späť na zoznam príznakov

Zastreté videnie a hmla pred očami? Spoznajte hlavné príčiny

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Zastreté videnie a hmla pred očami? Spoznajte hlavné príčiny
Zdroj foto: Getty images

Zastreté či hmlisté videnie je typickým znakom šedého zákalu. Avšak, ten nie je jedinou príčinou. Je ich viac.


Zastreté a hmlisté videnie je typickým príznakom šedého zákalu. Ale ako isto tušíte, ten nie je jedinou príčinou. Je viac. Niektoré sú nezávažné a krátkodobé a iné prebiehajú dlhodobo s rizikom vážnejšej poruchy zraku.

Najčastejšie vás zaujíma: 
Aké má príčiny zastreté, hmlisté videnie a hmla pred očami? 
Čo značí náhle rozmazané videnie? 
Prečo mám problém so zaostrením zraku? 

Akákoľvek porucha zraku znamená menej či viac výrazné obmedzenie kvality života. Veď očami, zrakom získavame až 80 percent všetkých informácií z okolitého sveta.

Niektoré problémy spôsobia síce náhle, ale krátkodobé ťažkosti. Iné prebiehajú v tichosti a niekoľko rokov o nich ani nevieme, avšak, majú tragické následky.

Problém číslo 1 = šedý zákal

Degeneratívny proces šošovky oka je typickým príkladom. Poznáme ho ako už spomínaný šedý zákal. Táto porucha priehľadnosti očnej šošovky je zapríčinená jej zakalením.

V rozvojových krajinách je najčastejšou príčinou straty zraku. 
Najčastejšie postihuje seniorov nad 60. rok života. 
U ľudí nad 75 rokov zasahuje podstatnú väčšinu, a to aspoň na jednom oku. 
Existuje i vrodená forma, ktorá sa diagnostikuje u novorodencov či malých detí. 

Zakalenie šošovky je dlhdobý proces, ktorý zväčša postihuje obe oči. Nie je pravidlom, že v rovnakom rozsahu a symetricky. 

Príčiny a rizikové faktory sú rôznorodé, ako napríklad:

 • vyšší vek
 • ženské pohlavie
 • genetická predispozícia
 • rodinný výskyt a dedičnosť
 • slnečné žiarenie 
 • glaukóm - zelený zákal
 • vysoký krvný tlak
 • úrazy oka a očné operácie
 • dlhodobé užívanie liekov, kortikoidov a iných
 • nevhodný životný štýl
 • fajčenie
 • alkoholizmus
 • drogy

Človek o zákale dlho netuší a jedným z prvých príznakov môže byť pocit zahmlenia, ako keby zastretia zraku záclonou či pozerania cez hmlu. 

Prebieha dlhodobo a často o ňom človek nevie, môže mať asymptomatický priebeh.

I keď prvotné štádium tohto ochorenia nerobí problém, neskôr sa dostaví zastreté videnie. Zanedbanie môže viesť až k úplnému obmedzeniu prechodu lúčov svetla na sietnicu.

Medzi jeho charakteristické prejavy patrí: 

 • pokles zrakovej ostrosti a rozmazanie
 • zahmlenie zraku, pocit hmly, clony / záclony pred očami
 • zhoršený zrak v šere a v noci
 • dvojité videnie
 • zníženie sýtosti farieb, vyblednutie, nižší kontrastu
 • škvrny / machule v zornom poli
 • obmedzenie zrakového poľa
 • vyšší nárok na svetlo pri čítaní
 • nárast dioptrií / potreba silnejších okuliarov
 • zvýšená citlivosť na osvetlenie, dopad svetelných lúčov na tvár, problém pri šoférovaní
 • zakalenie šošovky, ktoré je viditeľné navonok / zmena farby - šošovka je sivá, šedá, bledá

Katarakta, ako sa odborne šedý (sivý) zákal označuje, sa síce nedá vyliečiť liekmi, ale jej operačné riešenie je jednoduché. A práve diagnostika a dostupnosť účinného riešenia je pri nej smerodajná.

Tieto stručné informácie vám pomôže doplniť komplexný článok o šedom zákale.

2. najznámejšia príčina = zelený zákal

Glaukóm má síce označenie ako zelený zákal, avšak, k zakaleniu šošovky v tomto prípade nedochádza.

Je rizikovým faktorom vedúcim napríklad i k šedému zákalu. 

Podstatou je zvýšený vnútroočný tlak. Ten počas dlhšej doby negatívne vplýva na zrakový nerv. Ide o dlhodobé a progresívne ochorenie, ktoré môže skončiť úplným poškodením zraku, znížením zrakových funkcií až k slepote. 

Jeho príčinou je súhra viacerých negatívnych faktorov. Pritom dôvod vzniku primárnej formy nie je známy. 

K rizikovým faktorom a príčinám patrí: 

 • zvýšený vnútroočný tlak
 • vysoký vek
 • ženské pohlavie
 • rasa, viac u černochov a Hispáncov
 • cievne ochorenia + porucha cirkulácie zrakového nervu (nízky či vysoký krvný tlak, trombóza)
 • diabetes mellitus - cukrovka
 • genetická predispozícia
 • rodinný výskyt a dedičnosť
 • refrakčné chyby oka
 • anatomické pomery oka
 • migréna
 • a iné

I glaukóm môže prebiehať dlhú dobu bez príznakov (asymptomaticky). Následne v neskorom štádiu sa pridružujú ťažkosti ako je zahmlené videnie, zníženie zrakovej ostrosti, problém s videním za šera, bolesť očí a hlavy, nevoľnosť.

Závažnejším stavom je akútny glaukómový záchvat. Radí sa medzi akútne stavy. Vyznačuje sa intenzívnou bolesťou oka, hlavy, nevoľnosťou až vracaním.

A človek by pri očnom probléme nečakal zdravotné problémy ako je napríklad bolesť brucha, potenie či zníženie srdcovej činnosti (bradykardiu).

Viac informácií vám doplní článok: Glaukóm či zelený zákal: Aké má príčiny, príznaky a liečbu? 

3. Síce akútny, ale nie bezprostredne závažný problém so suchým okom

Syndróm suchého oka je aktuálny. Ľudia hladia do zobrazovacích jednotiek, monitorov, čím sústredia pohľad. Oko je v nižšej miere omývané slzným filmom. Povrch oka vysychá.

Naviac, prispieva mu tiež vzduchotechnika či klimatizovanie priestorov v práci, v obchodných centrách, autách či v domácnostiach. Plus, kúrenie a suchý vzduch počas zimy.

I keď porucha omývania oka je vedúcou príčinou, nie je jedinou.  Prispievajú i iné vonkajšie i vnútorné faktory.

Prameňom vzniku a rizikové činitele sú: 

 • vyšší vek
 • hormóny, hlave u žien počas menopauzy
 • iné ochorenia ako je cukrovka, reuma a reumatické choroby, lupus, sklerodermia
 • chronické zápaly oka, očného viečka
 • niektoré očné kvapky
 • nosenie očných šošoviek
 • úrazy oka
 • operácie oka
 • kúpanie v chlórovej vode
 • časté pretieranie očí
 • fajčenie a alkoholizmus
 • znížený príjem tekutín
 • prašné prostredie
 • stres a psychické preťaženie
 • nedostatok vitamínov A a omega 3 mastných kyselín

Poznáte pojem OFFICE EYE SYNDROME? 
Pracujete dlho za monitorom alebo pozeráte do mobilu, či na televíziu?
Pozor na zlé umiestnenie monitoru.
Zníženú frekvenciu žmurkania spôsobuje tiež... 
+ sústredenie sa na sledovaný obsah 
a to tiež pri dlhom čítaní, ale tiež šoférovaní. 

A aké sú jeho príznaky? Typickým je:

 • pocit suchého oka, ako keby piesku v oku
 • bolesť a únava očí a to tiež pre zvýšenú akomodáciu (schopnosť prispôsobovania sa šošovky)
 • pálenie, škriabanie, svrbenie v očiach
 • zvýšená citlivosť na svetlo
 • pocit ťažkých očí
 • opuch viečok
 • začervenanie očí, spojoviek
 • nadmerné slzenie, alebo naopak, nedostatočné slzenie
 • hmlisté a rozmazané videnie

A ako je to s jeho priebehom? 

Predchádza mu doba pôsobenia rizikových činiteľov. Časový úsek je u každého človeka individuálny, avšak, nástup ťažkostí môže byť akútny.

Vstúpite do klimatizovaného priestoru či príliš vykúreného so suchým vzduchom, alebo je problémom prašné studené, mrazové počasie. 

Ťažkosti môžu nastať v okamžiku, náhle, akútne

Samozrejme, po celom dni v kancelárii, za monitorom počítača môžete pociťovať pálenie / rezanie očí, piesok za viečkami, zastreté videnie a únavu očí. 

Svet pred vašimi očami môže byť zahmlený, zahalený záclonou. 
Oči unavené a očné viečka ťažké. 

Pýtate sa, čo vám pomôže? Umelé slzy (kvapky, očné masti) sú prvý základný stupienok. Na ten nasadá rad režimových opatrení.

Pre viac informácií navštívte tiež naše stránky s článkami: 
Syndróm suchého oka: Pálenie a únava očí? Vyliečia suché oko kvapky? 
Poznáte syndróm počítačového videnia či digitálnu únavu očí? 
Čo je to Sjögrenov (Sicca, suchý) syndróm? Príznaky, liečba, strava 

4. Refrakčné chyby oka a únava očí

Ďalšie v poradí sú refrakčné chyby oka. Patria medzi veľmi časté problémy a zasahujú každú vekovú kategóriu, od malých detí až po seniorov. 

Majú rôznorodé príčiny, od anatomických pomerov oka a jeho štruktúr, ktoré sa podieľajú na lámavosti a dopade lúčov svetla na sietnicu a príkladom je i starecké videnie. To je následkom dlhodobých degeneratívnych procesov, ktoré sa nedajú žiadnym úsilím človeka vyvrátiť.

A že sa pýtate, o čo vlastne ide? 

Refrakcia = lámavosť. Súvisí s prechodom svetelných lúčov cez oko, jeho štruktúry na sietnicu oka.

Prirodzene normálne vidiace oko sa označuje ako emetropické. Ide o stav, keď sa lúče svetla zbiehajú a dopadajú na sietnicu s čo najväčšou presnosťou.

Poruchy refrakcie sa označujú tiež ako ametropie. Pričom ide o stav, keď sa lúče svetla nezbiehajú dostatočne na to, aby presný obraz dopadol na sietnicu.

Presný obraz tak vzniká, po koncentrovaní svetelných lúčov, buď pred alebo za retinou (sietnicou).

Označujú sa ako:

 1. krátkozrakosť - myopiu = ostrý obraz vznikol pred sietnicou
 2. ďalekozrakosť - hypermetropiu / hyperopiu = ostrý obraz vzniká za sietnicou

Príčiny pramenia z nesprávnej polohy prvkov lámavého systému oka, chyby zakrivenia týchto prvkov, z nesprávneho rozmeru očnej gule (predo - zadný rozmer), anomálie indexu lomu, alebo tiež z absencie lámavých prvkov a iných.

V tomto prípade na sietnicu nedopadá ostrý a presný obraz, ale obraz, ktorý môže byť rozmazaný a hmlistý. Rozmer poruchy zraku, prirodzene, závisí od rozsahu danej chyby.

Okrem zastretého či nejasného obrazu môže človek pociťovať tiež iné ťažkosti. Príkladom je i únava a bolesť očí, hlavy. 

Bolesť očíúnava je dôsledkom zvýšeného akomodačného úsilia (snahy neustále zaostrovať / doostrovať obraz).

Mozog sa v spolupráci s akomodačnými svalmi snaží doostriť obraz. Táto prehnaná svalová práca spôsobí vznik bolesti a únavy. Odborne je tento stav označený tiež ako akomodačná astenopia = zraková únava.

Zraková únava vzniká hlavne pri dlhodobej záťaži očí pri práci v malej vzdialenosti, ale tiež pri ďalekozrakosti, astigmatizme, či pri miernom škúlení.

Refrakčné chyby na jednom mieste: 

 1. Krátkozrakosť: Vznik myopie + ako sa javí zhoršené videnie do diaľky? 
 2. Ďalekozrakosť, hyperopia: Prečo vzniká zhoršené videnie do blízka? 
 3. Tupozrakosť, amblyopia u detí prečo vzniká? Pri liečbe pomôžu cviky 
 4. Čo je to astigmatizmus, aké má príznaky a liečbu? (u dospelých i detí)
 5. Čo je to presbyopia? Starecké videnie či vetchozrakosť 

5. Niektoré ostatné príčiny

Samozrejme, príčin hmly pred očami je viac...

Okrem vymenovaných je množstvo iných dôvodov, ktoré môžu tento nepríjemný stav spôsobiť. Pramenia z očných ochorení, ale tiež celkových chorôb skrytých mimo oko.

Príkladom môže byť množstvo stavov a rizikových príčin:

 • zápal optického nervu - optická neuritída
 • poškodenie rohovky - prednej časti oka, vred rohovky, herpes oka
 • zápal - spojovky (konjunktivitída), dúhovky (iritis), rohovky (keratitída), očného bielka (skleritída), uveitída (zápal postihujúci cievnatku oka), zápal, pri ktorom sa kalí sklovec a rozličné očné infekcie
 • keratokónus
 • makulárna degenerácia a vekom podmienená degenerácia makuly, makulárna diera
 • odchlípenie sietnice
 • krvácanie do sklovca
 • cudzie teleso v oku
 • nesprávne korigovaná refrakčná vada oka
 • nevhodná hygiena očných šošoviek
 • úraz oka
 • operácia očí
 • jačmeň očného viečka a vlčie zrno
 • migréna a očná migréna, migréna s aurou
 • cievna mozgová príhoda / TIA - tranzitórny ischemický atak (prechodné nedokrvenie mozgu)
 • zvýšený intrakraniálny tlak (tlak vo vnútri lebky, s tlakom na mozog a optický nerv)
 • vysoký krvný tlak
 • nízky tlak krvi - opakované závraty a pocit na odpadnutie so zahmleným zrakom až čierňavou pred očami
 • skleróza multiplex - roztrúsená skleróza
 • Parkinsonova choroba 
 • cukrovka s komplikáciami, ako je diabetická retinopatia s diabetickým makulárnym edémom
 • reumatické ochorenia
 • nádor mozgu, oka
 • delírium
 • nesprávne používanie niektorých očných kvapiek
 • toxoplazmóza
 • meningeóm
 • systémové vaskulitídy a cievne ochorenia
 • otrava metanolom
 • alkoholizmus a fajčenie
 • dočasne i hormonálne zmeny počas tehotenstva, preeklampsia

Ostatné príznaky

Zastreté videnie sa nevyskytuje samotné, ale môžu sa k nemu pridružiť tiež iné ťažkosti. 

Príkladom je fotofóbia, teda svetloplachosť (zvýšená citlivosť na svetlo a osvit tváre svetlom), bolesť oka a hlavy, začervenanie očí, dvojité videnie, plávajúce škvrny pri pohľade na bledé pozadie, ale tiež zvýšené slzenie či výtok z oka. 

+ množstvo iných zdravotných problémov podľa vyvolávajúcej príčiny.

Aká je diagnostika a liečba?

Diagnostika sa opiera o anamnézu. Ide o informácie, ktoré lekár dostáva od samotného človeka postihnutého zrakovým problémom. Okrem očných príznakov je dôležité spomenúť iné telesné ťažkosti, ak sa vyskytujú.

Ďalej nasleduje vyšetrenie zrakovej ostrosti, oka a to viacerými metódami (oftalmoskopia, tonometria, vyšetrenie štrbinovou lampou a iné). Tieto špeciálne vyšetrenia vykonáva očný lekár - oftalmológ.

Podľa predpokladanej príčiny sa pridávajú i zobrazovacie metódy ako je CT, MRI či neurologické, interné a iné vyšetrenie. Plus, vykoná sa odber krvi a jej laboratórne vyšetrenie.

Liečba na všetky tieto príčiny nie je jednotná a teda každý problém si vyžaduje konkrétnu 

Kedy je treba vyhľadať odbornú pomoc? 

v niektorých prípadoch ťažkosti nastanú rýchlo, ale tiež rýchlo odznejú Avšak, ak sa opakujú, alebo sú významného charakteru, je nutné vyšetrenie.

Varovné príznaky, ktoré nie je dobré zanedbať: 

 • náhla porucha zraku a videnia, výpadok zorného poľa, pokles ostrosti, dvojité videnie
 • náhla strata zraku jedného oka
 • intenzívna bolesť očí
 • náhle vzniknutá a intenzívna bolesť hlavy, prípadne prvá bolesť hlavy vo vyššom veku, zmena charakteru a intenzity
 • dezorientácia
 • náhle závraty a závraty prvý raz v živote
 • úraz oka
 • príznaky cievnej mozgovej príhody, porucha hybnosti / citlivosti končatín, porucha reči, pokles ústneho kútika, bezvedomie

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Zastreté videnie a hmla pred očami? Spoznajte hlavné príčiny patri medzi príznaky Očí
Ďalšie názvy: zahmlené videnie, neostré videnie, hmla pred očami, hmlisté videnie
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
VITAMÍN A na dobrý zrak? Kde všade je potrebný? + Zdroje v potravinách VITAMÍN A na dobrý zrak? Kde všade je potrebný? + Zdroje v potravinách

Viete, že vitamín A poznáme vo viacerých formách? Aké majú účinky? Kedy príjem vitamínu A zvýšiť? A ako to je s jeho predávkovaním či toxicitou?

Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky

Cievna mozgová príhoda, mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu. Spôsobuje ju buď neprekrvenie časti...

26. týždeň tehotenstva (26.TT): Začína u plodu vývoj reflexov? 26. týždeň tehotenstva (26.TT): Začína u plodu vývoj reflexov?

Objavujú sa u vás pocit emócií radosti a očakávania z príchodu bábätka? Aj keď je plod už úplné vyvinutý, stále potrebuje čas na správny vývoj pľúc a mozgu počas vnútromaternicového...

Aké sú typické príznaky pre vysoký krvný tlak? Aké sú typické príznaky pre vysoký krvný tlak?

Vysoký krvný tlak je ochorenie, ktoré vás môže sprevádzať životom bez povšimnutia. V tomto je ukrytá jeho nebezpečnosť. Rizikom je hlavne vypuknutie komplikácií, ktoré môžu ohroziť...

Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život. Aké má komplikácie? Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život. Aké má komplikácie?

Vysoký krvný tlak prebieha dlhoročne a pritom sa nemusí nijako prejaviť. Až do doby, keď nastanú komplikácie ohrozujúce zdravie a život.

Naposledy aktualizované 30.01.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.