späť na zoznam chorôb

Rakovina pečene: Prečo vzniká a ako sa prejavuje? + Liečba

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Rakovina pečene: Prečo vzniká a ako sa prejavuje? + Liečba
Zdroj foto: Getty images

Rakovina pečene, teda zhubný nádor pečene, patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia vo svete. Sú známe viaceré typy rakoviny. Pričom asi najznámejším je hepatocelulárny karcinóm. Rizikovým faktorom jeho vzniku je dlhodobé ochorenia pečene, ako je napríklad aj cirhóza.


Charakteristika

Rakovina pečene je závažným ochorením. Väčšinou je dôsledkom iného dlhodobého ochorenia. Tak je to aj v prípade hepatocelulárneho karcinómu, ktorému predchádza cirhóza, teda väzivové poškodenie pečene.

Rakovina je všeobecné označenie pre zhubný typ onkologického ochorenia.

Pečeň

Je veľmi dôležitý nepárový orgán. Pečeň má v tele viacero nenahraditeľných úloh. Bez nej nie je človek schopný žiť. Porucha jej funkcie zasahuje celý organizmus, pričom neexistuje žiadny náhradný mechanizmus na jej poruchu. 

Dôležitá je pre spracovanie živín, ktoré pochádzajú z potravy. Ďalej má nezastupiteľnú metabolickú a detoxikačnú funkciu. Slúži ako zásobáreň glykogénu, bielkovín a aj tukov. Počas embryonálneho vývoja slúži na krvotvorbu. Veľmi dôležitou funkciou je aj tvorba a vylučovanie žlče (exokrinná funkcia). Žlč sa využíva pri trávení tukov.

Nádor je ...

Onkologické choroby sú závažnou skupinou ochorení. Nádor ako taký je všeobecné pomenovanie pre bunky, ktoré rastú samostatne, bez toho aby boli riadené organizmom, ako normálne bunky. Nádor sa delí podľa viacerých kritérií.

Všeobecne známe, aj pre laickú verejnosť, je rozdelenie na nádor nezhubný a zhubný. Existuje delenie podľa morfologických znakov (zväčšenie orgánu, výrastky) alebo podľa tkaniva, z ktorého vyrastajú. A to je napríklad nádor:

 • mezenchýmový, vznikajú z tkanív ako napríklad cievy, krvné, tukové či svalové bunky
 • epitelový, z ktorého sú nádory krycieho a povrchového tkaniva, ale aj zo žľazového epitelu 
 • neuroektodermový, z ktorého sú nádory CNS, nervov, ale aj z melanocytov (nachádzajú sa v koži)
 • embryonálny, ako napríklad germinálne nádory, vznikajúca z kmeňových buniek

Tabuľka znázorňuje rozdelenie nádorov na nezhubné a zhubné

Typ nádoru Popis
Benígny

nezhubný nádor

 • podobný bunkám, z ktorých vzniká
 • nevytvára metastázy, čiže sa nerozširuje do iných častí tela
 • obmedzený rast, neobmedzuje svoje okolie (okrem nádorov v lebke - mozgovej časti)
 • nie je dôvodom závažných ťažkostí
 • je opúzdrený a ohraničený
 • dá sa dobre chirurgicky odstrániť
Intermediárny

semimalígne

 • niektoré typy nádorov, ktoré sú medzistupňom
 • sú schopné tvoriť aj metastázy
Malígny 

zhubný nádor, inak aj rakovina

 • vzniká z rôzneho typu tkaniva
 • svojim rastom ničí okolie
 • prerastá do iných orgánov
 • tvorí metastázy (MTS)
 • nemá ohraničenie, jeho hranice nie sú jasné

rozdeľuje sa na:

 • sarkóm, ktorý pochádza z mezenchýmového tkaniva
 • karcinóm, ktorý vyrastá z epitelového tkaniva 

Prečítajte si tiež článok: Je nádor a rakovina to isté?

Čo je to rakovina pečene?

Rakovina pečene je zhubné onkologické ochorenie. Môže byť primárne, čo znamená, že pochádza z buniek a tkaniva z pečene a sekundárne, ktoré je zapríčinené metastázovaním z iných častí tela, a to najčastejšie z tráviacej sústavy.

Primárne nádory pečene sú menej časté. Hlavným dôvodom onkologických ochorení pečene sú sekundárne nádory. A teda príčinou je metastázovanie, čiže rozšírenie do pečene z nádorov v iných častiach tela. Typicky sa do pečene šíria najmä malígne ochorenia z brucha. A to krvnou cestou cez žilu v. portae.

Nádory pečene sa vyskytujú hlavne v rozvojových krajinách. A to najmä v Ázii, v západnej a centrálnej Afrike. Oproti tomu sú menej časté sú v Európe. Frekventovanejšie vznikajú u mužov, ako u žien (v pomere 4 : 1). Rakovina pečene je druhou najčastejšou príčinou smrti na rakovinu.

Pod rakovinu pečene spadajú viaceré malígne ochorenia, a to sú napríklad:

 • hepatocelulárny karcinóm, je najčastejší zhubný nádor pečene
 • fibrolamelárny karcinóm, najčastejšie pre cirhózu pečene, má pomerne dobrú prognózu
 • cholangiokarcinóm, ktorý postihuje žlčové cesty vo vnútri pečene, k jeho zisteniu dochádza až v neskorej fáze, keď už nie je možné ho operovať
 • hepatoblastóm
 • angiosarkóm
 • fibrosarkóm
 • MTS do pečene sú najčastejšie z rakoviny pankreasu (50 %), z čreva (25 %), žalúdka (20 %)

Riziko vzniku zhubného nádoru pečene zvyšujú rizikové faktory, ako sú napríklad cirhóza pečene a vírusová hepatitída typu B a C. Závažnou komplikáciou práve týchto dvoch ochorení je hepatocelulárny karcinóm, pričom vzniká po desiatkach rokov.

Hepatocelulárny karcinóm

Tomuto ochoreniu patrí 5. priečka medzi všetkými malígnymi ochoreniami. Uvádza sa, že celosvetovo pre túto príčinu zomrie 1 milión ľudí. Pričom k jeho diagnostike dochádza až v pokročilom štádiu, a to až v 80 % prípadov.

Hepatocelulárny karcinóm je tvorený zmenenými pečeňovými bunkami. Pričom tieto prerastajú do svojho okolia. Správajú sa invazívne. Veľmi často je to práve do ciev, z čoho vyplývajú ďalšie komplikácie.

Prienik nádorových buniek do ciev má za následok rozšírenie rakoviny do iných častí pečene. Avšak, aj metastázovanie rakoviny do iných častí a orgánov tela. Pričom rakovina pečene najčastejšie metastázuje do pľúc a do lymfatických uzlín. Zriedkavejšie sa vyskytuje rozšírenie do kosti.

Pri hepatocelulárnom karcinóme (HCC) sa využíva takzvaná Barcelonská klasifikácia HCC, ktorá určuje jeho štádium. Táto klasifikácia sa označuje skratkou BCLC, čo znamená Barcelona Clinic Liver Cancer.

Tabuľka znázorňuje rozdelenie štádií rakoviny pečene podľa BCLC

Štádium HCC BCLC Popis
Veľmi včasné BCLC 0
 • prítomné je jedno ložisko menšie ako 2 cm
 • nezasahuje cievy
 • zachovaná funkcia pečene
Včasné BCLC A
 • jedno ložisko 2 - 5 cm
 • alebo maximálne 3 ložiská menšie ako 3 cm
 • človek je v dobrom stave
Stredne pokročilé BCLC B
 • viacpočetné ložiská HCC
 • asymptomatický priebeh
 • bez invázie do ciev
 • nešíri sa do iných orgánov
Pokročilé BCLC C
 • pridružujú sa príznaky ochorenia
 • rakovina zasahuje cievy
 • metastázuje do iných častí tela
Konečné, terminálne BCLC D
 • človek je vo veľmi zlom stave

Príčiny

Vznik rakoviny pečene vo väčšine prípadov podmieňuje iné dlhodobé ochorenie. Primárne nádory sa vyskytujú zriedkavejšie ako sekundárne. To značí, že nádorové ochorenie vo väčšine prípadov spôsobuje metastázovanie, teda prenos iného malígneho nádorového ochorenia do pečene.

Medzi najčastejšie príčiny metastázovania patria nádory v brušnej dutine, ako napríklad onkologické ochorenie pankreasu, hrubého čreva, žalúdka, konečníka.

U mužov pochádzajú metastázy z prostaty, u žien z maternice a vaječníkov. MTS sú aj z iných častí tela, ako je rakovina obličiek, pľúc či z prsníka.

Samozrejme, v prípade vysokého štádia rakoviny pečene dochádza k preneseniu rakovinových buniek z pečene do iných orgánov. A to najčastejšie do pľúc a do lymfatických uzlín. Štádiá rakoviny, ktoré sa vyznačujú metastázovaním sú uvedené v tabuľke.

Okrem metastáz sa na vypuknutí ochorenia pričiní aj výskyt iného dlhodobého ochorenia pečene. Týmto ochorením je cirhóza pečene. Druhou skupinou chorôb sú infekčné vírusové hepatitídy. A to najmä hepatitída typu B a C.

TIP: Magazínový článok uvádza informácie o vírusových hepatitídach a o spôsobe ich prenosu.

Na vzniku rakoviny pečene sa podieľajú rizikové faktory, medzi ktoré patrí:

 • cirhóza pečene (pre alkoholizmus, poškodenie liekmi, jedmi, ale aj vírusmi)
 • hepatitída B a C, prevalenie do karcinómu po 10. až 30. rokoch
 • nadváha a obezita
 • nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) a nealkoholová steatohepatitída (NASH)
 • chronické zápalové ochorenia tráviaceho traktu (ulcerózna kolitída)
 • parazitárne ochorenia (v Afrike a v Ázii)
 • alkoholizmus, až 4x častejšie s prítomnou cirhózou
 • fajčenie
 • príjem rizikových potravín a zlé stravovacie návyky
  • potraviny s vysokým obsahom aflatoxínu (plesňový jed) a patulínu (vzniká pri hnití ovocia) 
  • nadmerný príjem živočíšnych tukov
  • nedostatok vlákniny
  • nedostatok minerálov a vitamínov
  • škodlivé látky pochádzajúce zo spracovania potravín (nitrozamín, benzpyrín), ako napríklad pri údení, grilovaní, rýchľosoľ
  • pre vysoký obsah hnojív
 • dlhodobé užívanie perorálnej hormonálnej antikoncepcie
 • nadmerné užívanie steroidov
 • heomochromatóza
 • Wilsonova choroba
 • porfýria
 • chemické látky ako vinylchlorid, hydrazin, trichlorethylen
 • kontaminovaná voda arzénom

Dôležitá je prevencia ochorenia. Do tej patrí hlavne vylúčenie uvedených rizikových faktorov alebo aspoň ich obmedzenie. Významnú úlohu hrá zmena stravovacích návykov, úprava telesnej hmotnosti.

Na vírusovú hepatitídu existuje účinné očkovanie, to však už neplatí pre hepatitídu typu C. Samozrejme, v prípade prítomnosti rizikových faktorov, je dôležité pravidelné sledovanie. Nakoľko, až v 80 % prípadov sa ochorenie diagnostikuje až vo vysokom štádiu. I v tomto prípade je vidieť dôležité miesto preventívnych prehliadok.

Pri rakovine pečene sa udáva prežívanie viac ako 5 rokov po diagnostike ochorenia, a to v menej ako v 5 percentách prípadov.

Príznaky

Rakovina pečene sa klinicky manifestuje, teda preukazuje až vo vyššom štádiu. Čo znamená, že môže dlho prebiehať asymptomaticky. To je zároveň príčinou zlej prognózy (predpovede zdravotného stavu človeka).

Najvhodnejšie je, ak sa zachytí v prvých dvoch štádiách.

Skoré zachytenie rakoviny pečene môže byť náhodné, a to na preventívnej prehliadke u praktického (všeobecného) lekára. Aj toto ochorenie je dobrým príkladom, že pravidelné preventívne prehliadky sú významné.

Príznaky ochorenia sa líšia podľa prvotnej príčiny rakoviny. Pri cirhóze zohráva úlohu rozsah poškodenia pečene. Pridruženie karcinómu zhorší funkciu pečene, a tým sa zvýraznia ťažkosti cirhotika.

Pri cirhóze pečene sa pri zhoršení vyskytujú symptómy ako:

 • ikterus, teda žltačka, čo je žlté sfarbenie kože a očných bielkov
 • ascites, čiže opuch brucha
 • hepatálna encefalopatia, a teda poškodenie mozgových funkcií pre zlyhanie pečene
 • krvácanie do tráviaceho traktu z varixov pažeráka

Popri iných ochorení sa vyskytujú ťažkosti, ktoré sú typické pre prvotnú chorobu. Pri rakovine pečene sa vyskytujú i celkové príznaky a k nim sa pridružujú taktiež nešpecifické ťažkosti. Ako sú napríklad:

 • únava
 • slabosť
 • nevoľnosť, pocit na vracanie
 • zvýšená telesná teplota - subfebrília
 • nočné potenie
 • svrbenie pokožky
 • chudnutie
 • nechutenstvo, strata chuti do jedla
 • pocit brušného dyskomfortu
 • pocit plného brucha, nafúknutia, plynatosti
 • zhoršené trávenie
 • bolesť pod pravým rebrovým oblúkom (v pravom hypochondriu)

Medzi ostatné príznaky, ktoré sa vyskytujú pri dlhodobých ochoreniach pečene a zhoršuje ich pridruženie rakoviny, patrí:

 • žltačka, teda ikterus (žltá koža a očné bielka)
 • portálna hypertenzia
 • opuch
  • dolných končatín
  • opuch brucha, teda ascites, známy aj ako voda v bruchu, zväčšenie brucha
  • neskôr aj horných končatín
  • až anasarka, čo je opuch mäkkých tkanív celého tela
 • zväčšenie pečene, odborne hepatomegália
 • pocit rezistencie, teda zatvrdnutia pod pravým rebrovým oblúkom (v pravom hypochondriu)
 • zväčšenie sleziny (splenomegália)
 • pavúčikovité névy (rozšírené podkožné cievy, najlepšie viditeľné na nose)
 • gynekomastia, čo je zväčšenie prsníkov u mužov
 • zhoršená zrážanlivosť krvi, krvácanie
 • začervenanie dlane (palmárny erytém)

Bolesť býva opisovaná ako tupá a dlhotrvajúca, až trvácna. Oblasť bolesti je prevažne pod pravým rebrovým oblúkom, pričom môže vyžarovať do hornej časti brucha (epigastria). Ľudia s týmto ochorením často uvádzajú pocit dyskomfortu v bruchu, teda nie jednoznačnú bolesť.

Ako závažná komplikácia môže nastať náhla brušná príhoda, inak akútne brucho, s krvácaním do brušnej dutiny. Tento stav ohrozuje život človeka. V neskorom štádiu sa rozširujú metastázy, ktoré následne vyvolávajú ťažkosti podľa postihnutej časti.

Diagnostika

Spomínaný problém s neskorým nástupom ťažkostí je komplikáciou pri diagnostike a liečbe rakoviny pečene. V lepšom prípade sa k diagnóze príde náhodne pri preventívnej prehliadke. Vyššie štádium choroby sa prejavý symptómami, ktoré dotyčný opisuje v anamnéze.

Sledujú sa klincké príznaky, ťažkosti, vykonáva sa fyzikálne vyšetrenie. Tieto metódy sa dopĺňajú zobrazovacími vyšetreniami. Medzi tie patrí SONO (USG) brucha, CT a MRI. Následne sa môže vykonať laboratórne vyšetrenie hladiny AFP, čo je skratka pre alfafetoprotein.

AFP je bielkovina, ktorá sa typicky vyskytuje vo vyššej miere v organzme plodu. Počas života hladina klesá. Následne sa využíva ako marker na určenie niektorých ochorení, medzi ktoré patrí tiež vírusová hepatitída, cirhóza, hepatocelulárny karcinóm, teratokarcinóm vaječníkov, semenníkov a dalšie. 

Pre diagnostikovanie rakoviny sa využíva následne biopsia a histologické vyšetrenie odobratého materiálu. Následne sa na základe vyšetrení určuje štádium rakoviny. Výsledkom je prognóza a návrh vhodnej liečby.

Vznik rakoviny a jej vplyv na pečeň

Vznik rakoviny a jej vplyv na pečeň

Priebeh

Základným problémom vzniku rakoviny sú rizikové faktory. Tie majú za následok spustenie tvorby rakovinových buniek. Samozrejme, najvyššia miera sa pripisuje aj alkoholizmu, ten súvisí s cirhózou pečene, podobne je na tom vírusová hepatitída typu B a C.

Spustenie ťažkostí ovplyvňuje celkový stav pečene. Napríklad pri veľkom rozsahu cirhózy sa zhorší funkcia pečene. To má za následok ikterus, a teda žlté sfarbenie očných bielkov a kože, následne sa zvýrazní opuch brucha.

Do popredia nastupujú ťažkosti s centrálnym nervovým systémom pre pečeňovú encefalopatiu. Rizikom je krvácanie z varixu pažeráka. Ale aj drobné a dlhodobé krvácanie do tráviacej sústavy a celkovo znížená zrážanlivosť krvi.

Medzi nešpecifickými ťažkosťami sa môže ako prvá sledovať únava, človek trpí nechutenstvom a chudne, a to nie len pre znížený príjem stravy. Pridružuje sa nevoľnosť, pocit brušného dyskomfortu či plnosti brucha.

V ďalšom štádiu sa pridružuje bolesť brucha, bolesť v pravom boku, a teda hlavne v oblasti pod pravým rebrovým oblúkom, prípadne s vyžarovaním do vrchnej časti uprostred brucha (pod hrudnou kosťou). Pri vyšetrení pohmatom cítiť zväčšenú pečeň.

V neskorom štádiu nastupujú opuchy, najskôr dolných končatín, brucha (ascites). Zlým prejavom je opuch celého tela, čiže anasarka. Keď tekutiny prestupujú do mäkkých tkanív. Tieto príznaky sú totožné s ťažkosťami pri cirhóze, zlyhávaní funkcie, a to nie len následkom nádoru pečene.

Dôležitá je preto diferenciálna diagnostika. Prvotná príčina ťažkostí s pečeňou môže byť i v onkologickom ochorení mimo pečeň. To sa metastázovaním rozšírilo do nej. Ale aj naopak. V neskorom štádiu hepatocelulárny karcinóm metastázuje inam do tela.

Postihnutie danej oblasti následne vyvoláva typické príznaky pre spôsobené ochorenie. Neskoré odhalenie choroby má za následok zlú prognózu a komplikovanú liečbu. Ochorenie je smrteľné, pri včasnej diagnostike a správnej liečbe je ale možné predĺžiť život pacienta o niekoľko rokov.

Ako sa lieči: rakovina pečene

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 17.01.2022

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Vianočná kapustnica na zdravý spôsob? Vyskúšajte náš recept Vianočná kapustnica na zdravý spôsob? Vyskúšajte náš recept

Pripravte si s nami vegánsku kapustnicu, ktorou ulahodíte chuťovým pohárikom aj zdraviu.

Light variant koložvárskej kapusty? Tu je náš zdravý recept Light variant koložvárskej kapusty? Tu je náš zdravý recept

Hlavnou surovinou koložvárskej kapusty je kyslá kapusta, ktorá je bohatá na vitamíny, hlavne na C. Taktiež v recepte využijeme kvalitné a zdravé hovädzie mäso, či netradičnú, avšak...

Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc? Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc?

Alkoholizmus a otravy alkoholom nie sú až tak ojedinelým fenoménom. Alkoholizmus je „metlou ľudstva” a častou príčinou spoločenských konfliktov. Je číslom jeden medzi všetkými...

Čo znamená bolesť chrbta medzi lopatkami? Najčastejšie príčiny Čo znamená bolesť chrbta medzi lopatkami? Najčastejšie príčiny

Bolesť je príznak, ktorý nám naznačuje, že sa v tele deje niečo neprirodzené. Upozorňuje nás na to. Bolesť medzi lopatkami je symptómom pre rôzne ochorenia. Môže ísť o problém s hrudnou...

Ako zistiť problém s pečeňou? Pozor, odhalia ho tieto príznaky Ako zistiť problém s pečeňou? Pozor, odhalia ho tieto príznaky

Pečeň zohráva v našom tele významnú úlohu. Je to životne dôležitý orgán, ktorý je vrátane transplantácie od mŕtveho darcu nenahraditeľný.  Zlyhávanie pečene predstavuje vždy smrteľné...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Ul. Sv. Michala

   Ul. Sv. Michala 35, 93401 Levice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Štúrova

   Štúrova 7, 08001 Prešov

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Zuzana Sláviková
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Štúrova 7, 08001 Prešov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 8, 04001 Košice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Renáta Talánová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Štefan Tomajko
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Pavol Petróci
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Kristína Raganová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
každá rda je dobrá - idol 02.06.2020 19:01

mama má rakovinu pečene a už je to v posledmon štádiu,chcel by som vediet ako zabránit bolestiam aby netrpela.

Mama - Marek 19.06.2017 22:53

Moja mama má rakovinu pečene a veľké bolesti a všetko súvisiace okolo toho v živote nepila alkohol v 70siatych rokoch bola operované v sací je na žlčník vtedy nezistovali u darcov krvi žltačku nejaký doktor Hitman hovädo jej zabudol po operácii dať n Vonku výhody na hnus všetko išlo do nej dnu mama zomierala malá otravu krvi dali jej inú krv od darcu prešlo veľa rokov mama žila teraz na staré kolená má chudák mamička rakovinu pečene bolesti atď atď občas jej trocha pomôžu vo vojenskom nem v KE cíti sa zle teraz dokonca ma výrastok v päta zasa bolesti požadovať nemôžu poraďte nejakého odborníka v Košiciach na rakovinu pečene 0903159455 ďakujem

Informacie o rakovine - Jana V. 12.07.2016 11:53

Ahojte, už dlho zháňam infromácie o rakovine na internete. Žijem v zahraničí, ale info v slovenčine je vždy lepšie. Veľa dobrých článkov aj o rakovine pečene som našla tu: www.medicc.eu Nepozháte ešte nejaké iné dobré stránky?