späť na zoznam príznakov

Opuch pľúc: Prečo vzniká edém pľúc? Je častou príčinou smrti?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Opuch pľúc: Prečo vzniká edém pľúc? Je častou príčinou smrti?
Zdroj foto: Getty images

Je závažný a život ohrozujúci stav, ak vzniká náhle, teda akútne. Jeho chronická forma je miernejšia. Vznik môže podmieniť úraz hrudníka, zápal pľúc, topenie či vdýchnutie cudzieho telesa. Avšak, častejšie vzniká ako dôsledok srdcového zlyhania, a to u staršej populácie. Rozvinúť sa môže aj v tehotenstve pri eklampsii. Medzi jeho príznaky patrí sťažené dýchanie a iné ťažkosti.


Opuch pľúc, inak aj edém pľúc, súvisí s ochoreniami dýchacej sústavy, srdcovo - cievnej sústavy, vzniká pri zlyhaní obličiek, aj po vdýchnutí cudzieho telesa či pri ťažkej alergickej reakcii. Pričom, väčšinou nie je priamo viditeľný. A to hlavne v prípade chronického, teda dlhodobého typu.

Hovorovo sa označuje tiež ako voda na / v pľúcach.

Dá sa zistiť pomocou určitých príznakov, ako je napríklad dýchavičnosť, čo je pocit sťaženého dýchania alebo nedostatočného nadýchnutia. Dýchanie môže byť zároveň rýchlejšie, sprevádzané aj kašľomvykašliavaním.

Pri väčšom rozsahu, a hlavne pri akútnej forme, sa prejavuje aj navonok, a to s výraznou dýchavičnosťou, počuteľným bublaním, chrapčaním pri dýchaní, kašľom či vykašliavaním ružovej a spenenej tekutiny.

Aké sú príčiny pľúcneho edému?

Opuch pľúc môže nastať z viacerých príčin. Rozdeľuje sa do hlavných skupín, podľa mechanizmu vzniku. A to pre poruchu permeability, teda priepustnosti ciev a tkanív, pre zvýšený hydrostatický tlak v pľúcnych cievach, pre zníženie onkotického tlaku a aj pre iné zložitejšie príčiny.

Model srdca s rozdelením na pravú a ľavú stranu, pravá predsieň a pravá komora, ľavá predsieň a ľavá komora, chlopne, cievy, artéria pulmonalis, aorta
Srdce je rozdelené na pravé a ľavé, každá strana má predsieň a komoru

Porucha permeability, teda priepustnosti nastáva pri:

 • zápale
 • aspirácii, čiže vdýchnutí cudzieho telesa či zvratkov
 • dráždení toxickými plynmi, chemikáliami
 • inhalačnej traume, teda popáleninách, vdýchnutím splodín horenia
 • alergickej reakcii
 • poruchách zrážanlivosti typu DIS, teda diseminovaná intravaskulárna koagulopatia
 • zlyhaní obličiek
 • ožiarení

K zvýšeniu hydrostatického tlaku dochádza pri:

 • zlyhaní funkcie ľavého srdca
 • chlopňové vady v ľavej časti srdca
 • upchatí, čiže obštrukcii pľúcnych žíl
 • vysokom prietoku krvi pľúcami

Znížený onkotický tlak znamená, že sa v krvi nachádza nízke množstvo albumínu, teda bielkoviny, ktorá zadržiava tekutinu v kolujúcej krvi. Tento stav nastáva napríklad pri hladovaní, anorexii a pri iných poruchách stravovania.

Medzi iné komplexné príčiny patrí:

 • pľúcna embólia
 • eklampsia
 • chronická hypoxia, čiže dlhodobo nízka hladina kyslíku
 • neurogénny pľúcny edém (neznamená psychicky navodený opuch pľúc)
 • predávkovanie heroínom
Zobrazenie pľúcneho edému
Pľúcny edém. Foto: Getty images

Kardiovaskulárne príčiny vody na pľúcach

Veľmi často dochádza k opuchu pľúc v dôsledku problémov so srdcovo - cievnym systémom. Ťažkosti môže spôsobiť aj dlhodobo neliečená hypertenzia. Typickým príkladom je zlyhávanie funkcie ľavého srdca. Srdce ako také, je rozdelené na dve polovice. Pričom, každá polovica je zložená z predsiene a z komory.

NÁŠ TIP: Magazínový článok uvádza hodnoty krvného tlaku v tabuľke

Pravá komora vypudzuje krv do malého, teda pľúcneho obehu. Tam sa krv okysličuje a následne prúdi cez ľavú predsieň do ľavej komory. Ľavá komora pumpuje krv do aorty a z tade do celého organizmu. Ak je narušená súčinnosť srdcových komôr, nastáva problém.

Pri zlyhaní funkcie ľavej komory sa krv hromadí v oblasti ľavého srdca a následne aj v pľúcnom obehu. To má za následok zvýšenie hydrostatického tlaku, pri zachovanej funkcii pravej komory, a zvýšený prestup tekutiny z ciev do pľúcneho priestoru.

Schématické znázornenie pľúc s opuchom, voda do polovice pľúc, dýchacie cesty
Pri závažnom opuchu pľúc je počuť bublanie, chrapot

Dôsledkom toho sú príznaky, ktoré svedčia k pľúcnemu edému, ako sú napríklad:

 • dušnosť, teda sťažené dýchanie
 • zhoršené dýchanie v ľahu, počas spánku, podkladanie viacerých vankúšov a spánok v polosede
 • kašeľ, na začiatku dráždivý, suchý
 • pri závažnom edéme je počuteľné bublanie či chrapot
 • vykašliavanie spenenej a ružovej tekutiny
 • bledosť
 • nepokoj
 • výraz strachu zo smrti v tvári

Podobný mechanizmus nastáva pri poruche chlopní, ktoré sa nachádzajú v ľavej časti srdca alebo medzi ľavou komorou a aortou. K zvýšenému tlaku tekutín v pľúcach môže nastať aj pri vysokom prietoku krvi pľúcami.

Ten môže byť dôsledkom nadmerného zavodnenia organizmu, a to hlavne pri zvýšenom podávaní infúznych roztokov do žily. Srdce v tom čase nepostačuje prečerpávať zvýšený objem krvi. 

Do akútnych chorôb srdca, ktoré sa môžu prejaviť opuchom pľúc patrí infarkt myokardu, teda infarkt srdcovej svaloviny. Dochádza pri ňom k upchatiu cievy, ktorá zásobuje srdcový sval kyslíkom a živinami.

Upchatie môže byť následkom aterosklerózy, trombózy alebo embolizácie, teda upchatie krvnou zrazeninou. Infarkt myokardu je akútna ischemická choroba srdca. Pričom, väčšinou sa upchá jedna zo srdcových, čiže koronárnych tepien.

Dochádza tak k obmedzeniu až zastaveniu prietoku krvi do srdcového svalu. Tkanivo srdcovej svaloviny v dôsledku nedostatku kyslíka následne odumiera.

NÁŠ TIP: Viac informácií uvádzame v magazínovom článku Prvá pomoc pri infarkte myokardu

Edém vzniká napríklad aj pri hypertrofickej kardiomyopatii, čo je primárne ochorenie srdcovej svaloviny. Ochorenie spočíva v znížení schopnosti kontrakcie alebo dilatácie myokardu a môže mať rôzne formy, napríklad hypertrofickú, reštrikčnú alebo dilatačnú.

Medzi typické symptómy tejto choroby patrí:

 • zhrubnutie alebo roztiahnutie svaloviny srdca
 • nedostatočné pumpovanie krvi do organizmu
 • nadmerné prekrvenie pľúcneho riečiska
 • nepravidelná činnosť srdca
 • dýchavičnosť
 • bolesť na hrudi

Medzi cievne príčiny patrí upchatie pľúcnych žíl alebo pľúcna embolizácia. Pri pľúcnej embolizácii dochádza k upchatiu ciev v pľúcnom riečisku. Až 70 - 90 % prípadov má príčinu v ochorení žíl dolných končatín, presnejšie sa toto ochorenie označuje ako hlboká žilová trombóza dolných končatín

Pričom, jedným z príznakov môže byť opuch končatiny. Podobne, ako pri srdcovom zlyhaní, ale v tom prípade je opuch na oboch končatinách. Pri pľúcnej embólii závisia jej príznaky od rozsahu postihnutia pľúcneho riečiska.

Príznaky pri embólii do pľúc závisia od rozsahu uzáveru, prejavuje sa napríklad:

 • zrýchlené dýchanie
 • sťažené dýchanie, teda dyspnoe
 • bolesť na hrudníku
 • pri zlyhaní srdca pľúcny edém
 • pri závažnej rozsiahlej pľúcnej embólii smrť

Problém s respiračným systémom

Aj pri viacerých problémoch v rámci dýchacej sústavy môže nastať opuch na pľúcach. Môže tak nastať, napríklad pri dlhodobom zápale priedušiek. Hlavne pri pridružených komplikáciách.

Pľúcny mechúrik, alveolus, a priľahlá cieva, schématické znázornenie priestoru výmeny dýchacích plynov
Schématické znázornenie pľúcneho mechúrika a cievy

Veľmi často dochádza k problémom aj vtedy, ak vznikne z chronickej bronchitítdy chronická obštrukčná choroba pľúc. K nej sa pridruží aj zhoršenie činnosti srdca, čo má za následok jednak opuchy dolných končatín, ale tiež aj opuch na pľúcach.

Akútnou formou postihnutia pľúc je aj syndróm akútnej dychovej tiesni, odborne označovaný skratkou aj ako ARDS. Ochorenie je zápalové a ide o difúzne alveolárne postihnutie, kedy dochádza k pľúcnemu opuchu, čiže pľúcnemu edému, a to v dôsledku zvýšenej permeablity kapilár.

Veľmi často sa táto choroba vyskytuje ako následok ťažkého traumatického stavu, aj v dôsledku pľúcnej infekcii, ale tiež aj v dôsledku preniknutia vody do pľúc, čiže napríklad po topení sa.

Nebezpečné je vdýchnutie jedovatých výparov alebo vdýchnutie zvratkov, či iného cudzieho telesa. Akútna reakcia spôsobí zvýšenú priepustnosť tekutiny. Tieto akútne stavy sú závažné a vyžadujú okamžitú liečbu, inak hrozí úmrtie.

Ostatné príčiny vody na pľúcach

Edém vzniká aj pri závažnom anafylaktickom šoku, teda pri rozsiahlej alergickej reakcii. Aj pri otrave niektorými liekmi či pri zlyhaní funkcie obličiek a pečene. Iným príkladom je ťažká intoxikácia alkoholom.

Rozvinúť sa môže aj pri úrazoch hrudníka, pri pneumotoraxe, pri úrazovom šoku. Ale aj pri syndróme dlhodobej kompresie, čiže pri rabdomyolýze, označovanej aj ako crush syndróm.

Prečítajte si tiež: Čo v medicíne znamená slovo šok.

Medzi iné komplexné príčiny patrí aj eklampsia, čo je vlastne neskorá forma gestózy. Ohrozuje na živote plod aj matku, je indikáciou pre predčasné ukončenie tehotenstva.

Osobitým príkladom je výšková choroba. Výškové ochorenia majú súvislosť s nedostatkom kyslíka vo vysokých nadmorských výškach a s tlakom vzduchu. Akútna výšková choroba sa môže vyskytnúť už vo výške od 2500 - 6000 metrov.

A to hlavne u ľudí, ktorí nesplnia pravidlá stúpania a postupujú príliš rýchlo. Medzi príznaky ochorenia patrí výskyt aspoň jedného príznaku spolu s bolesťou hlavy.

Horolezec, hora, sneh, lezenie, riziko výškového opuchu pľúc
Vo výškach nad 2500 metrov hrozí výškový opuch pľúc

Príznaky akútnej výškovej choroby, k bolesti hlavy sa pridruží:

 • únava
 • slabosť
 • apatia
 • nespavosť
 • apnoické pauzy počas spánku
 • nevoľnosť
 • nechutenstvo
 • zrýchlený pulz
 • sťažené dýchanie
 • opuchy končatín
 • znížená produkcia moču, teda znížené močenie za 24 hodín

Tieto príznaky sa objavujú po 6 až 48 hodinách od dosiahnutia výšky. To v akej výške je individuálne, príznaky môžu byť nevýrazné, ale aj intenzívne. Komplikáciou výškovej choroby je výškový mozgový edém a výškový pľúcny edém.

Pričom, pri výškovom opuchu pľúc platí, že sa pridružujú príznaky ako:

 • pokojové sťažené dýchanie
 • zrýchlená frekvencia dychu
 • modré sfarbenie pokožky, čiže cyanóza
 • suchý kašeľ
 • vykašliavanie spenenej ružovej tekutiny, hlienov
 • bublanie, chrapot pri dýchaní
 • nemožnosť ležania pre dušnosť
 • bolesť na hrudníku
 • horúčka
 • vracanie
 • znížené močenie

Liečba pri horskej nemoci má svoju postupnosť. A to okamžité zostúpenie či transport, podávanie kyslíku, lieková a pretlaková liečba.

Ako pomôcť pri pľúcnom edéme?

Prvá pomoc zahŕňa zavolanie odbornej pomoci, teda záchrannej zdravotnej služby. Volanie na 155. Dôležitá je spolupráca s operátorom na tiesňovej linke.

Dôležité je zachovať pokoj, a teda úplný fyzický pokoj, čiže už žiadna námaha a ani jeden krok. Dôležité je aj psychické upokojenie. Veľmi podstatná je poloha. Tá musí byť v sede alebo v polosede. Najlepšie je, ak sú spustené dolné končatiny dolu z postele.

Potrebné je uvoľnenie tesného oblečenia, ako je napríklad kravata, košeľa, opasok. Vyvetranie vzduchu v miestnosti by malo zabezpečiť vyšší prísun kyslíku.

Infografika uvádza najčastejšie príčiny pľúcneho edému
Súhrnné informácie o zavodnení pľúc

Video o pľúcnom opuchu

Video o pľúcnom opuchu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Opuch pľúc: Prečo vzniká edém pľúc? Je častou príčinou smrti? patri medzi príznaky Dýchacej sústavy
Ďalšie názvy: edém pľúc, pľúcny edém, oedema pulmonum, pľúcny opuch, voda na pľúcach, voda v pľúcach
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.

Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich? Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich?

Prázdniny a leto je bezpochybne obdobie rôznych detských aktivít. Nie len školopovinným deťom začína najkrajšie obdobie roka. Detský smiech a zábava sa však ľahko môže premeniť na plač a...

Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky? Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky?

Slovo úpal nám rezonuje v ušiach hlavne počas letných dní. Teplo a slnko dokáže vyčerpať dieťa, dospelého, tehotnú ženu či seniora. Ak je horúčavy a slnenia príliš, zanechá to následky...

Čo je to maskovaná hypertenzia? Normálny krvný tlak u lekára, ale... Čo je to maskovaná hypertenzia? Normálny krvný tlak u lekára, ale...

Maskovaný vysoký krvný tlak je možnou príčinou neliečenia hypertenznej choroby. Meranie u lekára preukáže normálnu hodnoty tlaku krvi. Avšak, realita je iná.

Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život. Aké má komplikácie? Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život. Aké má komplikácie?

Vysoký krvný tlak prebieha dlhoročne a pritom sa nemusí nijako prejaviť. Až do doby, keď nastanú komplikácie ohrozujúce zdravie a život.

Naposledy aktualizované 16.11.2020


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.