späť na zoznam chorôb

Spondylodiscitída: Ako príčina dlhodobej bolesti chrbta? A jej liečba

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Spondylodiscitída: Ako príčina dlhodobej bolesti chrbta? A jej liečba
Zdroj foto: Getty images

Bolesť chrbtice môže zapríčiniť tiež menej časté ochorenie, a tým je spondylodiscitída. Odborné pomenovanie označuje infekciu chrbtice, medzistavcovej platničky a stavcov.


Charakteristika

Bolesť chrbtice je aktuálnym a častým problémom. Môže vzniknúť akútne a následne pretrváva dlhodobo. Príčinou bývajú rôznorodé ochorenia.

Jedným menej častým ochorením je infekcia, inak tiež osteomyelitída chrbtice alebo spondylodiscitída.

Osteomyelitída = zápalové ochorenie kosti. Spôsobujú ju rôzne mikroorganizmy. Dochádza pri nej k deštrukcii kostného tkaniva. 

Osteo = označujúci kosť. 
Myelitída = zápal kostnej drene. 

Spondylodiscitída zo slov... 
Spondyl = označuje vzťah ku chrbtici +
Spondylos z gréckeho = stavec +
Disc - zo slova disci intervertebralis = medzistavcová platnička +
Itída = itis, itída je latinská koncovka označujúca zápal, zápalové ochorenie. 

Čo vieme o chrbtici a stavcoch.
V rýchlosti

Chrbtica tvorí oporu pre ľudské telo. Nesie váhu jeho hornej časti a má významnú pohybovú a obrannú funkciu.

Chrbtica = columna vertebralis.

K tomu všetkému jej dopomáha špecifické zloženie. Malé kosti, stavce, spolu s medzistavcovými platničkami, väzmi a svalmi tvoria špeciálnu funkčnú jednotku.

Človek má 33 34 stavcov. Tie sú podľa úseku chrbtice označované ako:

 1. vertebrae Cervicales, krčné stavce = 7 stavcov, označovaných ako C1C7
 2. vertebrae Thoracicae, hrudníkové stavce = 12 stavcov, Th1Th12
 3. vertebrae Lumbales, driekové stavce = 5 stavcov, L1L5
 4. vertebrae Sacrales, krížové stavce = 5 alebo 6 stavcov, S1 - S5 (S6)
 5. vertebrae Coccygeae, kostrč = 4 alebo 5 stavcov, Co1 - Co4 (Co5)

Krčná chrbtica sa vyznačuje vysokou mierou pohyblivosti. Napája sa na lebku, a to prvým krčným stavcom.

C1, teda prvý krčný stavec, dostal pomenovanie ako atlas = nosič.
C2 sa označuje ako čapovec = axis. Obsahuje zub čapovca = dens a ten má význam pri pohyboch hlavy.

K hrudníkovým stavcom sa pripájajú rebrá. Tie tvoria hrudný kôš, ktorý bráni životne dôležité orgány. 

Driekové stavce sú najmohutnejšie. Nakoľko znášajú vysokú mieru zaťaženia, boli prispôsobené svojej úlohe.

Krížové stavce sú zrastené do krížovej kosti - os sacrum. Krížová kosť je napojená na bedrové kosti a panvu kĺbmi, ktoré sa označujú ako SI kĺby - sakro-iliakálne.

Kostrč je konečným pokračovaním chrbtice. Nie je to bezvýznamný pozostatok chvosta. Má svoj význam.

Zaujímavé informácie v článkoch: 
Blok SI kĺbu 
Bolesť kostrče 

Ďalej je dôležité vedieť, že stavce sú anatomicky prispôsobené tak, aby nimi mohla prechádzať miecha.
Telá a oblúky stavcov tvoria chrbticový kanál.

Miecha = medulla spinalis.

Z miechy odstupujú miechové nervy.
Je to teda spojnica medzi mozgom a ostatnou časťou organizmu.
Má prevodovú, ale taktiež reflexnú funkciu.

A čo medzistavcové platničky?

Okrem drobných stavcových kĺbov sa na pohybe zúčastňujú medzistavcové platničky. Latinsky sú pomenované ako disci intervertebralis. Z tade používame i skrátenú verziu disky.

Majú dôležitú pohybovú funkciu. Plus, tlmia nárazy pri chôdzi, behu, všeobecne pri pohybe. A to tak, aby do seba jednotlivé stavce nenarážali. 

Platničky majú rôznu veľkosť. A tie najväčšie sa nachádzajú v driekovom úseku.

Ich počet je 23. Nachádzajú sa od medzistavcového priestoru C2 - C3 až po L5 a S1.

Medzi plochou tela stavca a diskom sa nachádza krycia doska, takzvaná vertebral endplate. Má významnú vyživovaciu funkciu, zabezpečuje cievne a tiež nervové zásobenie.

Pýtate sa:
Prečo uvádzame tieto informácie?

Odpoveď:

Infekcia chrbtice postihuje prvotne tieto časti.

Infekcia spôsobuje poškodenie stavca, medzistavcovej platničky a tenkej vrstvy medzi nimi, teda krycej dosky.

V článku uvádzame: 
Definíciu spondylodiscitídy. 
Príčiny zápalu. 
Príznaky sprevádzajúce ochorenie. 
Diagnostiku a tiež dostupnú liečbu.

Definícia spondylodiscitídy znie

Spondylodiscitída je zápalové ochorenie spôsobene infekciou, teda vniknutím mikroorganizmov do oblasti chrbtice.

Prvotne zasahuje medzistavcovú platničku, kryciu dosku a telo stavca.

Ochorenie spôsobuje poškodenie týchto častí. Deštrukcia následne vyvoláva bolesť chrbta a iné pridružené neurologické ťažkosti podľa rozsahu zasiahnutej oblasti.

Ide o menej časté ochorenie, ktorého výskyt sa uvádza v pomere 1 : 250 000. Ukrajuje si 2 - 4 % zo všetkých infekcií kostí.

Mužov postihuje častejšie.
Vekové obdobie výskytu nemá presné ohraničenie. 
Avšak, častejšie vypukne po 50. roku života.

Často sa zamieňa s iným ochorením chrbtice. Z toho dôvodu býva oneskorená účinná liečba. A z toho plynie riziko potencionálnych komplikácií až smrti. 

Infekcia zasahuje úseky chrbtice v približnom rozsahu:

 1. driekový - 4550 %
 2. hrudný - 35 %
 3. krčný - 3 až 20 %
 4. a ostatok pre krížový úsek

Príčiny

Pýtate sa na príčiny, ktoré infekciu chrbtice spôsobujú?

Ochorenie má buď endogénnu alebo exogénnu formu.
Endogénna infekcia má pôvod v inom zápale v organizme na vzdialenejšom mieste.
Exogénna býva zapríčinená operáciou chrbtice, ale tiež druhou infekciou v blízkosti chrbtice.

Pri endogénnom type sa patogénne mikroorganizmy z iného miesta dostávajú do chrbtice cievnou cestou, čiže krvou cez tepny alebo žily. Takto môže byť postihnuté jedno, ale i viaceré časti chrbtice.

Krvný rozsev infekcie = hematogénne šírenie.

Často ide napríklad o infekcie:

 • tráviaceho 
 • vylučovacieho 
 • pohlavného 
 • dýchacieho 
 • či srdcovo - cievneho systému

Pre zdĺhavú dobu diagnostiky sa primárne ohnisko infekcie mnohokrát neobjaví.

Exogénne vzniká ako komplikácia chirurgického výkonu pri operácii chrbtice, stavcov, platničiek alebo pri úraze. Iným spôsobom je priame šírenie z tkaniva na tkanivo pri blízkej infekcii.

Raritný výskyt sa uvádza pri lumbálnej punkcii alebo po injekčnom vpichu v blízkosti chrbtice.

Riziko ochorenia zvyšujú určité sprievodné chorobné stavy, príkladom je:

 • poruchy imunity
 • HIV
 • liečba kortikoidmi, cytostatikami, imunosupresívami, 
 • narkománia
 • cukrovka
 • obličkové zlyhanie
 • reumatoidná artritída
 • TBC, čiže tuberkulóza

Rizikové faktory spojené s operačným výkonom:

 • dlhý operačný čas
 • predĺžená hospitalizácia
 • zadný operačný prístup - štúdia podľa Levieho et al.
 • operačná revízia
 • vyšší počet osôb pri operácii
 • zvýšené operačné krvné straty a nutnosť podávania krvnej transfúzie
 • drénovanie dlhšie ako 3 dni
 • obezita alebo naopak podvýživa
 • pridruženie iných ochorení ako je napríklad cukrovka
 • fajčenie
 • vysoký vek

Aké mikroorganizmy spôsobujú spondylodiscitídu?

Vyvolávateľom infekcie môžu byť baktérie, huby či v nižšej miere i parazity. 

Najčastejším patogénom je baktéria Stafylococcus aureus, čiže zlatý stafylokok. Pričom je popisovaná i infekcia podtypom rezistentným voči antibiotikám, označuje sa ako MRSA.

MRSA = meticilín rezistentný stafylokokus aureus. 
Kmeň baktérií odolných voči určitým antibiotikám (ATB). 
Označuje sa tiež ako superbaktéria.
Informácie o MRSA v anglickom jazyku alebo na Wikiskriptách.

Stafylokok môže za viac ako 50 % týchto infekcií. Spomedzi iných baktérií je to napríklad Escherichia coli (E.coli) či Enterobacter.

Posledné dve patria medzi enterobaktérie. Tie sa nachádzajú v tráviacom systéme, čiže v črevnej mikroflóre, človeka a zvierat. Vyskytujú sa po celom svete, bežne v pôde, vode či vegetácii. Niektoré sú primárne patogénne pre človeka, ako je napríklad i Sallmonella či Shigella.

Väčšina spondylodiscitíd je teda zapríčinená nešpecifickou infekciou.
Špecifickým typom je TBC infekcia, čiže tuberkulóza chrbtice.

Polovica zo všetkých TBC kostí je práve v chrbtici.
Vzniká výhradne endogénnym rozsevom krvnou cestou.

Tuberkulóza je primárne pľúcne ochorenie.

Avšak, krvou môže prísť k preneseniu infekcie i do iných častí organizmu. Vtedy sa označuje tiež ako mimopľúcna forma. Najčastejšou je tuberkulóza kostí a kĺbov.

Pottova choroba = chronická epidurálna tuberkulózna infekcia chrbtice, tak ako uvádzajú Wikiskriptá. V najvyššom zastúpení ide o postihnutie driekovej a krížovej časti chrbtice, nasleduje hrudný a krčný úsek.

Príznaky

Medzi prejavmi infekcie chrbtice dominuje bolesť.
Podľa lokalizácie zápalu je bolesť v drieku, spodnej časti chrbta alebo hore, medzi lopatkami či v krku.

Bolesť je dlhodobá, pretrváva.

Medzi ostatnú symptomatológiu patrí obmedzenie pohyblivosti, bolesť vystupňovaná pohybom, svalový spazmus, čiže zatuhnutie svalov v okolí postihnutej chrbtice.

Často dochádza k omylu a je považovaná za následok inej príčiny vertebrogénneho algického syndrómu

V niektorých prípadoch sa môžu prejaviť i celkové príznaky infekčného ochorenia. Ako je napríklad zvýšenie telesnej teploty, horúčkaseptický stav. Sepsa môže vyvrcholiť až do šokového stavu, ten opisujeme v samostatnom článku.

Pri stúpaní telesnej teploty býva prítomná zimnica, čiže triaška. Únava, slabosť, nevoľnosť, pocit na vracanie (nauzea) až vracanie, sú ďalšie celkové ťažkosti, ktoré sa pri akútnej infekcii môžu vyskytnúť.

Komplikáciou infekčného zápalu chrbtice je tvorba abscesu. Ide o ohraničenú dutinu, ktorá je vyplnená zápalovou tekutinou a hnisom.

Závažnejšie sú symptómy poškodenia miechy či nervov.

Neurologické príznaky môžu mať rozličnú podobu, od poruchy citlivosti, cez mravčenie (parestézie) až po svalovú slabosť a rôzny stupeň ochrnutia. Podrobnejšie ich opisujeme v článkoch radikulopatiapseudoradikulopatiaspinálna stenóza alebo syndróm kaudy.

Príznaky pri Pottovej chorobe

TBC forma infekcie chrbtice bola popísaná Pottom, po ktorom nesie i svoj názov Pottova choroba. Už v roku 1779 opísal trias symptómov, čiže 3 typické príznaky tohto ochorenia.

Trias pri malum Potti:

 1. gibbus - hrb, následkom hyperkyfózy
 2. absces - ohraničený zápal
 3. paraplégia - ochrnutie dolných končatín

Medzi počiatočnými príznakmi sa môže vyskytovať tiež:

 • bolesť chrbtice
 • pichavá bolesť zhoršená pohybom
 • obmedzenie hybnosti
 • zvýšené svalové napätie
 • stuhnutie svalov
 • citlivosť pri dotyku

Diagnostika

Pri vyšetrení sa odoberá anamnéza, nakoľko sú významné klinické prejavy. Následne sa vykonáva štandardné neurologické vyšetrenie

Dôležitá je diferenciálna diagnostika. Má za úlohu presné určenie diagnózy a odlíšenie od ochorení, ako sú napríklad degeneratívne zmeny chrbtice, ale i axiálna spondylartritída či Bechterevova choroba a Scheuermannova choroba.

Scheuermannova choroba = juvenilná kyfóza = u detí a mladých dospievajúcich.

K základným vyšetrenia patrí v prípade spondylodiscitídy aj laboratórne vyšetrenie krvi. To zahŕňa CRP, FW (sedimentácia krvi hlavne pri akútnom ochorení, pri chronickom môže byť v norme), špeciálnou metódou je kultivácia krvi, ktorá sa dopĺňa špecifickým určením patogénu a citlivosťou na antibiotiká.

Následne môže byť vykonaná biopsia čiže pod kontrolou CT sa zavedie ihla a odoberá sa vzorka. Táto metóda však zabezpečí malé množstvo materiálu. Viac sa získa pri operačnom odobratí vzorky.

Dôležité sú zobrazovacie metódy, a teda napríklad RTG, scintigrafia, avšak, najdetailnejší pohľad poskytne CT a MRI.

Pre riziko TBC formy je nutné vyšetrenie i na toto ochorenie.

Priebeh

Priebeh ochorenia môže byť akútny, keď sa prejaví prvotnými celkovými príznakmi.

Príkladom je stúpanie telesnej teploty až horúčka, zimnica, nevoľnosť, celková slabosť a únava. K tým sa môže pridružiť aj pocit na vracanie až vracanie. 

Bolesť chrbta, stuhnutie svalstva či obmedzenie pohyblivosti chrbtice je v mieste zápalu.

Chronická forma nemusí byť  vykreslená celkovými ťažkosťami. Avšak, vyznačuje sa bolesťou chrbtice. Tá nemusí reagovať na bežné lieky proti bolesti. 

Pretrváva.

V priebehu ochorenia sa môžu vyskytnú neurologické ťažkosti, ktoré vyplývajú z dráždenia nervov či miechy. Príkladom je vyžarovanie bolesti do končatiny, porucha citlivosti kože až oslabenie svalov a reflexov.

Vtedy je nutné okamžité vyšetrenie a určenie správnej diagnózy.
Včasná liečba je zárukou úspechu a dobrej prognózy.

Prognóza = stanovenie predpokladaného vývoja alebo stavu.

Ako sa lieči: spondylodiscitída

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • internimedicina.cz - Spondylodiscitida – „ortopedické“ onemocnění často diagnostikované internisty - v pdf článku
 • prolekare.cz - Infekčné komplikácie súvisiace s operačnou liečbou degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice v pdf článku
 • pain.sk - Bolesti chrbta u detí - diferenciálna diagnostika
 • rehabilitacia.sk - Tuberkulózna spondylodiscitída - kazuistika - v pdf článku

Naposledy aktualizované 11.06.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
McKenzie metóda ako pomoc pri bolestiach chrbta? McKenzie metóda ako pomoc pri bolestiach chrbta?

Bolesť chrbta je jedným z najčastejších dôvodov návštevy lekára alebo fyzioterapeuta. 

Bolesť nie je choroba, ale chorobný prejav. Kedy ju zvládnete bez pomoci lekára? Bolesť nie je choroba, ale chorobný prejav. Kedy ju zvládnete bez pomoci lekára?

Každý z nás sa už vo svojom živote stretol s bolesťou. A určite nie len raz. Nepríjemný pocit obmedzujúci naše denné fungovanie, pri ktorom sme začali čoraz častejšie siahať do domácej...

3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice. Poznáte príčiny? 3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice. Poznáte príčiny?

Krčná chrbtica je dôležitá z viacerých dôvodov. Jej najdôležitejšia úloha je chrániť miechu, ktorá ňou prechádza. Jej druhá a nezanedbateľná úloha je zabezpečovať pohyb a oporu hlave. 

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Ul. Sv. Michala

   Ul. Sv. Michala 35, 93401 Levice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Štúrova

   Štúrova 7, 08001 Prešov

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Zuzana Sláviková
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Štúrova 7, 08001 Prešov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 8, 04001 Košice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Renáta Talánová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Štefan Tomajko
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Pavol Petróci
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Kristína Raganová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
skusenost - Lenka 29.01.2020 20:26

V aprili 2019 bola moja mama hospitalizovana v nemocnici pre bolesti chrbtice.Po magnetickej rezonancii sa zistilo ze ma spondylodiscitidu.Bola prevezena na infekcne oddelenie.Lezala cely mesiac.Polohovat sa mohla sama.V lahu bolesti nemala.Pri pokuse si sadnut mala velke bolesti.Snazili sa ju rehabilitovat-cvicenie na posteli.Pokus o chôdzu bol nemozny.Dostavala antibiotika.Po prevoze domov este 2 mesiace lezala(v prepust.sprave bolo napisane:Minimalna vertikalizacia)Potom postupne zacala sediet,pomaly chodit pomocou choditka.Cely cas uzivala Biseptol-10meiacov!!!Bola 5 krat na magnetickej rezonancii.Dnes-po 10mesiacoch sa jej stav zlepsil.Zapal je nepritomny.Bolesti este su,ale v dôsledku zdeformovanych stavcov a platniciek.A to je uz ina diagnoza.Som stastna,ze tie najvacsie bolesti ustupili.Dakujem za pomoc jej dr.na infekcnom oddeleni v Ruzomberku Mudr.Hrckovej.Velka podpora a milota...

Mudr. Maria Berská, neurolog na dôchodku 23.10.2021 11:32

Môj manže prekonal zapal hornych a dolnych dychacich ciest, liečba symptomsticka. Nahle dostal zimnicu, ale bez teploty a potom ho začala boliet hrudna čast chrbtice aj pri dychani. Bolesti nereagovali na analgetika ani v injekčnej forme. Bol odoslany na neurologicku kliniku a podla rtg chrbtice usudili, že ma len veku primerane degenerativne zmeny na stavcoch. Keďže mal vysoku hodnotu CRP odoslali ho na internu kliniku, kde určili diagnózu spondylodiscitidy a liečili ho ATB i.v. Po 2 tyždňoch bolesti pretrvavaju pri pohyboch a chôdzi. Napriek tomu, že mal učebnicove priznaky, neurologovia to negovali.

Mudr. Maria Berská, neurolog na dôchodku 23.10.2021 11:32

Môj manže prekonal zapal hornych a dolnych dychacich ciest, liečba symptomsticka. Nahle dostal zimnicu, ale bez teploty a potom ho začala boliet hrudna čast chrbtice aj pri dychani. Bolesti nereagovali na analgetika ani v injekčnej forme. Bol odoslany na neurologicku kliniku a podla rtg chrbtice usudili, že ma len veku primerane degenerativne zmeny na stavcoch. Keďže mal vysoku hodnotu CRP odoslali ho na internu kliniku, kde určili diagnózu spondylodiscitidy a liečili ho ATB i.v. Po 2 tyždňoch bolesti pretrvavaju pri pohyboch a chôdzi. Napriek tomu, že mal učebnicove priznaky, neurologovia to negovali.

Mudr. Maria Berská, neurolog na dôchodku 23.10.2021 11:32

Môj manže prekonal zapal hornych a dolnych dychacich ciest, liečba symptomsticka. Nahle dostal zimnicu, ale bez teploty a potom ho začala boliet hrudna čast chrbtice aj pri dychani. Bolesti nereagovali na analgetika ani v injekčnej forme. Bol odoslany na neurologicku kliniku a podla rtg chrbtice usudili, že ma len veku primerane degenerativne zmeny na stavcoch. Keďže mal vysoku hodnotu CRP odoslali ho na internu kliniku, kde určili diagnózu spondylodiscitidy a liečili ho ATB i.v. Po 2 tyždňoch bolesti pretrvavaju pri pohyboch a chôdzi. Napriek tomu, že mal učebnicove priznaky, neurologovia to negovali.

Mudr. Maria Berská, neurolog na dôchodku 23.10.2021 11:32

Môj manže prekonal zapal hornych a dolnych dychacich ciest, liečba symptomsticka. Nahle dostal zimnicu, ale bez teploty a potom ho začala boliet hrudna čast chrbtice aj pri dychani. Bolesti nereagovali na analgetika ani v injekčnej forme. Bol odoslany na neurologicku kliniku a podla rtg chrbtice usudili, že ma len veku primerane degenerativne zmeny na stavcoch. Keďže mal vysoku hodnotu CRP odoslali ho na internu kliniku, kde určili diagnózu spondylodiscitidy a liečili ho ATB i.v. Po 2 tyždňoch bolesti pretrvavaju pri pohyboch a chôdzi. Napriek tomu, že mal učebnicove priznaky, neurologovia to negovali.

Mudr. Maria Berská, neurolog na dôchodku 23.10.2021 11:32

Môj manže prekonal zapal hornych a dolnych dychacich ciest, liečba symptomsticka. Nahle dostal zimnicu, ale bez teploty a potom ho začala boliet hrudna čast chrbtice aj pri dychani. Bolesti nereagovali na analgetika ani v injekčnej forme. Bol odoslany na neurologicku kliniku a podla rtg chrbtice usudili, že ma len veku primerane degenerativne zmeny na stavcoch. Keďže mal vysoku hodnotu CRP odoslali ho na internu kliniku, kde určili diagnózu spondylodiscitidy a liečili ho ATB i.v. Po 2 tyždňoch bolesti pretrvavaju pri pohyboch a chôdzi. Napriek tomu, že mal učebnicove priznaky, neurologovia to negovali.