späť na zoznam chorôb

Syndróm karpálneho tunela: Prečo vzniká, ako sa prejavuje a lieči?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Syndróm karpálneho tunela: Prečo vzniká, ako sa prejavuje a lieči?
Zdroj foto: Getty images

Syndróm karpálneho tunela patrí medzi útlakové syndrómy. Označuje postihnutie stredného nervu v karpálnom tuneli zápästia. Častejšie zasahuje ženy a vzniká z rôznych príčin. Najčastejšie je dôsledkom nadmerného zaťažovania ruky pri dlhodobej práci alebo inej činnosti. Tento syndróm je pomerne častý. Spôsobuje bolesť a iné nepríjemné ťažkosti.


Charakteristika

Syndróm karpálneho tunela je označovaný skratkou SKT či ako syndróm zápästného tunela. Je najčastejším útlakovým syndrómom. To znamená, že vzniká na základe kompresie (stlačenia) na nerv. Presnejšie na nervus medianus, čiže stredový nerv, ktorý prebieha cez uvedený tunel.

Častejšie postihuje ženy, a to približne trikrát viac ako mužov. Všeobecne vo veku približne 40 - 50 rokov. Frekventovanejšie zasahuje dominantnú ruku, ale ani obojstranný výskyt nie je výnimočný. V rôznych publikáciách sa uvádza početnosť prípadov u 100 - 350 zo 100 000 ľudí.

Malý priestor a veľké problémy

Pokiaľ príde k stlačeniu či chronickej záťaži, alebo dlhodobému preťažovaniu zápästia tlakom, dochádza k útlaku tohto nervu, bolesti v oblasti zápästia a iným problémom. Útlak nervu môže vzniknúť aj pri úraze, opuchnutí alebo pri zápale šliach či väzov v tejto oblasti.

Syndróm karpálneho tunela je jednou z najčastejších chorôb z povolania.

Niekedy sa vyskytujú ťažkosti aj u žien v tehotenstve. A to ako následok zadržovania vody v organizme a opuchom mäkkých tkanív. Tento útlakový syndróm je veľmi nepríjemný a je sprevádzaný nielen bolesťami, ale aj stuhnutosťou zápästia a problémami v oblasti nervov a svalov nielen zápästia ale aj dlane.

To má za následok poruchu funkcie ruky.

Čo je karpálny tunel?

Karpálny tunel je úžina, ktorá spája predlaktie s dlaňou. Tvoria ju kosti zápästia (karpálne kosti, ossa carpi) a väzivový pruh (retinaculum flexorum). Cez túto štrbinu prebieha jeden mohutný mediánny nerv, teda nervus medianus a 9 šliach. Nerv inervuje prvý až tretí prst a z polovice aj štvrtý prst ruky.

Inervácia týmto nervom zabezpečuje pohyb, teda hrubú aj jemnú motoriku a citlivosť daných prstov. Šľachy, čiže ohýbače prstov, sú zodpovedné za pohyblivosť ako takú.

Problémy v oblasti karpálneho tunela majú za následok rad ťažkostí, a teda od bolesti, poruchy hybnosti až citlivosti v uvedenej oblasti.

Karpálny tunel s popisom - anatomické znázornenie
Karpálny tunel. Zdroj foto: Getty images

Príčiny

Anatomické usporiadanie v oblasti karpálneho tunela je rizikovým faktorom pre vznik problémov. Ťažkosti vznikajú na základe zúženia už beztak malého priestoru. Na zmeny nervu či jeho okolia následne citlivo reagujeme.

Ťažkosti môžu vzniknúť akútne, ako napríklad pri úraze, alebo sa opakujú, avšak, častokrát sú chronické. Dôsledkom tlaku vznikajú rôzne problémy. Zvýšenie vnútorného tlaku môžu mať na svedomí viaceré príčiny, ako sú napríklad:

 • zmeny kostí
 • nadbytok rôzneho materiálu v oblasti (tuk, tekutiny)
 • nevhodná poloha
 • opakované pohyby zápästia

Syndróm karpálneho tunela je frekventovanou pracovnou komplikáciou, ktorá má za následok častú práceneschopnosť. Stereotypné pohyby zápästia sa vyskytujú aj pri iných ako pracovných činnostiach.

Medzi rizikové povolania a iné činnosti sa zaraďujú napríklad:

 • dlhodobá práca za počítačom (klávesnica a myš) ako frekventovaný novodobý problém
 • dlhodobá práca so skrutkovačom, kliešťami a podobne (elektrikári, maliari a iní robotníci)
 • vibrácie vŕtačky, pneumatického kladiva, zbíjačky, motorovej píly
 • v minulosti práca dojičky
 • práca za pásom a na kompletovacích linkách
 • pri šití, čistení
 • kuchári
 • záhradkári
 • hra na hudobné nástroje, ako je klavír, strunové nástroje, čiže husle
 • športovci, najmä kulturisti a bicyklisti
 • dlhodobá chôdza o barliach

Najčastejšou príčinou vzniku syndrómu je teda chronická záťaž a dlhodobé fyzické preťaženie zápästia prácou alebo inou jednotvárnou činnosťou, naviac, nevhodnou ergonómiou (polohou) rúk pri práci, napríklad na počítači a športe.

Niekedy však môže vzniknúť toto tlakové poškodenie aj pri úraze, zápale šliach a väziva v tejto oblasti. A útlak zápästného kanála býva aj následkom niektorých ochorení.

Rizikovými faktormi sú aj hormonálne zmeny v organizme.

Syndróm karpálneho tunela ako následok úrazu
Syndróm karpálneho tunela ako následok úrazu. Zdroj foto: Getty images

Niektoré rizikové faktory vplývajúce na vznik SKT:

 • úraz, zlomenina, narazenie, vyvrtnutie
 • opuch a nadmerné množstvo tekutiny v danej oblasti (ochorenie obličiek, tehotenstvo)
 • hormonálne zmeny
  • porucha funkcie štítnej žľazy
  • tehotenstvo, najmä 3. trimester
  • hormonálna antikoncepcia
  • menopauza
  • akromegália
 • degeneratívne zmeny na väzive, šľachách, kostiach
 • reumatické ochorenie
 • zápal v danej oblasti (kosť, šľacha)
 • cukrovka a neuropatia (poškodenie nervov)
 • DNA
 • nadváha a obezita
 • alkoholizmus
 • poruchy stravovania
 • nádor, tumor, cysta, gangliom, lipóm
 • vrodené zúženie karpálneho tunela

Príznaky

Syndróm karpálneho tunela sa najviac prejavuje na dominantnej ruke, a teda na tej, ktorá je viac namáhaná. Avšak, nie je to vždy tak, lebo môže postihovať obe ruky. Ťažkosti sú lokalizované v oblasti karpálneho tunela, ruky, ale môžu vyžarovať aj do vyšších častí končatiny.

Bolesť tak môže vystreľovať do ramena a paži. Ťažkosti zhoršuje určitá poloha (držanie knihy, poloha rúk pri šoférovaní), ale aj námaha. Častý a charakteristický je nástup symptómov počas pokoja a v noci, čo má za následok zhoršený či prerušovaný spánok.

Informácie o nespavosti sú uvedené v článku na Zdravotéke.

Príkladom je, ak postihnutého v noci zobudí bolesť a po rozcvičení sa ťažkosti upokoja. Dotyčný nie je schopný zapnúť si gombíky, neuchopí ihlu, nôž. Problémom môže byť aj vešania bielizne a vypadávanie predmetov z rúk. Porucha funkcie sa tak prejavuje na jemnej, ale aj hrubej motorike.

Charakteristickými príznakmi pri syndróme karpálneho tunela sú:

 • parestézie , čiže pocit mravčenia v ruke, palec, ukazovák, prostredník a polovica prstenníka
  • tŕpnutie, brnenie prstov a zápästia
  • bolesť, ako je aj pálene
  • bolesť môže vystreľovať do ramena, paži
 • zhoršená funkcia, obmedzenie hybnosti, teda jemnej aj hrubej motoriky
  • nemožnosť zapnúť si gombíky
  • vypadávanie predmetov z rúk
  • otočenie ruky v zápästí
  • zovretie prstov do dlane
 • stuhnutosť
 • strata svalovej sily, slabosť, svalová ochabnutosť
 • zvýšená unaviteľnosť ruky
 • opuch alebo len pocit opuchnutia, ale bez opuchu
 • porucha citlivosti, znecitlivenie ruky
 • zmena farby a teploty pokožky dlane a nechtov

Podľa wikiskrípt sa subjektívne, teda človekom vnímané, ťažkosti vyvíjajú nasledovne:

 1. fáza ako ranná tuposť v prstoch
 2. fáza pri parestéziách, čiže mravčení v prstoch počas noci
 3. fáza, ak sú prítomné parestézie aj počas dňa, a to najmä v polohe rúk nad hlavou
 4. fáza je príznačná poruchou hybnosti malých kĺbov

Tabuľka znázorňuje stupne klasifikácie SKT

Stupeň poškodenia Ťažkosti pri danom stupni
Ľahký
Stredne ťažký
 • pozitívne provokačné testy
 • svalová slabosť
 • môžu sa vyskytovať zánikové príznaky nervus medianus
 • spomalené vedenie karpálnym tunelom na EMG
Ťažký
 • svalová atrofia
 • svalová slabosť
 • trvalé poruchy citlivosti
 • výrazné zánikové príznaky
 • spomalené vedenie karpálnym tunelom na EMG

Diagnostika

Syndróm karpálneho tunela sa diagnostikuje na základe typických príznakov a anamnézy. Vykonáva sa fyziologicképalpačné vyšetrenie. Pozoruje sa citlivosť a hybnosť zápästia i prstov.

K určeniu diagnózy dopomáhajú aj provokačné testy.

Provokačný test zahŕňa cieľené pohyby rukou, ktoré majú zúžiť priestor v karpálnom tuneli, a tým provokovať ťažkosti. Používa sa pri nich aj kladivko alebo ohýbanie, vystieranie ruky v zápästí, či zdvíhanie ruky, na dobu 60 sekúnd.

K potvrdeniu diagnózy sa využíva aj EMG, čo je elektromyografické vyšetrenie. EMG sleduje elektrickú činnosť na nervovo - svalovej úrovni, čím sa potvrdí útlak nervu. Blokáda nervu je metóda, keď sa do oblasti injekčne vpraví lokálne anestetikum. Ak ťažkosti ustúpia, diagnóza sa potvrdí.

Pri diferenciálnej diagnostike sa využíva aj RTG, USG, CT či MRI vyšetrenie. A pri imunologických ťažkostiach aj odber krvi. Podobne je to v prípade hrmonálnych problémov. Prípadne, využiť sa môže aj operačná revízia tejto zápästnej úžiny.

Diferenciálna diagnostika má za úlohu diferencovať, teda rozlíšiť príčinu ťažkostí. Nakoľko podobné problémy môže vyvolať aj iné ochorenie. A to sú napríklad neurologické ochorenia, ochorenie šliach, kĺbov, ťažkosti s krčnou chrbticou. Dokonca, možný je aj výskyt viacerých ťažkostí spolu so SKT.

TIP: Samostatný článok v magazíne o krčnej chrbtici.

Ako sa testuje syndróm karpálneho tunela

Ako sa testuje syndróm karpálneho tunela

Priebeh

Karpálny tunel je úžina, ktorou prechádza nerv a 9 šliach. Spolu majú za úlohu riadiť a vykonávať pohyb a, samozrejme, aj dôležitú senzorickú vlastnosť ruky a prstov. V danej oblasti je málo miesta na abnormality.

Rizikom vzniku SKT je aj dlhodobá práca za PC
Rizikom vzniku SKT je aj dlhodobá práca za PC. Zdroj foto: Getty images

Každá odchýlka následne vyvolá problém. Ten nastáva akútne, pri úraze alebo chronicky. Dlhodobá záťaž, nevhodná poloha rúk pri práci alebo jednotvárnej činnosti, či športe býva príčinou vzniku SKT.

Aj keď príčiny môžu byť rôzne, prejavy sú väčšinou podobné. Zväčša sa ako prvé začínajú objavovať symptómy ako nočné či pokojové mravčenie, brnenie v ruke a prstoch. Ale aj denné parestézie po námahe alebo nevhodnej polohe ruky. Ruka bolí, zápästie ale aj prsty sú stuhnuté.

Pridružuje sa aj porucha spánku. Tá vzniká na základe výskytu bolestí a parestézií počas spánku, a to najmä nadránom. Pomáha rozcvičenie ruky a zápästia. Dôvodom je hlavne nesprávna poloha.

Znižuje sa schopnosť pohybu, obratnosť prstov. Následne dochádza aj k úbytku sily a svalovej hmoty. Pridružuje sa opuch zápästia. Niekedy môže byť prítomný pocit zapuchnutia, aj bez jeho zjavného a potvrdeného výskytu.

Ruka, prsty, a teda pokožka mení farbu, bledne a je pocitovo chladnejšia. Porucha úchopu, časté padanie predmetov z rúk a poruchy citlivosti danej oblasti inervácie sú vyvrcholením ťažkostí. 

Výstrahou je ústup ťažkostí, ktorý zväčša značí ťažké poškodenie nervových vlákien v neskorom štádiu SKT.

Infografika uvádza, čo pomôže pri syndróme karpálneho tunela
Prevencia vzniku a čo pomôže pri SKT
Ako sa lieči: syndróm karpálneho tunela

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 14.06.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Čítajte 2 skúsenosti užívateľov s Syndrómom karpálneho tunela

Syndróm karpálneho tunela lieči Chirurgia , Interná medicína - Reumatológia , Neurológia , Ortopédia , Všeobecná medicína , vyšetruje CT , EMG , Magnetická rezonancia , RTG , Sonografia , Vyšetrenie krvi , patrí medzi Choroby zápästných kĺbov
Ďalšie názvy: Syndroma canalis carpi, SKT, útlakový syndróm, syndróm zápästného tunela, syndróm kanála zápästia
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh , Video

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aká je účinná pomoc pri bolestiach chrbta alebo krčnej chrbtice? Aká je účinná pomoc pri bolestiach chrbta alebo krčnej chrbtice?

Bolesti chrbta a krčnej chrbtice znepríjemňujú život mnohým z nás. Účinná pomoc však existuje.

Čo je to choroba z vibrácií? Patrí medzi najčastejšie choroby z povolania Čo je to choroba z vibrácií? Patrí medzi najčastejšie choroby z povolania

Choroba z vibrácií patrí medzi profesijné ochorenia, a predstavuje druhú najčastejšiu chorobu z povolania z podstatne dlhého zoznamu. Vyskytuje sa u rizikových pracovníkov, ktorý sú...

Syndróm karpálneho tunela: Aká je prevencia, cviky a možnosti liečby? Syndróm karpálneho tunela: Aká je prevencia, cviky a možnosti liečby?

Syndróm karpálneho tunela je ochorenie ruky postihujúce prevažne ženy. Vyvoláva ho útlak mediálneho nervu . Spôsobuje nepríjemné pocity ako je stuhnutosť, mravčenie, necitlivosť až...

Artróza kolena: Pomaly, ale isto ničí kolenné kĺby, ako ju liečiť? Artróza kolena: Pomaly, ale isto ničí kolenné kĺby, ako ju liečiť?

Medzi najčastejšie ochorenia kolien patrí bezpodmienečne artróza kolena - gonartróza. Ide zároveň o jedno z najčastejších, degeneratívnych ochorení váhonosných kĺbov vôbec....

Zatočte s artrózou: Ako žiť s artrózou a ako ju liečiť? Zatočte s artrózou: Ako žiť s artrózou a ako ju liečiť?

Artróza tvorí iba zlomok ochorení pohybového aparátu. Vzhľadom na stúpajúcu tendenciu starších pacientov sa s ňou však stretávame čoraz častejšie. Jedná sa o degeneratívne ochorenie...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Ul. Sv. Michala

   Ul. Sv. Michala 35, 93401 Levice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Štúrova

   Štúrova 7, 08001 Prešov

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Zuzana Sláviková
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Štúrova 7, 08001 Prešov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 8, 04001 Košice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Renáta Talánová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Štefan Tomajko
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Pavol Petróci
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Kristína Raganová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
liečba karpálneho tunela - Jirka L. 25.03.2019 14:05

Živím sa ako účtovník a každý deň pracujem na počítači. Po 2 rokoch stáleho fungovanie som začal vnímať nepríjemnej bolesti v zápästí a po rôznom masírovanie to neprestávalo bolieť. Začal som si o tom čítať a zistil som, že sa pravdepodobne jedná o toto ochorenie. Zašiel som si s tým k doktorovi, ktorý mi moje zistenie potvrdil.

Čo mi pomohlo

Dostal som pridelené rehabilitácie formou masáží a cvičení. Na internete som si našiel, že pomáha na liečbu i magnetoterapia (https://zivotbezbolesti.sk/karpalny-tunel/). Poradil som sa s doktorom a ten mi zabezpečil aj rehabilitácia pomocou týchto prístrojov. Teraz sa už cítim lepšie, ale dávam si už na to pozor a každý deň sa dostatočne preťahujú a cvičím, aby som tomu znovu predišiel.

Čo počas spánku - Roman 09.01.2016 20:41

Dobrý deň, je naozaj možné, že počas spánku si môžem pri blbej polohe dopomáhať ku karpálnemu tunelu a problémom s ním? Mám obavy že to nedokážem ovplyvniť. som šofér. spánok nedokážem ovplyvniť a začínať cítiť problémy a nie je to reuma.

Čo mi pomohlo

zatiaľ absolútne nič.

Maatej 19.01.2016 08:39

Dobry den. Je to naozaj mozne. Mne na spanok predpisali nieco ako ortezu na ruky prave na syndrom karpalneho tunela. Zafixuje vam to dlan s prstami a naozaj to pomaha. Robili mi to v Protetike na predpis rehabilitacneho lekara. Skuste sa teda popytat na fyzioterapii/rehabilitacii vo Vasom regione.