späť na zoznam chorôb

Divertikulóza a divertikulitída: Aké má príčiny a príznaky? + Liečba

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Divertikulóza a divertikulitída: Aké má príčiny a príznaky? + Liečba
Zdroj foto: Getty images

Divertikulóza a divertikulitída patrí medzi často sa vyskytujúce ochorenia, a to hlavne vo vyspelých krajinách. V 40. roku života postihuje približne 10 % ľudí, vo veku nad 60 rokov 50 % a v 80. roku života je jej výskyt bezmála 100 percentný. Zasahuje prevažne hrubé črevo a jeho esovitú časť.


Charakteristika

Divertikulóza je ochorenie, pri ktorom je v hrubom čreve prítomná vydutina črevnej steny alebo iného dutého orgánu, či časti čreva. Táto sa označuje ako divertikul.

V čreve môže vzniknúť jeden, ale aj viac divertiklov. Môžu sa vyvinúť v akejkoľvek časti. Avšak, najčastejšie je to v hrubom čreve a v jeho ľavej časti, pred prechodom do konečníka, čiže v esovitom výbežku.

Divertikul sa rozdeľuje na:

 • pravý divertikul, ktorý obsahuje všetky vrstvy črevnej steny
 • nepravý alebo aj pseudodivertikul, ktorý tvorí iba niektorá z vrstiev steny čreva

Pravý divertikul sa vyskytuje vzácne. Vo väčšine prípadov ide o nepravý, teda pseudodivertikul. Pričom sa časť steny hrubého čreva vyklenie cez oslabené svalovú vrstvu.

Iné označenie pre toto ochorenie je aj divertikulárna choroba alebo divertikulóza kolonu, čiže hrubého čreva. Toto ochorenie má rôzne štádiá. Napríklad bezpríznakovú fázu, čiže asymptomatickú. Označuje sa aj ako nekomplikovaná asymptomatická divertikulóza.

Iným príkladom je komplikovaná symptomatická divertikulóza. Prvú uvedenú divertikulózu sa podarí vo väčšine prípadov odhaliť náhodne pri vyšetrení čreva. Komplikácie pri divertikulóze môžu zahŕňať rôzne ťažkosti, ako sú napríklad:

 • dlhodobá bolesť brucha, najmä v ľavom dolom kvadrante
 • krvácanie
 • akútna divertikulitída
 • poruchy vyprázdňovania
 • zvýšenie telesnej teploty
 • zvracanie

Komplikáciou divertikulózy je v tomto prípade akútna ľavostranná divertikulitída. Pričom nekomplikovaná divertikulitída sa vyznačuje zápalom divertikulu, keď nedochádza k jeho perforácii, čiže prasknutiu. Komplikovaná divertikulitída je sprevádzaná perforáciou, teda pretrhnutím steny čreva.

Následne vzniká abces alebo fistula.

Abces je ohraničené zápalové ložisko. Fistula je patologické spojenie čreva s iným, susediacim orgánom, pričom často vzniká spojenie čreva s močovým mechúrom. Pri opakovanom zápale môže nastať stenóza, teda zúženie až obštrukcia, čiže nepriechodnosť čreva.

Vzácnejšie sa s divertikulózou stretajú ľudia mladší ako 30 rokov. Jej výskyt po 40. roku života je asi 10 %, pričom u ľudí nad 60 rokov 50 %. Vo veku nad 80 rokov sa jej výskyt približuje k 100 percentám. A to bez rozdielu pohlavia. Divertikul sa môže vyvinúť v pažeráku, žalúdku či tenkom čreve. Najčastejšie však v hrubom čreve a v jeho esovitej časti.

Uvádza sa, že približne 25 % prípadov divertikulózy sa komplikuje akútnou divertikulitídou.

Hrubé črevo a jeho časti

Hrubé črevo sa odborne označuje latinským názvom, a teda intestinum crassum alebo aj colon. Pokračuje z tenkého čreva a môže mať dĺžku asi 1,5 metra. V sliznici hrubého čreva nedochádza k produkcii, čiže tvorbe nových látok. Slúži hlavne na spätnú rezorbciu, teda vstrebávanie vody.

Šírka hrubého čreva je v rozsahu približne 4 - 8 cm.

Z tenkého čreva sem postupujú nestrávené zvyšky stravy, žlčové farbivá, odlúpené bunky z vyšších častí traktu, ale aj voda. Následne na tento obsah (chymus) pôsobia črevné kvasné a hnilobné baktérie. Ďalej sa rozkladá až sa zmení na výkal.

Pri tomto procese vznikajú črevné plyny ako je metán, oxid uhličitý, amoniak či napríklad fenol.

Tabuľka znázorňuje časti hrubého čreva tak, ako za sebou postupujú

  Názov Latinsky Popis
1. slepé črevo caecum uložené v pravej časti podbrušia
najširšia časť
2. červovitý prívesok  appendix vermiformis výbežok zo slepého čreva
ľudovo označovaný zápal slepého čreva je vlastne apendicitída
3. vzostupný tračník  colon ascendens odstupuje od slepého čreva, prechádza pravou stranou brucha až po pečeň 
4. priečny tračník  colon transversum smeruje od pečene priečne cez hornú časť brucha až po slezinu pod žalúdkom
5. zostupný tračník  colon descendens ľavou stranou brucha smeruje do ľavého podbrušia 
6. esovitá kľučka  colon sigmoideum

od zostupného čreva stredom spodnej časti malej panvy
najčastejšie postihnutá časť hrubého čreva divertikulózou

7. konečník  rectum je posledný úsek čreva uložený e v malej panve
vyúsťuje análnym otvorom von z tela 
TIP: Viete, ako rozpoznáte zápal slepého čreva, čiže apendicitídu?

Príčiny

Divertikul je vydutina v stene čreva. Pričom najčastejšie sa vyklenie časť črevnej steny, a to cez oslabenú svalovinu. Stáva sa tak najmä v esovitej kľučke. To, prečo tieto vydutiny vznikajú nie je úplne objasnené.

Predpokladá sa, že hlavnou príčinou je oslabená vrstva čreva a zvýšený tlak v ňom. Patrí sem napríklad oblasť vstupu ciev cez črevnú stenu, ale aj priestor medzi zväzkami svalov. Medzi rizikové faktory vzniku divertiklov patria:

 • zvýšený tlak v čreve následkom namáhavej stolice či zápchy
 • oslabenie črevnej steny, najmä jej svalovej vrstvy
 • vyšší vek, nad 40 rokov
 • nedostatok vlákniny v potrave, a tým aj sťažené vyprázdňovanie stolice

Divertikulóza sa často, a to v 25 percentách prevalí do akútnej divertikulitídy. Pričom ide o zápal vyklenutia. Tento môže prebiehať nekomlikovane, keď sa neporuší črevná stena. Avšak, v závažnejšom prípade ide o komplikovanú divertikulitídu.

Tá sa vyznačuje perforáciou (porušením) črevnej steny.

Okrem perforácie čreva môže vzniknúť abces či fistula. Stenóza (zúženie) až obštrukcia (nepriechodnosť) čreva sú dôsledkom opakovaných zápalov. Príčina zápalovej komplikácie nie je presne ozrejmená. V prvom rade sa vysvetľuje ako súhra:

 1. abnormálnej črevnej steny
 2. zníženej motility, čiže pohyblivosti čreva
 3. zvýšeného tlaku v čreve
 4. narušenie črevnej mikroflóry 

Vznik divertikulózy a divertikulitídy ovplyvňujú ďalej aj:

 • životný štýl, nedostatok pohybu
 • fajčenie
 • alkohol
 • obezita
 • diéta
 • lieky, ako sú kortikoidy, chemoterapeutiká, nesteroidné antiflogistiká

Vo vyspelých krajinách sa častejší výskyt divertikulózy pripisuje hlavne nesprávnemu zloženiu stravy. Pričom tá obsahuje menej zeleniny, ovocia, obilnín, a viac mäsa. Čiže nízkemu podielu vlákniny. Následkom toho vzniká zápcha, ale aj sťažené namáhavé vyprázdňovanie stolice.

Príznaky

Divertikulóza vo väčšine prípadov prebieha asymptomaticky. A teda nemá žiadne prejavy. Vtedy sa označuje ako nekomplikovaná asymptomatická divertikulóza

Avšak, približne 25 % prípadov prechádza do komplikovanej symptomatickej divertikulózy.

Komplikáciou je akútna ľavostranná divertikulitída. Tá sa ďalej rozlišuje na nekomplikovanú a komplikovanú. A podľa toho sa aj vyskytujú ďalšie príznaky. Pri nekomplikovanej prebieha zápal jedného alebo aj viacerých divertiklov.

Pričom stena čreva nie je poškodená.

Komplikovaná forma sa vyznačuje narušením, teda perforáciou steny čreva. V inom prípade dochádza k vzniku abscesu či fistuly. Po vyliečení a odznení sa vyskytujú aj opakované zápaly, ktoré môžu spôsobiť zúženie (stenózu) alebo aj nepriechodnosť čreva.

Následkom čoho vzniká akútna brušná príhoda.

Medzi príznaky sa zaraďuje:

 • pocit stuhnutia brucha
 • kŕčovitá bolesť brucha, najmä v ľavej spodnej časti, môže vyžarovať do slabiny alebo chrbta
 • zhoršenie bolesti pri pohybe
 • zvýšená citlivosť pri vyšetrení pohmatom
 • porucha vyprázdňovania, pričom môže nastať zápcha alebo aj hnačka
 • pocit plnosti
 • flatulencia, čiže plynatosť
 • zvýšenie telesnej teploty, triaška, a teda zimnica
 • zvracanie
 • krvácanie, a nález čerstvej krvi v stolici, označuje sa ako enterorágia
 • ťažkosti sa výrazne zhoršujú pri prasknutí divertikulu a vyprázdnení obsahu čreva do brušnej dutiny
 • riziko vzniku zápalu pobrušnice - peritonitídy, ktorá ohrozuje zdravie a život človeka
  • prudká bolesť brucha
  • tvrdé, doskovité brucho
  • zástava odchodu plynov
  • studený pot
  • horúčka
  • zrýchlená srdcovádychová frekvencia
  • zníženie krvného tlaku a rozvoj šoku
  • riziko úmrtia

Uvádza sa, že miera výskytu divertikulitídy je od 10 do 30 percent prípadov divertikulózy. Veľmi často dochádza k nálezu fistuly, teda patologického spojenia čreva s iným orgánom. A to v 4 - 20 % prípadov. Dochádza k porušeniu steny čreva do susediaceho orgánu, najčastejišie je to do močového mechúra.

65 % fistúl je medzi črevom a močovým mechúrom
25 % je spojením čreva s vagínou
3% s maternicou
a vzácne, a teda približne 1 % zastupuje fistula čreva s kožou

Diagnostika

Diagnostika záleží na prítomných príznakoch. Vzhľadom na to, že divertikulóza prebieha asymptomaticky, býva jej diagnostika náhodná pri vyšetrení čreva. V prípade akútnej divertikulitídy sa diagnostika spolieha na klinický obraz, fyzikálne vyšetrenie a aj anamnézu.

Následne sa vykonávajú aj laboratórne vyšetrenia krvi. Zvyšuje sa hladina bielych krviniek a aj CRP. Pritom je hladina CRP v sére vyššia ako 50 mg/liter. Medzi zobrazovacie metódy sa zaraďuje USG, CT či MRI. Kolonoskopia sa neodporúča vykonávať v akútnej fáze divertikulitídy, a to hlavne pre riziko komplikácií.

Samozrejme, výskyt príznakov a závažnosť ťažkostí je ovplyvnená výskytom komplikácií. Pri diagnostike je dôležité vylúčenie iných zápalových ochorení čreva, ktoré môžu mať podobné symptómy. V každom prípade je veľmi dôležité odborné vyšetrenie a skorá diagnostika divertikulitídy.

Video o divertikulóze

Video o divertikulóze

Priebeh

Prítomnosť divertikulu sa nemusí navonok preukázať. V prípade komplikácie sa vyskytuje pocit stvrdnutia až bolesti brucha. S počiatku sa pridružuje aj pocit plnosti a plynatosť.

Najčastejšou lokalitou výskytu divertiklov je esovitá kľučka hrubého čreva, ktorá sa nachádza v ľavom dolnom kvadrante brucha. A z toho aj oblasť kde sa vyskytuje bolesť či dráždenie na dotyk.

Bolesť je kŕčovitá, intenzívna. Zhoršuje ju pohyb. Ťažkosti sprevádza porucha vyprázdňovania, a to vo forme zápchy alebo hnačky. Pri divertikulitíde sú závislé ťažkosti aj na jej rozsahu. Bolesť a ostatné príznaky sa stupňujú pri prasknutí divertikulu. Následne môže dôjsť k peritonitíde a akútnej brušnej príhode.

Prípadne sa vytvára abces, čo je ohraničené zápalové ložisko, ktoré môže byť hmatateľné navonok. Iným druhom komplikácie je vznik patologického spojenia susediacich orgánov s črevom.

Z toho následne vyplývajú aj pridružené komplikácie. Pri tomto ochorení sa vyskytuje aj krvácanie do čreva. To sa vyznačuje prítomnosťou čerstvej krvi v stolici.

V prípade častých recidív, opakovaní, zápalov môže vzniknúť zúženie čreva až jeho nepriechodnosť. Samozrejme, ak ťažkosti pretrvávajú je mimoriadne dôležité vyhľadanie odbornej pomoci a včasná liečba.

Čo sa odporúča pri divertikulóze?

Pri tomto ochorení je dôležitá aj prevencia vzniku ťažkostí a aj opakovaného zápalu. Vplyv má zmena životospráv, pohybová aktivita a zmena stravovacích návykov, samozrejme, s premenou obsahu jedálneho lístka.

Odporúčania pri divertikulóze v prehľadnej tabuľke

Čo vplýva pozitívne Čomu sa treba vyvarovať

pohybová aktivita

mastné jedlo, tuk, vyprážané, fritované či grilované
sladké
pravidelný režim vyprázdňovania stolice v rovnaký čas
nepotláčať nutkanie na vyprázdnenie stolice
korenistá a dráždivá strava
zvýšiť príjem vlákniny vo forme ovocia, zeleniny
ďalej orechy, olejnaté semená, psýllium
POZOR postupné zvýšenie obsahu

krátko po liečbe ťažkej divertikulitídy potraviny s množstvom zrniečok
potrebné je dodržanie stanoveného diétneho režimu

probiotiká šúpanie ovocia či zeleniny a vynechanie jadier a semien zo stravy
cesnak a čili náhle a nárazové zvýšenie podielu vlákniny v strave
dostatočný pitný režim alkohol
šťava z aloe vera či z mrkvy fajčenie
mätový čaj obmedzenie kofeínu 
Ako sa lieči: divertikulóza

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • solen.sk - Manažment liečby akútnej divertikulitídy: 10-ročné skúsenosti, MUDr. Peter Štefánik, MUDr. Martin Ježovít, MUDr. Pavol Mazalán, MPH, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
 • encyklopedia.akv.sk - článok o divertikulóze
 • oschir.jfmed.uniba.sk - informácie o ochorení
 • niddk.nih.gov - Diverticular Disease
 • my.clevelandclinic.org - Diverticulosis and Diverticulitis of the Colon
 • medlineplus.gov - Diverticulosis and DiverticulitisAlso called: Diverticular disease 

 

Naposledy aktualizované 17.01.2022

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Divertikulózu lieči Chirurgia , Dietológia , Interná medicína - Gastroenterológia , Všeobecná medicína , vyšetruje CT , Magnetická rezonancia , Sonografia , Anamnéza , Vyšetrenie krvi , CRP test , Vyšetrenie stolice , Krvný tlak , patrí medzi Ochorenia hrubého čreva
Ďalšie názvy: Divertikulárna choroba, divertikulóza kolonu, divertikulitída, divertikulárna choroba hrubého čreva, kolitída pri divertikulárnej chorobe
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh , Video

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Najčastejšie zápalové ochorenia čriev. Poznáme ich príznaky? Najčastejšie zápalové ochorenia čriev. Poznáme ich príznaky?

Zápalové ochorenia črevného systému môžu byť krátkodobého charakteru, no môžu mať i prívlastok dlhodobej a doživotnej  liečby. Priblížme si najčastejšie zápalové ochorenia čriev a ich...

10 najčastejších dôvodov bolesti v podbrušku: Poznáte príčiny? 10 najčastejších dôvodov bolesti v podbrušku: Poznáte príčiny?

Bolesť v podbrušku je jednou z najčastejších zdravotných ťažkostí. Tento nešpecifický príznak v sebe skrýva rôzne príčiny. Od typicky ženských problémoch, cez tráviace ťažkosti, až po...

Trápi vás nadúvanie? 5 tipov ako ho riešiť + spoznajte príčiny a pomoc Trápi vás nadúvanie? 5 tipov ako ho riešiť + spoznajte príčiny a pomoc

Nafúknuté brucho, kŕče a odchod plynov, výrazne ovplyvňuje fyzickú pohodu i spoločenský život. Dodržujte týchto 5 zásad a tejto nepríjemnosti sa môžete zbaviť.

10 hlavných príčin spôsobujúcich bolesť v boku: Poznáte ich? 10 hlavných príčin spôsobujúcich bolesť v boku: Poznáte ich?

Tupá, bodavá či pálivá bolesť v boku, je častým problémom množstva ľudí. Tak ako je každá bolesť odlišná a špecifická, tak i jej pôvod je rozmanitý. Poďme sa spolu pozrieť na 10...

Rakovina hrubého čreva: Príčiny, štádiá, prejavy? Diéta a strava? Rakovina hrubého čreva: Príčiny, štádiá, prejavy? Diéta a strava?

Rakovina hrubého čreva a konečníka je veľmi závažné ochorenie so zdĺhavou a často neúspešnou liečbou. U viac ako polovice prípadov sa končí fatálne. Život s ňou tiež nie je...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Ul. Sv. Michala

   Ul. Sv. Michala 35, 93401 Levice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Štúrova

   Štúrova 7, 08001 Prešov

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Zuzana Sláviková
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Štúrova 7, 08001 Prešov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 8, 04001 Košice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Renáta Talánová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Štefan Tomajko
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Pavol Petróci
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Kristína Raganová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.