späť na zoznam chorôb

Epiglotitída: Príznaky a liečba zápalu hrtanovej príchlopky? Prečo ohrozuje deti?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Epiglotitída: Príznaky a liečba zápalu hrtanovej príchlopky? Prečo ohrozuje deti?
Zdroj foto: Getty images

Epiglotitída je akútne život ohrozujúce ochorenie. Najčastejšie postihuje deti do 6 rokov. Spôsobuje ho najmä baktéria Haemophillus influenzae B. Po zavedení očkovania proti hemofilovým infekciám jej výskyt klesol.


Charakteristika

Epiglotitída, presnejšie akútna epiglotitída alebo aj akútny zápal hrtanovej príchlopky (príklopky), je život ohrozujúce ochorenie. Má náhly priebeh, rozvíja sa z plného zdravia počas niekoľkých hodín.

Avšak, k progresii a zhoršeniu zdravotného stavu môže prísť za minúty.

Uvádza sa, že postihuje hlavne deti do veku 6 - 7 rokov. Pričom v priemere sú to 3 až 4 ročné deti.

Vyššiu náklonnosť k ochoreniu majú chlapci.

Nemá vzťah k sezónnosti, tak ako je to u laryngitídy.

Podkladom pre jej vzplanutie sú baktérie s prvenstvom Haemophillus influenzae B. Po zavedení očkovania proti hemofilovým infekciám dochádza k vypuknutiu zápalu hrtanovej príchlopky menej často.

U dospelých sa na ochorení podieľajú iné baktérie. Príčinou môže byť aj poranenie príchlopky.

Čo je to hrtanová príchlopka v krátkosti

Odborne sa označuje ako epiglottis. Je uložená za koreňom jazyka v mieste odstúpenia hrtanu od hltanu. Tvarom pripomína lístok a je tvorená elastickou chrupavkou.

Hlavná funkcia príchlopky...

Pri prehĺtaní zakrýva vstup do hrtanu - laryngu, čím bráni vniknutiu stravy a tekutín do dýchacích ciest.

Zabraňuje aspirácii.

Prečo je epiglotitída nebezpečná?

Epiglotitída je flegmonózny zápal hrtanovej príchlopky. Pri zápale sa tvorí opuch.

Opuch spôsobuje čiastočné alebo úplné uzatvorenie dýchacích ciest v mieste epiglotis. Pri čiastočnom uzatvorení sa dýchanie výrazne zhoršuje, pri úplnom je nemožné.

Hrtanový vchod je prekrytý zväčšenou príchlopkou, ktorá tvorí mechanickú prekážku - bráni prechodu vzduchu do dolných dýchacích ciest a do pľúc.

Medzi rizikové faktory sa uvádza detské obdobie. Dôvodom je anatomický pomer v dýchacích cestách detí. Menší priestor a opuch spôsobujú výraznejšie ťažkosti pri dýchaní.

Druhým dôvodom je aj stav imunity. V detstve je znížená schopnosť produkcie protilátok IgG 2, ktoré majú špecifické vlastnosti pri imunitnej reakcii.

Čo je to hemofilová infekcia?

Baktérie Haemophillus influenzae sérotyp A až F - najviac nebezpečný je subtyp B.

Hemofilové infekcie sú celosvetovo rozšírené medzi ľuďmi. Ide teda o výhradne ľudské ochorenie. Šíria sa kvapôčkovou infekciou, z človeka na človeka, pri kašli, kýchaní, ale aj priamym kontaktom (v detskom kolektíve prostredníctvom hračiek). Vstupnou bránou sú hlavne ústa a nos.

Vo väčšine prípadov sa vyskytujú zväčša u detí do 5 rokov, a to pre nevyzretosť obranného - imunitného systému - na úrovni imunoglobulínu IgG 2.

Najčastejším vyvolávateľom ochorení je Haemophillus influenzae typu B - skratka Hib. Jeho nebezpečenstvo spočíva v tom, že je príčinou rôznorodých ochorení.

Baktérie sa dostávajú na sliznicu dutiny úst, nosa či hrtanu a hltanu. Následne môžu krvnou cestou putovať po celom organizme.

Aké ochorenia sa vyskytujú pri hemofilovej infekcii:

Pred zavedením očkovania bol u detí do 5 rokov najčastejšou príčinou hnisavého zápalu mozgových blán - purulentnej meningitídy.

Po zavedení očkovania sa výskyt hemofilových infekcií vyvolaných typom B znížil.

Očkovanie - chlapec, lekár a očkovacia vakcína
Význam očkovania sa potvrdzuje aj v prípade tohto ochorenia. Foto: Getty images

Príčiny

Epiglotitída nie je síce v dnešnej dobe časté ochorenie, ale je nebezpečná.

Vyvolávajú ju baktérie. Ide teda o hemofilovú infekciu Haemophillus influenzae subtyp B.

Príčinou nebezpečenstva je flegmonózny zápal v oblasti hrtanovej príchlopky. Následkom zápalu vzniká opuch, zväčšenie príchlopky a zmenšenie až úplné obmedzenie priestoru na prechod vzduchu do dolných dýchacích ciest, a teda aj do pľúc.

Následkom toho vzniká výrazne zhoršené dýchanie až dusenie a nemožnosť nadýchnuť sa.

Baktérie vyvolávajúce epiglotitídu:

 • prvenstvo má Haemophillus influenzae B
 • Staphylococcus aureus
 • Streptococcus agalactiae
 • Staphylococcus pyogenes
 • Streptococcus pneumoniae
 • Moraxella catarrhalis

Neinfekčnou príčinou je poranenie príchlopky. Dobrým príkladom je popálenie príchlopky horúcim jedlom či nápojom.

Ostatné druhy baktérií či úrazový mechanizmus je príčinou ťažkostí s príchlopkou v dospelosti.

 Zvláštnosť detského veku vzhľadom k dýchaniu

Detský vek dáva tomuto obdobiu rozličné zvláštnosti. Aj z toho dôvodu sa nemôže dieťa pokladať za malého dospelého.

Od novorodencov až približne po 12 rok života.

Zvláštnosti detí ako udáva Viliam Dobiáš a kolektív v knihe Prednemocničná urgentná medicína:

 • väčšia hlava a kratší krk
 • dýchanie cez nos hlavne u novorodencov a dojčiat - nádcha, opuch nosovej dutiny sú problémom
 • sliny sú produkované vo vyššej miere, riziko aspirácie u detí v bezvedomí
 • jazyk je v pomere k ústnej dutine väčší
 • hrtan - larynx je vo vyššom postavení a vpredu
  • u detí je subglotická oblasť najužším miestom
 • hrtanová príchlopka je dlhšia, mäkšia v tvare písmena U
 • priedušnica - trachea je kratšia - riziko jednostrannej intubácie 
 • priedušky odstupujú v približne rovnakom uhle, možný prenos dýchacích fenoménov pri jednostrannej intubácii - sťažená kontrola
 • sliznica dýchacích ciest je citlivejšia a rýchlo opúcha
 • vyššie riziko laryngospazmu - stiahnutia hrtanu
 • dychová námaha u menších detí viac vyčerpáva
 • potreba kyslíka je v detstve relatívne vyššia
  • preto majú deti rýchlejšiu frekvenciu dychu
  • spomalené dýchanie vedie rýchlejšie k hypoxii - nedostatočnému okysličeniu tkanív a orgánov

Pre tieto dôvody je potrebné dať sťaženému dýchaniu u detí najvyššiu pozornosť.

Príznaky

Príznaky sa vyvíjajú rýchlo, a to v priebehu niekoľkých hodín. Uvádza sa, že tak môže dôjsť už počas 12 hodín. Pričom, vystupňovanie k závažnému ohrozeniu zdravia môže prísť náhle aj počas minút.

Prítomné sú aj symptómy zápalu horných dýchacích ciest. Príkladom je únava, celková slabosť.

Pri ochorení sú prítomné vysoké horúčky, teda telesná teplota nad 38 °C. Teplota stúpa až na hranicu 40 stupňov Celzia.

Bolesť hrdla, ktorá môže mať rezaný charakter, je výraznej intenzity. Už tak vysoký stupeň bolesti zhoršuje prehĺtanie.

Bolestivé prehĺtanie sa odborne označuje aj ako odynofágia.

Dôsledkom neho je typické vytekanie slín z úst.

Krutá bolesť je príčinou prečo sa dieťa bojí rozprávať či kašľať. Prípadne je kašeľ iba povrchový - opatrný.

Odmieta piť tekutiny. Má otvorené ústa či vyplazený jazyk. Pitie tekutín či prehĺtanie slín znemožňuje aj zapálená a opuchnutá hrtanová príchlopka.

Dieťa - chlapec má bolesti hrdla
Príznakom je veľká bolesť hrdla. Foto: Getty images

Dieťa je až nápadne pokojné, ale vystrašené. Bledé. Uvádza sa takzvaný toxický vzhľad - dojem ťažko chorého.

Plač, reč, pohyb a poloha v ľahu by sťažovali dýchanie.

Na dychovú, respiračnú tieseň upozorňujú viaceré znaky. A tým sú napríklad poloha v sede, keď dieťa odmieta ležať. Dokonca poloha ležmo aj dýchanie zhoršuje.

Dieťa je predklonené, má zaklonenú hlavu a pootvorené ústa. Lapá po vzduchu. Pri obťažnom dýchaní si môže pomáhať podopieraním rúk.

Z úst mu vytekajú sliny. Toto je charakteristický prejav epiglotitídy

Táto poloha sa označuje aj ako poloha čuchajúceho psa - sniffing dog (po anglicky).

Malé deti v dojčenskom období nápadne zakláňajú hlavu, čím sa snažia uvoľniť si dýchacie cesty.

Pri epiglotitíde sa uvádza takzvaný trias, teda prítomnosť troch symptómov:

 1. dysfágia - porucha prehĺtania
 2. dysfonia - porucha hlasu
 3. dyspnoe - porucha dýchania

V prípade tohto ochorenia je prítomné tichšie nádychové pískanie - inspiračný stridor, ten je skôr vlhký a bublavý. V prípade ťažšieho stavu je pískanie aj pri výdychu - expiračný stridor.

Závažnosť situácie umocňuje príznak tichých pľúc - pri auskultačnom vyšetrení. Odborné vyšetrenie lekárom posluchom za pomoci fonendoskopu.

Nedostatok kyslíku v tkanivách, čiže hypoxia, značí aj únava, strata záujmu o okolie, apatia, až zmätenosť.

Úplné uzatvorenie dýchacích ciest vedie k uduseniu a smrti.
Pri tomto ochorení sa uvádza až 25 % úmrtnosť. 
Preto je dôležité rýchle odhalenie, diagnostika a včasná liečba. 

Diagnostika

Diagnostika sa vykonáva hlavne za pomoci anamnézy a klinického obrazu. Fyzikálne vyšetrenie a prítomnosť uvedených príznakov mieri k presnej diagnóze.

Vyšetrenie pohľadom sa musí vykonávať opatrne. Ústnou drevenou lopatkou po miernom zatlačení jazyka je vidieť zväčšenú, začervenanú a presiaknutú hrtanovú príchlopku. Môže mať rozličný tvar.

Toto vyšetrenie patrí do rúk lekára. Neopatrná manipulácia môže zhoršiť priebeh a situáciu.

Dieťa s týmto ochorením patrí do odbornej starostlivosti. Je nutná hospitalizácia.

Prípadne sa môže doplniť laryngoskopia u špecialistu ORL. Avšak, hrozí riziko podráždenia dýchacích ciest a laryngospazmu, čiže stiahnutia hrtanu. 

Inými metódami je RTG, CT. Doplniť sa môže CRP a laboratórne vyšetrenie krvi a moču v následnej dobe.

Dusenie, a teda obštrukcia dýchacích ciest, obmedzenie priechodu pre vzduch - môže byť v detstve spôsobené aj inou príčinou:

 • laryngitída
 • vdýchnutie cudzieho telesa
 • astma
 • bronchiolitída - zápal priedušničiek
  • ostatné zápaly sú napríklad aj peritonzilárny či retrofaryngeálny abces
Zaujímavé informácie v článkoch: 
Laryngitída 
Bolesť hrdla 

Tabuľka uvádza základné odlišnosti pri laryngitíde a epiglotitíde

  Laryngitída Epiglotitída
Vek
 • priemer 6 mesiacov - 3 roky
 • priemer 3 - 4 roky
Sezónnosť
 • chladné počasie
 • október až marec
 • celoročne
Priebeh a doba dňa
 • miernejšie cez deň
 • zhoršenie v noci
 • náhly nástup aj do 12 hodín 
 • s rizikovým akútnym zhoršením
Nádcha
 • prítomná
 • neprítomná
Kašeľ
 • štekaný
 • dieťa kašeľ tlmí 
 • iba povrchový
Bolesť hrdla
 • nie je prítomná
 • výrazná intenzívna
Bolesť pri prehĺtaní
 • nie je prítomná
 • výrazne zhoršuje bolesť 
 • z úst mu vytekajú sliny
Hlas
 • chrapľavý
 • slabý tichý hlas 
 • nevládze a bojí sa rozprávať 
Telesná teplota
 • do 38,5 °C
 • nad 38,5 °C aj
 • do 40 °C
Recidívy
 • opakuje sa
 • neopakuje sa
Poloha
 • nie je tak obmedzujúca
 • sedí
 • mierny predklon
 • zaklonená hlava
 • pootvorené ústa
 • môže sa podopierať rukami 
 • poloha čuchajúceho psa - sniffing dog
 • poloha v ľahu by výrazne zhoršila dýchanie

Zaujímavé video o ochorení

Zaujímavé video o ochorení

Priebeh

Priebeh ochorenia je náhly. Aj keď sú prvé príznaky miernenenápadné, akútne ochorenie rýchle progreduje.

Môžu byť prítomné nešpecifické príznaky zápalu horných dýchacích ciest. Nastupuje výrazná bolesť hrdla, ktorú komplikuje sťažené a bolestivé prehĺtanie. Telesná teplota vystupuje, a to často až do 40 °C. Dieťa odmieta piť.

Vyvíja sa typický obraz ochorenia.

Do popredia sa dostáva sťažené dýchanie. To núti dieťa k polohe v sede. Má pootvorené ústa, vytekajú mu z nich sliny. Je v predklone, rukami sa môže podopierať o podložku a hlavu dáva do mierneho zákonu.

Pripomína polohu čuchajúceho psa.

Do tváre je vystrašené, až priveľmi tiché. Bledé. Pri obštrukcii môže nastúpiť cyanóza - modrá pokožka pier či prstov.

Je výrazne unavené až apatické. Hrozí upchatie dýchacích ciest a dusenie.

Preto je nutné odborné vyšetrenie a včasná liečba. Pri rýchlom priebehu je odporúčané volať 155.

Infografika uvádza príznaky epiglotitídy
Dieťa s epiglotitídou a hlavné znaky
Ako sa lieči: epiglotitída

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 17.01.2022

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Zábal účinne pomôže znížiť horúčku. Viete, ako ho robiť správne? Zábal účinne pomôže znížiť horúčku. Viete, ako ho robiť správne?

Horúčka najmä u detí dokáže rodičov poriadne znepokojiť. Zvýšená teplota nie je sama o sebe chorobou, ale príznakom. Ak však prekročí určité hranice, je dobré vedieť si s ňou poradiť....

Ako odlíšiť prechladnutie od važnejších respiračných infekcií? Ako odlíšiť prechladnutie od važnejších respiračných infekcií?

Žijeme v časoch, keď každé obyčajné prechladnutie vzbudzuje v ľuďoch obavy a strach. Vedomosť o základných prejavoch a rozdieloch najčastejších ochorení dýchacích ciest je tým správnym...

Čo si treba predstaviť pod pojmom zapálené hrdlo? Čo si treba predstaviť pod pojmom zapálené hrdlo?

Obdobie zimy sa podpisuje na našej nálade a tiež na zdraví. Epidémie vrcholia a štatistiky chorých sa napĺňajú. Bolesť hrdla je jedným z príznakov, ktorý toto obdobie sprevádza. Čo zápal...

Domáca liečba na zápal hrdla: Ako na urýchlenie uzdravenia od bolesti? Domáca liečba na zápal hrdla: Ako na urýchlenie uzdravenia od bolesti?

Liečba zápalu hrdla spočíva v správnom odhade či diagnostike zápalu. A to hlavne z dôvodu, že môže byť spôsobený buď vírusom alebo baktériou. Tu sa liečba jednotlivého typu rozchádza....

Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať

Aj vás premohla únava ? Ste ospalí, padajú vám viečka, zahmlieva sa vám pred očami, často zívate a jediné na čo dokážete myslieť je vaša posteľ? Prestávate vnímať okolie, ste...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Ul. Sv. Michala

   Ul. Sv. Michala 35, 93401 Levice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Štúrova

   Štúrova 7, 08001 Prešov

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Zuzana Sláviková
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Štúrova 7, 08001 Prešov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 8, 04001 Košice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Renáta Talánová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Štefan Tomajko
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Pavol Petróci
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Kristína Raganová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.