Príznaky spojené s kardiovaskulárnym a lymfatickým systémom

Kardiovaskulárny a lymfatický systém tvoria obehovú sústavu človeka, ktorá je zodpovedná za pohyb telových tekutín, ktoré obsahujú látky potrebné pre výživu buniek a organizmu. zároveň sa pomocou krvi a lymfy odvádzajú produkty látkového metabolizmu, takže okrem prepravnej funkcie je úlohou týchto systémov aj udržiavanie stabilného vnútorného prostredia. Obehová sústava človeka je tvorená srdcom, krvnými cievami a lymfatickými cievami.

Problémy v týchto častiach sa vyskytujú najčastejšie v súvislosti s ochoreniami buď srdca alebo cievneho systému, pričom niektoré príznaky môžu byť vyvolané aj na podklade infekčných alebo zápalových procesov v tele a súvisia s imunitnou reakciou organizmu. ide napríklad o zväčšenie lymfatických uzlín. Lymfatický systém ako taký je jednosmerný a jeho úlohou odvádzať z buniek a medzibunkových priestorov toxické, škodlivé a nepotrebné látky či tkanivový mok do krvi.

Lymfatické uzliny, ktoré sú súčasťou lymfatického systému, zas majú primárne imunitnú funkciu, keďže sa podieľajú na tvorbe lymfocytov a protilátok imunitného systému. Čo sa týka krvného obehu, centrom a motorom je srdce, ktoré pomocou sťahov rozvádza okysličenú krv do tela a odkysličenú krv do pľúc. Za jeden deň dokáže srdce prečerpať takto až 8 tisíc litrovú nádrž krvi. Obehová krvná sústava sa delí na malú, čo je pľúcny obeh a veľkú, čo je celotelový obeh.

Keďže cieľom celého kardiovaskulárneho systému je transport kyslíka, živín, hormónov, minerálov a iných potrebných látok do tela a zároveň transport produktov metabolizmu a oxidu uhličitého smerom von z tela, akékoľvek príznaky a symptómy indikujúce poruchy práce a funkčnosti tohto systému je potrebné brať veľmi vážne, pretože môžu viesť až k život ohrozujúcim stavom. Niektoré príznaky znamenajú ochorenia len srdca, iné sa týka ciev, žíl a tepien.

Lymfatické uzliny

Lymfatické uzliny obvykle môžu byť zväčšené pri zápaloch alebo infekciách v organizmu, pričom napríklad nebolestivé zväčšenie môže v niektorých prípadoch spolu s inými príznakmi indikovať aj nádorové ochorenie v blízkosti zväčšených lymfatických uzlín, napríklad pri rakovine štítnej žľazy, leukémii a rôznych lymfómoch alebo myelómoch. Zároveň ale ide o príznak infekčných chorôb, ako napríklad infekčná mononukleóza, AIDS, lymská borelióza alebo angína.

Pokiaľ sú lymfatické uzliny bolestivé, ide tiež o prejav prítomnosti infekcie alebo zápalu v organizme podľa toho, kde sú tieto bolestivé uzliny lokalizované. Prejavujú sa takto napríklad mor, ovčie kiahne, šarlach, mastitída, zápalové a infekčné ochorenia hornej časti dýchacích ciest, niekedy aj herpetické alebo pohlavne prenosné choroby a podobne. V organizme sa uzliny nachádzajú na rôznych miestach, najčastejšie sa zduria na krku a pod dolnou čeľusťou.

Problémy s červenými krvinkami

V rámci transportu kyslíka majú nezastupiteľnú úlohu červené krvinky. Tie ale môžu trápiť tiež rôzne ochorenia alebo problémy, ktoré sa prejavujú v rámci celého srdcovocievneho systému. Napríklad pri chudokrvnosti dochádza k zníženiu koncentrácie hemoglobínu a tak nie sú červené krvinky schopné dostatočne okysličiť organizmus. Nevyzretosť červených krviniek môže poukazovať na anémiu, akútnu myleoidnú leukémiu alebo myelodysplastický syndróm.

Pokiaľ dochádza rovno k rozpadu červených krviniek, poukazuje to na vážny problém s počtom krviniek a dochádza k zlyhávaniu prekrvenia celého tela. tento príznak sa viaže napríklad k malárií, anémii, žltačke alebo niektorým dedičným ochoreniam krvi a krvného obehu. Zníženie počtu červených krviniek je zas najcharakteristickejší príznak chudokrvnosti. Niekedy môžu byť krvinky aj zmenšené alebo zväčšené, tiež pri anémii alebo pri leukémii, čiže rakovine krvi.

Nízky a vysoký krvný tlak

Medzi najčastejšie problémy srdcovocievneho systému patria problémy s krvným tlakom. U mladých ľudí je pomerne častý nízky krvný tlak, čiže hypotenzia, ktorý sa ale môže časom a vekom upraviť. Pokiaľ ide o dlhodobejší výskyt, môže sa jednať o príznak nejakej choroby, napríklad pľúcnej embólii, nastáva tiež pri akútnom zápale pankreasu, pri diabetickej neuroaptii, hepatorenálnom syndróme, Addisonovej chorobe, bulímii, salmonelóze alebo pri anorexii.

Hypotenzia je dosť častá aj pri dehydratácii a nedostatku tekutín, nastáva tiež pri niektorých srdcových ochoreniach alebo narušení rovnováhy a niekedy sprevádza aj presilenie organizmu, únavu alebo nevoľnosti a zvracanie. Jej opakom je hypertenzia, čiže zvýšený tlak, čo v praxi znamená, že sa hodnota tlaku dostane nad hranicu 160/65 mmHg. Primárne sa takýto tlak prejavuje pri bolestiach hlavy, poruchách spánku, únave, ale najčastejšie pri kardiovaskulárnych problémoch.

Vysoký krvný tlak je typický pre aterosklerotické zmeny, koarktáciu aorty, metabolický syndróm, arytmiu, ale napríklad aj pre hypertyreózu, čiže zvýšenú funkciu štítnej žľazy, ktorá zapríčiňuje nadmernú produkciu hormónov. Tiež sa vyskytuje pri Cushingovom syndróme alebo Connovom syndróme. Zvýšený tlak v abnormálnych hodnotách nad 220/110 mmHg je príznakom závažných stavov ohrozujúcich až život, ako napríklad krvácanie do mozgu alebo intoxikácia.

Problémy so srdcom

Problémy so srdcom môžu byť buď vrodené alebo získané počas života. Napríklad zväčšenie srdca súvisí najmä s vrodenými poruchami a defektami a nastáva napríklad pri hypertrofickej kardiomyopatii, prípadne ako následok obezity počas života. Nadmerné búšenie srdca je spojené so zmenou rytmu jeho práce a pokiaľ nie je spôsobené napríklad stresom alebo vonkajším faktorom, ide o chorobný príznak súvisiaci buď s poruchami srdca alebo inými zmenami v organizme.

Môže ísť napríklad o zmenu hladiny hormónov, menopauzu alebo ileus, no najčastejšie je búšenie spojené s arytmiou a zápalovými chorobami v srdci. Celkovo nepravidelná činnosť srdca je príznak, ktorý si určite zaslúži zvýšenú pozornosť, pretože môže znamenať viaceré vážnejšie choroby. Ide o jeden zo symptómov napríklad Connovho syndŕomu, fibrilácie predsiení srdca, defektov vo vnútri srdca, ale tiež nastáva napríklad pri zlyhaní pečene a krvácaní do mozgu.

V súvislosti s kardiovaskulárnym systémom môžu nastať aj problémy s tepom. Spomalený tep môže byť prítomný pri ochoreniach štítnej žľazy, arytmii, anorexii, intoxikácii alebo pri krvácaní do mozgu, ale aj pri poruchách srdcového prevodného systému. Naopak zrýchlený tep je príznakom zrýchlenia metabolizmu, ale aj žlčníkových kameňov, diabetickej neuropatii a pri ochoreniach aorty. Niekedy sprevádza aj aterosklerózu, anémiu a typicky arytmiu srdca.

Krvácanie je vždy nebezpečné

Krvný výron je jeden z príznakov poškodenia cievneho systému a vzniká pri úrazoch, krvácaní do kĺbov a nazýva sa ľudovo modrina. Obvykle je fialovomodrá, postupne bledne. Problém je však väčšie krvácanie, ktoré môže byť vnútorné alebo vonkajšie. Vonkajšie nastáva najčastejšie pri úrazoch a poškodení pokožky, ale niekedy napríklad aj z hemeroidov pri ich podráždení alebo formou krvácania z nosa či úst, kedy by mal človek vždy navštíviť lekára.

Vonkajšie krvácanie je aj príznakom hemoragických horúčok ako ebola. Nadmerné krvácanie sprevádza aj poruchy zrážanlivosti krvi alebo leukémiu. Veľmi nebezpečné je vnútorné krvácanie, napríklad do mozgu, ktoré môže byť až život ohrozujúcim stavom. Slabšie je vnútorné krvácanie napríklad zo žalúdočných vredov. Opakom krvácania je nadmerná tvorba krvných zrazenín, kedy sa krv zhlukuje. Nebezpečné to je najmä v cievach a žilách, kde dochádza k upchatiu prietoku a napríklad infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhode.

Príznaky súvisiace so žilami

V súvislosti so žilami sa tiež vyskytujú viaceré symptómy, ktoré môžu upozorniť na nejaký problém alebo chorobný stav a zhoršenie zdravotnej situácie v organizme. Napríklad rozšírené žily sú prítomné pri portálnej hypertenzii, čo je choroba súvisiaca aj s vysokým tlakom, taktiež pri cirhóze pečene, pri varikokéle a typicky sú rozšírené žily hlavný príznak tzv. kŕčových žíl, najčastejšie na dolných končatinách. V blízkosti análneho otvoru sa im hovorí aj hemeroidy.

Pri defektoch v žilách alebo zápaloch v cievnom a žilnom systéme sa prejaví obvykle stvrdnutie žily. Zároveň pri stvrdnutých žilách dochádza k problémom aj v transporte krvi, čo môže spôsobiť ďalšie patologické prejavy. Dochádza totiž k spomaleniu žilného odtoku a najčastejším dôsledkom je flebitída, čiže zápal žily. Aj pri Bércových vredoch a kŕčových žilách zvyknú žily stvrdnúť.

V žilách sa môže vyskytovať aj zvýšenie ich náplne, najmä sa to týka krčných žíl. Tento symptóm indikuje ochorenia srdca a kardiovaskulárneho systému priamo, pričom ide najčastejšie o príznak hepatopatii, čo je zlyhávanie pravej strany srdca, kedy zlyháva pravá srdcová komora. Taktiež pri pľúcnej embólii alebo pri chronickej respiračnej nedostatočnosti možno spozorovať zväčšenie krčných žíl. Viaceré zlyhania srdca sa prejavujú tiež týmto príznakom.

Hladina látok v krvi

Hladina látok v krvi môže pomôcť indikovať rôzne metabolické choroby alebo ochorenia krvi a krvotvorby. Napríklad znížená hladina železa v krvi najčastejšie súvisí s chudokrvnosťou, čiže anémiou, čo je krvné ochorenie spôsobené problémami s červenými krvinkami. Niekedy to však aj môže znamenať poruchy vstrebávania železa v črevnom systéme. Naopak zvýšená hladina železa ukazuje buď na poruchy metabolizmu alebo na hemochromatózu, čo je vážne ochorenie.

Pokiaľ je v krvi zvýšená hladina vápnika, znamená to jeho nadmerné odbúravanie z kostí a zároveň zvýšené riziko častých zlomenín, ale môže ísť aj o zvýšenú absorbciu z čriev. Týmto príznakom sa prejavujú napríklad hyperparathreóza, Pagetova choroba alebo hyperkalcémia. Zvýšená hladina cukru v krvi zas typicky znamená príznak cukrovky, čiže diabetesu, ale je to spojené aj s obezitou, zvýšenou tvorbou kortizolu alebo s metabolickými ochoreniami.

Opuchy a iné

Opuch vzniká v dôsledku ochorení žíl, ciev, srdca a v lokálnych prípadoch aj na podklade poranení alebo problémov s odvodom krvi. Opuch sa typicky prejavuje pri úrazoch, kedy došlo k poškodeniu cievneho alebo pohybového systému, ale napríklad aj pri niektorých kožných abscesoch. Častý je opuch v súvislosti s lymfedémom, tuberkulózou kostí a kĺbov, pri anafylaktickom šoku, čo je akútna imunitná reakcia na alergiu. Opuch sa môže vytvoriť prakticky kdekoľvek na tele.

Problémom je aj nadmerné hromadenie krvi v pľúcach, čomu sa hovorí prekrvenie pľúc a tento stav najčastejšie nastáva v dôsledku ochorenia pľúc a dolných dýchacích ciest. veľmi dôležité je okamžite zavolať lekársku pomoc, pretože nadmerné zaplavenie pľúc krvou je život ohrozujúci stav. Dochádza k hromadeniu krvi v pľúcnom riečišti pred srdcom, typicky napríklad pri chronickej bronchitíde, hypertrofickej kardiomyopatii, prípadne pri astme aj dlhodobo.

Autor článku

Michal Hrebík

Michal Hrebík

Redaktor portálu Zdravotéka.sk, ktorého zaujíma zdravý životný štýl, správne stravovanie a životospráva. Aktívne sa vzdeláva v oblasti zdravotníctva, najnovších medicínskych objavov a veľmi rád píše o všetkom dôležitom z oblasti zdravia s dôrazom na zrozumiteľnosť pre čitateľa.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Aký je normálny, nízky či vysoký tlak krvi? Namerané hodnoty si môžete porovnať v prehľadnej tabuľke.

Cholesterol: Poznáte 20 potravín, ktoré ho pomôžu dostať pod kontrolu? Cholesterol: Poznáte 20 potravín, ktoré ho pomôžu dostať pod kontrolu?

Cholesterol je základná stavebná látka pre všetky naše bunky. Jedná sa o živočíšnu tukovú látku, chemickou štruktúrou podobnú steroidom.

Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky

Infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda patria medzi časté ochorenia a príčiny náhleho úmrtia. Ich včasné rozpoznanie môže zachrániť zdravie a život.

Kalorické tabuľky: Aké sú výživové/nutričné hodnoty jedál, potravín? Kalorické tabuľky: Aké sú výživové/nutričné hodnoty jedál, potravín?

Kalorické tabuľky vám ponúkajú prehľad do množstva energie, ktorú majú jednotlivé potraviny. Uvádzajú obsah kalórií, bielkovín, cukrov a tukov.

Zábal účinne pomôže znížiť horúčku. Viete, ako ho robiť správne? Zábal účinne pomôže znížiť horúčku. Viete, ako ho robiť správne?

Horúčka najmä u detí dokáže rodičov poriadne znepokojiť. Zvýšená teplota nie je sama o sebe chorobou, ale príznakom. Ak však prekročí určité hranice, je dobré vedieť si s ňou poradiť....


Naposledy aktualizované

Byliny používané na kardiovaskulárny a lymfatický systém