späť na zoznam chorôb

Pásový opar: Prenos Herpesu zoster, príznaky, liečba a komplikácie?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Pásový opar: Prenos Herpesu zoster, príznaky, liečba a komplikácie?
Zdroj foto: Getty images

Pásový opar je vírusové infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje nepríjemnými ťažkosťami v podobe bolesti a kožnej vyrážky. Má rovnakého pôvodcu ako ovčie kiahne, avšak, vo väčšine prípadov sa vyskytuje v dospelosti a starobe.


Charakteristika

Herpes zoster, čiže pásový opar, je vírusové a infekčné ochorenie.

Čo je to pásový opar a prečo vzniká
Viete, ako sa okrem bolesti prejavuje a ako dochádza k jeho prenosu
Môže byť herpes zoster skrytýbez výsevu
Lieči sa antibiotikami či antivirotikami
Pomôžu bylinky, čo vyrážky a sprchovanie? 

Odpoveďe na tieto časté otázky uvádzame v článku.

Jeho pôvodcom je varicella zoster virus - VZV. Ten má na svedomí aj typické ochorenie detského veku, a teda ovčie kiahne.

Varicella zoster virus - VZV alebo aj Human herpes virus 3 - HHV-3.

Ide o DNA vírus z čeľade Herpesviridae, podčeľaď Alfaherpesviridae (α-herpetický vírus). Poznáme viac poddruhov herpesvírusov. 

Herpes vírusy sú celosvetovo rozšírené.

Primoinfekcia, čiže prvá nákaza VZV sa prejaví ako varicela - ovčie kiahne. Väčšina ľudí prekoná ovčie kiahne už v detstve. Iba približne 2 % prípadov prebiehajú vo veku nad 20 rokov.

Po preliečení sa vírus z tela úplne neeliminuje - neodstráni.

Ale...

Prežíva v skrytej, teda latentnej forme, v gangliách senzorických nervov hlavových alebo zadných miechových koreňov. Dalo by sa opísať, že vírus prespáva do doby jeho reaktivácie.

Ganglium, ganglion, gangliá - nervové uzliny, ktoré tvoria zhluky špecifických nervových buniek (neurónov).

Jeho opätovnú aktiváciu môžu zapríčiniť rôznorodé okolnosti. Ako je napríklad oslabenie imunity, iné ochorenie či operačný zákrok. Spúšťačom môže byť aj nadmerný stres.

Vírus sa môže nachádzať vo viacerých miestach nervového systému. V závislosti od umiestnenia sa pri opätovnom spustení premnoženia aj vyskytujú ťažkosti.

Môžu to byť nervové bunky v oblasti:

 • trojklaného nervu
 • hrudnej chrbtice
 • driekovej chrbtice
 • krížovej chrbtice
 • genitálnej časti
 • a iné

Vírus sa počas vhodných podmienok začne opäť množiť. Šíri sa pozdĺž nervových vlákien - kožným dermatómom. V prislúchajúcej oblasti spôsobuje nepríjemnú bolesť a typický kožný výsev - vyrážky či vriedky.

Dermatóm je oblasť kože inervovaná nervovými vláknami z jedného miechového koreňa.

Niekoľko faktov...

O herpesvírusoch vieme, že ich je veľké množstvo. Majú rôzne biologické vlastnosti. Pričom ich spoločnou je  - schopnosť prežívať skryto, čiže latentne, v bunkách hostiteľa, a teda človeka.

K opakovanému vypuknutiu ťažkostí dochádza pre rôzne príčiny, ako je oslabená imunita, iné ochorenie, operácia, úraz či nadmerný stres a fyzická záťaž.

Pri infekcii sa udáva inkubačná doba približne 14 dní.

V dobe latencie, teda v čase spánku, je vírus neinfekčný. Vysoko infekčné sú kožné pľuzgieriky, ktoré sú prejavom herpesu zoster.

Uvádza sa fakt, že k reaktivácii po ovčích kiahňach dochádza približne v 10 - 20 % prípadov iba jedenkrát v živote.

Druhá reaktivácia sa vyskytuje menejčasto, a to približne v 5 % prípadov.

Pásový opar je infekčné ochorenie, ktoré sa vyskytuje v každom vekuu každého pohlavia. Ale nachádzame informácie, že u mužov vypukne o niečo častejšie.

V detskom veku dochádza k jeho vzplanutiu vzácne.

Uvádza sa, že na Slovensku prekoná toto ochorenie približne každý 4. človek.

Vyššiu náchylnosť majú zväčša ľudia nad 50 rokov, pričom táto veková kategória tvorí asi dve tretiny pacientov.

Riziko vzplanutia pásového oparu u ľudí na 65 rokov je 25 % a u ľudí nad 85 rokov50 %.

U mladých ľudí je nutné myslieť na stavy poruchy imunity či HIV.

Infografika uvádza niektoré fakty o pásovom opare

Informácie nájdete tiež v článku Opar v chorobách.

Infekčnosť pri pásovom opare

Pásový opar je infekčné ochorenie. Herpes sa nešíri v dobe latencie - v bezpríznakovom období. V čase, keď dochádza k jeho množeniu v nervových bunkách, sa šíri do kože.

Na koži vznikajú pľuzgiere vyplnené vírusom.

Po prasknutí dochádza k prenosu vzduchom či kontaktom. Vnímavé osoby, teda ľudia bez predchádzajúceho kontaktu s VZV, sú ohrozené vzplanutím ovčích kiahní.

Pľuzgiere pásového oparu na koži, vyplnené tekutinou s obsahom vírusu
Varicella zoster vírus sa šíri aj z pľuzgierov kože. Foto: Getty images

Podobne, ako pri kiahňach, po zaschnutí kožných defektov a prekrytí chrastou sa už vírus nešíri.

Uvádza sa, že pri pásovom opare je miera prenosu o niečo nižšia, ako pri ovčích kiahňach.

Príčiny

Príčinou pásového oparu je sekundárna reaktivácia varicella zoster vírusu. Ten prežíva v tichej forme v nervových bunkách ganglií po prvotnej infekcii a prekonaní ovčích kiahní.

Pri opätovnom vzplanutí ochorenia sa vírus množí a šíri pozdĺžne nervových vlákien. Z tade prestupujedo kože. Následne vyvoláva typické príznaky.

K ochoreniu dochádza reaktiváciou alebo reinfekciou vírusom u už imunizovaného človeka.

Presná príčina reaktivácie vírusu nie je úplne objasnená.

Uvádzajú sa rôzne rizikové faktory, ktoré ju podporujú, patria medzi tie napríklad:

 • nadmerný emočný stres
 • nadmerná fyzická aktivita
 • chronická únava
 • podvýživa
 • vyšší vek, a to hlavne nad 65 rokov
 • úraz
 • operácia
 • akútne ochorenie
 • šokový stav
 • imunosupresia, čiže oslabenie imunity
  • porucha imunity
  • liečba - imunosupresívna, chemoterapia, rádioterapia
  • chronické ochorenia
  • onkologické ochorenia, Hodgkinova choroba, lymfóm
  • HIV - AIDS

Príznaky

Pásový opar je zväčša známy jeho kožným prejavom. Avšak, to je iba jeden zo symptómov, ktorý spôsobuje.

V prvých dňoch, pred samotným výsevom vyrážok býva prítomné svrbenie. Svrbenie sa vyskytuje v časti priebehu postihnutých nervových vlákien.

Svrbenie môže striedať štípanie, pálenie či iná intenzívna bolesť a porucha citlivosti kože.

Následne, po niekoľkých dňoch sa na koži objavuje kožný výsev, a to v podobe vyrážok či pľuzgierov. V okolí kožného defektu je prítomné začervenanie a miesto je bolestivé.

Typické pre pľuzgiere je ich praskanie, mokvanie a prekrvácanie.

V tomto čase je rizikové sekundárne infikovanie baktériami. Podobne ako pri kiahňach streptokok či stafylokok.

Počas obdobia výsevu vyrážok v ich pľuzgierovej forme až do zaschnutia sa VZV z mokvajúcej tekutiny šíri.

Symptómy ochorenia a kožná vyrážka je zväčša prítomná unilaterálne, čiže na jednej strane tela v priebehu nervového vlákna.

Počas celej doby priebehu sú na koži prítomné viaceré štádiá vyrážok - pupence, vyrážky, pľuzgiere, aj mokvanie či chrasty.

Vyrážka má postupne podobu:

 1. makuly - plošná škvrna bez výstupu nad plochu kože
 2. papuly - pupenec do 1 cm nad plochu kožu
 3. vezikuly - pľuzgier
 4. pustuly - hnisavý obsah - zakalenie vezikuly
 5. krusty - chrasta

Kožné defekty zaschnú približne za 10 dní. Celkovo môže priebeh pretrvávať i 4 týždne.

Herpes zoster sa môže vyskytnúť na akomkoľvek mieste ľudského tela:

 • často oblasť trupu, hruď, driek v prednej či zadnej oblasti
 • oblasť sedacieho svalu
 • stehná
 • genitálie
 • plecia
 • hlava - oblasť nervu trigeminu - trojklaného nervu
  • ucho, zvukovod 
  • nebezpečné je postihnutie oka, hrozí slepota
Herpes zoster na hornej kočatine
Pásový opar na hornej končatine. Foto: Getty images

Zhrnutie hlavných príznakov pri pásovom opare:

 • svrbenie, štípanie a pálenie kože
 • porucha citlivosti kože v danej oblasti
 • intenzívna bolesť kože
  • bolesť zhoršuje pohyb a naliehanie odevu
 • výsev kožných vyrážok až po pľuzgiere
 • vysychanie na chrasty
 • zväčšenie a bolesť regionálnych uzlín
 • hypopigmentácia (zblednutá koža) či hyperpigmentácia kože
 • aj neskoršia pretrvávajúca neuralgia - bolesť
 • zvýšenie telesnej teploty
 • únava, vyčerpanosť
 • nechutenstvo
 • nevoľnosť, pocit na vracanie - nauzea
 • až vracanie - vomitus

Ochorenie výrazne znižuje kvalitu života. Človek by mal byť izolovaný, môže trpieť úzkosťou až depresiou. Problém robí sprchovanie či obliekanie a iné bežné životné činnosti.

 • únava
 • porucha spánku
 • nechutenstvo
 • obmedzenie aktivity
 • úzkosť až depresia
 • porucha koncentrácie
 • obmedzený sociálny život

Formy pásového oparu

Herpes zoster sa rozdeľuje na primárny a sekundárny.

Primárny sa označuje aj ako idopoatický, bez známej a zrejmej príčiny. Sekundárny je zväčša príčinou iných ochorení. Príkladom sú onkologické ochorenia, cukrovka, ochorenia pečene a obličiek, porucha imunity či HIV - AIDS.

Tabuľka uvádza delenie podľa postihnutia dermatómu, čiže prislúchajúcej časti inervácie

Herpes zoster cephalicus

Pri postihnutí v oblasti hlavy a krku

postihnutie hlavových nervov:

 • nervus trigeminus (trojklaný nerv)
 • nervus facialis (tvárový nerv)
 • nervus vestibulocochlearis
  • z dvoch nervov - rovnovážny a sluchový nerv
Herpes zoster oticus
 • označenie pri postihnutí ganglion geniculi
 • kožné zmeny v oblasti zvukovodu a ucha
 • pridružiť sa môže porucha sluchu
  • závraty
  • tinitus - pískanie v uchu
  • porucha citlivosti kože v oblasti tvárového nervu (nervus facialis)
Herpes zoster ophtalmicus
 • pri postihnutí ganglion Gasseri
 • zasahuje oko a okoloočnú oblasť
 • rizikom je poruchastrata zraku
Herpes zoster maxillaris a mandibularis
 • oblasť brady, sliznice dutiny ústnej
 • bolesť pri prehĺtaní
 • nadmerná slinenie
Herpes zoster facialis
 • porucha senzorických aj motorických funkcií nervu
 • porucha citlivosti a paréza, ochrnutie v oblasti inervácie
 • strata chuti
 • porucha tvorby slín a sĺz
Herpes zoster  thoracicus a intercostalis v oblasti dermatómov hrudnej chrbtice Th 5 až Th 12
 • pásový opar v oblasti hrude
 • medzirebria
 • a hornej časti brucha
Herpes zoster laryngis zasahuje oblasť inervácie n. IX. - nervus glossopharyngeus (jazykohltanový nerv) a n. X. - nervus vagus (blúdivý nerv)
 • poškodenie CNS
 • porucha chute
 • porucha citlivosti
 • porucha prehĺtania
Herpes lumbosacralis oblasť dermatómov L2 a S2
 •  predná a zadná časť v drieku a krížov
Herpes bilateralis vzácnejšie na oboch poloviciach tela
Herpes multiplex   postihnutie viacerých dermatómov
Herpes generalisatus Herpes zoster diseminatus
 • zasahuje celé telo
 • pripomína ovčie kiahne
 • často sekundárne pri iných ochoreniach
  • onkologické choroby
  • HIV, AIDS
Herpes zoster sine herpete Herpes bez kožných defektov typických pre herpes aj ako Zoster sine exanthemate

Na koži sa netvoria pľuzgiere a vyrážky, avšak prítomné sú ťažkosti v priebehu dermatómu

 • bolesť
 • porucha citlivosti
 • a podobne

Iná forma delenia ho rozlišuje podľa prebiehajúceho obrazu, a to na:

 • herpes zoster bullosus - môžu sa tvoriť jazvy
  • prítomnosť vezikúl - pľuzgierov
  • zakalený obsah
  • hnisavý obsah
  • veľkosť ako špendlíková hlavička až vlašský orech - v prípade splývania
 • herpes zoster haemorrhagicus - prítomné prekrvácanie pľuzgierov
 • herpes gangraenosus et necroticus - spodina pľuzgierov odumretá
  • tvoria sa hnedé až čierne chrasty
  • vyhojenie jazvou
 • herpes zoster cum impetiginisatio ako následok sekundárnej superinfekcie

Herpes zoster môže zapríčiniť rôzne komplikácie

Miera výskytu komplikácií sa uvádza v rozmedzí 10 - 50 %.

Medzi najčastejšie patrí sekundárna bakteriálna infekcia kožných defektov. Po preliečení býva prítomná neuralgia, teda neurologická bolesť.

Závažné je poškodenie očí (porucha zraku až slepota), mozgu (encefalitída, meningitída a rôzne neurologické ťažkosti, poruchy hybnosti a podobne), pečene, pľúc - zápal pľúc a iných orgánov.

Herpes zoster zvyšuje riziko výskytu kardiovaskulárnych ochorení, a to pre poškodenie ciev s možným následkom infarktu myokardu či cievnej mozgovej príhody

Výskyt komplikácií podmieňuje najmä prítomnosť iných ochorení či už onkologických alebo imunitných.

Diagnostika

Diagnostika sa opiera hlavne o anamnézu a klinický obraz.

Pásový opar na ruke
Diagnózu potvrdí anamnéza a typické príznaky ochorenia - herpes zoster na ruke. Foto: Getty images

Pri nejasnostiach sa pripája laboratórna diagnostika. Ako napríklad PCR - polymérová reťazová reakcia, prípadne ster z defektu a priamy dôkaz prítomnosti vírusu.

Dôležitá je diferenciálna diagnostika, ktorej úlohou je odlíšenie inej príčiny ťažkostí.

Ako napríklad od závažného priebehu herpes simplex. Pri omeškaní kožného výsevu aj iné bolestivé stavy, ako vertebrogénny algický syndróm (bolesť od chrbtice), neuralgiu, obličkové či žlčníkové kamene a pri bolesti na hrudi aj koronárny syndróm.

S dlhodobými zdravotnými problémami sa človek obáva i rakoviny.

Vtedy môže diagnostika zahŕňať i ostatné vyšetrovacie metódy, ako je napríklad EKG, odber troponínu a krvi na iné laboratórne i zápalové parametre, neurologické vyšetrenie, GFS - gastrofibroskopiu, sonografiu (USG), CT, MRI, RTG a iné.

Video o pásovom opare

Video o pásovom opare

Priebeh

Priebeh ochorenia od prvých príznakov po vysušenie posledných pľuzgierikov môže trvať aj 4 týždne.

Ako prvé, ešte pred kožným výsevom, býva v postihnutej oblasti prítomné svrbenie či štípanie kože. Prípadne, môže ísť o iný pocitový vnem. Nastupuje intenzívna bolesť.

Bolesť môže predchádzať aj 5 dní, pred výsevom vyrážok.

 V následnom čase niekoľkých dní aj typická vyrážka. Má charakteristický pásový tvar a ohraničenie v ploche, kde sa tvorí jedna či viac skupiniek defektov.

Veľkosť pľuzgierov ako špendlíková hlavička či zrnko ryže. Avšak viaceré môžu splývať.

Koža je napnutá, vyplnená najskôr čírou tekutinou a neskôr sa obsah zakalí a je až sivo - žltý.

Počas celej doby sa v postihnutej lokalite vystriedajú všetky stupne vyrážky. Od začervenania a pupienkov až po praskajúce pľuzgiere či chrasty. Obrazne sa tento jav označuje ako hviezdna mapa.

Vyrážky a pľuzgiere sa nesmú škriabať. Hrozí riziko sekundárnej bakteriálnej infekcie a vyhojenie jazvou.

Samotné kožné defektybolestivé. Bolesť zhoršuje pohyb, sprchovanie či naliehajúci odev. Z dôvodu týchto ťažkostí a možného prenosu je nutná práce neschopnosť a izolácia. Ochorenie celkovo obmedzuje kvalitu života.

Nie sú výnimočné stavy úzkostidepresie zo zhoršeného zdravotného stavu a sociálneho obmedzenia.

Najtypickejším miestom výskytu kožného výsevu je trup, s ó smerovaním aj na horné či dolné končatiny. Nebezpečný je herpes na hlave a v oblasti tváre.

Zväčša sa symptómy rozvíjajú v priebehu nervu odstupujúceho od príslušného koreňa, a to jednostranne. Avšak, popisuje sa aj bilaterálny herpes zoster - čiže na oboch poloviciach tela. Vyskytujú sa aj prípady, keď kožný prejav chýba a prítomné sú iba ostatné opisované ťažkosti.

Po preliečení sa môže vyskytovať neuralgická bolesť, ktorá pretrváva aj dlhodobo. Špecifický priebeh závisí podľa komplikácií a miesta postihnutia.

Neuralgická postherpetická bolesť môže pretrvávať mesiace až roky.

Pásový opar a tehotenstvo

Problémom je hlavne prvotná infekcia VZV počas tehotenstva, čiže vystavenie tehotnej, ktorá ešte nemala ovčie kiahne.

Vírus prechádza cez placentu  a môže poškodiť plod. 

Tak ako uvádzame v článku o kiahňach, rizikom sú vývojové chyby plodu, a to pri kontakte počas prvého trimestra. Dôsledkom infekcie je kongenitálna varicella.

Rovnako tak, vysoko rizikové je aj obdobie pred pôrodom (približne 2 - 3 týždne) a po pôrode. Ťažký priebeh sa dá očakávať hlavne v posledných 5 dňoch pred pôrodom a tesne po ňom. Vtedy vzniká neonatálna varicella.

Uvádza sa, že po 20. až do 36. týždňa gravidity ochorenie plod neovplyvní. Pozitívne vplýva imunitná odpoveď matky. Plod je čiastočne vybavený protilátkami, ktoré prestúpili placentou.

Ako sa lieči: pásový opar

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • wikiskripta.eu - pásový opar
 • pediatriepropraxi.cz - článok v pdf Herpes zoster – pásový opar aktuálně a přehledně, MUDr. Jana Zímová, Kožní ambulance, Středomoravská nemocniční a. s., Nemocnice Přerov o. z., člen skupiny Age, Mgr. Pavlína Zímová, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • pain.sk - článok Diagnostika a klinický obraz herpes zoster, MUDr. Alena Nejdková, Kožné oddelenie NsP Žilina
 • odbornost.avenier.cz - Herpes zoster - jeho komplikace a prevence
 • vakciny.net - O vakcinácii pri pásovom opare
 • childrenshospital.org - Herpes Zoster (Shingles)
 • my.clevelandclinic.org - Shingles
 • emedicine.medscape.com - Herpes Zoster, Camila K Janniger, MD Clinical Professor of Dermatology, Clinical Associate Professor of Pediatrics, Chief of Pediatric Dermatology, Rutgers New Jersey Medical School

Naposledy aktualizované 06.07.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako sa čo najefektívnejšie zbaviť oparu? Rýchla a účinná pomoc Ako sa čo najefektívnejšie zbaviť oparu? Rýchla a účinná pomoc

Opar - možno ho vidieť na pere, nose, nevyhne sa ani oku, genitáliám a zjavuje sa i na koži. Má rôzne klinické prejavy, formy a môže byť nebezpečný.

Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať

Aj vás premohla únava ? Ste ospalí, padajú vám viečka, zahmlieva sa vám pred očami, často zívate a jediné na čo dokážete myslieť je vaša posteľ? Prestávate vnímať okolie, ste...

10 hlavných príčin spôsobujúcich bolesť v boku: Poznáte ich? 10 hlavných príčin spôsobujúcich bolesť v boku: Poznáte ich?

Tupá, bodavá či pálivá bolesť v boku, je častým problémom množstva ľudí. Tak ako je každá bolesť odlišná a špecifická, tak i jej pôvod je rozmanitý. Poďme sa spolu pozrieť na 10...

Tras rúk: Môže byť predzvesťou vážnych chorôb? (Príčiny a rozdelenie) Tras rúk: Môže byť predzvesťou vážnych chorôb? (Príčiny a rozdelenie)

Pod pojmom tras rúk (tremor) si určite väčšina z Vás predstaví starčeka s Parkinsonovou chorobou. Máte pravdu. To však neznamená, že je to jediné ochorenie alebo stav, ktorý spôsobuje...

Osýpky alebo ovčie kiahne? Tu je návod ako ich ľahko rozoznať Osýpky alebo ovčie kiahne? Tu je návod ako ich ľahko rozoznať

Únava , neskôr vzostup teplôt s následným kožným výsevom . Sú to symptómy spoločné pre dve závažné, vysokovirulentné infekcie typické pre detský vek . Ako ich od seba odlíšiť?...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Dobri den mam pasovy opar a trpim bolwsti dostal som tabletky a nic ne pomaha ako to.m - Jozef Badzo 02.08.2020 20:23

Virasky mam a velmi mato.srbi

Čo mi pomohlo

Nic ne pomaha