späť na zoznam príznakov

Stuhnutosť svalov

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Stuhnutosť svalov
Zdroj foto: Getty images

Pri tomto príznaku si predstavíme hlavne ochorenia, ktoré sa týkajú nervového systému. Poškodenie mozgu následkom cievnej mozgovej príhody alebo úrazu. Samozrejme, príčina môže byť aj v infekčnom ochorení. A stuhnutie svalstva nastáva aj pri dlhodobom strese.


Stuhnutosť svalov môže byť zapríčinená viacerými faktormi. Môže ísť o ochorenie nervového typu, prípadne o problém vyvolaný nejakou infekciou. V dnešnej dobe sa čoraz viac stretávame so stuhnutím svalstva pre pretrvávajúci stres.

Veľmi často dochádza k stuhnutosti a nemožnosti pohybu svalstva pri poraneniach mozgu, krvácaní do mozgu alebo nádore. Niekedy môže byť stuhnutosť len lokálneho charakteru. Na príčine môže byť lokálny zápal nervu, ktorý daný sval inervuje.

Najčastejšie príčiny stuhnutia svalstva

Stuhnutosť svalov môže byť dôsledkom obrny. To je neurologické ochorenie alebo príznak iného ochorenia, keď dochádza k obmedzeniu hybnosti motoriky človeka. Obrna môže byť neúplná, teda čiastočná a nazýva sa paréza.

Starší muž má parézu nervu facialis, teda tvárového nervu, pri periférnej príčine aj pri cievnej mozgovej príhode
Paréza tvárového nervu a pokles ústneho kútika, napríklad aj pri cievnej mozgovej príhode

Pri úplnej obrne, teda pri ochrnutí dochádza k totálnej strate hybnosti a nazýva sa plégia. Pri paréze dochádza k zníženiu svalovej sily, kdežto pri plégii k jej úplnej strate.

Obrna môže byť vyvolaná, napríklad vírusovou infekciou, ktorá likviduje motoneuróny a obmedzuje tak ich funkciu. Inou príčinou môže byť poškodenie mozgu pri cievnej mozgovej príhode.

Cievna mozgová príhoda

Označovaná aj ako náhla cievna mozgová príhoda (NCMP), a to z dôvodu rýchlo sa rozvíjajúceho postihnutia mozgu. Jej príčinou je nedokrvenie časti mozgu pre uzáver cievy, napríklad trombózou či embóliou. Označujú sa ako ischemické cievne mozgové príhody.

Trombóza vzniká v dôsledku aterosklerózy mozgovej cievy. Embolizácia vzniká po uvoľnení krvnej zrazeniny a upchatí mozgovej cievy. Najčastejšie pochádzajú tieto zrazeniny zo srdca, presnejšie, z ľavej strany srdca. Dôvody sú rôzne, napríklad aj poruchy srdcového rytmu.

TIP: Viac informácií o poruche srdcového rytmu uvádzame v článkoch ArytmiaZrýchlený tep.

Príčina nemusí byť iba v nedokrvení, a teda neokysličení mozgu. Ale aj ako dôsledok krvácania. Tieto krvácajúce príhody sú označované aj ako hemoragické. Spôsobuje ich prasknutie mozgovej cievy. Toto prasknutie vzniká pri vysokom krvnom tlaku alebo cievnej výduti, teda aneuryzme.

TIP: Viete aké hodnoty má krvný tlak? A aké príznaky značia vysoký krvný tlak?

Úraz hlavy a poškodenie mozgu

Poškodenie môže mozgu zapríčiniť aj úraz hlavy. Ako sú napríklad rôzne zlomeniny lebečných kostí, pomliaždenie mozgu, difúzne axonálne poškodenie. Úraz hlavy môže zapríčiniť aj krvácanie do vnútrolebečnej dutiny.

Starý muž spadol zo schodov, má úraz hlavy
Úraz hlavy po páde ako príčina krvácania

Poznáme viaceré typy krvácaní, napríklad:

 • epidurálne, čo je krvácanie medzi lebkou a tvrdým obalom mozgu, teda dura mater
 • subdurálne, je krvácanie medzi tvrdú plenu a pavúčnicu. Pavúčnica je obal mozgu označovaný aj ako arachnoidea
 • subarachnoidálne, je krvácanie medzi arachnoideu a pia mater, čo je vlastne mäkká blana pokrývajúca mozog
 • intracerebrálne, je krvácanie do mozgového tkaniva

Vigilná kóma

Po ťažkých úrazoch, ale aj po poškodeniach mozgu infekciou, cievnou príhodou, nádorom či po prechodnom nedokrvení mozgu môže nastať stav, ktorý je známy pod názvom vigilná kóma.

Iné názvy sú coma vigile, syndróm areaktívnej bdelosti, apalický syndróm či vegetatívny stav. Toto ťažké postihnutie mozgu je väčšinou nezvratné. Človek má otvorené oči, prítomné môžu byť aj mimovôľové pohyby končatín a stuhnutosť svalov.

Chýbajú reakcie na vonkajšie podnety. Dotyčný nekomunikuje, občas môže vydávať zvuky. Zachované sú iba primitívne reflexy, ako je napríklad žuvanie, zívanie, snaha úchopu. Vytratené sú akékoľvek poznávacie funkcie

Detská mozgová obrna

Problémom, pri ktorom sa typicky prejavuje stuhnutosť svalov, je aj detská mozgová obrna. Dochádza pri nej k poruchám centrálnej kontroly hybnosti a chôdze. Toto ochorenie je tiež neurologického charakteru. 

Poškodzuje len mozog, pričom sa začne prejavovať už v ranom detskom veku. Typickými príznakmi ochorenia sú aj zlá koordinácia pohybovporuchy reči. Najčastejšou formou je spastická forma, ktorá sa prejavuje tuhými stiahnutými svalmi.

Skleróza multiplex

Centrálny nervový systém napáda aj roztrúsená skleróza, odborne zvaná skleróza multiplex. Pri tomto ochorení dochádza k rozpadu myelínového obalu v bielej mozgovej hmote. Pričom, myelín ako taký pomáha prenášať nervové impulzy a vzruchy.

Z tohto dôvodu dochádza k nenávratnému poškodeniu nervovvedenia vzruchu, teda elektrického impulzu. Do dnešného dňa je choroba neliečiteľná. Priebeh ochorenia je rôzny a individuálny. Typické sú aj závrate, únava, problémy s videnímcelkovo ťažkosti s pohybom.

Parkinsonova choroba

Problémy so stuhnutosťou svalov sú aj počas Parkinsonovej choroby. Parkinson je nervové ochorenie. Je typické stratou schopnosti ovládaťkoordinovať svoje pohyby. Prítomné je aj svalové napätie, spomalenie chôdze a človek môže mať aj problémy psychického charakteru.

Pri chorobe dochádza k úbytku nervových buniek v strednej časti mozgu a ide o degeneratívne ochorenie nervovej sústavy. Zdravotný stav sa neustále zhoršuje. Najviac postihuje ľudí vo veku nad 60 rokov.

Infekčné ochorenia, ktoré spôsobujú zatuhnutie svalov

Viaceré infekčné ochorenia môžu priniesť problémy so svalmi, napríklad tetanus. Pre túto infekciu je typická stuhnutosť svalstvageneralizované kŕče. Pričom, pôvodcom ochorenia je baktéria Clostridium tetani

Táto baktéria produkuje toxín postihujúci nervový systém. Z toho dôvodu dochádza k blokácií nervových vzruchov a človek nie je schopný ovládať svoje telo. Dnes je našťastie už toto ochorenie pomerne málo rozšírené, a to z dôvodu širokého očkovania v detskom veku a preočkovania počas života.

Stuhnuté svaly majú aj ľudia so zápalom mozgových blán. Pričom, prvé príznaky sa prejavujú stuhnutím svalstva na krku, teda šiji. Človek vtedy nemôže predkloniť hlavu a priblížiť bradu k hrudnej kosti.

Ochorenie sa nazýva meningitída a má viacero foriem. Jej pôvodcom sú vírusy alebo baktérie. Ide o vážne infekčné ochorenie, ktoré v prípade neliečenia môže mať vážny vplyv na zdravie. Napríklad môže prísť k hluchote, slepote alebo epilepsii, či smrti.

Medzi príznaky menngitídy patrí:

Žena má bolesť hlavy, drží si rukou hlavu
Bolesť hlavy ako pridružený príznak, bolesť veľkej intenzity
 • bolesť hlavy
 • stuhnutosť svalstva šije
 • citlivosť na svetlo (fotofóbia) a zvuky (fonofóbia)
 • vracanie
 • horúčka
 • zmätenosť
 • poruchy vedomia
 • zvýšená spavosť
 • podráždenosť
 • kožný prejav, petechie, krvné podliatiny, a to pri meningitíde zapríčinenej baktériou Neisseria meningitidis

Iné príčiny stuhnutia

Problémy so stuhnutými svalmi môžu spôsobiť niekedy aj metabolické ochorenia. Ale aj iné choroby, ktoré majú vplyv či už na svalové tkanivo, alebo na nervy, ktoré toto svalové tkanivo inervujú.

Napríklad pri fenylketonúrii dochádza k zvýšeniu svalového napätia a stuhnutosti vplyvom hromadenia fenylalanínu v telesných tekutinách. V dôsledku metabolickej poruchy nie je táto látka premieňaná na tyrozín. Liečba je formou diéty, a to celoživotnej.

Svalovú rigiditu môžu spôsobiť aj lieky. Vyvoláva ju skupina liekov, a to opioidov. Opioidy sú lieky, ktoré sa používajú na liečbu intenzívnych bolestí. Využívajú sa aj v anestéziológii. Najčastejšie postihujú stuhnutosťou svaly hrudníka, brucha a hrtanu.

Máte stuhnuté svalstvo? Krčnú chrbticu? Môže za to aj stres

Žena má stuhnuté svaly krčnej chrbtice, šije, pre dlhodobé sedenie, sedavú prácu a pre pracovný stres
Pracovný stres a sedavá práca ako príčina

Dnešná doba je špecifická sedavým spôsobom života, zníženou pohybovou aktivitou a zvýšenou mierou stresu. Dlhodobý stres prítomný v práci či v rodinnom kruhu s kombináciou nekonečného sedenia sú častou príčinou ťažkostí s chrbticou.

Ako dôsledok vzniká zatuhnutie svalstva, a to hlavne v oblasti krčnej chrbtice, šije, ale aj v ostatnej časti chrbtice medzi lopatkami a nižšie. Samozrejme, príčina je aj v nesprávnom držaní tela a nedostatku pohybu.

TIP: Informácie o ťažkostiach v oblasti chrbtice bolesť medzi lopatkami, bolesť krčnej chrbtice a točenie hlavy a krčná chrbtica

A čo pomôže na stuhnuté svaly?

Pre odstránenie nepríjemných ťažkostí s chrbticou, ako je stuhnutie a bolesť, je potrebné eliminovanie stresu, správne držanie tela a aj pravidelná pohybová aktivita. Pohyb sa postará o spevnenie svalov, ktoré majú byť oporou pre kostru.

Ľudia cvičia, strečing krčných svalov, sedia na fitloptách, pravidelné cvičenie ako prevencia ťažkostí so svalstvom a chrbticou
Pravidelné svičenie ako prevencia ťažkostí

Samozrejme, existujú rôzne lieky a iné prípravky na bolesť. A to vo forme tabliet alebo pre lokálnu aplikáciu. Avšak, najúčinnejšie je venovať telu pohybovú aktivitu aspoň 3 krát za týždeň. Vhodná je aj aplikácia suchého tepla, infralampa, biolampasauna, masáž, wellness, relax.

Infografika uvádza, čo pomáha pri stuhnutí svalov
Čo pomôže pri krátkodobom stuhnutí svalov

Pomoc pri stuhnutom krku

Pomoc pri stuhnutom krku

Ďalšie zaujímavé zdroje

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Stuhnutosť svalov patri medzi príznaky Pohybového aparátu
Ďalšie názvy: svalová rigidita, stuhnuté svaly, zatuhnutie svalov
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky? Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky?

Slovo úpal nám rezonuje v ušiach hlavne počas letných dní. Teplo a slnko dokáže vyčerpať dieťa, dospelého, tehotnú ženu či seniora. Ak je horúčavy a slnenia príliš, zanechá to následky...

Čo spôsobuje chronickú panvovú bolesť a ako sa lieči? Čo spôsobuje chronickú panvovú bolesť a ako sa lieči?

Samotná bolesť panvového dna spôsobuje ťažkosti pri močení alebo pohlavnom styku. Je spôsobená rôznymi súvislosťami porúch v tejto oblasti. Zahrnuté sú ako syndróm chronickej panvovej...

Čo znamená bolesť chrbta medzi lopatkami? Najčastejšie príčiny Čo znamená bolesť chrbta medzi lopatkami? Najčastejšie príčiny

Bolesť je príznak, ktorý nám naznačuje, že sa v tele deje niečo neprirodzené. Upozorňuje nás na to. Bolesť medzi lopatkami je symptómom pre rôzne ochorenia. Môže ísť o problém s hrudnou...

3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice. Poznáte príčiny? 3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice. Poznáte príčiny?

Krčná chrbtica je dôležitá z viacerých dôvodov. Jej najdôležitejšia úloha je chrániť miechu, ktorá ňou prechádza. Jej druhá a nezanedbateľná úloha je zabezpečovať pohyb a oporu hlave. 

Ako súvisí krčná chrbtica a točenie hlavy? Čo pomôže na závraty? Ako súvisí krčná chrbtica a točenie hlavy? Čo pomôže na závraty?

Vo veku 18 až 65 rokov trpí približne 15 - 20 % populácie na bolesti krčnej chrbtice. Bolesť je len jedným z príznakov, o ktorých sa dozviete v nasledovnom článku. 

Naposledy aktualizované 16.01.2019


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.