späť na zoznam príznakov

Petéchie - čo sú a prečo vznikajú?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Petéchie - čo sú a prečo vznikajú?
Zdroj foto: Getty images

Petéchie sú drobné krvné výrony veľkosti špendlíkovej hlavičky. Vyskytujú sa pri rôznych ochoreniach, ktoré môžu mať i infekčný charakter. Nezávažnou príčinou vzniku je mechanický tlak či dráždenie pokožky.


Petéchie, ale i petechie, sú malé - drobné ostro ohraničené krvné výrony, podliatiny, modriny, veľkosti špendlíkovej hlavičky. Môžu mať červenú, fialovúhnedú farbu.

Ich veľkosť je približne do 3 mm.

I keď môžu pripomínať vyrážku, nevystupujú nad povrch kože, a pri zatlačení nestrácajú sfarbenie. Vyrážka pri tlaku na povrch bledne. 

Väčší, mnohopočetnejší výskyt petéchií sa označuje ako purpura
Sufúzia je väčší a rozsiahlejší podkožný hematóm, krvný výron.

Krvácanie pri petéchiách pochádza z drobných krvných kapilár (vlásočníc), ktoré sa nachádzajú v podkoží, v slizniciach či v tkanivách. Vyskytovať sa tak môžu okrem kože i v dutine úst a na slizniciach.  A teda v dôsledku praskania jemných ciev a vyliatia krvi do okolitého tkaniva.

Petéchie sú príznakom a nie ochorením. 

Príčinou vzniku týchto drobných krvných výronov môže byť nezávažné mechanické dráždenie kože, podkožia či slizníc. Krvné vlásočnice sú narušené zvýšenou fyzickou silou, pričom nastáva prienik krvi a jej výron.

Príkladom môže byť vznik petéchií po úsilnom vracaní či kašli, ale i pri zdvíhaní ťažkého bremena.

Na druhej strane sú stavy, ktoré značia rozličné ochorenia. Tie sú menej i viac závažné, až kritické a život ohrozujúce.

Často petéchie, a iné kožné problémy, prichádzajú v predstihu iných symptómov, ako prvý nenápadný znak.

Preto tento príznak nie je dobré zanedbať, nakoľko skorá diagnostika a včasná liečba majú veľký výsledný význam. 

Chcete vedieť viac o príčinách vzniku petéchií? Čítajte s nami.

.

Petéchie ako následok mechanického poškodenia

Krvné kapiláry sú narušené mechanicky tlakom, ťahom či iným mechanizmom. Stena drobnej vlásočnice nevydrží aktuálne zvýšené zaťaženie a praskne. Následkom toho vzniká krvný výron, teda podliatina, modrina, ktorá môže mať podobu a veľkosť špendlíkových hlavičiek.

Drobné bodkovité krvácanie do kože.

Často sa tak stáva napríklad pri úpornom a dlho trvajúcom kašli či pri vracaní.
Zvýšený tlak v spomínaných drobných cievach spôsobí prekrvácanie.

Príkladom je i úrazový mechanizmus, stlačenie či úder, ale taktiež i časté drobné prekrvácanie pri nesení ťažkých tašiek. Iným je i podtlak, ako pri saní (cucfleku).

Význam, a prítomnosť petéchií, majú tiež pri trestnom čine, násilí či vražde. Petechie sú dôkazom a taktiež sa vyskytujú pri napadnutí, kopnutí, spútaní, pri tlaku vyvíjanom na ústa. Prítomné sú i pri škrtení a dusení.

Vyskytujú sa pri športových aktivitách, ako je vzpieranie a iné silové športy. A zvýšený tlak je i pri pôrode

+ Vyskytnúť sa môžu pri podráždení pokožky po holení.

 

Ako príznak ochorenia 

Často prichádzajú ako prvý a nenápadný príznak i vážnejších až kritických ochorení. Vtedy je nutné ihneď vyhľadať lekárske vyšetrenie.

Vyskytujú sa často na koži končatinách, rukách, nohách, prstoch, na dlaniach, na tvári, okolo očí, na hrudi a na chrbte, a teda kdekoľvek inde na tele. Ale i na slizniciach v ústach, jazyku či na podnebí.

U dospelých i u detí.

Značia rôzne krvné (hemofília a iné poruchy zrážania krvi), cievne (zápaly ciev), vrodené, imunologické, alergické, systémové ochorenia, zápalové procesy, ale taktiež i infekčné nákazy. A rozličné iné neinfekčné choroby.

Príčin je množstvo...

Hlavné znaky krvných podliatin typu petéchií:

 • ostro ohraničený tvar
 • veľkosti špendlíkovej hlavičky, približne do 2 - 3 mm
 • nevystupujú nad povrch kože
 • sú červené, modré, až fialové či hnedé
 • nemenia farbu pri tlaku na povrch
 • pri rozšírení na veľké plochy sa označujú ako purpura a pri splývaní do väčších ako sufúzie

Veľký pozor treba dať u detí a u bábätiek

U detí sa vyskytujú dva prípady.

Z toho jeden je bežný a nemusí mať závažný charakter. Ide o úraz. Vznikajú mechanickým tlakom  a pôsobení pri poranení, stlačení pokožky a zvýšenej intenzite na postihnuté miesto.

Druhú stranu tvoria ochorenia.

V detskom veku sa vyskytujú infekčné choroby ako infekčná meningitída a encefalitída.

Tieto neuroinfekcie spôsobujú baktérie či vírusy.

Encefalitída je zápalové ochorenie mozgu a meningitída infekcia obalov mozgu. Obe sú život ohrozujúce a vyznačujú sa pomerne rýchlym priebehom. 

A práve petéchie spolu s výstupom telesnej teploty a horúčky patria medzi prvé varovné znaky.

Najzávažnejším stavom je septický stav, meningokoková sepsa

Čítajte tiež: Čo je to otrava krvi - sepsa, aké má prejavy a ako prebieha?

Petechie nachádzame na trupe a v okolí pupka, v záhyboch, v podpazuší a v slabinách, na končatinách a iných častiach tela. 

Príznaky sú podobné chrípke, avšak, pridružia sa petechie a iné neurologické znaky:

 • horúčka
 • triaška, zimnica
 • únava, slabosť
 • apatia
 • petéchie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • vracanie, úporné vracanie
 • svetloplachosť - nadmerná precitlivenosť na svetlo, skrývanie sa pred svetlom do tmy
 • zatuhnutie šije a iné meningeálne príznaky pre dráždenie obalov mozgu
 • porucha vedomia

Dôležitá je správna diagnostika

Nie len u detí je dôležité skoré odhalenie príčiny. I u dospelých môžu petechie značiť infekčnú príčinu, ktorá musí byť rýchlo liečená, inak môže mať nepriaznivý a rýchly priebeh.

Dôležité je pátrať po základe petéchií i v tehotenstve.

A teda, dôležitá je prvotná a skorá diagnostika, ktorú nasleduje špeciálna liečba. Príkladom je bakteriálna infekcia, pri ktorej je dôležitá včasná antibiotická liečba. Tá môže mať život zachraňujúci charakter, a to rovnako u dieťaťa či dospelého.

Petéchie sa vyskytujú zväčša ako viaceré kožné podliatiny, preto majú i množné pomenovanie.

Ak ide o samotný problém a nepridružujú sa iné ťažkosti, treba pátrať po spomínaných mechanických dôvodoch či po úraze.

Avšak, ak ide o ochorenie, treba si všímať pridružujúce sa príznaky.

 • kontrola telesnej teploty a prítomnosť zimnice, kašľa či únavy?
 • je prítomná bolesť? 
 • hlave u detí zmeny správania, apatia, nadmerná spavosť, podráždenie, nervozita
 • nejde o alergiu? 
 • je prítomné sťažené dýchanie
 • vyskytujú sa po tele modriny, a to i po malom udretí sa - ľahká tvorba modrín
 • časté krvácanie z nosa, ďasien a z úst
 • poruchy menštruácie - silné menštruačné krvácanie
 • krvácanie do tráviaceho traktu, moču
 • krvácanie do kĺbov
 • a iné

Najčastejšie ochorenia s výskytom petéchií v tabuľke + iné príčiny

Infekčné Neinfekčné
Meningitída
a
encefalitída
Hemofília
Infekčná endokarditída Trombocytopénia, trombocytopatia a trombocytopenická purpura
Mononukleóza Von Willebrandova choroba (vWD)
Fulminantná hepatitída Diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIC)
Hemolyticko-uremický syndróm Leukémia, aplastická anémia a ostatné ochorenia krvi
Hemoragická horúčka Dengue Vaskulitídy (zápaly krvných ciev), Henoch-Schönleinova purpura - vaskulitída detského veku, Polyarteritis nodosa  - nekrotizujúca vaskulitída, 
Hemoragická horúčka Hanta s renálnym syndrómom Kawasakiho choroba
Mor (pestis) Reumatické a systémové ochorenia, ako i lupus erythematodes, celiakiaSjögrenov syndróm
Šarlach, spála, scarlatina Cirhóza pečene, alkoholová hepatopatia, Hepatálna encefalopatia
Papular-purpuric gloves and socks syndróm - akútna akrálna dermatitída = Papulo-purpurický syndróm rukavíc a ponožiek

Lieky - lieky na zníženie zrážanlivosti krvi a zamedzenie zrážania krvných doštičiek, čiže antikoagulačná liečba či antiagregačné lieky, príkladom je kyselina acetylsalicylová, Triklopidín, Prasugrel, Clopidogrel, Tikagrelor, Warfarín a iné

+ petéchie sa vyskytli i po užití iných liekov ako sú analgetiká, kortikosteroidy, steroidy, antidepresíva, sedatíva, antibiotiká, penicilín a iné

Cytomegalovírusová infekcia

Nedostatok vitamínu C - Skorbut, čiže choroba z nedostatku vitamínu C,

nedostatok vitamínu K

Rubeola Toxické príčiny a otravy, otrava hubami, toxínmi a inými chemikáliami, hlavne pre zlyhanie a poškodenie pečene a cievneho systému

Ebola, Žltá zimnica

a iné

Úpal, úžeh a spálenie pokožky od slnka + vznikajú tiež petechie z alergie

Prečítajte si tiež:
Baktérie, vírusy a iný pôvodcovia závažných ochorení

Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia - cudzokrajné nákazy

Najčastejšie príčiny v infografike:

Príčiny petéchií

Ako rozpoznať petéchie

Ako rozpoznať petéchie

Ďalšie zaujímavé zdroje

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s Petéchiami

Petéchie - čo sú a prečo vznikajú? patri medzi príznaky Kože, nechtov a vlasov
Ďalšie názvy: petechie, purpura
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako zistiť problém s pečeňou? Pozor, odhalia ho tieto príznaky Ako zistiť problém s pečeňou? Pozor, odhalia ho tieto príznaky

Pečeň zohráva v našom tele významnú úlohu. Je to životne dôležitý orgán , ktorý je vrátane transplantácie od mŕtveho darcu nenahraditeľný .  Zlyhávanie pečene predstavuje vždy...

Čo presne znamená Hantavírus, ktorý sa nedávno objavil v Číne? Čo presne znamená Hantavírus, ktorý sa nedávno objavil v Číne?

Akoby nestačila pandémia koronavírusu , médiami otriasli správy o podivnom úmrtí muža z Číny . Pitva za účelom potvrdenia, alebo vylúčenia ochorenia COVID-19, potvrdila niečo nečakané!...

Čo je nový koronavírus a COVID-19? Ako sa prejavuje a šíri? Dá sa liečiť? Čo je nový koronavírus a COVID-19? Ako sa prejavuje a šíri? Dá sa liečiť?

Čo je to nový koronavírus? Ako sa dostal medzi ľudí a ako sa ďalej šíri? Aké má prejavy a komplikácie? Dá sa liečiť? Odpovede na otázky a iné informácie nájdete v článku.

Správna liečba angíny u detí Správna liečba angíny u detí

Angína , tonzilitída alebo v latinčine tiež tonsilitis acuta je zápal krčných (podnebných) mandlí , konkrétnejšie ide o Waldeyerov lymfatický prstenec. Ich základnou úlohou je boj...

Nestrácajte čas, chránte svoju pečeň už teraz! Nestrácajte čas, chránte svoju pečeň už teraz!

Pečeň je životne dôležitý orgán s obrovskou regeneračnou schopnosťou . Napriek schopnosti regenerácie je denne zaťažovaná z vonka, a preto je dôležité ju chrániť a pravidelne...

Naposledy aktualizované 15.05.2020


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Petechie - Jakub 16.03.2019 19:06

Priznaky boli take: opuch nôch aj rúk a pri prvrej faze ochromenie. Má to tri fazi

Čo mi pomohlo

Liečba v nemocnici a mesiac nehibat sa a infuzie a jablka obkladat na nohy zimnu vodu