to pre odhalenie zasiahnutia okolitých štruktúr rakovinou.

Tabuľka uvádza TNM klasifikáciu pri rakovine (fázu / štádium)

Klasifikácia T Popis samotného nádoru
TX primárny nádor sa nedá posúdiť
T0 bez známok primárneho nádoru
T1 nádor do veľkosti 1 cm
je ohraničený štítnou žľazou
T2 nádor vo veľkosti 1 - 4 cm
je ohraničený štítnou žľazou
T3 nádor nad 4 cm
je ohraničený štítnou žľazou
alebo akákoľvek veľkosť, pri ktorej zasahuje okolie žľazy
T4a ak nádor zasahuje okolie mimo puzdra štítnej žľazy - hrtan, priedušnicu, pažerák, hlasivkový nerv, mäkké tkanivá podkožia
T4b ak nádor postihuje cievy mediastína, alebo ak obrastá karotídu
Klasifikácia N posúdenie lymfatických uzlín
NX ak sa uzliny nedajú posúdiť
N0 bez známom MTS
N1 regionálne metastázy v uzlinách
N1a metastázy sú na rovnakej strane ako nádor
N1b metastázy na oboch stranách
v mediastíne
Klasifikácia M hodnotenie metastáz do organizmu
MX nie je možné ich posúdiť
M0 nie sú prítomné metastázy
M1 prítomné metastázovanie

Ako vzniká rakovina štítnej žľazy - video

Ako vzniká rakovina štítnej žľazy - video

Priebeh

Rakovina štítnej žľazy sa prejavuje ako zmena tvaru, veľkosti či prítomnosť zatvrdnutia v oblasti prednej časti krku, a to pri ohryzku. Nahmatanie štítnej žľazy laikom je veľmi obťažne. Avšak, zväčšenie jedného alebo oboch lalokov a vytvorenie uzlíka býva zväčša dobre viditeľné a hmatateľné.

Samozrejme, nie vždy ide o rakovinu. V prípade už existujúcej strumy sa môže vyskytnúť jej zmena veľkosti a tvaru. Rýchlosť priebehu ochorenia záleží najmä na druhu ochorenia. Zvýšenú pozornosť si však vyžadujú náhle vzniknuté zmeny a ťažkosti.

Pri invazívnom správaní nádoru sa pridružujú ťažkosti, ktoré súvisia s útlakom okolitého tkaniva. Pri poškodení hlasivkového nervu dochádza k chrapotu a zachrípnutiu. Ak nádor tlačí na dýchacie cesty môže dráždiť na kašeľ, alebo sa pripíja pískavé a sťažené dýchanie. 

Problém s prehĺtaním a bolesť pri prehĺtaní značí problém spojený s tráviacim traktom. Zväčšené lymfatické uzliny  v oblasti krku sú taktiež jedným z nastupujúcich príznakov.

Prípadne sa v neskorom štádiu a pri metastázovaní objavujú symptómy podľa miesta a rozsahu metastáz.

Ako sa lieči: rakovina štítnej žľazy

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • onkologiecs.cz - informácie v pdf
 • webnoviny.sk - Karcinóm štítnej žľazy v tele môže rásť bez klinických príznakov aj roky, hovorí endokrinologička
 • v anglickom jazyku
  • mayoclinic.org - Thyroid cancer
  • cancer.gov - Thyroid Cancer Treatment (Adult) (PDQ®)–Patient Version
  • cancer.gov - Thyroid Cancer Treatment (Adult) (PDQ®)–Health Professional Version
  • endocrineweb.com - Thyroid CancerThyroid Cancer Symptoms, Diagnosis, and Treatments

Naposledy aktualizované 08.06.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prečo mi mešká menštruácia? Prečo mi mešká menštruácia?

Meškanie menštruácie znamená, že menštruačné krvácanie sa nedostaví v očakávanom termíne , prípadne vôbec. Dôvodov je veľa, niektoré sú prirodzené, iné môžu signalizovať ochorenie....

Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo? Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo?

Fajčenie predstavuje celosvetový problém , ktorý pripraví o život jednu miliardu ľudí ročne. Napriek tomuto faktu, počet fajčiarov stúpa . Kde sa tu cigarety vzali, ako je možné, že...

Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať

Aj vás premohla únava ? Ste ospalí, padajú vám viečka, zahmlieva sa vám pred očami, často zívate a jediné na čo dokážete myslieť je vaša posteľ? Prestávate vnímať okolie, ste...

Ako si poradiť s nadmerným potením nielen v lete? Ako si poradiť s nadmerným potením nielen v lete?

Potenie je prirodzenou funkciou organizmu. Potíme sa keď nám je teplo, pri zvýšenej fyzickej námahe, či v strese. To do akej miery je tento prirodzený ochranný mechanizmus v norme,...

Trápi vás nespavosť? Pozrite sa s nami bližšie na jej príčiny Trápi vás nespavosť? Pozrite sa s nami bližšie na jej príčiny

Potreba spánku je pre život nevyhnutná rovnako tak ako voda či vzduch. Čo všetko sa deje počas spania je v poslednej dobe predmetom záujmu vedcov a lekárov z rôznych medicínskych...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsP Sv. Lukáša Galanta

   Hodská 373/38, 92422 Galanta

   Web: http://www.nemocnica-galanta.sk
   Telefón - ústredňa: 031 7833 111

   Psychiatrické ambulancie (2)

   • MUDr. Milan Chrena
    Adresa: Otolaryngologická ambulancia, Hodská, 92401 Galanta
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:30 11:00  Od 07,00-07,30 len pre objednaných pac. 
    Utorok    Od 07.00-07,30 len pre objednaných pacientov 
    Streda 07:30 11:00  Od 07,00-07,30 len pre objednaných pacientov 
    Štvrtok    0d 07,00-07,30 len pre objednaných pacientov 
    Piatok 07:30 11:00   
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Nové Mesto n/Váhom

   Štefánikova 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Pavol Podmajerský
    Adresa: Chirurgická ambulancia, Štefániková ul, 91501 Nové Mesto nad Váhom
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsnikov 
    Utorok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsníkov 
    Streda 07:00 15:00  12:30-13:00  klinický deň 
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 07:00 do 08:00 usg  
    Piatok 07:00 15:00  12:30-13:00   
 • Nitriansky kraj
  • Všeobecná nemocnica Šaľa

   Nemocničná 1, 92719 Šaľa

   Telefón - ústredňa: 031 7730 320

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa, sviatky 14:00 - 16:00

   • GEAŠ, s.r.o.
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:30  riadna ordinácia včítane objednaných 
    Streda 07:00 15:30  riadna ord. do 10:00, potom kolonoskopie 
    Piatok 07:00 15:30  riadna ordinácia včítane objednaných 
 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Zuzana Somorová
    Adresa: Krčná, ušná, nosová ambulancia, Kuzmányho nábr. 28, 97401 Zvolen
    deň oddo poznámka
    Pondelok  08:00 12:30  po telefonickom dohovore ambulujeme aj po ordinač.hod.  
    Utorok 08:00 12:30  po telefonickom dohovore ambulujeme aj po ordinač.hod.  
    Streda 08:00 12:30   
    Štvrtok 08:00 12:30  po telefonickom dohovore ambulujeme aj po ordinač.hod.  
    Piatok 08:00 12:30  po telefonickom dohovore ambulujeme aj po ordinač.hod. 
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

   • MUDr. Adam Hochel
    Adresa: Chirurgická ambulancia pre deti a dorast, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
    deň oddo
    Piatok 14:00 16:00 
    Sobota 08:00 11:00 
   • MUDr. Ladislav Kováč
    Adresa: Otorinolaryngologická ambulancia, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
 • Košický kraj
  • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

   Trieda SNP 1, 04011 Košice

   Web: http://www.fnlp.sk
   Telefón - ústredňa: 055 6402 111

   Predchádzajúci názov: FNsP L. Pasteura Košice - Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

   • MUDr. Pavol Schwartz
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Tr. SNP č. 1, 04011 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:30 14:00  12:00-12:30   
    Utorok 07:30 15:00  12:00-12:30  * párne týždne amb. Moldava n. B. 
    Streda 07:30 14:00     
    Štvrtok 07:30 14:00     
    Piatok 07:30 14:00     

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.