Príznaky spojené s kožou, nechtami a vlasmi

Koža, nechty a vlasy tvoria vonkajšiu časť organizmu. Koža pokrýva celé telo človeka a jej povrch je obvykle do 2 m2 v závislosti od veľkosti človeka. Má viacero funkcií, napríklad ochrannú, termoregulačnú, senzorickú alebo imunitnú, pričom pokožka pôsobí ako bariéra a oddelenie vonkajšieho a vnútorného prostredia. Chráni orgány a organizmus pred vonkajšími vplyvmi, či už fyzikálnymi, chemickými alebo biologickými a tiež pred rôznymi hrozbami.

Pokožka môže byť vystavená rôznym vplyvom a to nielen zvonka, ale aj z vnútra organizmu a preto sa na jej povrchu prejavuje viacero chorôb. Niektoré sú priamo kožného charakteru, ale iné vznikajú na podklade imunitných reakcií, prípadne ako následok procesov v srdcovocievnom systéme alebo metabolickom systéme. Na pokožke je možné zachytiť zrejme najviditeľnejšie signály a symptómy nejakého ochorenia na tele a preto jej treba venovať pozornosť.

Nechty u ľudí možno nájsť na končekoch prstoch rúk a nôh a z fyzikálneho hľadiska ide o keratínovú doštičku, ktorá vyrastá z nechtového lôžka už od narodenia. Pri koreni nechta sa zo zárodkovej vrstvy tvoria stále nové doštičky, takže nechty rastú a neustále sa obnovujú a dorastajú. Ich funkcia je pomocná pri hmatovom vnímaní, ale tiež aj ochranná. Stav nechtov môže veľakrát súvisieť s hladinami rôznych látok v organizme alebo s kožnými chorobami na tele.

Vlas a podobne aj chlp sú tiež súčasťou pokožky, pričom ide o útvary vyrastajúce z koreňov, ktoré sa nachádzajú v podkožných vrstvách. Najhlbšou časťou je vlasový vačok, ktorý obsahuje vlasový folikul, potnú žľazu a samotný zárodok vlasu. Podobne ako nechty, aj vlasy neustále dorastajú a s vekom strácajú postupne svoju pigmentáciu. Na vlasoch sa tiež prejavujú viaceré symptómy a príznaky súvisiace so stavom organizmu, hladinou látok a niektorými chorobami.

Na pokožke je možné pozorovať príznaky napríklad vonkajších poranení alebo pôsobenia látok či faktorov z okolitého prostredia, ale napríklad aj rôzne symptómy, ktoré majú pôvod vo vnútorných infekčných a zápalových ochoreniach. Pokožka môže meniť niekedy svoju farbu, drsnosť povrchu, hydratáciu alebo sa tu môžu nachádzať útvary patologického charakteru. Nie vždy treba za každým príznakom hľadať problém na koži, niekedy ide o súvis s vnútorným prostredím.

Podobne aj nechty a vlasy indikujú stav organizmu svojou kvalitou, tvarom a pevnosťou. Pokiaľ sú napríklad vlasy lámavé alebo nadmerne padajú, môže ísť tak o poruchu priamo vlasov alebo pokožky, ale aj o systémový príznak nedostatku v organizme. Na nechtoch sa prejavujú tiež hladiny rôznych dôležitých vitamínov alebo látok v organizme. Preto koža, nechty a vlasy sú veľmi dobrým indikátorom nielen primárnych ochorení, ale aj celého stavu tela.

Problémy s nechtami

Pomalý rast nechtov nemusí znamenať nejaké ochorenie, môže ísť napríklad o nedostatok napríklad vápnika v tele, prípadne nízku hladinu vitamínov A alebo C či nedostatok kolagénu v tele. Niekedy však súvisí napríklad s nízkou hladinou hormónov pri hypotyreóze, s ischemickou chorobou dolných končatín alebo tuberkulózou. Ak sú nechty nadmieru lámavé, môže ísť tiež o nedostatok horčíka, kremíka, zinku, vitamínov A alebo B, prípadne o kožné choroby.

Niekedy totiž kožné choroby napadnú aj nechty a narušia ich výživu, prípadne spôsobia infekciu, ako napríklad kvasinky. Za lámavými nechtami však môže byť aj anorexia, anémia, celiakia, hypotyreóza alebo ischemická choroba dolných končatín. Pokiaľ sú nechty prehĺbené a majú ako keby lyžičkovitý tvar, môže ísť o poruchy krvi, žliaz z vnútorným vylučovaním alebo poruchy štítnej žľazy. Niekedy môžu k poškodeniu nechtu tohto typu viesť aj mykotické choroby kože.

Často sa stáva, že nechty postihne rôznorodá deformácia. V tomto prípade ide najčastejšie o vonkajšiu tlakovú deformáciu napríklad pri úraze. Pokiaľ však nejde o externý faktor, deformáciu spôsobuje napríklad lupienka, onycholýza alebo nejaké nervové ochorenie lokálneho typu. Ryhy pod nechtami sú zas typickým príznakom nedostatku živín v organizme, ale niekedy aj príznak plesňových ochorení, lupienky, hypertyreózy, výnimočne infekčnej endokarditídy.

Vlasy a ochlpenie

Ochlpenie na pokožke obvykle rastie najmä v období puberty, dospievania a u v mladšej časti dospelosti a úlohu v tomto raste zohrávajú najmä hormóny. K pomalému rastu dochádza teda najmä pri poruchách, ktoré sú spôsobené spomalením organizmu, čiže najmä pri hormonálnych problémoch. Pokiaľ dochádza však k strate ochlpenia, môže ísť aj o nádorové choroby, metabolické poruchy alebo problémy s pečeňou. Prejavujú sa takto aj cukrovka či ischemická choroba dolných končatín.

Naopak zvýšený rast ochlpenia má súvis napríklad s hypertyreózou, čiže zrýchlením metabolizmu organizmu a zvýšením hladiny hormónov, ale ide aj o príznak výskytu cýst na vaječníkoch u žien alebo pri Cushingovom syndróme. Vlasy môžu byť tiež postihnuté rôznymi problémami. Najviac ľudí asi trápia lupiny vo vlasoch, čo sú čiastočky odumretej koži. Vyskytujú sa pri dlhodobo mastných vlasoch a tiež pri nedostatku selénu, zinku alebo vitamínov v tele.

Najmä ženy trápia lámavé vlasy. Lámavosť vlasov môže spôsobiť zlé zaobchádanie s nimi alebo vystavovanie nepriaznivým vplyvom okolia, ale častokrát tento symptóm je súčasťou nedostatku výživy vlasov, pri kožných chorobách alebo pri anémii či celiakii. Vypadávanie vlasov je spôsobené nedostatkom hormónov a súvisí s ochoreniami metabolického a hormonálneho charakteru, prípadne ide o alopéciu, ktorá môže byť lokálna aj celková.

Ak má človek mastné vlasy, veľmi často ide len o odraz vnútorného stavu organizmu a nemusí ísť o žiadnu závažnejšiu chorobu. Najčastejšie sú v organizme prebytočné tuky alebo naopak nedostatok vitamínov A a B. Ojedinele môže byť na príčine problém s hladinou hormónov. Pokiaľ sa na hlave objavujú zhluky svetlých vlasov, ide o stratu pigmentácie, ktorá môže byť zapríčinená či už albinizmom, rôznymi nádorovými ochoreniami v organizme alebo ochorením vitiligo.

Rôzne farby kože

Celková bledosť kože má obvykle súvis s horúčkovitými a infekčnými ochoreniami, ale napríklad môže ísť aj o príznak anémie a nedostatočného prekrvenia oblasti pokožky. Platí to napríklad pri infekčnej endokarditíde, koarktácii aorty, leukémii, infarkte myokardu alebo ateroskleróze. Môže ísť aj o miestne poruchy pigmentácie, ale vo väčšine prípadov sa bledosťou prejavujú ochorenia postihujúce viacero systémov v tele. Závažným prípadom je aj intoxikácia, kedy človek tiež môže byť bledý.

Menšie biele škvrny na koži sú znakom napríklad depigmentácie, čo je typické pre ochorenia vitiligo alebo albinizmus, prípadne pre plesňové choroby. Zažltnutá koža a nažltlá koža sú typické zas pre žltačku, ale aj zlyhania pečene, cirhózu alebo pri celiakii. Opakom je hyperpigmentácia pokožky, ktorá sa typicky prejavuje pri hemochromatóze, Addisonovej chorobe, melanóme, bazalióme alebo pri Cushingovom syndróme, prípadne pri hormonálnych poruchách.

Modrá koža je najčastejšie spôsobená nedostatkom kyslíka a vzniká lokálne typicky na miestach, kde nie je dostatok prekrvenia. Pokiaľ dochádza k celkovému zmodraniu, ide o príznak nedostatku vzduchu v organizme, napríklad u novorodencov je to hypoxia. Začervenanie kože je tiež jedným z príznakov iného zafarbenia. Pokiaľ ide o začervenanie kože lokálne v okolí kĺbu, má to súvis obvykle s artritídou alebo inými zápalovými či degeneratívnymi ochoreniami kĺbu.

Celkovo sa začervenaná koža viaže buď k nejakým ochoreniam kože, ako napríklad žihľavka, lupienka, kožný absces, atopický ekzém či alergia, alebo ide o ochorenia vychádzajúce z vnútra organizmu, ktoré sa prejavia aj na pokožke zmenou jej farby. Takto sa prejavuje napríklad lymská borelióza, dna, Kaposiho syndróm a niekedy aj šarlach. Tiež môže byť začervenanie spojené so zápalom žíl alebo niektorými vážnymi horúčkovitými ochoreniami infekčného typu.

Útvary na pokožke

Mladých ľudí veľmi často trápi akné. Ide v podstate o zápal mazových žliaz, ktorý sa vyskytuje v dôsledku hormonálnej nerovnováhy v organizme. Niekedy sa môže dokonca vyskytovať aj pri Cushingovom syndróme alebo pri cystách na vaječníkoch u žien. Podobne v dôsledku hormonálnej nerovnováhy a to najmä dospievajúcej mládeži v puberte sa na tvári a tele vyskytujú aj uhry a to najčastejšie v dôsledku nadprodukcie mazu. Niekedy ich môžu spôsobiť aj baktérie a kvasinky na povrchu kože.

Na koži sa dá veľmi dobre spozorovať aj to, ak človek trpí nejakým pohlavne prenosným ochorením. Napríklad gumovité hrboly na pokožke sú typické pre syfilis, ale niekedy možno podobné hrboly spozorovať aj pri tuberkulóze koži alebo pri bazalióme či melanóme. Veľmi často sa syfilis prejavuje aj tvrdými vredmi na koži a to obvykle do 3 týždňov po nakazení. Niekedy takéto vredy vzniknú aj na podklade bakteriálneho zápalu alebo pri poruchách potných žliaz.

Niekedy môže byť problém aj s materským znamienkom, najmä vtedy, pokiaľ podnieti vznik melanómu, čo je nádorové ochorenie pokožky. Tento rakovinový nádor totiž vniká v melanocytoch, čo sú bunky zabezpečujúce pigmentáciu a vznik materských znamienok. Na koži sa prejavujú aj rôzne alergické reakcie, napríklad výskyt žihľavkového pupenca, ktorý je priamo spojený so žihľavkou. Okrem toho sa tento príznak vyskytuje aj pri anafylaktickom šoku.

Priamo s kožnými ochoreniami sa vyskytuje napríklad ekzém, ktorý postihuje či už vrchnú vrstvu pokožky alebo podkožné vrstvy. Je častým príznakom ochorení ako atopický ekzém, impetigo, atopická dermatitída a niekedy sa vyskytuje aj pri alergiách alebo sennej nádche. Iným symptómom je tzv. xantóm, čo je menšie ložisko tuku v podkožnej vrstve, ktoré sa prejavuje hrbolom na pokožke a vyskytuje sa často na končatinách. Niekedy vzniká aj na podklade aterosklerózy.

Často sa rôzne defekty alebo choroby kože prejavujú aj pľuzgiermi. Typicky napríklad kurie oko, žihľavka, atopický ekzém, bradavice, impetigo, ale niekedy pľuzgiere vznikajú aj na základe externých faktorov, napríklad pri popáleninách alebo omrzlinách. Na povrchu pokožky možno nájsť pri niektorých infekčných chorobách vyrážky, napríklad pri pásovom opare, osýpkach a podobne, no tie môžu byť spojené aj s celiakiou, Crohnovou chorobou alebo infekčnou mononukleózou.

Osobitným príznakom na pokožke sú vredy. Tie sa môžu vyskytovať aj na vnútorných slizniciach vo forme menších vriedkov. Typicky napríklad v prípade žalúdočnej sústave ako žalúdočné vredy. Na pokožke sa prejavujú vredy napríklad pri Bércových vredoch, v súvislosti s diabetickou neuropatiou alebo na základe nedostatočnej cirkulácii krvi na dolných končatinách. Menšie vriedky na pokožke vznikajú aj pri upchatí mazových žliaz alebo na základe infekcie.

Zmena povrchu kože

Koža môže niekedy byť aj na dotyk nejako zmenená. Typicky napríklad pri tzv. pergamenovej koži, čo je príznak pre kožu s narušenou výživou. Tá je typická u seniorov, ale aj u ľudí s ochoreniami žíl, tepien a ciev či vplyvom kŕčových varixov. Pre celulitídu je zas typická tzv. pomarančová koža. Tá vzniká aj na základe kolísajúcej hladiny hormónov v krvi a takáto koža sa tak objavuje aj počas puberty, tehotenstva a menopauzy. Niekedy sú nerovnosti až príliš hrubé.

Zrohovatená koža je typická pre bradavice alebo kurie oko, kedy dochádza k lokálnemu zrohovateniu a ide vlastne o obrannú reakciu kože proti mechanickému tlaku alebo inému pôsobeniu okolitého prostredia na konkrétny bod na pokožke. Stenčenie pokožky zas nemusí byť vždy súvisiace len s defektami na koži, ale napríklad k tomuto symptómu dochádza aj pri diabetickej neuropatii, čo je neurologické ochorenie, prípadne je to jeden z príznakov lymskej boreliózy.

Mastná pokožka má zvýšenie súvis s nadmernou hladinou tukov v organizme a je sprevádzaná aj upchávaním pórov. Naopak suchá koža je príznakom rôznych problémov. Či už ide iba o dočasnú dehydratáciu, prípadne o ochorenia imunitného systému alebo pri nedostatočnom prekrvení v dôsledku cievnych problémov. Tento príznak sa vyskytuje pri lepre, atopickom ekzéme, diabetickej neuropatii, fenylketonúrii, bulímii, celiaki ale aj pri ischemických chorobách.

Narušenie štruktúry pokožky

Pokožka môže mať narušené len vrchné vrstvy, alebo aj spodnejšie podkožné vrstvy. Obvykle k tomuto dochádza pri úrazoch a odreninách, ale niekedy aj na základe ochorení. Napríklad pri svrabe sa priamo v pokožke rozmnožujú parazity, ktoré si tu robia menšie chodbičky. Taktiež sa môžu na koži prejavovať škrabance na základe alergických reakcií, napríklad pri žihľavke. Veľakrát si však tieto škrabance spraví človek sám v dôsledku nadmerného svrbenia pri kožných chorobách ako napríklad kiahne.

Podobne jazvy môžu vzniknúť z rôznych príčin. Menšie jazvy zvané strie vznikajú pri rýchlom schudnutí alebo pribratí človeka, kedy sa nestačí pokožka adekvátne prispôsobiť povrchom. Môžu ale vzniknúť aj po pľuzgieroch, vyrážkach a samozrejme po poraneniach či operačných zákrokoch. Nepríjemné je aj mokvanie koža, ktoré je obvykle spojené s rôznymi pľuzgiermi a narušením vrstiev kože, napríklad pri atopickom ekzéme alebo pri Bércových vredoch.

Ostatné príznaky prejavujúce sa na koži

Na koži sa môžu vyskytnúť aj šupiny. Pokiaľ sú lokalizované lokálne, môže ísť o menšie podráždenie koži, pri väčšom výskyte ide najčastejšie o psoriázu. Zároveň sa ale takto prejavujú aj atopický ekzém či hypotyreóza. Ak ide o šupinatenie bradavky, najčastejšie je to príznak vzniku nádoru na prsníku. To sa prejavuje aj vtiahnutou kožou bradavky, ale tento príznak zároveň je jedným zo symptómov mastitídy, čiže zápalu mliečnej žľazy a vyskytuje sa aj pri cystách.

Na pokožke sa v niektorých prípadoch môžu vyskytovať drobné čiarky alebo bodky červenej farby. Týmto útvarom sa hovorí petechie a ide o menšie výrony krvi z najtenších a najmenších ciev. Vznikajú pri tlaku na kožu ale aj pri niektorých chorobách ako leukémia či hemofília. Pomalé hojenie rán na pokožke tiež ukazuje na hemofíliu, čo je porucha zrážania krvi, prípadne niekedy aj na cukrovku. jedným z veľmi nepríjemných príznakov na pokožke je aj svrbenie.

Ak ide o svrbenie na hlave, môže to mať súvis s lupinami alebo dermatofytózou, čo je kožné ochorenie. Všeobecné svrbenie kdekoľvek na tele môže byť spôsobené tiež týmito kožnými chorobami, ale napríklad aj alergickou reakciou. Svrbenie sa veľakrát vyskytuje so začervenaním kože, napríklad pri žihľavke alebo atopickom ekzéme. Niekedy však môže súvisieť aj s ochoreniami vnútorných orgánov, napríklad pečene alebo pri Hodgkinovom lymfóme.

Autor článku

Michal Hrebík

Michal Hrebík

Redaktor portálu Zdravotéka.sk, ktorého zaujíma zdravý životný štýl, správne stravovanie a životospráva. Aktívne sa vzdeláva v oblasti zdravotníctva, najnovších medicínskych objavov a veľmi rád píše o všetkom dôležitom z oblasti zdravia s dôrazom na zrozumiteľnosť pre čitateľa.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Kútiky na ústach: Aká je ich príčina a prečo sú dlhodobé? Čo na kútiky pomáha a aká je liečba? Kútiky na ústach: Aká je ich príčina a prečo sú dlhodobé? Čo na kútiky pomáha a aká je liečba?

Kútikmi na ústach trpia častejšie muži ako ženy. Ochorenie sa môže objaviť tak v detskom ako aj dospelom veku.

Antibiotiká bez lekárskeho predpisu – nájdeme ich v lekárni? Antibiotiká bez lekárskeho predpisu – nájdeme ich v lekárni?

Antibiotiká patria medzi jedny z najpoužívanejších liekov nielen u nás, ale aj vo svete. Sú v lekárni dostupné aj bez predpisu od lekára? Aké sú riziká ich nesprávneho používania a prečo...

Aké sú účinky SELÉNU na organizmus? Kde ho nájsť? Príznaky nedostatku Aké sú účinky SELÉNU na organizmus? Kde ho nájsť? Príznaky nedostatku

Aké sú účinky selénu na náš organizmus? Kde ho nájdeme? A aké sú príznaky jeho nedostatku či nadbytku?

CBD versus THC: Poznáte rozdiel v účinkoch a použití? CBD versus THC: Poznáte rozdiel v účinkoch a použití?

CBD a THC kanabinoidy, nachádzajúce sa v Canabis sativa, sú si podobné, avšak, majú niekoľko zásadných rozdielov. Poznáte ich?

Vitamín D a jeho účinky. Naše zdravie, pevné kosti či silná imunita? Vitamín D a jeho účinky. Naše zdravie, pevné kosti či silná imunita?

Áno, vitamín D je potrebný pre kosti. Avšak, je veľmi dôležitý pre imunitu a množstvo iných procesov. Jar, leto a slnko sú hlavným zdrojom. Nezabúdajme na stravu. Počas zimných mesiacov...


Naposledy aktualizované

Byliny používané na kožu, nechty a vlasy