späť na zoznam príznakov

Spomalený tep - čo znamená nízky tep pod 60 (50)? Môže byť nebezpečný?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Spomalený tep - čo znamená nízky tep pod 60 (50)? Môže byť nebezpečný?
Zdroj foto: Getty images

Spomalený srdcový tep sa označuje ako bradykardia. Delí sa na fyziologický, keď nie je jeho príčinou ochorenie, a patologický a ten je príznakom ochorenia.


Spomalený srdcový tep, alebo odborne bradykardia, sa vyskytuje za dvoch okolností. Prvou je fyziologická forma, ktorá nemá chorobnú príčinu. Druhú skupinu tvorí patologická, teda chorobná bradykardia.

Normálna hodnota pulzu = 60 - 100 tepov za minútu.
Niektorí autori uvádzajú hodnotu od 50 až do 100 za minútu.

Činnosť srdca je zabezpečená vlastným automatizovaným systémom. Tvorba vzruchu, ktorý určuje frekvenciu, vychádza z SA uzla (sinoatriálneho uzla).

SA uzol udáva rýchlosť 60 - 100 impulzov za minútu.

Čiastočne je srdce ovplyvnené i nervovým systémom, presnejšie sympatikom a parasympatikom.

Sympatikus zvyšuje srdcovú činnosť. 
Parasympatikus spomaľuje. 

Samotná rýchlosť činnosti srdca je ovplyvnená viacerými činiteľmi, ako je vek, trénovanosť človeka, denná doba, fyzická či psychická aktivita, telesná teplota a iné vplyvy organizmu (autonómne riadenie sympatikom a parasympatikom).

Príklad...

Pri fyzickej aktivite alebo pri strese a psychickom vypätí činnosť srdca stúpa, a to i nad 120 pulzov za minútu.

Naopak...

Pokles srdcovej činnosti je normálny, a teda fyziologický počas spánku, v pokoji (napríklad i po obede). 

Zrýchlený pulz sa označuje ako tachykardia - tachyarytmia. 
Spomalený tep srdca ako bradykardia - bradyarytmia.

Dokonca, stáva sa, že v noci počas spánku klesne frekvencia pod 40 pulzov za minútu.

Bradykardia u trénovaných ľudí a športovcov?

Naviac, trénovaní ľudia a profesionálni športovci, vrcholoví atléti majú nižšiu frekvenciu pulzu, a to aj pod 50 pulzov

Bradykardia je v tomto prípade normálna, bežná.
Nie je prejavom ochorenia či srdcovej choroby.
Ide o variant normálnej frekvencie.

Časté otázky:

Mám tep pod 50 alebo mám nízky tep pod 60, je to v poriadku? 

Odpoveď je vo forme ďalšej otázky:

Nie ste športovec? Ak áno, nemáte sa prečo obávať. Nízky pulz v tomto prípade nie je nebezpečný.

Ďalšia otázka znie: Je nízky pulz nebezpečný?

Áno môže byť. Toto platí v prípade patologickej, chorobnej príčiny.

 

Bradykardia ako arytmia

Arytmia je odborné označenie pre odchýlku srdcovej činnosti od normálu. Nemusí označovať iba zníženie či zvýšenie frekvencie, ale i odchýlku od pravidelnosti.

Arytmia = dysrytmia = porucha srdcového rytmu. 
Bradykardia - z gréckeho brady = pomalý a cardia = srdce.

Pri dysrytmii, ako sa arytmia inak označuje, je potrebné vyšetrenie, aby sa našiel prameň problému. Následne sa k tomu prispôsobí liečba. 

Primárny pacemaker, teda tvorca impulzu pre srdcovú činnosť, je SA uzol. Ako sekundárny pacemaker sa označuje junkčný rytmus.

V prípade, ak zlyhajú oba pacemakre, úlohu preberá tretí (terciálny) pacemaker a tým sú komory. Tie produkujú rytmus o 20 - 40 pulzov za minútu. Označuje sa tiež ako idioventrikulárny rytmus.

Stáva sa tak, ak na komory neprechádza žiadny impulz z oblasti predsiení.

Junkčný rytmus, ktorý nastupuje v prípade, ak je porucha tvorby alebo vedenia vzruchu pre srdcovú činnosť v oblasti srdcových predsiení a SA uzla. Tvorí sa v oblasti presieňovo-komorovej junkcie (spojenia/rozdelenia, v mieste AV uzla a Hisovho zväzku). 

V tomto prípade je srdcový rytmus medzi 40 - 60 pulzami za minútu.

Spomedzi bradykardií sú ďalej známe pojmy ako sínusová bradykardiaAV blokáda (I., II., či III. stupňa) či Sick Sinus Syndrome - SSS, teda ochorenie sinoatriálneho uzla.

Asystólia = zastavenie činnosti srdca.

Príčiny poruchy srdcového rytmu sú rôznorodé. Môžu vyplývať z organického ochorenia srdca, alebo vznikajú bez poškodenia štruktúry srdca a srdcového vodivého systému. Podľa toho sa rozdeľujú na vnútorné a vonkajšie.

 

Tabuľka uvádza rozdelenie na vnútorné a vonkajšie príčiny vzniku bradykardie

Vnútorné Vonkajšie
Chronická ischemická choroba srdca 
alebo 
infarkt srdcového svalu
Lieky a ich vedľajšie účinky,
hlavne pri predávkovaní, 
to môže byť náhodné či úmyselné
Zápaly srdca (myokarditída, perikarditída) Elekrolytové poruchy
Infiltratívne ochorenia (amyloidóza, leukémia) Endokrinné ochorenia,
v prípade bradykardie
hypotyreóza (znížená funkcia štítnej žľazy)
Idiopatická degenerácia Intrakraniálna hypertenzia
Muskuloskeletálne ochorenia Reflexné príčiny - parasympatické dráždenie, 
zvýšený tonus, hypersenzitivita karotického sínusu,
kašeľ, kýchanie, močenie, tlak na stolicu,
vazovagálna reakcia
Autoimunitné ochorenia Syndróm spánkového apnoe
Mechanické poškodenie srdca pri kardiochirurgii
Infekcia
Vrodené, genetické predispozície

Najčastejšou príčinou poruchy srdcového rytmu je nedokrvenie srdcového svalu a SA uzla (miesta tvorby pravidelného srdcového rytmu). Predovšetkým ide o ischemickú chorobu srdca (ICHS).

ICHS je dlhodobá forma ischémie teda zníženého a nedostatočného prekrvenia srdcového svalu, prebieha chronicky.

Akútnou formou ischémie, čiže nedokrvenia, je infarkt srdcového svalu.

Medzi ostatné príčiny dysrytmií patrí:

 • odchýlky hladiny iontov - vápnika, horčíka, draslíka
 • porucha acidobázickej rovnováhy - v skratke v článku Tvrdenie o prekyslení je nezmysel
 • ochorenia srdcového svalu (myokardu) - kardiomyopatia
 • porucha rovnováhy vegetatívneho nervového systému - úzkosť, stres, šok
 • látky vyvolávajúce arytmie - drogy, alkohol, kofeín, lieky, adrenalín, digoxín, diuretiká, antiarytmiká
 • ochorenia iných systémov - endokrinné poruchy (štítna žľaza)
 • hypotermia - podchladenie
 • a iné

 

Ako sa prejavuje a aký má priebeh?

Bradykardia môže prebiehať asymptomaticky. Človek nemá žiadne ťažkosti.

Druhú formu tvorí bradykardia s príznakmiPrítomné sú príznaky ako je únavanevýkonnosť.

Človek sa skôr unaví a nie je schopný vykonávať fyzickú aktivitu. Pri znížení prekrvenia a pri nedostatočnom prekrvení mozgu nasleduje pocit na odpadnutieodpadnutie.

Príznaky spomalenia tepu

 • slabosť
 • únava
 • nevýkonnosť
 • dýchavičnosť, zadýchavanie sa
 • pocit búšenia srdca - palpitácie, pocit vynechávania srdca, nepravidelné búchanie srdca
 • pocit na odpadnutie, mdloba, synkopa (odpadnutie)
 • opakované odpadnutia
 • nízky tlak krvi až šokový stav
 • stenokardie - bolesť na hrudníku
 • náhla srdcová smrť

Diagnostika

V prvom rade sa odoberá anamnéza, čiže človek opisuje svoje ťažkosti. Následne je potrebné fyzikálne vyšetrenie, to zahŕňa meranie tlaku, pulzu a iné. Pri pulze sa hodnotí jeho frekvencia, pravidelnosť, kvalita a či je na oboch končatinách rovnaký.

Nasledujú špeciálne vyšetrenia, teda EKG a EKG Holter - 24 hodinový záznam. EKG slúži na zhodnotenie funkčnosti a elektrickej činnosti srdca, a teda srdcového prevodového systému.

Aká je liečba?

Liečba závisí od vyvolávajúcej príčiny. Tá môže byť reverzibilná, teda zvratná, ako je napríklad odchýlka v iontoch / mineráloch, podchladenie organizmu či predávkovanie liekmi na arytmiu (digoxín, betablokátory).

Druhú skupinu tvorí nezvratná príčina, teda ireverzibilná, ako je organické poškodenie či porucha SA uzla.

Možnosti liečby sú:

 • zmena životosprávy
 • farmakologická liečba - lieky na úpravu srdcovej činnosti
 • dočasná a trvalá kardiostimulácia - prístroj, ktorý nahradí prirodzený pacemaker
  • implantácia kardiostimulátora alebo kardiovertera-defibrilátora

Zaujímavé informácie nájdete i v článkoch:

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Spomalený tep - čo znamená nízky tep pod 60 (50)? Môže byť nebezpečný? patri medzi príznaky Kardiovaskulárneho a lymfatického systému
Ďalšie názvy: bradykardia, bradyarytmia, spomalený pulz, spomalená srdcová činnosť, spomalená srdcová aktivita
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
FLUÓR: Aké má využitie pre zdravie? Príznaky nedostatku i nadbytku + zaujímavosti FLUÓR: Aké má využitie pre zdravie? Príznaky nedostatku i nadbytku + zaujímavosti

Fluór je významným stopovým prvkom v našom organizme, ktorý zastáva funkciu stavebnej jednotky kostí aj zubov. Do ktorých ďalších procesov je zapojený? Aká je jeho úloha v prevencii...

Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách? Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách?

Poznanie správnych hodnôt životných funkcií má význam pre každého človeka. A ich domáca kontrola je v dnešnej dobe jednoduchšia. Nápomocná je prehľadná infografika.

Ako na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení? Ako na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení?

Srdcovo cievnym ochoreniam patrí prvá priečka v chorobnosti a úmrtnosti. Na Slovensku, tak i celosvetovo. Spoznajte snami účinnú prevenciu.

Ako na otužovanie? Začnite s ním v lete či na jeseň. Podporte imunitu Ako na otužovanie? Začnite s ním v lete či na jeseň. Podporte imunitu

Má otužovanie vplyv na zdravie človeka? Ak sa s ním začne v správny čas, nemusíme sa vyhýbať chladnej vode v lete ani v zime. Ako naň bude reagovať organizmus? Budeme vďaka nemu...

Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc? Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc?

Alkoholizmus a otravy alkoholom nie sú až tak ojedinelým fenoménom. Alkoholizmus je „metlou ľudstva” a častou príčinou spoločenských konfliktov. Je číslom jeden medzi všetkými...

Naposledy aktualizované 20.10.2020


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.