späť na zoznam chorôb

Rakovina hrtana i v mladom veku? Čo je to, prečo a ako sa prejaví?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Rakovina hrtana i v mladom veku? Čo je to, prečo a ako sa prejaví?
Zdroj foto: Getty images

Rakovina hrtana je jedna z najnebezpečnejších onkologických chorôb, ktoré môžu ľudský organizmus postihnúť. Ide o zhubný typ nádorového ochorenia vychádzajúceho priamo z výstelky hrtanu. 


Charakteristika

Nádor môže mať v hrtane rôzne umiestnenie. Veľmi dôležité je skoré zachytenie nádorového procesu. Pretože v neskorších štádiách dochádza k jeho masívnemu prenikaniu do okolitých tkanív.

Pomerne často rakovinové bunky metastázujú aj do iných častí organizmu, napríklad do pľúc.

Nie každý nádor vyskytujúci sa v hrtane je malígny, teda zhubný.

Nezhubné nádory rastú pomaly, a ich chovanie voči okoliu nie je invazívne ako je to v prípade zhubných. A benígne nádory nemetastázujú.

Medzi benígne, čiže nezhubné patrí, napríklad Nodulus vocalis, čo je uzlík, ktorý vzniká na hlasivkách. Najčastejšie známy u spevákov. Po preťažení hlasiviek môže vzniknúť hlasivkový polyp. A medzi nezhubné ochorenie patrí aj Skvamózny papilóm hrtanu.

Avšak, malígne nádory prerastajú do okolia, poškodzujú tak susedné tkanivo a majú tendenciu metastázovať. Rastú rýchlo a aj sa rýchlo invazívne rozširujú a ničia okolité tkanivá. Rakovina hrtana najčastejšie vychádza z buniek dlaždicového epitelu. Iné označenie má aj ako malígny epitelový nádor hrtanu.

Pričom, podľa ich umiestnenia v hrtane je viacero foriem tejto rakovinyGlotická rakovina začína obvykle rastom nádoru na jednej hlasivke, ktorý sa neskôr rozšíri na druhú a rastie tak do hĺbky ako aj do okolia po ploche. Metastázuje obvykle neskôr. Supraglotická forma sa šíri z príklopky hrtanu.

V Európe je približne 5 - 7 % zastúpenie rakoviny hrtanu spomedzi všetkých rakovín. 
Najčastejšie u mužov, a to hlavne po 50. roku života.
Anatómia hrtanu s popisom, model, hrtanová príklopka, teda epiglottis, hlasivky, jazyk, pažerák, priedušnica a priestor pod a nad hlasivkami, teda subglotický a supraglotický priestor
Anatómia hrtanu

Invazívne sa dostáva do jazykablízkych častí hltanu. Pričom, tiež dochádza k metastázovaniu až po určite dobe a v neskorších fázach rozvoja nádoru. Pomerne dosť sa tento nádor zväčšuje, a tak je jeho odstránenie a liečba ťažšia.

Infraglotická rakovina je z hľadiska liečby najproblematickejšia, a to preto, že v tomto prípade dochádza k metastázovaniu pomerne rýchlo a zároveň nádor rastie aj smerom do priedušnice a aj smerom nahor k hlasivkovým väzivám.

Pomenovanie umiestnenia je teda podľa toho, či sa nádor nachádza:

 • na hlasivkách, teda glotická forma
 • nad hlasivkami, čiže supraglotická forma
 • subglotická či infraglotická je forma podhlasivková

Tabuľka znázorňuje približné zastúpenie nádorových foriem

Názov Percento výskytu
Glotický nádor 65
Supraglotický nádor 30
Infraglotický nádor 5

Príčiny

Rakovina hrtana je veľmi častým ochorením u fajčiarov. A to najčastejšie u mužov. Pre zvyšovanie počtu žien fajčiarok stúpa aj v prípade ženského pohlavia. Rakovina hrtana a vek majú taktiež súvislosť. U detí je veľmi vzácny. Jeho výskyt začína najbežnejšie nad 40. rokom s vyvrcholením okolo 50. - 60. roku života.

U nefajčiarov je karcinóm hrdla veľmi zriedkavý.
Pľúca zničené fajčením a rakovinou symbolické znázornenie
Fajčenie škodí pľúcam, aj hrtanu, je karcinogénom

Môže vzniknúť aj na základe fyzikálnych, chemických aj biologických faktorov. Napríklad supraglotická forma rakoviny má pomerne častú súvislosť aj s alkoholizmom. Menej často vzniká na základe vystavenia rôzneho žiarenia. Vznik tohto druhu rakoviny podmieňuje aj vírusová infekcia. Rizikovým faktorom sú aj rôzne tučné jedlá alebo konzervanty.

Medzi rizikové faktory vzniku rakoviny hrtana patrí:

 • fajčenie
 • alkohol
 • najhoršia je kombinácia alkoholizmu a fajčenia
 • kontaminácia ťažkými kovmi, ako je napríklad nikel, urán, azbest
 • vírus HPV

U ľudí mladších ako 50 rokov je najčastejšou príčinou rakoviny hrdla, práve, sexuálny styk. A to hlavne pre časté striedanie sexuálnych partnerov a praktizovanie orálneho sexu. Príčinou je prenos HPV, teda ľudského papiloma vírusu. Hlavne kmeňov HPV 16 a 18. Typy HPV 6 a 11 sú príčinou benígnych tumorov.

Príznaky

Nádor v hrtane sa prejavuje podľa toho, v akej fáze sa nachádza a aj podľa toho akého je typu. Najčastejšie sa začína prejavovať zmenou hlasu, neustupujúcim chrapotompocitom, akoby mal človek v krku cudzie teleso. Neskôr, keď sa nádor zväčšuje, už nastupujú aj problémy s prehĺtaním, niekedy aj bolesti. Pridružuje sa aj sťažené dýchanie, ako keby cez nejakú prekážku.

Nádorové ochorenia rakovinového typu sa prejavujú aj chudnutímzvýšenou telesnou teplotou bez zjavnej príčiny. Vzhľadom na to, že ide o rakovinu hrtana, ktorý slúži na dýchanie a tiež aj na príjem potravy, je typický niekedy aj pocit dusenia, vykašliavanie krvi alebo krvácanie z ústnej dutiny.

Niekedy sa vyskytuje aj nadmerné potenie. Bolesť môže vyžarovať, napríklad do ucha. Nebezpečenstvo vyplýva aj z toho, že nádorové ochorenie je dlho nemé, čiže sa neprejavuje. Až v neskoršom štádiu môže zapríčiniť prekážku, a tým aj pocit cudzieho telesa v hrdle, či dusenie.

Reťaz na krku, žena, drží ju rukami, symbolické ťažkosti s hrdlom
Spôsobuje zachrípnutie, pocit cudzieho telesa, problém s prehltaním, aj prekážku v dýchacích cestách

Klinicky nemou formou prebieha hlavne podhlasivkový typ, čiže subglotický tumor. Dlhšiu dobu prebieha asymtomaticky aj supraglotická forma nádoru.

Medzi hlavné prejavy rakoviny hrtana patria:

 • zachrípnutie, je včasným prejavom pri postihnutí hlasiviek
 • pocit cudzieho telesa v hrdle
 • bolesť hrdla
 • dýchavičnosť, čiže sťažené dýchanie
 • zhoršené prehĺtanie, teda dysfágia
 • kašeľ
 • vykašliavanie krvi
 • chudnutie
Nutnosť ORL vyšetrenia je pri zachrípnutí, ktoré trvá dlhšie ako 21 dní.
Dôvodom je, že zachrípnutie je najčastejším včasným prejavom hlasivkového nádoru. 

Tabuľka znázorňuje približné percento výskytu prejavov rakoviny hrtana

Príznak Percento výskytu
Zachrípnutie 90
Pocit cudzieho telesa v hrdle 10
Bolesť hrdla 10
Sťažené dýchanie 10
Ťažkosti s prehĺtaním 10
Kašeľ 5
Vykašliavanie krvi 1
Chudnutie 10

Dôležité je, aby nezostali tieto symptómy prehliadnuté, a to najmä vtedy, ak sa vyskytujú intenzívne alebo dlhšiu dobu.

Diagnostika

Významné je zachytiť nádor čo najskôr, a preto by sa mal človek trpiaci zmienenými príznakmi objednať na ORL. Pri ORL vyšetrení sa dá zistiť pomocou laryngoskopického vyšetrenia prítomnosť nádorových zmien v hrtane. Prítomnosť ochorenia sa vyšetruje aj prehmataním krčných uzlín, teda palpácia krku.

Za pomoci biopsie je možné určiť typ nádoru. Tiež sa používajú zobrazovacie vyšetrenia ako RTG, CTmagnetická rezonancia. Ultrazvukom sa skúma stav lymfatických uzlín. Niektoré ambulancie majú k dispozícii aj autofluorescenciu, ktorá zistí prítomnosť rakoviny v tkanivách. PET/CT je kombinácia CT a pozitrónovej emisnej tomografie. Využíva sa radiačné žiarenie radiofarmák. Viac informácií o vyšetrení.

Ako vyzerá rakovinova v hrtane?

Ako vyzerá rakovinova v hrtane?

Priebeh

Podľa typu rakovinového nádoru sa líši aj priebeh. Najpomalšie sa rozširuje glotická forma rakoviny hrtana, ktorá metastázuje až v neskorších štádiách. Prognosticky je táto forma najlepšia. Najčastejšie tento typ vzniká na jednej hlasivke. Následne sa šíri aj na druhú. Najčastejším a aj včasným príznakom je zachrípnutie, ktoré pretrváva.

Supraglotická rakovina sa šíri z hrtanovej príklopky, teda epiglottis. Na rozdiel od glotickej formy, ktorá začína na jednej hlasivke a postupne prechádza ďalej. Aj táto forma však metastázuje neskôr.

Starší šedivý muž má bolesť v oblasti hrdla, problém s hrtanom
Ťažkosti sa môžu vyskytnúť až v neskorom štádiu

Najagresívnejšou formou, ktorá sa tým pádom aj najťažšie lieči, je infraglotická rakovina. Metastázuje veľmi rýchlo, a to smerom nahor aj nadol. Nevýhodou pri tomto type je to, že dlhšiu dobu prebieha asymptomaticky. Avšak, subglotická forma je najvzácnejšia.

Podľa veľkosti a rozsahu nádorového bujnenia sa pridružujú aj iné príznaky. Ako sú problémy pri prehĺtaní, pretrvávajúca bolesť hrdla, a to aj zhoršenie bolesti pri prehĺtaní. Prekážka môže vytvárať pocit cudzieho telesa v krku.

Samozrejme, ak sa zúži priestor pre vdychovanie vzduchu, nastupuje sťažené dýchanie. Menej často sa vyskytuje krvácanie z dýchacích ciest či vykašliavanie krvi. Avšak, tento príznak je závažný a môže končiť smrťou.

Metastázovanie pri rakovine hrtanu prebieha najčastejšie do regionálnych lymfatických uzlín. Pri subglotickej forme je to aj do uzlín, ktoré sa nachádzajú v okolí priedušnice. Metastázovanie do vzdialenejších častí prebieha hlavne do pľúc.

Infografika znázorňuje informácie o rakovine hrtana, jej príčinách, príznakoch a dôležitosti vyšetrenia
Informácie o rakovine hrtana
Ako sa lieči rakovina hrtana i v mladom veku? čo je to, prečo a ako sa prejaví??

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 18.08.2020

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Rakovinu hrtana lieči Chirurgiu , Urgentnú medicínu , Onkológiu , ORL , Všeobecnú medicínu , vyšetruje CT , Endoskopiu , Magnetickú rezonanciu , PET , RTG , Sonografiu , Vyšetrenie krvi , Biopsiu , patrí medzi Choroby hrtana
Ďalšie názvy: malígny nádor hrtanu, karcinóm hrtana, karcinóm hrdla, karcinóm laryngu, rakovina hrdla,
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh , Video

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo? Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo?

Fajčenie predstavuje celosvetový problém , ktorý pripraví o život jednu miliardu ľudí ročne. Napriek tomuto faktu, počet fajčiarov stúpa . Kde sa tu cigarety vzali, ako je možné, že...

Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať

Aj vás premohla únava ? Ste ospalí, padajú vám viečka, zahmlieva sa vám pred očami, často zívate a jediné na čo dokážete myslieť je vaša posteľ? Prestávate vnímať okolie, ste...

Trápi vás nespavosť? Pozrite sa s nami bližšie na jej príčiny Trápi vás nespavosť? Pozrite sa s nami bližšie na jej príčiny

Potreba spánku je pre život nevyhnutná rovnako tak ako voda či vzduch. Čo všetko sa deje počas spania je v poslednej dobe predmetom záujmu vedcov a lekárov z rôznych medicínskych...

Ako vplýva alkoholizmus na zdravie, psychiku? Seknite s ním, liečte sa Ako vplýva alkoholizmus na zdravie, psychiku? Seknite s ním, liečte sa

Mali ste náročný deň v práci a doma vás čaká fľaška dobrého vína? Chuť na jeden, či dva, pohárik vás prenasleduje celou cestou domov? Je tento pocit vábenia len sporadický? Alebo sa v...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsP Sv. Lukáša Galanta

   Hodská 373/38, 92422 Galanta

   Web: http://www.nemocnica-galanta.sk
   Telefón - ústredňa: 031 7833 111

   Psychiatrické ambulancie (2)

   • MUDr. Milan Chrena
    Adresa: Otolaryngologická ambulancia, Hodská, 92401 Galanta
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:30 11:00  Od 07,00-07,30 len pre objednaných pac. 
    Utorok    Od 07.00-07,30 len pre objednaných pacientov 
    Streda 07:30 11:00  Od 07,00-07,30 len pre objednaných pacientov 
    Štvrtok    0d 07,00-07,30 len pre objednaných pacientov 
    Piatok 07:30 11:00   
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Nové Mesto n/Váhom

   Štefánikova 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Pavol Podmajerský
    Adresa: Chirurgická ambulancia, Štefániková ul, 91501 Nové Mesto nad Váhom
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsnikov 
    Utorok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsníkov 
    Streda 07:00 15:00  12:30-13:00  klinický deň 
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 07:00 do 08:00 usg  
    Piatok 07:00 15:00  12:30-13:00   
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Ladislav Kosa
    Adresa: Chirurgická ambulancia so zameraním na proktológiu, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • MUDr. Karol Šúth
    Adresa: Ambulancia úrazovej chirurgie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Utorok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Streda 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Štvrtok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Piatok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
   • MUDr. Blanka Puškárová
    Adresa: Ambulancia klinickej onkológie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 14:15 
    Utorok 07:00 14:15 
    Streda 07:00 14:15 
    Štvrtok 07:00 14:15 
    Piatok 07:00 14:00 
   • MUDr. Paulína Jokelová
    Adresa: Otorinolaryngologická ambulancia, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  08:00 14:30 
    Utorok 08:00 14:30 
    Streda 08:00 14:30 
    Štvrtok 08:00 14:30 
    Piatok 08:00 14:30 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Socha
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo
    Piatok 08:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Zuzana Somorová
    Adresa: Krčná, ušná, nosová ambulancia, Kuzmányho nábr. 28, 97401 Zvolen
    deň oddo poznámka
    Pondelok  08:00 12:30  po telefonickom dohovore ambulujeme aj po ordinač.hod.  
    Utorok 08:00 12:30  po telefonickom dohovore ambulujeme aj po ordinač.hod.  
    Streda 08:00 12:30   
    Štvrtok 08:00 12:30  po telefonickom dohovore ambulujeme aj po ordinač.hod.  
    Piatok 08:00 12:30  po telefonickom dohovore ambulujeme aj po ordinač.hod. 
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

   • MUDr. Adam Hochel
    Adresa: Chirurgická ambulancia pre deti a dorast, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
    deň oddo
    Piatok 14:00 16:00 
    Sobota 08:00 11:00 
   • MUDr. Ladislav Kováč
    Adresa: Otorinolaryngologická ambulancia, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
 • Košický kraj

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.