späť na zoznam chorôb

Endometrióza

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Endometrióza
Zdroj foto: Getty images

Endometrióza označuje benígne, čiže nezhubné ochorenie, ktoré je ovplyvnené estrogénom. Patrí medzi najčastejšie gynekologické ochorenia. Postihuje ženy v reprodukčnom veku, a to hlavne medzi 30. - 40. rokom života. Endometrióza je v podstate výskyt endometria, vnútornej sliznice maternice, na miestach mimo maternicu. 


Charakteristika

Endometrióza je nezhubné ochorenie, ktoré reaguje na hladinu estrogénu. Aj keď je označované ako benígne, často máva invazívne prejavy, ako je to v prípade zhubných ochorení. Avšak, uvádza sa, že riziko zvratu na malígne ochorenie (rakovinu) je iba 1%.

Prvýkrát bolo toto ochorenie diagnostikované v roku 1860 profesorom z Hradca Králové C. Rokitanským. Lenže, označenie endometrióza použil až v roku 1927 profesor gynekológie J. Sampson, ktorý v roku 1921 popísal aj pre ochorenie charakteristické čokoládové cysty.

Čo je to endometrium?

Maternica, inak označovaná aj ako uterus, hystera alebo metra, má hruškovitý tvar, je dutá a je uložená v malej panve. Skladá sa z tela, zúženia a krčka maternice. Jej stena sa rozdeľuje na perimetrium, čo je serózna blana, čiže ako peritoneum, myometrium, čo je hladká svalovina a vnútornú sliznicu, teda endometrium.

Endometrium vystiela dutinu maternice a počas menštruačného cyklu sa mení jej hrúbka aj funkcia. A to na základe hormonálnych zmien. Má dve vrstvy:

 • stratum basalis, ktorá zostáva počas menštruačného cyklu rovnaká
 • stratum functionalis, ktorá sa vplyvom hormónov mení (endometriálny cyklus)

Endometriálny cyklus sa rozdeľuje na 4 fázy:

 1. menštruačná fáza, stratum functionale sa odlučuje a odplavuje menštruačnou krvou, a to v 1. - 4. deň cyklu
 2. proliferačná fáza od 5. - 14. dňa cyklu, regenerácia sliznice (zo stratum basalis) a jej rast pod vplyvom estrogénov
 3. sekrečná fáza od 15. do 28. dňa sa sliznica navyšuje, vypĺňa sa hlienovým sekrétom, čo ju pripravuje na prijatie oplodneného vajíčka
 4. ischemická fáza nastáva v prípade, ak sa vajíčko neoplodní, dochádza k zúženiu krvných ciev, čo vedie k nedokrveniu sliznice, následne cievy praskajú, sliznica krváca a pokračuje nová menštruačná fáza, a tým aj nový cyklus
Cyklus maternice s cyklom endometria a vajíčka
Menštruačný cyklus a nárast endometria počas cyklu

Čo je endometrióza?

Názov endometrióza označuje výskyt ložísk endometria na miestach mimo maternicu. Ako príklad sa uvádza fakt, že ložiská endometria boli dokázané vo všetkých tkanivách tela, okrem srdca a sleziny. Postihuje najmä ženy v reprodukčnom veku, najčastejšie v období 20. - 40. roku života.

Výskyt pred prvou menštruáciou, čiže menarché je raritný a po menopauze má klesajúcu tendenciu. Endometrióza je najčastejším gynekologickým ochorením. V niektorých prípadoch prebieha nemo, nepozorovane, prechodne, a tak sa aj vyhojí. V iných prípadoch spôsobuje závažné a typické ťažkosti.

Endometrióza - model maternice s popisom
Maternica, endometrium a endometrióza

Jej príčiny nie sú úplne známe, ale prikladá sa význam súčinnosti viacerých rizikových faktorov. Medzi tie patria genetické, hormonálne, anatomické, ale aj imunologické. Uvádza sa, že sa vyskytuje v 50 % prípadov bolestivej menštruácie a u 75 % žien, ktoré majú bolesti v oblasti panvy.

Zaujímavý je aj fakt, že 25 - 40 % žien s problémom otehotnieť postihuje endometrióza.

Najčastejší je výskyt endometria na peritoneu, teda na pobrušnici, vaječníkoch, ale aj oblasti rektovaginálneho septa a aj vo svalovine maternice. Podľa čoho sa aj označuje, a to na:

 • peritoneálna endometrióza - ložiská na pobrušnici, teda na seróznej blane, ktorá vystiela brušnú dutinu
 • ovariálna endometrióza - na vaječníkoch a vajcovodoch
 • endometrióza rektovaginálneho septa - v oblasti medzi pošvou a konečníkom
 • adenomyóza - vo svalovine maternice

 Iné delenie sa zaoberá typom ložiska, a to na:

 • červené ložiská - s prítomnosťou krvi
 • čierne ložiská - modré až čierne ložiská so vzhľadom strelného prachu, známe tiež ako čokoládové cysty
 • biele ložiská - jazvovité

Tabuľka znázorňuje rozdelenie endometrózy podľa stupňa závažnosti

Stupeň Závažnosť Popis
1. stupeň minimálna závažnosť
 • malé ložiská
 • môžu byť prítomné mierne zrasty
2. stupeň mierna závažnosť väčšie ložiská v rektovaginálnej oblasti
3. stupeň  stredná závažnosť

ložiská vo viacerých oblastiach

 • rektovaginálna oblasť
 • na vaječníkoch
 • početnejšie zrasty
4. stupeň  ťažký stupeň
 • rovnako výskyt ložísk vo viacerých oblastiach
 • rozsiahle zrasty v malej panve

Príčiny

Presná príčina ochorenia nie je objasnená, pričom existuje niekoľko teórií, ktoré sa ju snažia vysvetliť. Implantačná teória tvrdí, že nastáva ako následok retrográdnej menštruácie. Čo značí, že sa menštruačná krv aj s čiastočkami odlúpeného endometria dostáva do priestoru malej panvy.

Imunologická teória tvrdí, že menštruačná krv v dutine brušnej vyvoláva zápalový proces. Pri ňom by mali byť bunky sliznice endometria zničené. A to hlavne pri normálnej imunitnej odpovedi. Ak nastane problém na imunitnej úrovni, môže ochorenie prepuknúť.

LUF syndróm je podľa teórie neprasknutého luteinizovaného folikulu. Pričom za ochorením sú hormonálne problémy. Metaplastická teória (teória coelomovej metaplázie) opisuje, že sa nediferencované bunky v dutine brušnej diferencujú práve na endometrium.

A transportná teória dáva za vinu prenos endometriálnych buniek cievnou a lymfatickou cestou. Čiže kolovanie krvných buniek z kostnej drene, inak sa označuje aj ako teória kmeňových buniek

Endometrióza je ovplyvnená hormonálnou hladinou, teda estrogénom. Pričom ten sa v prípade endometriózy tvorí vo vaječníkoch, v tukovom tkanive, a aj v ložiskách endometrózy. Následne vplýva aj tvorba prostaglandínu a rezistencia na progesterón. 

Okrem toho sa na vzniku podieľajú rôzne rizikové faktory, medzi ktoré patrí:

 • skorý nástup menarché, prvej menštruácie
  Menstuačná vložka
  Vplyv má aj nástup prvej menštruácie a menopauzy
 • neskorá menopauza
 • neskoré tehotenstvo
 • nízky počet tehotností
 • krátky menštruačný cyklus
 • obštrukcia odtoku menštruačnej krvi
 • obezita
 • dedičnosť
 • fajčenie
 • alkohol

Ochorenie sa delí aj podľa toho, či sa endometrium nachádza v oblasti reprodukčného systému ženy, teda na genitálnu endometriózu. A v prípade výskytu na čreve, močovom mechúry, dokonca aj v pooperačných jazvách na extragenitálnu.

Endometrium sa môže nachádzať na akomkoľvek mieste v tele. Najčastejšie je to na vajcovodoch, vaječníkoch, v malej panve, v rektovaginálnej oblasti. Ochorenie môže prebiehať v rôznych formách. A to aj v závislosti na správaní tkaniva. Od toho závisia aj jeho prejavy.

Príznaky

Lokalizácia je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje prejavy ochorenia. Pričom aj endometrióza veľkých rozmerov nemusí vyvolať žiadne ťažkosti a prebieha skryto. Alebo naopak, aj malý rozsah môže spôsobiť veľké a intenzívne ťažkosti.

Najtypickejším prejavom ochorenia sú dlhodobé bolesti v oblasti podbruška. A aj tam, kde sa vyskytla sliznica, čiže to môžu byť bolesti chrbta, v oblasti hrudníka a podobne. Intenzita bolesti je viazaná na hormonálny cyklus.

Počas menštruácie je intenzita najvyššia, následne po nej ťažkosti ustupujú. Môže sa vyskytovať aj bolesť počas pohlavného styku či poruchy menštruačného cyklu. Okrem toho má ochorenie aj veľký vplyv na neplodnosť žien, príčinou je skoro v polovici prípadov.

Pri menštruácii je zase typickým prejavom nadmerné krvácanie a tiež bolesť. Pri endometrióze je typická bolesť v oblasti panvy, teda podbrušia. Tá sa môže stať až chronickou, a to v prípade, ak trvá viac ako 6 mesiacov. 

Charakteristická je aj menštruačná bolesť (dysmenorea), ktorá sa objavuje približne 24 - 48 hodín pred menštruačnou fázou. Bolesť je lokalizovaná v podbruší, v oblasti krížov. Pridružuje sa aj nevoľnosť až vracanie.

Podľa miesta a rozsahu výskytu sa odvíja aj intenzita a charakter. Môže byť prítomná aj spomínaná bolesť pri pohlavnom styku. Tá je viazaná na umiestnenie endometria v rektovaginálnom priestore alebo na väzoch, ktoré vedú od maternice po krížovú kosť (sakrouterinné väzy).

Zriedkavo, pokiaľ sa endometrium nachádza v močovom mechúry, aj krv v moči. Ale aj bolesť pri močení. Poruchy vyprázdňovania sú prítomné pri endometriách v blízkosti čriev alebo konečníka. Podobne je prítomná aj bolesť pri vyprázdňovaní stolice.

Pre lepší prehľad zhŕňame ťažkostí, ktoré spôsobuje endometrióza:

Dysmenorea, bolesť podbrušia pri endometrióze
Bolesť má pri endometrióze svoje špecifiká
 • bolesť
  • predmenštruačná bolesť 24 - 48 hodín pred cyklom 
  • lokálny zápal pre krvácanie zo sliznice počas menštruačného cyklu
  • bolesť v podbruší, krížovej oblasti
  • chronická panvová bolesť
 • neplodnosť, neschopnosť donosiť plod
 • mimomaternicové tehotenstvo
 • bolestivá menštruácia, čiže dysmenorea
 • bolesť pri pohlavnom styku
 • bolesť pri defekácii, teda vyprázdňovaní čreva
 • poruchy vyprázdňovania, zápcha, hnačka
 • bolesť pri močení
 • nevoľnosť až vracanie
 • plynatosť
 • únava, vyčerpanosť

Diagnostika

Ako prvé zaujímajú lekára informácie, ktoré poskytuje priamo dotyčná žena. A to je odber anamnézy a klinický obraz ťažkostí, a teda gynekologické vyšetrenie. Dôležitá je cyklická bolesť, prípadne ostatné ťažkosti, ktoré sa vyskytujú podľa rozsahu. Významná je informácia o neplodnosti.

Medzi zobrazovacie metódy patrí hlavne USG, hysteroskopia. Pre potvrdenie diagnózy sa vykonáva laparoskpia. Laparoskopia je diagnostická, ale zároveň aj liečebná metóda. Dôležitá je diferenciálna diagnostika, ktorá má vylúčiť iné príčiny ťažkostí, a to ešte pred chirurgickým zákrokom. Ochorenie sa môže zamieňať za chronický zápal či cysty vaječníkov. Pri diagnostike sa teda môže využiť aj MRI. Vykonáva sa aj laboratórne vyšetrenie krvi, CRP, vyšetrenie moču, steru z pošvy či krčka maternice a iné.

Vznik a priebeh endometriózy

Vznik a priebeh endometriózy

Priebeh

Takže priebeh ochorenia je závislý na viacerých faktoroch. Malý nález môže vyvolať závažné ťažkosti a môže sa správať invazívne. Naopak väčší nález nemusí vyvolať tak intenzívne problémy. Ako hlavný príznak sa vyskytuje bolesť.

Bolesť je viazaná na menštruačný cyklus, 24 - 48 hodín pred krvácaním nastupuje bolesť, ktorá sa môže vyskytovať v oblasti panvy, teda podbrušia. Ale môže vyžarovať aj do krížovej oblasti. Následne bolesť ustupuje po menštruačnom cykle.

Iným typom je chronická bolesť v panve, ktorá pretrváva aj viac ako 6 mesiacov. Často je intenzívna a znemožňuje akúkoľvek aktivitu. Výrazne narúša kvalitu života, má výrazný psychologický dopad. Pričom endometrióza je dokázaná až v 75 % prípadov bolesti v oblasti panvy.

Endometrióza môže byť za bolestivou menštruáciou až v 90 % prípadov. Bolesť pri pohlavnom styku v 25 - 50 %. Ložiská vytvárajú látky, ktoré sú súčinné pri zápalovom procese. Vznikajú jazvy, zrasty a tým aj súvislosti s ťažkosťami, ako je napríklad aj bolestivá defekácia či močenie.

Ďalším významným prejavom endmetriózy je neplodnosť, a to až v 50 % a aj neschopnosť donosiť plod či mimomaternicové tehotenstvo. Aj pri tomto probléme zohrávajú veľkú úlohu práve zrasty. Samozrejme, závislosť na lokalizácii sa pridružujú iné uvedené ťažkosti. Dôležité je odborné vyšetrenie a presné popísanie symptómov lekárovi.

Endometrióza - infografika, príčiny, rizká, príznaky
Infografika k endometrióze
Ako sa lieči endometrióza?

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 17.08.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Čo spôsobuje chronickú panvovú bolesť a ako sa lieči? Čo spôsobuje chronickú panvovú bolesť a ako sa lieči?

Samotná bolesť panvového dna spôsobuje ťažkosti pri močení alebo pohlavnom styku. Je spôsobená rôznymi súvislosťami porúch v tejto oblasti. Zahrnuté sú ako syndróm chronickej panvovej...

Ako spolu súvisí endometrióza a neplodnosť? + Ostatné príznaky a zdravotné ťažkosti Ako spolu súvisí endometrióza a neplodnosť? + Ostatné príznaky a zdravotné ťažkosti

O endometrióze sa toho veľmi veľa nevie, no napriek tomu výrazne ovplyvňuje život ženy . Príčiny, prejavy a liečba tohto gynekologického ochorenia sú vysoko individuálne. Môže mať...

10 najčastejších dôvodov bolesti v podbrušku 10 najčastejších dôvodov bolesti v podbrušku

Bolesť v podbrušku je jednou z najčastejších zdravotných ťažkostí. Tento nešpecifický príznak v sebe skrýva rôzne príčiny. Od typicky ženských problémoch, cez tráviace ťažkosti, až po...

Silná menštruácia: Nočná mora mnohých žien Silná menštruácia: Nočná mora mnohých žien

Pod pojmom menštruácia rozumieme fyziologické procesy v tele ženy, ktoré sú nevyhnutné pre reprodukciu. U niektorých žien prebieha bez komplikácií, no u tých menej šťastných môže byť...

Pozor na zápal vaječníkov v tehotenstve. Aké má príčiny a príznaky? Pozor na zápal vaječníkov v tehotenstve. Aké má príčiny a príznaky?

Zápal vaječníkov je pomerne časté gynekologické ochorenie. Na svedomí môže mať rôzne zdravotné komplikácie, v rátane neplodnosti. V tehotenstve toto zápalové ochorenie predstavuje riziko...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s.r.o.

   Námestie SNP 10, 81465 Bratislava

   Web: http://www.milosrdni.sk/
   Telefón - ústredňa: 02 57887 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Milosrdní bratia - Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia

   • MUDr. František Hvizdák, PhD.
    Adresa: Gynekologická ambulancia, Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  13:00 17:30 
    Utorok 09:00 14:00 
    Streda 09:00 14:00 
    Štvrtok 13:00 17:30 
    Piatok 09:00 14:00 
 • Trnavský kraj
  • NsP Piešťany - Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

   Winterova 66, 92163 Piešťany

   Web: http://www.nemocnicapiestany.sk/
   Telefón - ústredňa: 033 7955 111

   Gynekologické ambulancie (1)

   • MUDr. Jaromír Niepel
    Adresa: Gynekologická ambulancia NAW piešťany, Winterova 66, 92101 Piešťany
    deň oddo
    Pondelok  10:00 12:00 
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Bojnice – Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

   Nemocničná 2, 97201 Bojnice

   Web: http://www.hospital-bojnice.sk/

   Gynekologické ambulancie (1)

   • Doc. MUDr. Ernest Lányi, CSc.
    Adresa: Gynekologická ambulancia NsP Prievidza, Nemocničná 2, 97201 Bojnice
    deň oddo
    Pondelok  11:30 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Piatok 11:30 15:00 
 • Nitriansky kraj
  • Všeobecná nemocnica Šaľa

   Nemocničná 1, 92719 Šaľa

   Telefón - ústredňa: 031 7730 320

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa, sviatky 14:00 - 16:00

   • MUDr. Kamil Vaško
    Adresa: Ambulancia gynekologickej primárnej starostlivosti, Nemocničná 1, 92719 Šaľa
    deň oddo
    Pondelok  07:00 13:30 
    Utorok 07:00 13:30 
    Streda 07:00 12:00 
    Štvrtok 07:00 13:30 
    Piatok 07:00 13:30 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Jozef Tholt
    Adresa: GynAT s. r. o. , Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:30   
    Utorok 07:00 15:30   
    Streda 07:00 15:30   
    Štvrtok 07:00 18:00   
    Piatok 07:00 15:30   
    Sobota    3D ultrazvuk- objednané pacientky  
    Nedeľa    3D ultrazvuk- objednané pacientky 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Július Häring
    Adresa: Gynekologická ambulancia, Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:00 14:00  12:00-12:30 
    Utorok 07:00 14:00  12:00-12:30 
    Streda 07:00 14:00  12:00-12:30 
    Štvrtok 07:00 14:00  12:00-12:30 
    Piatok 07:00 14:00  12:00-12:30 
 • Prešovský kraj
  • NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica n.o.

   M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou

   Web: http://www.vnno.eu/
   Telefón - ústredňa: 057 4865 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Michal Zelizňák
    Adresa: JAS - Gynekologická ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Ľubomír Božoň
    Adresa: Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Ľubomír Božoň
    Adresa: Gynekologicko-pôrodnícka ÚPS, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo
    Pondelok  16:00 07:30 
    Utorok 16:00 07:30 
    Streda 16:00 07:30 
    Štvrtok 16:00 07:30 
    Piatok 16:00 07:30 
   • MUDr. Michal Zelizňák
    Adresa: Ambulancia rizikovej gravidity, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Igor Mihók
    Adresa: Mammárna poradňa, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
 • Košický kraj
  • NsP Trebišov - Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

   SNP 1079/76, 07501 Trebišov

   Web: http://www.nsptv.sk/
   Telefón - ústredňa: 056 6660 111

   Dialyzačné strediská (1)


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.