Správanie, prejavy a stavy

Príznaky súvisiace so správaním, prejavmi a stavmi sú rôzneho charakteru a ide o symptómy nie vždy patologického charakteru, ale veľakrát o bežné prejavy ľudského organizmu. Niektoré tieto prejavy nastávajú len veľmi ojedinele, iné sú pomerne časté, ale môžu závisieť aj od externých okolností a vplyvov prostredia, vďaka čomu nemusia vždy súvisieť s chorobami alebo zhoršením zdravotného stavu. Väčšina z nich však má základ v zdravotných problémoch.

Niektoré príznaky sa týkajú ľudského správania, ktoré je veľmi často ovplyvnené chorobami, či už duševnými, niekedy aj fyziologickými a tieto príznaky môžu v mnohých prípadoch súvisieť aj s vážnymi poruchami osobnosti, takže by určite nemali byť prehliadnuté. Práve naopak, človek by mal vyhľadať lekárske vyšetrenie, napríklad ak spozoruje na sebe príznaky a prejavy dezorientácie, paranoidného správania, poruchy koncentrácie alebo dokonca príznaky demencie.

Viaceré prejavy spôsobené chorobnými príčinami nemusia byť zjavné hneď od počiatku a môžu sa rozvíjať dlhodobo. Ide napríklad o nadmernú spavosť, puntičkárstvo alebo plachosť, kedy je rozvoj týchto prejavov dlhodobejší z časového hľadiska a ich intenzita môže striedavo stúpať alebo klesať v závislosti od aktuálnej situácie. Častokrát však môže ísť o symptómy závažnejších porúch, či už duševného charakteru, prípadne charakteru poškodenia nervovej sústavy.

Kým niektoré symptómy nemusia byť príliš vážne na prvý pohľad a človek ich možno ani nepovažuje za nebezpečné, ako napríklad nadmerné kýchanie alebo chrápanie, iné prejavy môžu ohrozovať nielen jeho, ale aj jeho okolie. To platí pri častej a opakovanej agresivite, poruchách správania, pri zmenách osobnosti a podobne. Inokedy môže ísť aj o príznaky začínajúcich ochorení významne ovplyvňujúcich osobnosť človeka, napríklad zníženie intelektu či poruchy učenia.

Prejavy mentálnych porúch

Depresia je stav nadmerného smútku a veľakrát ho človek prehliada. Stav nadmernej depresie je však už vážny príznak, ktorý môže súvisieť s viacerými duševnými chorobami, napríklad aj mániodepresívnou psychózou, ale tiež aj s ochoreniami ako napríklad bulímia, hypochondria alebo Aspergerov syndróm. Tento stav u človeka totiž môže byť spôsobený aj fyziologickými nepríjemnosťami a ochoreniami a nejde čisto len o príznak spojený výlučne s niektorými mentálnymi chorobami.

Podobne je to aj pri apatii, čiže stavu nezáujmu, ktorý môže veľakrát súvisieť s depresiou, ale niekedy je aj prejavom pracovného preťaženia alebo degeneratívnych chorôb mozgu. Ľudia s agresivitou sú však nebezpečný aj svojmu okoliu a preto tento príznak patrí do rúk odborníka. Môže mať rôzne príčiny, od alkoholizmu, cez demenciu, ADHD, mániodepresívnu psychózu až po prejav mozgových ochorení. Typickým prejavom alkoholizmu je tiež agresivita, ale aj tzv. alkoholové okno.

Veľmi častým príznakom mentálnej alebo duševnej poruchy je paranoidita. Týmto príznakom trpia ľudia s paranoidnou poruchou, mániodepresívnou psychózou, poruchami vnímania reality a tiež je typická aj pre schiozofréniu. Podobne typickým príznakom je aj výskyt halucinácii a bludov, ktoré sú spojené tak s mentálnymi chorobami, ako je mániodepresívna psychóza alebo alkoholizmus, tak aj s poruchami myslenia, napríklad Alzheimerovou chorobou alebo demenciou.

Symptómy spojené s neurologickými chorobami

Medzi príznaky spojené s ochoreniami nervovej sústavy patrí napríklad obľuba rutinnej činnosti. Ide o typické prejav autizmu, prípadne Aspergerovho syndrómu. Zároveň však môže ísť aj o príznak obsedantno-kompulzívnej choroby, čo je už duševná porucha. Táto porucha sa prejavuje aj prehnaným a prílišným puntičkárstvom. Prehnaný perfekcionizmus je tiež prejavom Aspergerovho syndrómu, aj keď nejde o typický príznak. Nie vždy samozrejme musí ísť o chorobný symptóm.

Plachosť je však typická pre ľudí s autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, čo sú obe ochorenia centrálnej nervovej sústavy, konkrétne mozgu. Nadmerná plachosť je tiež prejavom sociálnej fóbie, niekedy býva spojená s asociálnym správaním. Typickým príznakom pre neurologickú chorobu sú poruchy učenia, obzvlášť to platí pre ochorenie zvané ADHD, ktoré je charakteristické aj poruchami koncentrácie. Poruchy učenia súvisia napríklad aj s dyslexiou alebo dysgrafiou.

Zníženie inteligenčných schopností tiež sprevádza viaceré neurologické choroby, najmä demenciu, Alzheimerovu chorobu alebo niektoré ochorenia spojené s poruchami pamäte. U detí zas súvisí často s detskou obrnou. Demencia ako taká je príznakom a zároveň aj samostatnou chorobu neurologického typu a dochádza pri nej aj k zmenám správania. Zároveň je demencia príznakom závažných ochorení mozgu, napríklad pri krvácaní do mozgu, ale sprevádza aj alkoholizmus.

Veľakrát s demenciou, ale aj poruchami pamäte a ochoreniami neurologického typu súvisí aj zmätenosť. Tá nastáva napríklad pri Alzheimerovej chorobe alebo pri infekčných ochoreniach nervovej sústavy. Spojená je niekedy aj so život ohrozujúcimi stavmi, napríklad intoxikáciou či cievnou mozgovou príhodou. V súvislosti so zmätenosťou môže byť človek dezorientovaný aj tým, kde sa nachádza alebo má dezorientáciu času, čo je typické tiež pre intoxikáciu a Alzheimerovu chorobu.

Problémy s koncentráciou a rozrušením

Typickým prejavom problémov s koncentráciou je hyperaktivita. Ide o nadmernú psychickú alebo fyzickú aktivitu, ktorá sprevádza mnohé ochorenia, či už ide o ADHD, hypertyreózu, mániodepresívnu psychózu alebo niekedy aj intoxikáciu. Niekedy je len dočasná, inokedy ale aj dlhodobá. Problémami s koncentráciou majú aj ľudia s poruchami sústredenia, čo je typický príznak pre Downow syndróm, chronický únavový syndróm, nadprodukciu hormónov a tiež ADHD.

Zvýšené rozrušenie je charakteristické aj pre nervozitu. Tento príznak veľakrát súvisí s psychickými, ale často aj fyziologickými príčinami. Často sa nervozita vyskytuje pri hypochondrii, Alzheimerovej chorobe, migréne alebo ADHD a vždy môže mať inú príčinu alebo podnet. Podobne sa prejavuje aj nekľud, čo je stav, kedy nemôže človek zotrvať v jednej polohe alebo bez nejakej aktivity. Takto sa prejavuje hypertyreóza, demencia alebo aj hypochondria.

Poruchy nálady, osobnosti a správania

Poruchy nálady sú typickým prejavom mániodepresívnej psychózy alebo ADHD, ale dochádza k nim napríklad aj pri alkoholizme, demencii, počas delíria a tiež na základe niektorých fyziologických príčin, napríklad pri bolestiach a podobne. Medzi vážne problémy patrí aj úzkosť, čo je stav nadmerného strachu. Tento stav je typický pre fóbické a úzkostné psychické poruchy, ale sprevádza napríklad aj hypochondriu, ADHD alebo Aspergerov syndróm.

Veľmi vážnym príznakom je celková zmena osobnosti, ktorá nastáva obvykle pri vážnych psychiatrických a duševných poruchách a problémoch, napríklad pri schizofrénii alebo disociálnej poruchy. Zmeny osobnosti sprevádzajú aj alkoholizmus a vyskytujú sa pri Alzheimerovej chorobe. Pri zmenách správania nejde o zmenu osobnosti, ale len prejavu človeka, napríklad je to pri mániodepresívnej psychóze, intoxikácii a neurologických chorobách, napríklad pri autizme či demencii.

Problémy so spánkom a reflexívne reakcie

Medzi reflexívne reakcie, ktoré patria medzi prejavy ľudského organizmu, patrí napríklad kýchanie. Najčastejšie ide o reflex, ktorého cieľom je spriechodniť dýchacie cesty a veľmi často sa vyskytuje pri alergických reakciách. Chrápanie na druhú stranu nie je reflex, ale stav, ktorý vzniká vibráciou vzduchu počas prúdenia cez hornú dýchaciu sústavu. Spôsobuje problémy o spánkom a vyskytuje sa napríklad pri infekciách horných dýchacích ciest alebo u ľudí s nadváhou.

Veľkým problémom so spánkom je nadmerná spavosť. Tento príznak je vážnou poruchou a môže ísť buď o predlžovanie nočného spánku alebo o spánok aj počas dňa. Ako symptóm je nadmerná spavosť prítomná pri anémii, hypotyreóze, chronickom únavnom syndróme, mániodepresívnej psychóze počas depresívnej fázy, taktiež pri anorexii, nekrotizujúcej enterokolitíde a počas infekčných ochorení mozgu. Veľmi často sa vyskytuje spolu s nadmernou únavou.

Autor článku

Michal Hrebík

Michal Hrebík

Redaktor portálu Zdravotéka.sk, ktorého zaujíma zdravý životný štýl, správne stravovanie a životospráva. Aktívne sa vzdeláva v oblasti zdravotníctva, najnovších medicínskych objavov a veľmi rád píše o všetkom dôležitom z oblasti zdravia s dôrazom na zrozumiteľnosť pre čitateľa.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aké sú účinky SELÉNU na organizmus? Kde ho nájsť? Príznaky nedostatku Aké sú účinky SELÉNU na organizmus? Kde ho nájsť? Príznaky nedostatku

Aké sú účinky selénu na náš organizmus? Kde ho nájdeme? A aké sú príznaky jeho nedostatku či nadbytku?

CBD versus THC: Poznáte rozdiel v účinkoch a použití? CBD versus THC: Poznáte rozdiel v účinkoch a použití?

CBD a THC kanabinoidy, nachádzajúce sa v Canabis sativa, sú si podobné, avšak, majú niekoľko zásadných rozdielov. Poznáte ich?

Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách? Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách?

Poznanie správnych hodnôt životných funkcií má význam pre každého človeka. A ich domáca kontrola je v dnešnej dobe jednoduchšia. Nápomocná je prehľadná infografika.

Vitamín D a jeho účinky. Naše zdravie, pevné kosti či silná imunita? Vitamín D a jeho účinky. Naše zdravie, pevné kosti či silná imunita?

/magazin/ake-ucinky-vapnik-priznaky-nedostatku-nadbytku-potraviny/ Áno, vitamín D je potrebný pre kosti. Avšak, je veľmi dôležitý pre imunitu a množstvo iných procesov. Jar, leto a...

Čo je otrava hubami, ako sa prejavuje? Opatrenia a postup prvej pomoci Čo je otrava hubami, ako sa prejavuje? Opatrenia a postup prvej pomoci

Otrava hubami sa zaraďuje medzi najfrekventovanejšie typy otráv vôbec. Najčastejšie sa s ňou stretávame počas sezóny zberu a to od apríla až do novembra. 


Naposledy aktualizované 24.08.2015

Byliny používané na správanie, prejavy a stavy