späť na zoznam chorôb

Ulcerózna kolitída: Prečo vzniká, ako sa prejavuje? Čo pomôže liečbe?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Ulcerózna kolitída: Prečo vzniká, ako sa prejavuje? Čo pomôže liečbe?
Zdroj foto: Getty images

Ulcerózna kolitída je dlhodobé zápalové ochorenie koncovej časti hrubého čreva, s možným šírením aj na jeho celú časť. Tento autoimunitný zápal sa vyznačuje krvácaním, hnisaním a tvorbou vredov v sliznici čreva. Jeho príčina nie je objasnená. Vyznačuje sa striedaním obdobia pokoja a nástupom ťažkostí ako je bolesť, hnačka a krvácanie pri stolici.


Charakteristika

Ulcerózna kolitída, odborne tiež Colitis ulcerosa (CU), je dlhodobé nešpecifické zápalové ochorenie hrubého čreva.

Pretrváva celý život.

Zápal čreva má hemoragicko (krvácavo) - katarálny charakter, s možnou tvorbou vredov v sliznici čreva. Slovo katar označuje typ zápalu sliznice, pri ktorom sa vo zvýšenej miere tvorí hlien.

Vzniká na autoimunitnom podklade a jej príčina nie je objasnená.

Ulcer je označenie pre vred, a z toho je aj odvodené pomenovanie ulceróznej kolitídy.

Postihuje najmä koncovú časť hrubého čreva, čiže konečník (rektum). Avšak, môže sa vyskytnúť aj v jeho ostatných častiach, alebo môže zasiahnuť črevo v celom jeho priebehu.

Zápal sa nachádza vo vrstve mukózy a submukózy. Nie v celej hrúbke črevnej steny, ako to býva pri Crohnovej chorobe.

Ulcerózna kolitída bola popísaná prvýkrát v roku 1859, a to londýnskym lekárom Samuelom Wilksom. V roku 1948 ako prvý Čech internista Dr. Zdeněk Mařatka.

V celosvetovom meradle je výskyt ochorenia udávaný v rozsahu od 0,5 do 24,5 na 100 000 postihnutých obyvateľov ročne. Vyššie čísla patria pre vyspelé krajiny ako je v Severná Amerika, Európa alebo Izraeli.

Prevalencia na Slovensku je približne 10 / 100 000 obyvateľov.

Ulcerózna kolitída najčastejšie vypukne v období medzi 20. až 40. rokom života. Prípadne, medzi 50. - 60. rokom a uvádza sa, že asi 15 % pacientov má nad 60. rokov.

Výskyt choroby medzi pohlaviami je približne rovnaký, aj keď niektoré zdroje uvádzajú mierne prevyšujúce zastúpenie pre ženy.

Tento typ kolitídy má symptómy, ktoré sú spojené hlavne s tráviacou sústavou. A to je bolesť brucha, hnačka či krvácanie pri stolici, čiže enteroragia.

Avšak, vyznačuje sa aj mimočrevnými komplikáciami, keď zasahuje napríklad kĺby, oči alebo kožu. Jeho závažným rizikom je vznik kolorektálneho karcinómu (po rokoch ochorenia) či poškodenie pečene a žlčníka.

 

Príčiny

Ulcerózna kolitída sa označuje tiež ako autoimunitné ochorenie. Ale jej presná príčina nebola zatiaľ objasnená.

Uvádza sa spojitosť kombinácie rôznych rizikových faktorov.

Vyšší výskyt ochorenia je vo vyspelých krajinách, čo značí vplyv životného prostredia, životného štýlu, zníženej miery pohybu a nízkemu príjmu vlákniny.

Podobne sa pripisuje vina pre príjem vyššieho množstva rafinovaného cukru a rôznych chemických látok, ktoré sa používajú v potravinárskom priemysle. Možný je vplyv užívania liekov, a to hormonálnej antikoncepcie či nesteroidných antiflogistík.

Riziko vzniku zvyšuje aj rodinný výskyt ochorenia.

Zaujímavé je, že sa uvádza protektívny vplyv fajčenia, čiže fajčiari sú ohrození menej. Rovnako sa zistilo, že sa v nižšej frekvencii vyskytuje u ľudí po odstránení apendixu (ľudovo slepého čreva).

Viete, ako rozpoznať zápal slepého čreva?

Rizikové faktory a ich kombinácia, ktoré môžu viesť ku vzniku ulceróznej kolitídy:

 • vzniká najmä vo veku 20 - 40 rokov alebo medzi 50. - 60. rokom života
 • autoimunitný vplyv, porucha slizničnej imunity
 • rodinná anamnéza a genetické faktory (HLA DRB1*0103, MDR1, MY0B9 pre ťažké kolitídy)
 • vplyv životného prostredia
  • industrializácia
 • životný štýl
  • menej pohybovej aktivity, sedavý spôsob života, sedavá práca
  • znížený príjem vlákniny
  • zvýšený príjem rafinovaného cukru, chemických aditív v potrave
 • užívanie liekov ako sú hormonálna antikoncepcia či nesteroidné antiflogistiká

 

Príznaky

Ulcerózna kolitída má príznaky spojené s tráviacou sústavou, keďže zápal postihuje črevo.

Avšak, pridružujú sa k nim aj celkové ťažkostí a rôzne mimočrevné symptómy. Ochorenie prebieha dlhodobo, teda chronicky, celoživotne.

Kolitída tohto typu je charakteristická tým, že má obdobe s ťažkosťami, ktoré sa označuje ako relaps. Relaps následne strieda remisia, čo je výraz pre bezpríznakovú, asymptomatickú fázu.

Typickým príznakom ochorenia je hnačka s prímesou krvi a hlienu.

Mierna forma ulceróznej kolitídy sa vyznačuje hnačkami, pričom v stolici je prímes krvi a hlienu. Frekvencia môže byť 2 - 3 krát počas dňa. A to najmä ráno.

Typický je tenezmus, čo je bolestivé nutkanie na stolicu, po ktorom nasleduje vyprázdnenie malého množstva stolice a pocit nedokonalého, neúplného vyprázdnenia konečníka. 

Tieto symptómy sú charakteristické aj pre postihnutie koncovej časti hrubého čreva, teda rekta

Ťažká forma sa vyznačuje vodnatou a krvavou stolicou, v počte aj 10 krát za deň. Samozrejme, pridružuje sa bolestivé nutkanie na stolicu. Bolesť brucha je prítomná aj mimo času vyprázdňovania. Brucho je nafúknuté. Zvyšuje sa telesná teplota.

Pri masívnom krvácaní nastáva anémia, slabosť, bledosť, tachykardia. Človek stráca telesnú hmotnosť a je ohrozený aj rozvratom vnútorného prostredia.

Táto forma sa označuje aj ako fulminantná ulceróza.

Jej riešenie si vyžaduje hospitalizáciu, infúznu liečbu a aj transfúziu krvi.

 

Ulcerózna kolitída sa klasifikuje podľa miesta a miery postihnutia hrubého čreva:

 1. distálna kolitída
  • proktitída, zasahuje konečník, čiže rektum (20 %)
  • proktosigmoidída,  zasahuje rektosigmu (35 %), čiže konečník aj esovitú časť hrubého čreva
 2. ľavostranná kolitída (20 %), postihuje ľavú stranu čreva, čiže zostupné hrubé črevo
 3. pankolitída, čo je označenie pre postihnutie celého čreva (15 %)

 

Ochorenie sa klasifikuje aj na základe početnosti:

 • chronický remitujúci priebeh, pri výskyte jednej epizódy za rok
 • chronický intermitujúci priebeh, ak sa vyskytuje viac ako jedna epizóda ťažkostí ročne
 • chronický perzistujúci priebeh, pri kontinuálnej aktivite
 • fulminantný priebeh je najťažší typ

 

Tabuľka uvádza klasifikáciu podľa Truela a Wittsa

  Mierna Stredne
ťažká
Ťažká Fulminantná
Počet stolíc
za jeden deň
menej ako 4 4 - 5 nad 6 nad 10
Krv v stolici malé množstvo prímes krvi krvavá stolica čistá krv
Telesná teplota bez zvýšenia 37 - 37,8 viac ako 37,8 nad 37,8
Pulz do 90/ minútu do 90/ minútu nad 90/ minútu nad 90/ minútu
Hladina hemoglobínu nad 140 100 - 140 menej ako 100 menej ako 80
Sedimentácia krvi
za prvú hodinu
menej ako 30 menej ako 30 viac ako 30 viac ako 30
Ostatné bez tachykardie
ľahká anémia
mierna tachykardia
ľahká anémia
tachykardia
anémia
prudké bolesti brucha
nafúknutie
ťažká anémia
chudnutie

 

Okrem ťažkostí s tráviacim traktom sa ulcerózna kolitída vyznačuje mimočrevnými symptómami a komplikáciami.

Krvácanie môže spôsobiť anémiu, následne slabosť a únavu, pridružujú sa aj iné ťažkosti, ako je vidieť v tabuľke. Zvyšuje sa telesná teplota, zrýchľuje pulzová frekvencia. Prítomné je nechutenstvo a chudnutie.

Medzi mimočrevné ťažkosti ďalej patria:

Závažnou komplikáciou je kolorektálny karcinóm, ktorého riziko sa zvyšuje pribúdajúcim časom. Po 10 rokoch je miera rizika asi 2 % a po 50 rokoch trvania ochorenia 40 %.

Pri ťažkej forme kolitída sa vyskytuje aj megacolon toxicum. Ktoré vzniká následkom rozšírenia hrubého čreva, zvýšenou plynatosťou.

Rizikom je následne jeho prasknutie, vytečenie črevného obsahu z čreva a vznik peritonitídy, teda zápalu pobrušnice, čo ohrozuje človeka na živote.

Následkom zápalu vzniká poškodenie čreva, ulcerácie, teda vredy. Po rokoch a opakovaných epizódach je stena čreva zjazvovaná, črevo skrátené a jeho priesvit zúžený. Opakované zápaly sú následkom fistuly.

Choroba negatívne vplýva na psychiku človeka a jeho výkonnosť. Invalidita je taktiež jednou z komplikácií ochorenia.

 

Diagnostika

Diagnostika ochorenia sa opiera o anamnézu. A teda časté hnačky, krvácanie z konečníka, ale aj bolesti brucha či strata hmotnosti. Človek je bledý, slabý, nevýkonný.

Pri fyzikálnom vyšetrení sa sleduje brucho, rezistencia pri prehmataní brucha, najmä v ľavom podbruší. 

Ďalej sa na určenie diagnózy robia laboratórne testy. Zvýšené sú zápalové markery, ale aj prítomná anémia.

Biochémia môže odhaliť zmeny vo vnútornom prostredí, elektrolytoch. Doplňujúce sú pečeňové testy.

Ďalej protilátky, a teda sérológia pANCA a ASCA. Infekčnú príčinu zápalu čreva môže určiť vyšetrenie stolice a kultivácia baktérií alebo prítomnosť vajíčok parazitov dokázaná mikroskopicky.

Najdôležitejšou časťou diagnostiky ulceróznej kolitídy je endoskopické vyšetrenie čreva.

Vykonáva sa kolonoskopia. Pri endoskopii sa nachádza nález a najmä zápalové zmeny v oblasti rekta. A podľa formy aj ostatnej časti hrubého čreva. Pri endoskopii sa odlišuje aj ulcerózna kolitída od Crohnovej choroby.

Pri endoskopii sa vykonáva aj odber materiálu. Po odbere nasleduje jeho histologické vyšetrenie.

Medzi ostatné zobrazovacie metódy patrí aj SONO, čiže USG a CT či MRI. Dôležité je odlíšenie ulceróznej kolitídy od Crohnovej choroby.

 

Tabuľka uvádza odlišnosti pri diagnostike ulceróznej kolitíde a Crohnovej chorobe

  Ulcerózna kolitída Crohnova choroba
Postihnutie časti čreva hrubé črevo
najmä konečník
bez postihnutia tenkého čreva
celý tráviaci trakt
hlavne koniec tenké črevo
Postihnutie steny čreva mukóza a submukóza celá hrúbka črevnej steny
Rozsah postihnutia kontinuálne od konečníka smerom hore segmentálne postihnutie
striedanie zdravých a poškodených úsekov
Krvácanie často menej často
Tenezmy prítomné neprítomné
Protilátky ASCA negatívne
p-ANCA pozitívne

ASCA pozitívne
p-ANCA negatívne

Klinický obraz krvavé hnačky

bolesť brucha
úbytok hmotnosti

Komplikácie riziko karcinómu

tvorba fistúl, stenóz a abscesov

Čo je ulcerózna kolitída?

Čo je ulcerózna kolitída?

Priebeh

Priebeh ochorenia je dlhodobý, trvajúci aj celý život. Najčastejšie sa vyskytuje už u ľudí v mladšom veku, a to od 20. do 40. roku života. Následne druhým obdobím vypuknutia ochorenia je typicky medzi 50. - 60. rokom.

Pre ulceróznu kolitídu je charakteristické striedanie relapsov a remisií.

Relaps je časovú úsek, keď nastúpia ťažkosti. Remisia je následný útlm príznakov. To ako často sa opakujú je individuálne. K základným prejavom patrí hnačka s prítomnosťou hlienu a krvi, bolestivé nutkanie a následný ústup bolesti po vyprázdnení.

Čo je význačné pre ľahšiu formu.

Ťažšie stavy sa vyznačujú bolesťou brucha aj mimo vyprázdňovanie a vyššou intenzitou krvácania a frekvenciou vyprázdňovania. To následne ovplyvňuje aj celkový stav, čiže nastupuje slabosť, a to aj na základe anémie.

Klesá fyzická kondícia, ale aj telesná váha, človek trpí nechutenstvom. Pridruženie mimočrevných ťažkostí a ich miera je tiež individuálna.

Pre nástup ťažkostí sa uvádzajú niektoré možné spúšťače.

Príkladom je stres, niektoré potraviny s obsahom chemických aditív a skôr uvedené lieky. Avšak, relaps zápalu môže prísť aj bez zjavnej príčiny.

Aby sa zabránilo rozvoju komplikácií je dôležité skoré vyšetrenie a liečba.

Ako sa lieči: ulcerózna kolitída

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 12.08.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Ulceróznu kolitídu lieči Chirurgia , Urgentná medicína , Interná medicína - Gastroenterológia , Všeobecná medicína , vyšetruje CT , Endoskopia , Magnetická rezonancia , Rektoskopia , RTG , Sonografia , Kolonoskopia , Anamnéza , Vyšetrenie krvi , CRP test , Biopsia , Pečeňové testy , Vyšetrenie stolice , Histológia , Scintigrafia , patrí medzi Ochorenia hrubého čreva
Ďalšie názvy: Colitis ulcerosa, zápal hrubého čreva, nešpecifický chronický zápal hrubého čreva, idiopatická proktokolitída, proctocolitis idiopathica
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh , Video

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Čo potrebujete vedieť o účinkoch DRASLÍKA? Sú zmeny hladín nebezpečné? Čo potrebujete vedieť o účinkoch DRASLÍKA? Sú zmeny hladín nebezpečné?

Všetko, čo potrebujete vedieť o účinkoch DRASLÍKA. Môžu byť zmeny v jeho hladinách nebezpečné?

Probiotiká pre deti, bábätká: Prečo a kedy ich používať? Probiotiká pre deti, bábätká: Prečo a kedy ich používať?

Prečo sú probiotiká dôležité, a či vôbec? Potrebujeme ich? Do akej miery sú bezpečné?

Letná hnačka: Čo ju spôsobuje a čím sa prejavuje? Ako ju zvládnuť? Letná hnačka: Čo ju spôsobuje a čím sa prejavuje? Ako ju zvládnuť?

Hnačka sa v období tepla, a teda aj leta objavuje častejšie. Čo ju vyvoláva, aké má príznaky, riziká, ako sa jej účinne zbaviť? Stručné a prehľadné informácie nájdete v článku.

Najčastejšie zápalové ochorenia čriev. Poznáme ich príznaky? Najčastejšie zápalové ochorenia čriev. Poznáme ich príznaky?

Zápalové ochorenia črevného systému môžu byť krátkodobého charakteru, no môžu mať i prívlastok dlhodobej a doživotnej  liečby. Priblížme si najčastejšie zápalové ochorenia čriev a ich...

10 najčastejších dôvodov bolesti v podbrušku: Poznáte príčiny? 10 najčastejších dôvodov bolesti v podbrušku: Poznáte príčiny?

Bolesť v podbrušku je jednou z najčastejších zdravotných ťažkostí. Tento nešpecifický príznak v sebe skrýva rôzne príčiny. Od typicky ženských problémoch, cez tráviace ťažkosti, až po...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Nové Mesto n/Váhom

   Štefánikova 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Pavol Podmajerský
    Adresa: Chirurgická ambulancia, Štefániková ul, 91501 Nové Mesto nad Váhom
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsnikov 
    Utorok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsníkov 
    Streda 07:00 15:00  12:30-13:00  klinický deň 
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 07:00 do 08:00 usg  
    Piatok 07:00 15:00  12:30-13:00   
 • Nitriansky kraj
  • Všeobecná nemocnica Šaľa

   Nemocničná 1, 92719 Šaľa

   Telefón - ústredňa: 031 7730 320

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa, sviatky 14:00 - 16:00

   • GEAŠ, s.r.o.
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:30  riadna ordinácia včítane objednaných 
    Streda 07:00 15:30  riadna ord. do 10:00, potom kolonoskopie 
    Piatok 07:00 15:30  riadna ordinácia včítane objednaných 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Socha
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo
    Piatok 08:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Martin Abelovský
    Adresa: Chirurgická ambulancia AB MED s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo
    Pondelok  07:30 14:30 
    Utorok 07:30 14:30 
    Streda 13:30 17:00 
    Štvrtok 07:30 14:30 
    Piatok 07:30 14:30 
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

   • MUDr. Adam Hochel
    Adresa: Chirurgická ambulancia pre deti a dorast, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
    deň oddo
    Piatok 14:00 16:00 
    Sobota 08:00 11:00 
 • Košický kraj

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.