späť na zoznam príznakov

Bolesť na hrudníku

Bolesť na hrudníku

Tento príznak môže mať veľa príčin. Medzi nimi sú menej závažné ochorenia svalov a mäkkých štruktúr medzi rebrami. Vyžaruje sem bolesť od chrbtice. Alebo bolesť z brušných orgánov. Avšak, niekedy je príčina vážnejšia. Kardiovaskulárne ochorenie, choroba pľúc, zápal, nedokrvenie. Stav čo ohrozuje zdravie a život.

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s bolesťou na hrudníku

Bolesť na hrudníku patri medzi príznaky Bolestí
Ďalšie názvy: bolesť na hrudi, bolesť za hrudnou kosťou, stenokardie, bolesť za sternom, bolesť na prsiach, bolesť pod prsiami
V obsahu nájdete:


Hrudník je oblasť tela, kde sa nachádzajú životne dôležité orgány. Srdce a pľúca. S krvným obehom súvisia veľké cievy. Cez hrudník prechádza tráviaca trubica. Hrudný kôš chráni oblasť hrudnej dutiny. Svaly, rebrá, chrbtica. Každá časť môže bolieť.

Bolesť na hrudníku môže signalizovať problém s chrbticou, s dýchacím ústrojenstvom, srdcovo - cievnym systémom. Cez hrudník prechádza tráviaca trubica. Ale bolieť môžu aj svaly, rebrá. Celková variabilita a zložitosť si vyžaduje pozornosť.

V niektorých prípadoch ide o symptóm vážnejšieho ochorenia. Niekedy ide aj o život ohrozujúci stav. Jeho skorá diagnostika zlepšuje vyhliadky na liečbu a tá môže byť život zachraňujúca.

Miesto a charakter bolesti

Bolesť ľudia opisujú zväčša ako bolesť na hrudníku, za hrudnou kosťou, na prsiach, pod prsami. Môže byť v strede, na ľavej strane, na pravej strane hrudníka. Iba v jednom bode alebo plošne na celom hrudníku. 

Charakterizujú ju ako:

 • tlak, pocit ťažoby, na hrudi ako keby kameň na hrudi
 • zvieranie
 • pálenie
 • pichanie
 • neurčitý pocit, teda odborne aj diskomfort.

Vzniká rýchlo a vyžaruje do inej časti?

Bolesť na hrudi môže byť akútna, ktorá vznikla náhle. Alebo chronická, tá pretrváva dlhšie. Trvá minúty, alebo naopak hodiny, či dni. Pri niektorých ochoreniach sa opakuje. Vyžarovať môže do chrbtice, do brucha, horných končatín, do krku, sánky, hlavy.

Pohyb, poloha, úľava

Mladá žena má bolesti na hrudníku, pri behu
Zisťuje sa, či je viazaná na pohyb, otočenie, zohnutie alebo nastala po námahe

Môže súvisieť s pohybom. Napríklad, že sa zhoršuje pri zohnutí, otočení či v určitej polohe (v ľahu, sede, v stoji). Vzniká pri námahe, behu, dlhšej chôdzi či chôdzi do schodov.

Ak človek pri bolesti netoleruje, teda nevydrží, polohu v ľahu a sťažuje sa na zhoršenie dýchania. Alebo naopak, bolesť ho núti chodiť, alebo si vynucuje určitú polohu? Uľavuje od nej poloha, lieky?

Sprevádzajú ju iné príznaky? 

Pri bolesti na hrudi je dôležité aj to, či ju sprevádzajú iné pridružené príznaky. Niekedy môže byť prítomná samostatne, ale v niektorých prípadoch, a pri niektorých chorobách je ťažkostí viac.

Vyskytnúť sa môžu príznaky ako:

 • dýchavičnosť, pocit nedostatku vzduchu
 • búšenie srdca
 • nepokoj, strach, úzkosť, strach zo smrti
 • slabosť, únava
 • bledosť
 • potenie
 • ťažoba na žalúdku, pocit na vracanie
 • vracanie
 • kašeľ
 • chudnutie
 • pálenie záhy

Pri sprievodných ťažkostiach je dôležité, kedy začali, ako dlho pretrvávajú, či sa opakujú pravidelne pri bolesti na hrudníku. Niekedy sa pri opakujúcich ťažkostiach mení ich charakter či intenzita oproti minulým prípadom.

Na určenie diagnózy nepostačuje samotný opis ťažkostí. Anamnézu treba doplniť o rôzne vyšetrenia. Napríklad krvný tlak, pulz, EKGRTG, CTlaboratórne vyšetrenie krvi.

Infografika znázorňuje otázky, ktoré sa pýtame pri bolestiach na hrudi
Cielené otázky pri bolestiach na hrudníku

Ochorenia s bolesťami na hrudníku

Podľa toho, o akú bolesť ide, je v niektorých prípadoch možné určiť predbežnú príčinu. Presná diagnóza sa opiera o viaceré vyšetrenia. Ťažkosti s chrbticou sa zhoršujú pri vykonaní nejakého pohybu.

Ak je problém v nedokrvení srdcového svalu, tak zmena polohy alebo otočenie trupu nemá význam a bolesť nezhoršuje. Pri určení diagnózy spolupracuje praktický lekár, neurológ, pneumológ, kardiológ, ortopéd a iný špecialista podľa potreby.

Infarkt srdcového svalu

Je akútne, teda náhle, nedokrvenie srdcového svalu. Ako následok trombózy alebo embolizácie srdcovej, koronárnej, cievy. Pri zastavení či obmedzení dodávok kyslíka bunkám dochádza k jeho postupnému odumieraniu. Rozdeľuje sa aj na STEMI a NONSTEMI.

Model, muž má bolesť na hrudníku, uzáver cievy, nedokrvený srdcový sval, infarkt srdcového svalu
Krv nemôže prúdiť do srdcového svalu, nastáva infarkt myokardu

Typicky sa vyskytuje zvieravá bolesť za hrudnou kosťou v oblasti, ktorá je veľká asi ako zovretá päsť ruky. Bolesť na hrudi sa nachádza v strede. Avšak, postupne prudko vystreľuje a vyžaruje smerom do ľavého ramena, paže, krku alebo do dolnej čeľuste (sánky), ale aj medzi lopatky, do chrbtice.

Tieto symptómy opisujú typicky, knižne, prejavujúci sa infarkt myokardu. Samozrejme, akútny infarkt srdcového svalu môže prebiehať aj inak. Jeho priebeh ovplyvňuje viac faktorov. Napríklad to, ktorá srdcová cieva je postihnutá.

Niekedy prebieha asymptomaticky, teda bezpríznakovo. Inokedy netypicky, napríklad pri ochorení diabetes mellitus, cukrovke, sa bolesti nemusia pre neuropatiu vyskytnúť vôbec. Iný príklad infarktu sa môže prejavovať ťažobou na žalúdku, bledosťou, potením, nauzeou (pocitom na vracanie), až vracaním.

V najhoršom prípade je prvým príznakom srdcového infarktu smrť.

TIP: Viac informácií je aj v magazínovom článku o prvej pomoci pri infarkte myokardu na Zdravotéke.

Angína pectoris a ischémia srdcového svalu

Podobne bolesť, ktorá sa nachádza na rovnakom mieste, je angína pectoris. Je symptómom pri ischemickej chorobe srdca. Keď vzniká dočasné, chvíľkové nedokrvenie srdca. Napríklad následkom zvýšenej námahy.

Stenokardia je bolesť zvieravého, tlakového či pálčivého charakteru. Nachádza sa za hrudnou kosťou. Stenokardie sú prevzaté z gréckeho stenos, teda zúženie a kardie, čiže srdce.

Pričom pre túto bolesť je typické, že v čase pokoja ustúpi a naopak v čase fyzickej aktivity zosilnie. Vtedy hovoríme o stabilnej angíne pectoris. Charakter, intenzita a lokalita bolesti je rovnaká, nemení sa.

Pri nestabilnej angíne pectoris sa ťažkosti vyskytujú necharakteristicky. Mení sa intenzita, vyvolávajúca príčina. Dostavuje sa pri minimálnej námahe, krátkej chôdzi, aj v pokoji.

Aneuryzma aorty alebo zápal srdca

Ak je bolesť akútna a vystreľuje do dolnej časti tela, najmä do brucha alebo na driek vzadu, môže sa jednať o aneuryzmu aorty. To je tiež veľmi vážny a život ohrozujúci stav. Bolesť je intenzívna a nepomáhajú ani lieky na jej utlmenie.

Bolesť v oblasti srdca môže indikovať zápal srdcového vaku, teda perikard. Zápal môže postihnúť rôzne časti srdcovej steny. Vnútornú sliznicu, teda endokard, vtedy hovoríme o endokarditíde, aj srdcové chlopne. Ale aj srdcový sval, teda myokard, vtedy sa označuje ako myokarditída.

Okrem uvedených kardiovaskulárnych príčin sa môže bolesťou na hrudníku prejaviť aj :

 • pľúcna embólia
 • vysoký krvný tlak
 • pľúcna hypertenzia
 • tamponáda perikardu
 • tachykardia

Dýchacie cesty a bolesť na hrudi

Starší muž má bolesť na hrudníku
Aj rôzne respiračné ochorenia vyvolávajú intenzívnu bolesť

Okrem srdcovo - cievnych problémov signalizuje bolesť v oblasti hrudnej kosti aj problémy s dýchacím ústrojenstvom. Ak ide o pichavú bolesť, ktorá sa zhoršuje pri nádychu alebo pri kašli, jedná sa obvykle o zápalové ochorenie alebo infekciu súvisiacudolnými dýchacími cestami.

Bolesťou v oblasti hrudníka sa vyznačujú napríklad:

 • zápal priedušnice a priedušiek, pociťuje sa bolesť pri dýchaní, kašli
 • zápal pľúc
 • tuberkulóza, TBC
 • rakovina pľúc
 • zápal pohrudnice, pleuritída, bolesť na hrudi pri nádychu, kašli, zívaní
 • pneumothorax, teda vzduch v pohrudnicovom priestore
 • tekutina, krv v pohrudnicovom priestore
 • vdýchnutie prachu, nečistôt, cudzieho telesa do pľúc

Tráviaca sústava

Veľakrát je bolesť vyvolaná aj nadmernou produkciou žalúdočných štiav, ktoré sa dostali do pažeráka. Tento stav poznáme aj pod názvom pálenie záhy, teda pyróza. Tento jav je častý pri GERD, čo je gastroesophageal reflux disease, čiže gastroezofágová refluxová choroba.

V tomto prípade sú ale prítomné aj ďalšie príznaky, nielen bolesť na hrudi alebo za hrudnou kosťou. Napríklad pocit horkosti, kyslosti v ústach, a to hlavne po jedle, v ľahu a v noci. Časté je vyžarovanie do chrbtice.

Medzi ostatné ochorenia, na ktoré treba myslieť, patrí spazmus, teda stiahnutie, pažeráku, vredová choroba gastroduodéna, ale aj ochorenia žlčníka a pankreasu. Niekedy sa bolesť môže vyskytnúť pri zlom prehltnutí alebo vypití tvrdého alkoholu.

Psychika ako príčina bolesti na hrudníku

Aj psychika a jej zlý stav môžu byť príčinou tejto bolesti. Hlavne pri vysokej psychickej záťaži. Príkladom je aj neuróza, depresia, úzkosť. Jedným typickým príkladom je neurasténia, inak aj neurocirkulačná asténia.

Model, kostra, hrudník, zlomené rebrá
Intenzívna bolesť vzniká pri zlomených rebrách

Pohybový aparát, hrudná stena, svaly

Ak ide napríklad len o bežné preťaženie svalového tkaniva, cíti človek bolesť skôr nad hrudnou kosťou v oblasti mäkkých tkanív. Bolesť môže pochádzať zo svalov a ostatných mäkkých štruktúr z medzirebrových priestorov.

Svaly môže postihnúť aj zápal. Tietzov syndróm je zápal, ktorý postihuje chrupavky rebier. Bolesť na hrudný kôš sa presúva aj z oblasti chrbtice, pri vertebrogénnych ťažkostiach.

Pri úraze v oblasti hrudníka sú citeľné intenzívne bodavé, pichavé bolesti. A to rovnako v prípade narazeného, ako aj zlomeného rebra alebo viacerých rebier. Vážnejším príkladom je prenikanie vzduchu do pohrudnicového priestoru, teda pneumotorax, pri úraze.

Iný príklad je herpes zoster, teda pásový opar. Alebo ochorenie prsníkov, ako napríklad zápal, ale aj vážnejšie ochorenie, teda nádor prsnej žľazy. Ak ide o dlhodobý stav, treba zvážiť vyšetrenie u všeobecného lekára s možnosťou pozorovania ďalších príznakov.

Odborné vyšetrenie a pomoc je potrebné vyhľadať vždy, v prípade akútneho výskytu bolesti, ktorá sa napríklad zvyšuje, je veľkej intenzity a spôsobuje človeku vážne dýchacie problémy. Rovnako, aj narušenie hybnosti, prípadne ak sa k tejto bolesti pridávajú aj iné príznaky, ktoré sa objavili veľmi rýchlo a akútne.

Bolesť na hrudníku môže byť veľakrát aj jeden zo symptómov napríklad obezity, aterosklerózy, anémie a iných ochorení, ktoré na prvý pohľad nemusia mať s hrudníkom nič spoločné.

Infografika o najčastejších príčinách bolesti na hrudníku
Súhrn príčin bolesti na hrudníku

Video o príčinách bolesti na hrudníku

Video o príčinách bolesti na hrudníku

Ďalšie zaujímavé zdroje

Autor článku

Bc. Lukáš Tóth

Bc. Lukáš Tóth

Redaktor

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Diagnóza s názvom infarkt, jeho liečba a smerovanie pacienta Diagnóza s názvom infarkt, jeho liečba a smerovanie pacienta

Prednemocničná fáza náhle vzniknutého infarktu, tvorí mimoriadne dôležitú súčasť celkového liečebného procesu postihnutého. Liečba a smerovanie pacienta do príslušného zdravotníckeho...

Naše telo potrebuje omega - 3 mastné kyseliny. Prijímame ich dostatok? Naše telo potrebuje omega - 3 mastné kyseliny. Prijímame ich dostatok?

Dnešné stravovanie vedie často k zvýšenému príjmu tučných jedál. Škodlivosť nadmerného príjmu tukov je všeobecne známa. Omega – 3 mastné kyseliny však patria medzi tie prospešné zložky...

Život po infarkte Život po infarkte

Ochorenia so sebou prinášajú rôzne obmedzenia a to nie len počas doby ich trvania. Niektoré prekonané choroby a chorobné stavy vyžadujú zmenu životného štýlu natrvalo . Jeden z...

Parazity, naše zdravie a domáci miláčikovia Parazity, naše zdravie a domáci miláčikovia

Domáci miláčikovia sú súčasťou mnohých domácností. Dôležitá je správna starostlivosť, aby aj naďalej zostali zdrojom radosti a nie pôvodcom komplikácií. 

Osteoporóza u detí verzus osteogenesis imperfecta Osteoporóza u detí verzus osteogenesis imperfecta

Osteoporóza je ochorenie spôsobujúce rednutie kostí úbytkom kostnej hmoty . Jeho nárast rok čo rok stúpa v súvislosti so zvyšujúcim sa vekom populácie. Z toho je zrejmé, že sa jedná o...

Naposledy aktualizované 09.08.2018


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Bolesť na hrudniku. - Anna Bajužikova 28.12.2017 09:51

Velka bolesť na hrudi príde nahle a netva dlho,2x to zkončílo zvracaním.Som z toho vydesena a spotena,Prichadza to večer,ked som v klude.Neviem čo sa to deje,prosím poradte.Liečim sa na srdce,zo žaludkom som dosial nikdy problem nemala.

Čo mi pomohlo

Zobrala som Espumisan,ale hned som to aj vyzvracala.