späť na zoznam príznakov

Poruchy nálady

Poruchy nálady

Naša nálada závisí od veľa externých ale aj interných faktorov. Ak je nálada dlhodobo zmenená, alebo sa zmeny opakujú, značí to problém. Nálada môže byť chorobne dobrá či zlá. Afektívne poruchy sa vyskytujú v detstve, ale aj v dospelosti či starobe. Väčšinou ide o duševnú poruchu, niekedy je príčina v inom základnom ochorení.

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Poruchy nálady patri medzi príznaky Správania, prejavov a stavov
Ďalšie názvy: zmeny nálady
V obsahu nájdete:


Poruchy nálady alebo zmeny nálady sú typické pre rôzne psychiatrické a duševné poruchy. Ale nie vždy ide o poruchu či ochorenie. Niektoré zmeny a poruchy môžu mať svoju príčinu v predošlom podnete z externého prostredia, napríklad v prípade stresovýchvypätých situácií.

Vtedy je prirodzené, že má človek nižšiu emočnú stabilitu. Veľakrát súvisia zmeny nálady s temperamentom alebo určitým životným obdobím. Zmeny nálad sú podmienené tiež okolím.

Poruchy a zmeny nálady sa prejavujú buď eufóriou, keď človek pociťuje nadmieru aktivity a je príliš energický alebo depresiou. Pri depresii je apatický, nezaujímajú ho veci okolo neho a celkovo má zlú náladu.

Zmeny nálad spôsobujú psychické poruchy

Veľmi často a typicky vznikajú zmeny nálad pri depresívnej poruche. Môžu byť krátkodobé alebo aj dlhodobé. Ide o stav nadmerného smútku. Problémom je, ak takýto stav trvá viac ako 2 týždne. Vtedy je potrebné vyhľadať lekára.

Medzi afektívne poruchy správania patrí aj manická porucha, čiže epizóda. Táto prebieha samostatne, ale aj ako súčasť bipolárnej afektívnej poruchy.

Veľmi závažným psychiatrickým ochorením je mániodepresívna porucha, odborne aj bipolárna afektívny porucha. Dochádza pri nej k periodickým zmenám nálady, ale aj celkového fungovania organizmu. U človeka sa striedajú stavy mánie a depresie. Prítomné sú zmeny nálady správania sa.

Dievča má afektívnu poruchu, čiže bipolárnu afektívnu poruchu alebo cyklotýmiu, stojí pred zrkadlom smeje sa, manická epizóda a v zrkalde je smutná, zlá nálada, depresívna epizóda
Striedanie nálad pri bipolárnej afektívnej poruche alebo pri cyklotýmii

Dystýmia je dlhodobý stav poklesu nálady a aj aktivity či energie. Vyskytujú sa pri nej aj iné príznaky. A to sú napríklad porucha koncentrácie, pocity beznádeje, vyčerpanie, aj plačlivosť. Inou formou je cyklotýmia, čo je vlastne striedanie nálady. Striedajú sa stavy dobrej nálady s poklesom nálady.

Zmeny nálady vznikajú aj pri psychózach, ako je aj schizofrénia. Pri nej dochádza k rozpadu osobnosti, a to najmä emocionálnej časti psychiky. Jedinec postihnutý touto poruchou má časté zmeny správania nálady. Aj pri psychózach je dôležitá dôsledná a dodržiavaná psychiatrická liečba.

Príkladom takej poruchy je aj schizoafektívna porucha. Keď je prítomná porucha nálady, a to striedanie chorobne zvýšenej a následne zníženej nálady. Okrem toho sa pridružujú aj bludy a paranoidné predstavy

Poruchy pamäti ale aj racionálneho uvažovania sú zas typické pre demenciu. To je duševná porucha, ktorá je typická najmä pre seniorov. Poruchy nálady nastávajú v striedaní eufórie, depresie a tiež agresivity.

Poruchy nálady spôsobuje aj alkohol a, samozrejme, ďalšie návykové látky ako sú drogy. Pri nadmernej konzumácii alkoholu ide už o alkoholizmus. Alkoholizmus so sebou prináša rozpad osobnostiintelektu a aj agresívne správanie.

Napríklad pri delíriu dochádza k poruchám vnímania a stavu zmätenosti. Pričom, človek môže byť agresívny, má halucinácie a od toho sa odvodzujú časté zmeny nálady. Prípadne trpí nespavosťou a má poruchy emotívneho charakteru.

Alkoholizmus je príčinou porúch nálady, muž leží na stole v ruke má prázdnu fľašu alkoholu, alkoholik
Alkoholizmus je častou príčinou poruchy nálady

Okrem pôsobenia alkoholu, a iných psychoaktívnych látok, sa pri vzniku zmien správania podieľajú aj intoxikácie, čiže otravy. A to hlavne otrava organickými rozpúšťadlami, ako napríklad estery, étery, glykoly. Dochádza k nej pri požití cez tráviaci trakt, pri vdýchnutí ale aj kožou.

Organické poruchy nálad vznikajú napríklad po poškodení mozgu. To môže byť následkom alkoholizmu, po cievnej mozgovej príhode. Organické poškodenie mozgu a tým aj poruchy nálady vznikajú aj po vážnych úrazoch hlavy.

Poruchami nálady sa môže prejavovať aj anorexia. To je mentálna porucha príjmu potravy, ktorú charakterizuje najmä nespokojnosť človeka so svojou vlastnou váhou. Dochádza pri nej k obmedzeniu príjmu potravy a k prehnanej snahe znížiť telesnú hmotnosť.

Zmeny nálad u detí

Dieťa má poruchu nálady pre ADHD, drží si hlavu rukami na spánloch, chaotické myšlienky z hlavy, spleť otázok, myšlienok, nedokáže sa koncentrovať
U detí hlavne pre ADHD

Veľmi často sa poruchy a zmeny nálady, a to hlavne u detí, prejavujú pri ochorení zvanom ADHD. ADHD, je skratka anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorders, inak aj hyperkinetická porucha.

ADHD sa vyznačuje hlavne:

  • poruchou pozornosti, a to nepozornosť, neschopnosť udržania sústredenosť
  • hyperaktivitou
  • impulzívnym správaním

Postihuje najmä deti v školskom veku a prejavuje sa poruchami koncentrácie, učeniahyperaktivitou. Tá je spolu s nervozitou príčinou zmien nálad aj správania sa. ADHD je rizikom pre vznik iných psychiatrických porúch. V detskom veku, rovnako ako v dospelosti, sa môžu vyskytovať aj iné afektívne poruchy. Ako sú manické či depresívne epizódy.

Ostatné ochorenia a zmeny nálady

Aj iné choroby sa prejavujú zmenami nálad. A to problémy nervového charakteru. Napríklad pri migréne sú typické silné bolesti hlavy a nepokoj. Pričom, tieto faktory spôsobujú človeku nervozitu a veľakrát aj poruchy nálady a správania sa.

Zmeny nálady, ale aj nervozita, precitlivenosť a tiež bolesti hlavy sú prítomné aj pri epilepsii. Epilepsia je ochorenie prejavujúce sa epileptickými záchvatmi. Záchvaty prebiehajú vo forme svalových kŕčov.

Svalové kŕče môžu byť prítomné na určitej časti svalových skupín, ale aj ako generalizované kŕče tela, teda kŕče svalov celého tela. Vtedy je prítomná aj porucha vedomia. Po záchvatoch, ale aj pred nimi vo forme aury, môže byť prítomná zmena nálady.

Zmeny a poruchy nálad môžu mať súvis aj s hladinou hormónov. Napríklad pri ich nadmernej produkcii dochádza k zmenám nálad od eufórie až po úzkosť, nervozitu plačlivosť. Podobne je to aj pri hormonálnych zmenách počas menštruačného cyklu.

Príklady endokrinologických ochorení, pri ktorých môže nastať porucha správania:

  • cukrovka, hlavne pri nízkej alebo vysokej hladine cukru v krvi
  • porucha funkcie štítnej žľazy, hypo a hypertyreóza
  • ochorenie prištítnych teliesok ako je hypo a hyperparathyroidismus
  • Cushingov syndróm
  • Addisonova choroba
  • Hyperprolaktinémia

Za poruchami nálady môžu byť niekedy aj fyziologické príčiny. Veľmi často sa prejavuje podráždenosť pri nedostatku spánkuodpočinku. To je typické pre spánkové apnoe alebo nespavosť.

Obe poruchy spôsobujú jednak nekvalitný spánok, nedostatok spánku, niekedy aj časté prerušovanie spánku. V dôsledku toho je človek nervóznyemočne nestabilný. Poruchy a zmeny nálady v tomto prípade ustúpia až s vyliečením ochorení spánku.

Infografika znázorňuje príznaky pri mánii a pri depresii
Príznaky manickej a depresívnej epizódy

Video o poruche nálady

Video o poruche nálady

Ďalšie zaujímavé zdroje

Autor článku

Bc. Lukáš Tóth

Bc. Lukáš Tóth

Redaktor

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Menopauza u mužov, vtip alebo realita? Menopauza u mužov, vtip alebo realita?

Trápia vás návaly tepla, nadmerné potenie, poruchy nálad, znížená fyzická alebo sexuálna výkonnosť? Možno práve prechádzate zložitejším obdobím hormonálnych zmien . U žien toto...

Poruchy autistického spektra v kocke Poruchy autistického spektra v kocke

Verejný záujem o poruchy autistického spektra v posledných rokoch stále narastá. Pravdepodobne preto, že boli až donedávna považované za čudáctvo, no výskumy potvrdili dysfunkciu...

Je hyperaktivita v dospelosti prínosom, či problémom? Je hyperaktivita v dospelosti prínosom, či problémom?

Pripustiť si, že dieťa je hyperaktívne nie je také ťažké, ako pripustiť si, že by sme touto poruchou mohli trpieť my sami. ADHD v dospelosti nie je mýtus ale fakt. Problémom je, že v...

Apatia, únava, ospalosť. Tu je 5 tipov ako ich prekonať Apatia, únava, ospalosť. Tu je 5 tipov ako ich prekonať

Aj vás premohla únava ? Ste ospalí, padajú vám viečka, zahmlieva sa vám pred očami, často zívate a jediné na čo dokážete myslieť je vaša posteľ? Prestávate vnímať okolie, ste...

Chronický únavový syndróm nie je len bežnou únavou Chronický únavový syndróm nie je len bežnou únavou

Prepadla vás nevysvetliteľná únava trvajúca príliš dlho ? Zdá sa vám, že ste imúnny na kofeín a všetky triky proti nej zlyhali? Spánok nepomáha? Lekárske vyšetrenie nedospelo k záveru?...

Naposledy aktualizované 16.01.2019


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.