späť na zoznam príznakov

Vracanie krvi, hemateméza: Aké má príčiny? (čerstvá či natrávená krv)

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Vracanie krvi, hemateméza: Aké má príčiny? (čerstvá či natrávená krv)
Zdroj foto: Getty images

Vracanie krvi si zväčša spájame so žalúdočnými vredmi. Avšak, môže sa vyskytnúť pre viaceré príčiny a ochorenia.


Vracanie krvi, odborne tiež hemateméza, je príznakom viacerých ochorení tráviacej sústavy. Zväčša si ho spájame so žalúdočnými vredmi.

Vracanie krvi = hemateméza. 
Vracanie = emesis / vomitus. 
Haema = krv, hemat..., týkajúci sa krvi.

Vyskytuje sa pri ochoreniach, úrazoch či po prehltnutí cudzieho predmetu. Hemateméza môže nastať i po vypití väčšieho množstva alkoholu, hlavne tvrdého. 

Pýtate sa prečo vzniká a 
aké príčiny môžu byť za výskytom u detí a novorodencov
či v tehotenstve? 
Často pre alkoholizmus a rakovinu? 
Ako vyzerá vracanie natrávenej krvi? 
Aká je prvá pomoc a ako ho zastaviť? 

Vracanie, vomitus, je obranný reflex tráviaceho traktu, ktorým sa odstraňujú škodlivé látky či nadbytočný obsah zo žalúdka či dvanástnika. 

Pri vracaní nastáva obrátenie peristaltiky v protismere, stiahnutie svalov tráviacej trubice a vyprázdnenie obsahu žalúdka do pažeráka, ústnej dutiny a von z tela.

Nevhodným obsahom môže byť potrava, jej časť či priveľké množstvo stravy. Ale tiež určitá dráždiaca látka, ktorá dráždi žalúdok buď fyzikálne, chemicky alebo mikrobiologicky.

Vracanie môže byť provokované zo žalúdka, teda periférne. Druhou formou je centrálne, a to pri podráždení centra vracania v predĺženej mieche.

Vracaniu môže predchádzať pocit ťažoby na žalúdku a pocit na vracanie - nauzea (nausea). 

Vracanie môže spôsobiť napríklad:

 • kinetóza a dráždenie vestibulárneho aparátu
  • nevhodný pohyb
  • u niekoho cestovanie v dopravnom prostriedku, sedenie na zadných sedadlách či v protismere jazdy, na lodi
  • ochorenie
 • intenzívna bolesť
 • nadmerný emočný zážitok, stres
 • poranenie mozgu, úraz
 • ochorenie mozgu, cievna mozgová príhoda, nádor, zvýšenie vnútrolebkového tlaku
 • iné ochorenie, ako je i hypertenzia
 • infekčné príčiny, zápal, chrípka
 • metabolická príčina, zlyhanie obličiek a rozvrat vnútorného prostredia, diabetes a hyperglykémia
 • psychické poruchy, anorexia, bulímia a iné
 • otrava, intoxikácia
 • nežiadúci účinok liekov
 • vracanie v tehotenstve
 • a iné

Nepríjemné je hlavne opakované vracanie. To môže spôsobiť bolesť brucha, žalúdka, pažeráka. 

Žalúdočný obsah, a teda hlavne kyselina, dráždi pažerák i ústnu dutinu.

+

Veľkým rizikom je prienik agresívneho obsahu do dýchacích ciest.

Riziko zvyšuje porucha vedomia. V bezvedomí môže obsah zo žalúdka preniknúť do dýchacích ciest. Komplikáciou tejto aspirácie je nebezpečný aspiračný zápal pľúc.

Pri opakovanom vracaní vznikajú malé trhlinky v stene žalúdka a pažeráka. Vtedy je bežné, že sa vo zvratkoch nachádza i krv.

Ďalšou komplikáciou dlhšie trvajúceho vracania je dehydratácia

Prečítajte si tiež: 
Dehydratácia u detí je nebezpečná
Príznaky dehydratácie

 

Vracanie krvi či prímes krvi vo zvratkoch?

Krvácanie do gastrointestinálneho, teda tráviaceho, systému je vždy brané s vážnosťou. Nastáva pre rozličné ochorenia a rozlišuje sa na krvácanie z hornej a dolnej časti GIT.

V prípade vracania krvi ide zväčša o krvácanie do horného gastrointestinálneho traktu.

Krvácanie do GIT = najčastejšia náhla príhoda brušná (NPB).

Pri krvácaní do horného úseku sa uvádza vyššia miera závažného priebehu, nakoľko môže rýchlo smerovať k šokovému stavu.

Ide o hemoragický šok hemodynamickú nestabilitu = nedostatok cirkulujúcej krvi.

Závažnou komplikáciou šoku je smrť.

 

Formy krvácania z GIT:

 • do horného GIT - smerom k ústam
  • z úseku na rozhraní duodéna a jejúna
  • dvanástnika a lačníka - začiatok tenkého čreva
  • odborne na úrovni Treitzovej riasy
 • do dolného GIT - smerom dolným, pod rozhraním duodéna a jejúna
 • okúltne krvácanie - skryté, klinicky bez príznakov
 • obskúrne - krvácanie bez známej príčiny
 • enterorágia - krvácanie do čreva a krv v stolici
 • hemateméza - vracanie krvi, čerstvej či natrávenej, prípadne krvných zrazenín
  • melaneméza - vracanie natrávenej krvi - kávovej usadeniny
 • meléna - natrávená krv v stolici
  • čierna, dechtovitá, kolomažovitá stolica, ktorá zapácha
  • vzniká približne po 8 hodinách vplyvom črevných baktérií, enzýmov
  • ak krvácanie dosiahne približne 50 - 100 ml a viac krvi za 24 hodín
  • meléna sa ďalej rozdeľuje na:
   • čerstvú melénu - riedka, čierna, mazľavá, kolomažovitá stolica, ako prejav aktívneho krvácania a skorý prejav krvácania
   • stará - vyprázdňovacia meléna - čierna a suchá stolica, ako prejav staršieho už zastaveného krvácania
 • hematochéza - čerstvá krv či krvné zrazeniny v stolici
  • z koncových častí hrubého čreva
 • proktorágia - krvácanie z konečníka a análnej časti
  • krv nie je zmiešaná so stolicou
  • je na povrchu stolice
  • krv na toaletnom papieri

 

Pričom krv môže byť čerstvá, ale i natrávená

Vracanie čerstvej krvi môže byť vo forme priameho vracania krvi.
Alebo je krv zmiešaná s obsahom žalúdka
Prípadne je krv v podobe drobných červených nitiek.

Natrávená krv má vzhľad kávovej usadeniny. Pretože bola vystavená tráviacim šťavám.

 

Zdrojom krvácania môže byť:

 • pažerák - varixy
 • Mallory-Weissov syndróm - trhlina sliznice pažeráka po opakovanom a prudkom vracaní
 • žalúdok - erózie, peptický vred, gastropatia, rakovina
 • duodenum, dvanástnik - vred
 • ostatné
  • poranenie ústnej dutiny
  • po vytrhnutí zuba
  • krvácanie z nosa
  • polypy a nezhubné nádory, lipómy, fibrómy
  • hemangiom
  • vaskulitída
  • zápal - zápal pažeráka, žalúdka, čreva, Crohnova choroba a ulcerózna kolitída
  • divertikulóza a divertikulitída
  • aneuryzma - prasknutie aorty do tráviacej trubice
  • poruchy zrážania krvi a krvných doštičiek

 

Aké sú najčastejšie príčiny krvácania z hornej časti tráviacej

Ako najčastejší zdroj krvácania z horného GIT-u sa uvádzajú vredy žalúdka a dvanástnika. Plus, ako rizikovým faktorom je prebiehajúca infekcia helicobacterom pylori a užívanie NSAID - nesteroidných protizápalových liekov.

Ďalším závažným stavom je krvácanie z pažerákových varixov. Ide o rozšírené kŕčové žily, podobne ako pri kŕčových žilách dolných končatín.

Najčastejšie vznikajú pre portálnu hypertenziu, a teda zvýšený tlak v portálnej žile, ktorá smeruje do pečene. A pri nej sa ako najčastejšia príčiny udáva cirhóza.

Podľa zdroju sa hrubo delí na:

 • NEvarikózne krvácanie z horného GIT-u
  • 80 - 90 % prípadov krvácaní z horného GIT
  • krvácanie nie je z varixov
  • vredová choroba - 28 - 59 %
  • erózie sliznice - 1 - 47 %
  • trhlina pažeráka - 4 - 7 %
  • malígne ochorenie - 2 - 4 %
  • ostatné príčiny 2 - 7 %
  • bez známej príčiny 7 - 25 % - príčina sa nezistí
 • varikózne krvácanie z horného GIT-u
  • krvácanie z pažerákových varixov
  • komplikácia cirhózy pečene a iného ochorenia pečene
  • pre portálnu hypertenziu
  • vysoké riziko mortality (miera rizika úmrtnosti) 

Tabuľka uvádza najčastejšie príčiny krvácania podľa lokalizácie

Pažerák
 • pažerákové varixy
 • trhliny sliznice - Mallory-Weissov syndróm - v podobe drobných červených nitiek
 • nádor
 • zápal
 • vredové poškodenie
 • refluxná ezofagitída
 • cudzie teleso
 • iatrogénne pri vyšetrení, zákroku
 • poleptanie - intoxikácia
Žalúdok
 • vredy
 • erózie
 • trhliny, fisúry
 • nádor, zhubný a nezhubný
 • gastropatia - ťažký zápal, poleptanie,
 • iatrogénne
 • cudzie telesá
Tenké črevo
Hrubé črevo
 • polypy
 • nádor
 • divertikul
 • zápal - Crohnova choroba, ulcerózna kolitída
 • po zákrokoch
 • hemoroidy v oblasti análneho otvoru a rekta
 • trhlina análneho otvoru - fisua
 • cudzie teleso

 

Krvácanie sa ďalej delí na akútne a chronické.

 • akútne - vzniká náhle a môže pochádzať z tepien, pri vredoch alebo zo žíl pri pažerákových varixoch
 • chronické - môže prebiehať skryto, pričom ho sprevádzajú ťažkosti ako je slabosť, únava, malátnosť a nevýkonnosť
  • zväčša ide o krvácanie pri:
   • onkologických ochoreniach
   • ochoreniach pečene či obličiek
   • ochorenia krvi a poruchy zrážania krvi
   • zápalové ochorenia

Pažerákové varixy a krvácavé stavy sú komplikáciou dlhodobého ochorenia pečene. Známe je napríklad alkoholové poškodenie pečene a prestavba zdravého tkaniva na cirhotické. 

Cirhóza pečene je významným faktorom pri vzniku portálnej hypertenzie. A tá zase vplýva na tvorbu pažerákových varixov.

+ Poškodenie pečene sprevádza porucha zrážania krvi.

Pažerákové kŕčové žilyzávažná príčina krvácania z hornej časti tráviacej trubice.

Spoznajte ako vplýva alkohol na organizmus.

Krvácanie v tomto prípade môže prebiehať akútne a masívne. Pričom sa prejaví vracaním krvi. Ide o život ohrozujúci stav, ktorý treba okamžite odborne liečiť.

Inak hrozí vykrvácanie, šokový stavsmrť.

Opakom sú mierne prebiehajúce krvácania. Tie zväčša ustanú a príčina sa vyhojí sama. V tomto prípade ide o drobné erózie sliznice tráviacej trubice či trhlinky v pažeráku, ktoré mohli vzniknúť po úpornom a opakovanom vracaní.

Príkladom podráždenej sliznice pažeráka i žalúdka je vypitie väčšieho množstva alkoholu. Hlavne, ak išlo o tvrdší alkohol. A to môže nastať i u človeka, ktorý popíja iba sporadicky, príležitostne.

Podobne, vracanie krvi sa môže vyskytnúť i po užití niektorých liekov, ktoré dráždia žalúdok. Príkladom je acylpyrín alebo liek zo skupiny nesteroidných protizápalových liekov.

V málo prípadoch sa vyskytuje hemateméza i pri prehltnutí cudzieho predmetu.

Uvádza sa, že približne 80 - 90 % predmetov prejde GIT-om bez poškodenia.
Zvyšné percentá sa pre pridružené ťažkosti riešia endoskopicky. 
Operačný zákrok je potrebný približne v 1 %. 
Príkladom sú hlavne malé hodinové batérie či magnety. 
Samozrejme, ostré predmety. 

S požitím cudzieho predmetu sa stretneme u malých detí, u seniorov, ale i u väzňov či u ľudí s psychiatrickou diagnózou. 

Zväčša nespôsobujú ťažkosti. Občas, a to podľa druhu a charakteru predmetu môže byť sprievodným príznakom krvácanie a vracanie krvi.

Medzi časté predmety patria baterky, magnety, mince, skladačky, drobné hračky. Prípadne ide o prehltnuté väčšie kusy stravy, cukríky a iné.

Poškodenie a perforácia tráviacej trubice hrozí hlavne pri požití ostrých predmetov s čepeľou a hrotom.

 

Aké príznaky môžu byť prítomné?

Vracanie krvi je prejavom iného ochorenia. Avšak, pri krvácaní do tráviacej sústavy sa môžu vyskytovať taktiež iné zdravotné ťažkosti.

Príkladom symptómov krvácania môže byť:

 • vracanie krvi - čerstvej alebo natrávenej
  • masívne krvácanie = jasnočervená krv + koagulá krvi (zrazeniny)
  • mierne krvácanie = tmavšia krv
   • tmavo-hnedá, kávová usadenina - melaneméza
  • vracanie žalúdočného obsahu s prímesou krvi
 • meléna - čierna stolica
 • únava, slabosť, malátnosť a nevýkonnosť - hlavne pri dlhšie trvajúcom i malom krvácaní
 • bolesť brucha, žalúdka
 • dyspepsia - ťažoba na žalúdku a pocit na vracanie
 • nechutenstvo
 • pyróza - pálenie záhy
 • problém s prehĺtaním
 • chudnutie
 • žltačka
 • čerstvá krv v stolici - a to v prípade, ak krv prešla rýchlo črevom a pri vyššom objeme
 • tachykardia - zvýšenie srdcovej činnosti a pulzu
 • bledosť, anémia - chudokrvnosť
 • zrýchlené dýchanie - dýchavičnosť
 • nízky krvný tlak
 • točenie hlavy, hlavne pri zmene polohy, v stoji a pri chôdzi
 • synkopa - krátkodobá strata vedomia, odpadnutie, kolaps
 • studený a lepkavý pot a studené končatiny
 • modré končatiny a cyanóza
 • zlým znakom je súčasné vracanie a vykašliavanie krvi

Masívne krvácanie sprevádza šokový stav a ohrozuje život človeka. 

Pozor, dôležité je odlišiť i vracanie krvi a hnedej zapáchajúcej tekutiny (aj po stolici, teda miserere). Ide o zvracanie črevného obsahu. Stáva sa tak pri črevnej nepriechodnosti - ileuse. Oba stavy sú závažné a treba ich bez odkladu riešiť.

Ako prebieha diagnostika a liečba?

Dôležitá je anamnéza a prítomné subjektívne a objektívne ťažkosti. Zisťuje sa požívanie alkoholu, fajčenie, celkový životný štýl, užívanie liekov, drog. Dôležitý je údaj o úraze a iných dlhodobých ochoreniach (vredy, choroby pečene, hepatitída a iné).

+ Veľký význam má obsah zvratkov a charakter vyvracanej krvi. Samozrejme, frekvencia a čas vracania.

Diagnostické metódy: 

 • RTG
 • USG / SONO
 • CT
 • MRI
 • endoskopia
 • EKG
 • meranie životných funkcií - krvný tlak, pulz, dychová frekvencia
 • odber krvi, anémia, koagulačné hodnoty, pečeňové testy a iné
 • angiografia
 • kontrastné vyšetrenie GIT

Liečba sa odvíja od priebehu a intenzity krvácania. Zväčša dochádza k zastaveniu mierneho krvácania, buď spontánne alebo po konzervatívnom prístupe.

Prípadne sa zavádza nazogastrická sonda (NGS). Za jej pomoci sa vyprázdni žalúdok. Top má diagnostický i terapeutický účinok, sleduje sa ďalší priebeh.

Pri intenzívnom krvácaní je dôležité doplniť objem krvi a podľa stavu je nutná i krvná transfúzia.

Sengstaken - Blakemoreova sonda sa používa pri pažerákových kŕčových žilách. Zavádza sa nosom do žalúdka, kde sa fixuje. V pažerákovej časti sa nafúkne, čo utlačí krvácajúce žily. Výhodou je možnosť odsávania obsahu zo žalúdka.

Špeciálnou technikou je termálna a mechanická hemostáza. Cieľom je zastaviť krvácanie, napríklad skoagulovať cievu elektrokoaguláciou, laserom a inak. Mechanicky sa robí klipping teda svorkovanie krvácajúcej časti.

Chirurgia a operačné riešenie, ako najväčší invazívny zákrok. Laparoskopia ako šetrnejšia metóda.

Pýtate sa:

Aká je prvá pomoc pri vracaní krvi?

Závisí od celkového stavu a intenzity krvácania.

Avšak, prvotne by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.
Pri masívnom krvácaní volať Záchrannú zdravotnú službu na čísle 155.

Človek by mal byť v pokoji, nehýbať sa, nič nejesť a nepiť.

Závažné je vracanie krvi u malých detí a novorodencov. Pre ich nízky vek možno predpokladať požitie cudzieho predmetu alebo neurčitého prostriedku

Zákaz vyvolávať vracanie umelo - nasilu.

Dieťa musí byť vyšetrené a odborne sledované.

Podobne i vracanie krvi v tehotenstve. Môže byť príčinou opakovaného vracania, namáhania a podráždenia sliznice. Avšak, nutné je vyšetrenie pre odhalenie presnej príčiny.

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Vracanie krvi, hemateméza: Aké má príčiny? (čerstvá či natrávená krv) patri medzi príznaky Tráviacej sústavy
Ďalšie názvy: hemateméza, zvracanie krvi
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy

Z ďalekých ciest si ľudia nosia domov kadečo. Od príjemných zážitkov, spomienok a suvenírov až cez cudzokrajnú nákazu. Hnačkové ochorenia či Faraónová pomsta známa hlavne z Egypta je...

Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc? Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc?

Alkoholizmus a otravy alkoholom nie sú až tak ojedinelým fenoménom. Alkoholizmus je „metlou ľudstva” a častou príčinou spoločenských konfliktov. Je číslom jeden medzi všetkými...

Aká je správna diéta pri hnačke, zápche či vracaní? Ako ich zastaviť? Aká je správna diéta pri hnačke, zápche či vracaní? Ako ich zastaviť?

Hnačka, zápcha či vracanie sú stále aktuálne problémy. Majú rozličné príčiny a rôznorodú terapiu. Pri liečbe je dôležitá správna diéta. Dnešná téma odhaľuje zásady vhodného stravovania,...

Čo znamená bolesť chrbta medzi lopatkami? Najčastejšie príčiny Čo znamená bolesť chrbta medzi lopatkami? Najčastejšie príčiny

Bolesť je príznak, ktorý nám naznačuje, že sa v tele deje niečo neprirodzené. Upozorňuje nás na to. Bolesť medzi lopatkami je symptómom pre rôzne ochorenia. Môže ísť o problém s hrudnou...

Aká diéta a potraviny sú vhodné pri žalúdočných vredoch? Aká diéta a potraviny sú vhodné pri žalúdočných vredoch?

Žalúdočné vredy bolia, spôsobujú nevoľnosť či vyvolávajú pálenie záhy. Nebezpečné sú v prípade, že prasknú. Vtedy ohrozujú pacienta vykrvácaním. Vznikajú pri poškodení sliznice...

Naposledy aktualizované 09.09.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.