späť na zoznam článkov

Ako sa prejavuje zápal pľúc, a aká liečba je najefektívnejšia?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Ako sa prejavuje zápal pľúc, a aká liečba je najefektívnejšia?
Zdroj foto: Getty images

Keď povieme liečba zápalu pľúc, väčšina si predstaví antibiotiká, lieky uľahčujúce dýchanie a lieky proti teplote. Zápal pľúc sa týmito farmakami síce lieči, ale iba jeho časť. Dôvodom širokého spektra medikamentov na zápal pľúc spočíva v jeho rôznych príčinách.


Zápal pľúc, odborne nazývaný aj pneumónia alebo pneumonitída je spoločné pomenovanie pre zápalové procesy pľúcneho tkaniva, ktoré môžu byť spôsobené viacerými patologickými vplyvmi alebo infekčnými agens.

Liečba týchto zápalov býva preto vždy komplikovaná.
Najskôr je potrebné identifikovať vyvolávajúcu príčinu, a následne zahájiť adekvátnu liečbu.
V niektorých prípadoch môže byť liečba problémom, ako máme možnosť vidieť napríklad pri ochorení COVID-19.

Zápal pľúc vieme kategorizovať do dvoch základných jednotiek, a to infekčné a neinfekčné zápaly.

Infekčné zápaly pľúc - pneumónie

Infekčné zápaly pľúc sa vyskytujú pomerne často. Vyvolávajú ich rôzne patogény po usídlení sa v pľúcnom parenchýme.

V mieste uchytenia sa spôsobujú zápalový proces, ktorý sa šíri ďalej na pľúca. Môžu postihnúť jeden aj oba pľúcne laloky (obojstranný zápal pľúc).

Za vyvolávajúce infekčné mikroorganizmy považujeme baktérie, vírusy, plesne a prvoky ktoré sa pomerne rýchlo šíria. Vysoká nákazlivosť a komunitné šírenie postavili infekčné pneumónie na tretie miesto, čo sa týka úmrtnosti v populácii.

Prečítajte si tiež článok v magazíne:
Pomáha domáca liečba a bylinky na zápal pľúc?

Neinfekčné zápaly pľúc - pneumonitídy

Neinfekčné zápaly pľúc sa v porovnaní s infekčnými vyskytujú menej často. Sú vyvolané neinfekčným inzultom, ktorý taktiež spôsobuje zápalový proces na pľúcnom tkanive.

Za vyvolávajúce inzulty považujeme alergény (peľ, prach) a rôzne chemikálie (žalúdočný obsah – HCl), ktoré spôsobujú podráždenie dýchacích ciest s následným zápalom. Neinfekčný zápal pľúc vyvolávajú aj fyzikálne príčiny (žiarenie, radiácia).

Zápal pľúc môžu spôsobiť aj niektoré liečebné postupy a výkony. Vznikajú napríklad ako následok po liečebnom zákroku, alebo ako komplikácia pri užívaní niektorých liekov.

.

Zápal pľúc môže zabíjať

Niektoré zápaly pľúc vieme liečiť ľahšie, iné ťažšie.
Riziko zlyhania dýchania s následkom smrti je vždy vysoké, pretože nikdy sa nedá dopredu vedieť, len predpokladať, ako pacient zareaguje na liečbu.

Úspešnosť liečby ovplyvňuje viacero faktorov, a to rýchlosť a čas stanovenia diagnózy, správna identifikácia vyvolávajúcej príčiny, súčasné možnosti liečby, vek pacienta, jeho celkový stav a pridružené ohorenia.

Základné prejavy zápalu pľúc

Predpokladaná prognóza zápalu pľúc

Šance na prežitie chorého s pneumóniou znižuje pribúdajúci vek pacienta (nad 50 rokov), spolu s pridruženými ochoreniami a komorbiditami.

 1. Neskoré zachytenie zápalu pľúc s rezistentným infekčný agens, prípadne agens, proti ktorému nemáme adekvátny liek u staršieho polymorbídneho pacienta môže znamenať jeho smrť.
 2. Skoré zachytenie zápalu pľúc vyvolaného bežným infekčným agens u mladého zdravého jedinca, so súčasným skorým zahájením terapie predstavuje vysokú šancu na uzdravenie.

Medzi vysoko rizikových zaraďujeme:

 • pacientov na 50 rokov
 • polymorbídnych pacientov
 • pacientov so závažným ochorením - srdcové zlyhávanie, CHOCHP, astma, cukrovka
 • malé deti
 • imunodeficientných pacientov s nutnosťou imunosupresívnej liečby
 • pacientov s hyposléniou, prípadne aspléniou.
 • onkologických pacientov
 • kachektických pacientov s malnutríciou
 • imobilných (ležiacich) pacientov

Prečítajte si tiež články v magazíne:
Chronická obštrukčná choroba. Ako ovplyvňuje kvalitu života pacienta?
Ako dostať astmu pod kontrolu a zmierniť ju? Návod piatich bodoch.

 

Aké infekčné zápaly pľúc poznáme a ako ich správne liečiť?

Infekčné zápaly pľúc sa odborne nazývajú pneumónie.
Sú spôsobené infekčným agens, teda akýmkoľvek živým mikroorganizmom.

Na základe doterajších štatistík je zrejmé, že prvenstvo patrí bakteriálnym zápalom pľúc, hneď za nimi nasledujú vírusové pneumónie, menej často sa vyskytujú plesňové (mykotické) zápaly, a výnimočne aj protozonálne, spôsobené prvokmi.

Bakteriálne zápaly pľúc - príčiny a liečba

Bakteriálna pneumónia je najčastejšie vyvolaná baktériou Streptococcus pneumoniae, patriacej medzi tzv. pneumokoky.

Tie vyvolávajú neinvazívne zápaly pľúc, ktoré však môžu veľmi rýchlo prejsť do invazívnej formy s vysokým rizikom úmrtia.

Medzi ďalších vyvolávateľov zaraďujeme Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa

Liečba bakteriálneho zápalu pľúc:

 • pokojový režim
 • pitný režim
 • vyvážená strava
 • dostatočný príjem vitamínov
 • antibiotiká, hlavne makrolidové (aminopenicilín, roxitromycín, cefalosporíny 2. generácie, kotrimoxazol, fluorochinolóny, tetracyklíny)
 • antipyretiká a analgetiká (paracetamol, metamizol, kyselina acetylsalicilová)
 • symptomatologická liečba uľahčujúca dýchanie (antitusiká, expektoranciá)
Zaujímavé:
Vzhľadom na zvyšujúcu sa rezistenciu baktérií na antibiotiká, hlavne kmene MRSA, sa pri baktériových zápaloch pľúc apeluje na prevenciu.
Základným preventívnym opatrením je vakcinácia, ktorá sa odporúča všetkým, hlavne však rizikovým pacientom.
K dispozícii máme 23 - valentnú a konjugovanú 13 - valentnú polysacharidovú vakcínu.

Vírusové zápaly pľúc, príčiny, prejavy a liečba

Vírusové zápaly pľúc sú vyvolané viacerými vírusmi, najčastejšie vírusom chrípky typu A, B, C.
Najnebezpečnejším je práve vírus chrípky typu A, ktorý veľmi často mutuje, a práve on je príčinou epidémií a pandémií. 
Vírus chrípky typu B je k ľudskej populácii mierumilovnejší, a vírus chrípky typu C spôsobuje bezpríznakové infekcie.

Najnovšie vyvolávajú zápal pľúc aj koronavírusy, ktoré boli donedávna známe ako vírusy postihujúce horné dýchacie cesty. Ďalšími agens sú rhinovírusy, adenovírusy, respiračné synyciálne vírusy, metapneumovírusy, cytomegalovírusy, herpesvírusy, boca vírusy, či vírusy coxackie B.

Liečba vírusového zápalu pľúc:

 • pokojový režim
 • pitný režim
 • vyvážená strava
 • dostatočný príjem vitamínov
 • antivirotiká (zanamivir, oseltamivir, peramivir, remdesivir)
 • antipyretiká a analgetiká (paracetamol, metamizol, kyselina acetylsalicilová)
 • symptomatologická liečba uľahčujúca dýchanie (antitusiká, expektoranciá)
 • v prípade sekundárnej baktériovej infekcii antibiotiká
Zaujímavé:
Momentálne patria medzi najrozšírenejšie antigénové varianty vírusu chrípky typu A variácie H1N1 a H3N2.
Avšak, ak by došlo k výmene veľkej časti genómu, mohli by vzniknúť nové variácie, a teda nový subtyp vírusu, ktorý nepoznáme.
Takejto zmene genómu hovoríme antigénny skok - tzv.shift.
To by mohlo spôsobiť ďalšiu pandémiu, ktorej sa epidemiológovia obávajú viac ako covidu.

Plesňové zápaly pľúc, príčiny, prejavy a liečba

Mykotické zápaly pľúc sa nevyskytujú veľmi často, preto sa na ne zväčša pomýšľa ako na poslednú variantu infekčných pneumónii, s výnimkou protozonálnych pneumónií, na ktoré sa zväčša vôbec nemyslí.

Upozorniť na ňu môže symptomatológia, ktorá sa mierne líši. Vyznačuje sa suchým dráždivým a dlhšie trvajúcim kašľom, pričom auskultačný nález pri počúvaní dychových fenoménov je mierny, prítomné bývajú trecie šelesty. Naopak na RTG-snímku nachádzame rozsiahlu infiltráciu na pľúcach.

Spôsobujú ju plesne ako Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei alebo Candida parapsilosis alebo plesne typu Aspergillus. Postihnutie pľúc býva zriedka primárne. Najčastejšie sa mykotická pneumónia objavuje sekundárne z iného ložiska v tele.

Liečba plesňového zápalu pľúc:

 • pokojový režim
 • pitný režim
 • vyvážená strava
 • dostatočný príjem vitamínov
 • systémové antimykotiká (flucytozín, flukonazol, mikonazal, ketokonazol)
 • makrolidové antibiotiká pri ťažších formách (amfotericín B, vorikonazol) 
 • antipyretiká a analgetiká (paracetamol, metamizol, kyselina acetylsalicilová)
 • symptomatologická liečba uľahčujúca dýchanie (antitusiká, expektoranciá)

 

Aké neinfekčné zápaly pľúc poznáme a ako ich správne liečiť?

Neinfekčné zápaly pľúc sa odborne nazývajú pneumonitídy. Sú spôsobené rôznymi faktormi neinfekčného pôvodu, ktoré spôsobujú zápalovú reakciu pľúcneho tkaniva.

Vyskytujú sa menej často, avšak netreba na ne zabúdať, pretože sú rovnako závažné. Medzi neinfekčné pneumonitídy patrí hlavne  aspiračná a inhalačná, zriedkavejšie postiradiačná, hypersenzitívna a eozinofilová.

Aspiračné zápaly pľúc

Aspiračná pneumonitída vzniká akútnym poškodením pľúc v dôsledku vdýchnutia (aspirácie) žalúdočného obsahu. Čím väčšie množstvo zvratkov pacient vdýchol, a čím nižšie pH mali, tým je poškodenie závažnejšie. V prípade, že je žalúdočný obsah kolonizovaný mikróbmi, hovoríme o aspiračnej pneumónii.

K aspiračným pneumonitídam dochádza hlavne u malých detí, starších ľudí alebo u intoxikovaných jedincov (alkohol, drogy). Menej často sa s ňou stretávame pri bezvedomých pacientoch, po úrazoch hlavy, porážkach, či anestézii.

V niektorých prípadoch k tomuto zápalu pľúc ani nedôjde, pretože pacient zomrie pre udusenie sa zvratkami. Ohrození sú najmä mladí ľudia pod vplyvom väčšieho množstva alkoholu, či drog, ktorý zostávajú bez dozoru.

Liečba aspiračného zápalu pľúc:

 • odsatie žalúdočného obsahu z dýchacích ciest 
 • oxygenácia kyslíkom, podporné dýchanie
 • v závažnejších prípadoch s poruchou vedomia intubácia, umelá pľúcna ventilácia, resuscitácia
 • hospitalizácia na JIS/KAIM
 • monitorovanie pacienta
 • symptomatologická liečba
 • liečba na podporu životných funkcií
Zaujímavé:
Každá matka sa bojí, keď jej dieť zje voňavú arielovú kapsulu.
Obavy z intoxikácie sú však zbytočné. Kapsule s tekutín pracím práškom nie sú toxické.
Na čo ale treba dávať pozor?
Kapsule sa v puse bábätka roztopia, a možu sa speniť.
Ak dieťa vdýchne spenený obsah do pľúc, hrozí mu aspiračná pneumónia!

Inhalačné zápaly pľúc

Inhalačná pneumónia vzniká vdýchnutím (inhaláciou) škodlivých plynov a výparov, následkom čoho dochádza k poškodeniu pľúc a k poruche ich funkcie. Tieto pneumónie sú obzvlášť nebezpečné. Hrozba závisí od druhu plynu, jeho koncentrácie, miesta expozície a dĺžky expozície na človeka. 

Niektoré plyny majú schopnosť vytesniť kyslík (napr. oxid uhoľnatý, metán), iné spôsobujú bunkovú hypoxiu (kyanidy, sírovodík) alebo vedú k poškodeniu pľúcneho tkaniva (amoniak, kadmium). 

Prejavujú sa prednostne dýchacími ťažkosťami rôzneho stupňa, kašľom a vznikom pľúcneho edému. Mimo respiračný systém taktiež trpia bolesťami hlavy, letargiou, v niektorých prípadoch dezorientáciou. Vyskytujú sa aj nevoľnosti, či zvracanie.

Liečba inhalačného zápalu pľúc:

 • prísun čerstvého vzduch
 • oxygenácia kyslíkom ak je pacient pri vedomí
 • v závažnejších prípadoch s poruchou vedomia intubácia, umelá pľúcna ventilácia, resuscitácia
 • hospitalizácia na JIS/KAIM
 • monitorovanie pacienta
 • kortikoidy
 • symptomatologická liečba
 • liečba na podporu životných funkcií

Menej časté neinfekčné pneumonitídy

Medzi menej časté neinfekčné zápaly pľúc zaraďujeme napríklad postiradiačná pneumónia

 • Postradiačná pneumónia - vzniká v dôsledku radiačnej terapie v blízkosti hrudníka u onkologických pacientov. V liečbe sa využívajú kortikosteroidy.
 • Hypersenzitívna (polieková) pneumónia - vzniká iatrogénnym poškodením pľúc, ktoré je vyvolané liečivami. Pneumotoxických liekov je 350 a ich počet stúpa.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • wikipedia.sk - Pneumónia
 • solen.sk - Neinfekčné zápaly pľúc
 • npz.sk - Na pneumokokový zápal pľúc zomierajú ročne stovky Slovákov. Napriek tomu, že sa mu dá predísť
 • solen.sk - Súčasné odporúčania na diagnostiku a liečbu komunitných pneumónií

Naposledy aktualizované 15.10.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Tento článok súvisí s:
chorobami: Zápal pľúc: Aké príznaky má pneumónia a ako sa delí? (atypický, vírusový, bakteriálny) , Ochorenia dýchacej sústavy, Pľúcne ochorenia, Ochorenia priedušiek a priedušnice, Choroby dolných dýchacích ciest
príznakmi: Bezvedomie, Bledosť, Bolesť hlavy: Najčastejšie príčiny a ako sa jej zbaviť? (Typy bolesti), Aké sú príčiny bolesti na hrudi? Vyžaruje vpravo, vľavo, medzi lopatky, Bolesť oka: Z prievanu, zápalu či pre iné ochorenie?, Bolesť pri nádychu, Búšenie srdca: Prečo cítiť rýchly tlkot a silné búšenie, dýchavičnosť?, Dezorientácia časom a miestom, Horúčka, Krátkodobé zastavenie dýchania, Krátkodobá strata vedomia, Malátnosť, Modrá koža, Nervozita, Nadmerné potenie: Pre emócie či pre infekciu, ochorenie? A čo v noci?, Pocit horúčavy, Poruchy vedomia, Problémy s výdychom, Vysilenosť, Suchý dusivý kašeľ ako príznak: Aké má príčiny u dospelých i detí?, Svalová slabosť, únava a bolesť celého tela, končatín? Aké má príčiny?, Tlak na hrudníku, Aké sú príčiny triašky, vnútorného chvenia tela i bez teploty?, Únava, Vlhký kašeľ, Vykašliavanie hlienu: Aké má príčiny? + Ranné vykašliavanie a farba, Vykašliavanie hnisu, Vykašliavanie krvi či krv s hlienom, pre rakovinu a iné ochorenia?, Zimnica s horúčkou či bez teploty, pre chorobu, stres i v tehotenstve?, Zrýchlené dýchanie, Zrýchlený tep, Čo je to dýchavičnosť, dyspnoe či sťažené dýchanie, čo ju spôsobuje? , Bolesti, Dýchacia sústava, Systémové príznaky, Správanie, prejavy a stavy
vyšetreniami: RTG, Spirometria, Anamnéza, Vyšetrenie krvi, CRP test
odbormi: Urgentná medicína, Infekčné lekárstvo, Interná medicína - Pneumológia, Onkológia, Pediatria, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Pomáha domáca liečba a bylinky na zápal pľúc? Pomáha domáca liečba a bylinky na zápal pľúc?

Zápal pľúc je závažné ochorenie bez ohľadu na príčinu jeho vzniku. Jeho liečba by sa nemala podceňovať. V rámci prevencie a doplnenia terapie sú vhodnou alternatívou byliny a bylinné...

Chronická obštrukčná choroba. Ako ovplyvňuje kvalitu života pacienta? Chronická obštrukčná choroba. Ako ovplyvňuje kvalitu života pacienta?

Chronická obštrukčná choroba pľúc sa vyskytuje prevažne v staršej populácii. Je následkom dlhodobého pôsobenia určitého inzultu (cigaretový dym,  chemické látky), ktorý vedie k...

Ako súvisí fajčenie a chronický zápal priedušiek? + Príznaky a riziká Ako súvisí fajčenie a chronický zápal priedušiek? + Príznaky a riziká

Chronická obštrukčná choroba pľúc je štvrtou najčastejšou príčinou úmrtnosti vo svete a do roku 2020 sa presunie na tretiu priečku. Prečo je jej výskyt narastajúci je asi zrejmé....

Pravidlá výberu šampónu Pravidlá výberu šampónu

Každá žena sníva o tom, že bude mať krásne, dlhé, hodvábne a lesklé vlasy. Ale vo väčšine prípadov bežné šampóny neposkytujú dostatočnú starostlivosť o vlasy a pokožku hlavy. Ak majú...

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 12. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 12. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.