späť na zoznam chorôb

Amyloidóza

Autor: Michal Hrebík
Amyloidóza
Zdroj foto: Getty images

Amyloidóza je ochorenie nervového systému, pri ktorom dochádza k ukladaniu amyloidov do tkanív v organizme. Choroba sa niekedy nazýva aj amyloidná dystrofia a ochorenie je nezvratné, čiže nie je možné z postihnutých tkanív už amyloid odstrániť preto je cieľom čo najskôr diagnostikovať vznik ochorenia. Pri ochorení zároveň dochádza k neschopnosti enzýmov rozložiť niektoré druhy bielkovín a tak dochádza k ukladaniu amyloidov aj v cievach, čo so sebou prináša ďalšie komplikácie.


Charakteristika

Pri amyloidóze dochádza k ochoreniam podmieňujúcim depozíciu amyloidov v mnohých orgánoch, pričom amyloid ako taký je nerozpustný degradačný produkt niektorých proteínov. Pokiaľ príde k vytvoreniu zhlukov amyloidov v tkanivách orgánov, môže to viesť k ich trvalému poškodeniu až narušeniu komplexnej funkčnosti. Ochorenie môže byť systémové a lokalizované, podľa rozsahu rozšírenia. Dá sa získať počas života, ale amyloidóza môže byť tiež aj vrodená.

Pokiaľ ide o samostatnú chorobu, hovorí sa o primárnej forme, ktorá je systémová a vzniká na podklade zvýšenej produkcie imunoglobulínou, čo sú protilátky produkované bielymi krvinkami. V tomto prípade je prognóza vývoja veľmi nepriaznivá a ochorenie je smrteľné, obvykle do 5 rokov. Sekundárna forma je spojená najčastejšie s nejakým chronickým zápalom, napríklad artritídou, tuberkulózou, pneumóniou a podobne. Pri týchto chorobách sa tvorí totiž bielkovina, z ktorej vzniká vláknitá časť amyloidu.

Príčiny

Je viacero druhov amyloidóz, pričom podľa konkrétnej formy sa môžu líšiť príčiny tohto ochorenia. Prvotnou príčinou je ale tvorba amyloidov, čo sú produkty niektorých bielkovín, ktoré vznikajú na základe ich nerozpustnej degradácie. Tieto amyloidy sa následne ukladajú napríklad v cievach ale najmä v tkanivách rôznych orgánov, kde spôsobujú narušenie ich funkčnosti a trvalé poškodenie týchto orgánov. Vzhľadom na to, že tento amyloid sa už nedá z tkanív odstrániť, je ochorenie nevyliečiteľné.

Príznaky

Hlavné príznaky tohto ochorenia spočívajú v jeho prejavovaní sa na rôznych orgánoch a systémoch v tele. Pri primárnej forme amyloidózy dochádza k poruchám tráviacej sústavy, takže k hnačkám a následnej dehydratácii, jazyk môže byť tiež nápadne zväčšený, zväčšené môžu byť aj pečeň a slezina, ale postihnutý je aj pohybový systém a tak má človek slabosť v končatinách, prípadne tiež závrate a točenie hlavy. Niekedy je možné pri mikroskopickom vyšetrení nájsť aj bielkovinu v moču.

Aj pri sekundárnej forme choroby sa najčastejšie dá ochorenie rozpoznať na symptómoch tráviacej a vylučovacej sústave. Niekedy môže byť postihnuté aj srdce a môže prísť k srdcovému zlyhaniu, ide ale len o veľmi vzácne prípady. Aj v prípade tejto formy ochorenia je typickým príznakom zväčšenie jazyka a tiež problémy s pohybmi ruky alebo s mravčaním v končatinách, najmä pokiaľ nastáva aj syndróm karpálneho tunela, kedy sa znižuje citlivosť ruky a najmä prstov na ruke.

Diagnostika

 • Ochorenie je obvykle diagnostikované neskoro, pretože klinický obraz je značne rôznorodý a prejavy, čiže príznaky, sú natoľko heterogénne, že je potrebné spraviť viacero vyšetrení súčasne
 • Vykonáva sa histopatologické vyšetrenie, imunochemické vyšetrenie, taktiež aj niektoré typy zobrazovacích vyšetrení ako je scintografia, ktorá ale nepreukáže postihnutia napríklad nervov alebo srdca vo všetkých prípadoch
 • Keďže ochorenie môže mať aj dedičný podklad, je možné vykonať aj genetické vyšetrenie

Prejavy a symptómy choroby

Prejavy a symptómy choroby

Priebeh

Amyloidy vznikajú v rámci spontánneho procesu, ktorý môže začať v podstate bez akýchkoľvek vážnejších a viditeľných príznakov. Pokiaľ príde k enzýmovej poruche a neschopnosti organizmu rozložiť niektoré druhy bielkovín, začne vznikať vláknitá zložka amyloidov a tie po úplnom ukončení vývoja napadnú tkanivá alebo cievy v organizme a stanú sa ich neoddeliteľnou súčasťou. Vzápätí narušujú štruktúru aj funkciu týchto tkanív a pokiaľ ide tkanivá dôležitých orgánov, tie začnú zlyhávať a to je prvý viditeľný príznak.

Amyloidóza kože, pľúc, srdca, ľadvín a iných orgánov

Toto ochorenie môže postihnúť rôzne ľudské orgány, prípadne dokonca celý organizmus, kedy sa jedná už o systémovú amyloiozu. Najčastejšie vzniká amyloidóza srdca, obličiek, pľúc, pokožky, pečene, štítnej žľazy, podžalúdkovej žľazy, ale aj močového mechúra alebo dokonca mozgu. Podľa toho, kde dochádza k ukladaniu amyloidov, sa prejavujú aj príznaky samotného ochorenia. Podľa formy ochorenia dochádza aj k najčastejšiemu postihnutiu orgánov.

Primárna amyloidóza, tzv. AL amyloidóza, napáda najčastejšie srdce, cievy a slezinu. V prípade tejto formy ochorenia prichádza nadmernej tvorbe ľahkých reťazcov imuglobulínov, kým v prípade sekundárnej formy ide o nízke odbúravanie bielkovín, ktoré sa podieľajú na zápale. Sekundárna AA amyloidóza je sprevádzaná nadmerným ukladaním amyloidov zas v pečeni, obličkách a črevách. Čo sa týka systémového ochorenia, vtedy dochádza k postihnutiu viacerých orgánov súčasne.

Ako sa lieči amyloidóza?

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 01.08.2016

Autor článku

Michal Hrebík

Michal Hrebík

Redaktor portálu Zdravotéka.sk, ktorého zaujíma zdravý životný štýl, správne stravovanie a životospráva. Aktívne sa vzdeláva v oblasti zdravotníctva, najnovších medicínskych objavov a veľmi rád píše o všetkom dôležitom z oblasti zdravia s dôrazom na zrozumiteľnosť pre čitateľa.

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s.r.o.

   Námestie SNP 10, 81465 Bratislava

   Web: http://www.milosrdni.sk/
   Telefón - ústredňa: 02 57887 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Milosrdní bratia - Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia

   • MUDr. Vladimír Václav
    Adresa: Ambulancia klinickej onkológie, Námestie SNP 10, 81465 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 14:30  MUDr. Václav 
    Utorok 07:00 14:30  MUDr. Mária Novisedláková 
    Streda 07:00 14:30  MUDr. Drahokoupilová 
    Štvrtok 07:00 14:30  MUDr.Václav 
    Piatok 07:00 14:30  MUDr. Drahokoupilová 
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Handlová - Nemocnica Handlová, 2. súkromná nemocnica

   SNP 26, 97251 Handlová

   Web: http://www.nemha.sk
   Telefón - ústredňa: 046 / 5475010

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Dušan Magdin
    Adresa: Onkologická ambulancia, SNP 26, 97251 Handlová
    deň oddo
    Utorok 07:00 12:30 
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Blanka Puškárová
    Adresa: Ambulancia klinickej onkológie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 14:15 
    Utorok 07:00 14:15 
    Streda 07:00 14:15 
    Štvrtok 07:00 14:15 
    Piatok 07:00 14:00 
 • Žilinský kraj
  • NsP Čadca - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

   Palárikova 2311, 02216 Čadca

   Web: http://www.nspcadca.sk/
   Telefón - ústredňa: 041 4604 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Marta Švarcová
    Adresa: Ambulancia klinickej onkológie, Paláriková 2311, 02216 Čadca
    deň oddo
    Pondelok  08:00 12:00 
    Utorok 11:00 12:00 
    Streda 08:00 12:00 
    Štvrtok 11:00 12:00 
    Piatok 08:00 12:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Rimavská Sobota - NaP,n.o. prevádzka Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

   Šrobárová 1, 97901 Rimavská Sobota

   Telefón - ústredňa: 047 5612 111

   Onkologické ambulancie (1)

   • MUDr. Iveta Pálkovácsová
    Adresa: Onkologická ambulancia, Šrobárova 1, 97901 Rimavská Sobota
    deň oddo
    Pondelok  07:30 13:30 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 13:30 
 • Prešovský kraj
  • NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica n.o.

   M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou

   Web: http://www.vnno.eu/
   Telefón - ústredňa: 057 4865 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Beáta Pacanová
    Adresa: Onkohematologická ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Andrej Sabanoš
    Adresa: Onkologická ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
 • Košický kraj
  • NsP Trebišov - Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

   SNP 1079/76, 07501 Trebišov

   Web: http://www.nsptv.sk/
   Telefón - ústredňa: 056 6660 111

   Dialyzačné strediská (1)

   • MUDr. Michal Licko
    Adresa: Onkologická ambulancia, SNP 1079/76, 07501 Trebišov
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:30 14:42  MUDr. Michal Licko 
    Utorok 07:30 14:42  MUDr. Bibiána Brezinová 
    Streda 07:30 14:42  MUDr. Bibiána Žiarna 
    Štvrtok 07:30 14:42  MUDr. Michal Licko 
    Piatok 07:30 14:42  MUDr. Bibiána Brezinová 
   • MUDr. Bibiana Žiarná
    Adresa: POKO, SNP 1079/76, 07501 Trebišov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:30 14:42  12:30-13:00  MUDr. Andrej Čierny - onkochirurg 
    Utorok 07:30 14:42  12:30-13:00  MUDr. Bibiána Žiarná 
    Streda 07:30 14:42  12:30-13:00  MUDr. Bibiána Brezinová 
    Štvrtok 07:30 14:42  12:30-13:00  Administratíva 
    Piatok 07:30 14:42  12:30-13:00  MUDr. Andrej Čierny - onkochirurg. 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.