späť na zoznam príznakov

Poznáte príčiny poruchy nálady? (bipolárna, alkoholizmus, ADHD u detí)

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Poznáte príčiny poruchy nálady? (bipolárna, alkoholizmus, ADHD u detí)
Zdroj foto: Getty images

Naša nálada závisí od veľa externých ale aj interných faktorov. Ak je nálada dlhodobo zmenená, alebo sa zmeny opakujú, značí to problém. Nálada môže byť chorobne dobrá či zlá. Afektívne poruchy sa vyskytujú v detstve, ale aj v dospelosti či starobe. Väčšinou ide o duševnú poruchu, niekedy je príčina v inom základnom ochorení.


Poruchy nálady alebo zmeny nálady sú typické pre rôzne psychiatrické a duševné poruchy. Ale nie vždy ide o poruchu či ochorenie.

Niektoré zmeny a poruchy môžu mať svoju príčinu v predošlom podnete z externého prostredia, napríklad v prípade stresovýchvypätých situácií.

Vtedy je prirodzené, že má človek nižšiu emočnú stabilitu.

Veľakrát súvisia zmeny nálady s temperamentom alebo určitým životným obdobím. Zmeny nálad sú podmienené tiež okolím.

Poruchy a zmeny nálady sa prejavujú buď eufóriou, keď človek pociťuje nadmieru aktivity a je príliš energický alebo depresiou. Pri depresii je apatický, nezaujímajú ho veci okolo neho a celkovo má zlú náladu.

Zmeny nálad spôsobujú psychické poruchy

Veľmi často a typicky vznikajú zmeny nálad pri depresívnej poruche. Môžu byť krátkodobé alebo aj dlhodobé. Ide o stav nadmerného smútku. Problémom je, ak takýto stav trvá viac ako 2 týždne

Vtedy je potrebné vyhľadať lekára.

Medzi afektívne poruchy správania patrí aj manická porucha, čiže epizóda. Táto prebieha samostatne, ale aj ako súčasť bipolárnej afektívnej poruchy.

Veľmi závažným psychiatrickým ochorením je mániodepresívna porucha, odborne aj bipolárna afektívny porucha. Dochádza pri nej k periodickým zmenám nálady, ale aj celkového fungovania organizmu. U človeka sa striedajú stavy mánie a depresie.

Prítomné sú zmeny nálady správania sa.

Dievča má afektívnu poruchu, čiže bipolárnu afektívnu poruchu alebo cyklotýmiu, stojí pred zrkadlom smeje sa, manická epizóda a v zrkalde je smutná, zlá nálada, depresívna epizóda
Striedanie nálad pri bipolárnej afektívnej poruche alebo pri cyklotýmii. Zdroj foto: Getty images

Dystýmia je dlhodobý stav poklesu nálady a aj aktivity či energie. Vyskytujú sa pri nej aj iné príznaky. A to sú napríklad porucha koncentrácie, pocity beznádeje, vyčerpanie, aj plačlivosť. Inou formou je cyklotýmia, čo je vlastne striedanie nálady. Striedajú sa stavy dobrej nálady s poklesom nálady.

Zmeny nálady vznikajú aj pri psychózach, ako je aj schizofrénia. Pri nej dochádza k rozpadu osobnosti, a to najmä emocionálnej časti psychiky. Jedinec postihnutý touto poruchou má časté zmeny správania nálady. Aj pri psychózach je dôležitá dôsledná a dodržiavaná psychiatrická liečba.

Príkladom takej poruchy je aj schizoafektívna porucha. Keď je prítomná porucha nálady, a to striedanie chorobne zvýšenej a následne zníženej nálady. Okrem toho sa pridružujú aj bludy a paranoidné predstavy

Poruchy pamäti ale aj racionálneho uvažovania sú zas typické pre demenciu. To je duševná porucha, ktorá je typická najmä pre seniorov. Poruchy nálady nastávajú v striedaní eufórie, depresie a tiež agresivity.

Poruchy nálady spôsobuje aj alkohol a, samozrejme, ďalšie návykové látky ako sú drogy. Pri nadmernej konzumácii alkoholu ide už o alkoholizmus. Alkoholizmus so sebou prináša rozpad osobnostiintelektu a aj agresívne správanie.

Napríklad pri delíriu dochádza k poruchám vnímania a stavu zmätenosti. Pričom, človek môže byť agresívny, má halucinácie a od toho sa odvodzujú časté zmeny nálady. Prípadne trpí nespavosťou a má poruchy emotívneho charakteru.

Alkoholizmus je príčinou porúch nálady, muž leží na stole v ruke má prázdnu fľašu alkoholu, alkoholik
Alkoholizmus je častou príčinou poruchy nálady. Zdroj foto: Getty images

Okrem pôsobenia alkoholu, a iných psychoaktívnych látok, sa pri vzniku zmien správania podieľajú aj intoxikácie, čiže otravy. A to hlavne otrava organickými rozpúšťadlami, ako napríklad estery, étery, glykoly. Dochádza k nej pri požití cez tráviaci trakt, pri vdýchnutí ale aj kožou.

Organické poruchy nálad vznikajú napríklad po poškodení mozgu. To môže byť následkom alkoholizmu, po cievnej mozgovej príhode. Organické poškodenie mozgu a tým aj poruchy nálady vznikajú aj po vážnych úrazoch hlavy.

Poruchami nálady sa môže prejavovať aj anorexia. To je mentálna porucha príjmu potravy, ktorú charakterizuje najmä nespokojnosť človeka so svojou vlastnou váhou. Dochádza pri nej k obmedzeniu príjmu potravy a k prehnanej snahe znížiť telesnú hmotnosť.

Zmeny nálad u detí

Dieťa má poruchu nálady pre ADHD, drží si hlavu rukami na spánloch, chaotické myšlienky z hlavy, spleť otázok, myšlienok, nedokáže sa koncentrovať
U detí hlavne pre ADHD. Zdroj foto: Getty images

Veľmi často sa poruchy a zmeny nálady, a to hlavne u detí, prejavujú pri ochorení zvanom ADHD. ADHD, je skratka anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorders, inak aj hyperkinetická porucha.

ADHD sa vyznačuje hlavne:

  • poruchou pozornosti, a to nepozornosť, neschopnosť udržania sústredenosť
  • hyperaktivitou
  • impulzívnym správaním

Postihuje najmä deti v školskom veku a prejavuje sa poruchami koncentrácie, učeniahyperaktivitou. Tá je spolu s nervozitou príčinou zmien nálad aj správania sa. ADHD je rizikom pre vznik iných psychiatrických porúch. V detskom veku, rovnako ako v dospelosti, sa môžu vyskytovať aj iné afektívne poruchy. Ako sú manické či depresívne epizódy.

Ostatné ochorenia a zmeny nálady

Aj iné choroby sa prejavujú zmenami nálad. A to problémy nervového charakteru. Napríklad pri migréne sú typické silné bolesti hlavy a nepokoj. Pričom, tieto faktory spôsobujú človeku nervozitu a veľakrát aj poruchy nálady a správania sa.

Zmeny nálady, ale aj nervozita, precitlivenosť a tiež bolesti hlavy sú prítomné aj pri epilepsii. Epilepsia je ochorenie prejavujúce sa epileptickými záchvatmi. Záchvaty prebiehajú vo forme svalových kŕčov.

Svalové kŕče môžu byť prítomné na určitej časti svalových skupín, ale aj ako generalizované kŕče tela, teda kŕče svalov celého tela. Vtedy je prítomná aj porucha vedomia. Po záchvatoch, ale aj pred nimi vo forme aury, môže byť prítomná zmena nálady.

Zmeny a poruchy nálad môžu mať súvis aj s hladinou hormónov. Napríklad pri ich nadmernej produkcii dochádza k zmenám nálad od eufórie až po úzkosť, nervozitu plačlivosť. Podobne je to aj pri hormonálnych zmenách počas menštruačného cyklu.

Príklady endokrinologických ochorení, pri ktorých môže nastať porucha správania:

  • cukrovka, hlavne pri nízkej alebo vysokej hladine cukru v krvi
  • porucha funkcie štítnej žľazy, hypo a hypertyreóza
  • ochorenie prištítnych teliesok ako je hypo a hyperparathyroidismus
  • Cushingov syndróm
  • Addisonova choroba
  • Hyperprolaktinémia

Za poruchami nálady môžu byť niekedy aj fyziologické príčiny. Veľmi často sa prejavuje podráždenosť pri nedostatku spánkuodpočinku. To je typické pre spánkové apnoe alebo nespavosť.

Obe poruchy spôsobujú jednak nekvalitný spánok, nedostatok spánku, niekedy aj časté prerušovanie spánku. V dôsledku toho je človek nervóznyemočne nestabilný. Poruchy a zmeny nálady v tomto prípade ustúpia až s vyliečením ochorení spánku.

Infografika znázorňuje príznaky pri mánii a pri depresii
Príznaky manickej a depresívnej epizódy

Video o poruche nálady

Video o poruche nálady

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Poznáte príčiny poruchy nálady? (bipolárna, alkoholizmus, ADHD u detí) patri medzi príznaky Správania, prejavov a stavov
Ďalšie názvy: zmeny nálady
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Tŕnistá cesta k nerušenému spánku: Naozaj pomôžu iba lieky na spanie? Tŕnistá cesta k nerušenému spánku: Naozaj pomôžu iba lieky na spanie?

Je vaša snaha o kvalitný spánok každodenný boj? Ako zmeniť svoje spánkové návyky a kedy naopak siahnuť po liekoch?

21. týždeň tehotenstva (TT). Čo robí dieťatko v brušku? 21. týždeň tehotenstva (TT). Čo robí dieťatko v brušku?

Ste v 21. týždni tehotenstva, práve ste vkročili do druhej polovice tehotenstva. Vaše dieťatko rastie veľkou rýchlosťou a pokiaľ práve nespí, už v tomto období je neposedné a stále v...

34. týždeň tehotenstva: Je už čas nachystať veci pre bábätko? 34. týždeň tehotenstva: Je už čas nachystať veci pre bábätko?

Pravdepodobne sa už cítite, ako keby ste boli tehotné viac ako 130 týždňov. Zdá sa vám to neuveriteľne dlho, ale pomaly sa blížite k dátumu pôrodu, ktorý by mal nastať o 6 týždňov.  

Aký dlhý spánok je potrebný? Čo je REM, NON REM a prečo musíme snívať? Aký dlhý spánok je potrebný? Čo je REM, NON REM a prečo musíme snívať?

Platí, že spať by sme mali tak dlho, aby sme sa ráno po prebudení cítili sviežo a plní sily. Ako dlho to však je? Koniec koncov, dôležitá nie je len dĺžka spánku, ale aj jeho kvalita.

Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST

O vyhorení človeka sa hovorilo už v dávnej minulosti ako o stave vyčerpanosti tela a duše. Pojem syndróm vyhorenia alebo, ak chcete, i burnout syndróm bol prvý krát popísaný a definovaný...

Naposledy aktualizované 23.02.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.