späť na zoznam chorôb

Rakovina krčka maternice. Príčiny a príznaky. Očkovanie ako prevencia?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová
Rakovina krčka maternice. Príčiny a príznaky. Očkovanie ako prevencia?
Zdroj foto: Getty images

Rakovina krčka maternice je ochorenie, ktoré je možné zachytiť pri pravidelných gynekologických prehliadkach skríningovým vyšetrením, ktoré sa vykonáva raz ročne v ambulancii gynekológa. Pri včasnom zachytení patrí medzi najúspešnejšie liečiteľné rakoviny. 


Charakteristika

Rakovina krčka maternice sa nazýva aj ako rakovina hrdla maternice, alebo ako cervikálny karcinóm.  

Rakoviny krčka maternice je štvrtou najčastejšou rakovinou u žien, najčastejšie postihuje mladšie ženy do 45 rokov. 

Pri pravidelných gynekologických kontrolách je ľahko diagnostikovaná vo včasnom štádiu s efektívnou liečbou. 

Anatómia ženského reprodukčného orgánu 

Vnútorné reprodukčné orgány tvorí: 

 • Kŕčok maternice - ktorý je valcovitého tvaru na konci maternice a tvorí kanál medzi maternicou a vagínou. Vonkajšia bránka krčku je pokrytá hlienom, ktorá zabraňuje vniknutiu baktérií do maternice 
 • Vagína – pošva spája vnútorné pohlavné orgány s vonkajšími. Jej dĺžka je asi 7 – 10 cm, je elastická a počas pohlavného styku sa predĺži 
 • Maternica - je dutý orgán, nachádzajúci sa v malej panve a skladajúci sa z tela maternice, a krčka maternice 
 • Vajcovody - sa nachádzajú v hornej časti maternice. Sú to tenké rúrky hrúbky približne 1 cm a dĺžky 10 – 12 cm. Ich úlohou je zachytenie vajíčka uvoľneného z vaječníka počas prebiehajúcej ovulácie 
 • Vaječníky - produkujú ženské pohlavné hormóny a počas ovulácie vylučujú vajíčko pripravené na oplodnenie 

Rakovina krčka maternice sa začína tvoriť v tkanivách krčka vznikom abnormálnych buniek. Jej vznik najčastejšie súvisí s infekciou HPV, ktorý bol zistený pri 99 % nádorov prebiehajúcich na krčku maternice. 

Zvyčajne ide o pomalý rast rakoviny, ktorá môže prebiehať bez príznakov a je zachytená pri skríningovom preventívnom vyšetrení. 

Rakovina krčka maternice sa najčastejšie vyskytuje v rozvojových krajinách s nižšou mierou prevencie 

Choroba môže mať rôzne stupne závažnosti, pričom kŕčok maternice môže postihnúť niekoľko typov nádorov. 

Rakovina krčka maternice a jej šírenie. Zdroj: Getty Images
Znázornenie rakovinových buniek na krčku maternice a ich šírenie. Zdroj foto: Getty Images

Typy rakoviny krčka maternice 

Skvamocelulárne nádory predstavujú 70 – 80 % rakoviny krčka. Tento typ rakoviny začína v tenkých, plochých bunkách lemujúcich kŕčok maternice. 

Glandulárne nádoryAdenokarcinóm predstavuje 20 – 25 % rakoviny krčka. Ich vznik začína v bunkách krčka vytvárajúcich hlien a iné tekutiny. 

Ostatné epitelové nádory sú zriedkavejšie. 

Klasifikácia podľa pokročilého ochorenia 

Na opis zmien na krčku maternice, ktorá ešte nie je rakovinovou zmenou, ale časom môže viesť k vzniku rakoviny sa používa termín cervikálna intraepiteliálna neoplázia (CIN)

Je rozdelená do troch stupňov: 

CIN 1 – abnormálne bunky sa nachádzajú na tretine hrúbky vrstvy krčka. Tieto zmeny sa môžu časom vrátiť do normálneho stavu a vo väčšine prípadov nie je potrebná liečba. 

CIN 2 - abnormálne bunky sa nachádzajú v jednej až dvoch tretinách hrúbky vrstvy krčka. 

CIN 3 – abnormálne bunky pokrývajú celú hrúbku vrstvy krčka. 

Pri CIN 2 a CIN 3 sa odstraňujú abnormálne bunky, aby časom nevznikla rakovina 

Podľa  stagingového systému FIGO sa určujú 4 štádia rakoviny. Čím nižšie číslo, tým je prognóza lepšia. 

Spolu so systémom FIGO na určenie štádia rakoviny krčka maternice sa používa TNM systém ( T - tumor, nádor, určuje sa jeho veľkosť,  N - uzliny, či sa nádor rozšíril aj do lymfatických uzlín a M - metastázy, šírenie do vzdialených miest v tele). 

Štádia FIGO 

 1. Štádium - nádor sa nachádza len na krčku maternice 
 2. Štádium - nádor už zasahuje tkanivá aj mimo maternice, ale neprechádza do steny panvy, alebo do dolnej časti vagíny 
 3. Štádium - nádor zasahuje aj dolnú tretinu vagíny, panvovú stenu, alebo spôsobuje poškodenie a nefunkčnosť obličky 
 4. Štádium - nádor je rozšírený do panvy, zasahuje do močového mechúra, alebo konečníka. Rakovina je rozšírená do vzdialených orgánov mimo panvy, zasahuje lymfatický systém a metastázuje do pľúc, kostí, alebo do pečene 

Príčiny

Etiologickým faktorom príčiny vzniku rakoviny krčka maternice je HPV infekcia

Vznik rakoviny však samotná infekcia HPV, teda ľudský papilomavírus nedokáže spôsobiť. Na vznik rakoviny a na jej nádorové bujnenie i malígny priebeh sú potrebné okrem HPV infekcie aj iné faktory, ktoré umožňujú rakovinové bujnenie. 

Prenos HPV infekcie je možný rôznymi cestami, ale najvýznamnejšia je pohlavným stykom a preto sa vyskytuje najmä u sexuálne aktívnych ľudí. 

Väčšina typov HPV nespôsobuje žiadne problémy a vymiznú samé. Niektoré druhy spôsobujú napríklad genitálne bradavice a niektoré spôsobia zmeny na krčku maternice, čo vedie k rozvoju rakoviny krčka. 

Rizikovými faktormi, ktoré zvyšujú vznik rakoviny krčka maternice sú: 

 • Pretrvávajúce infekcie rizikovým HPV vírusov 
 • HIV a AIDS 
 • Fajčenie 
 • Antikoncepcia 
 • Rodinná anamnéza 
 • Predchádzajúca rakovina vagíny, vulvy, rakoviny panvy, močového ústrojenstva 

Nemať žiaden rizikový faktor neznamená, že rakovinu krčka maternice s určitosťou nedostanete 

Faktory znižujúce vznik rakoviny: 

 • Bezpečný sex 
 • Očkovanie proti HPV vírusu 
 • Pravidelný skríning na rozpoznanie abnormálnych zmien na krčku maternice 

Prevencia 

Rakovinu krčka maternice je možné veľmi dobre sledovať pravidelnými kontrolami

V súčasnej dobe máme k dispozícii aj očkovacie látky proti HPV, ktoré chránia organizmus nielen pred rakovinou krčka maternice, ale i inými ochoreniami súvisiacimi s HPV vírusom. 

Očkovanie proti HPV 

Očkovanie proti ľudskému papilomavírusu – HPV patrí k najvýznamnejším programom prevencie. 

V súčasnosti sa na Slovensku očkuje vakcínami:  

 • Cervarix, ktorý chráni pred 2 typmi HPV 
 • Gardasil, chráni pred 4 typmi HPV 
 • Gardasil9, chráni pred 9 typmi HPV 

Očkovať sa môžu dievčatá, ženy, chlapci a aj muži. 

Najvyššiu účinnosť má vakcína podaná pred prvým pohlavným stykom. Sexuálne aktívny človek podaním vakcíny môže výrazne znížiť riziko rozvoja ochorenie z HPV vírusu. 

Viac o očkovaní sa môžete dočítať v článku: Nepovinné či odporúčané a rozšírené očkovanie: Kedy je vhodné?

Príznaky

Zo začiatku, kým začína bujnenie buniek a vznik rakoviny, žena nepociťuje žiadne príznaky a s najväčšou pravdepodobnosťou sa dá zistiť len po vykonanom skríningovom vyšetrení u gynekológa. 

Najčastejšími príznakmi rakoviny krčka maternice sú: 

 • krvácanie medzi menštruáciami cyklami 
 • nepohodlie, nepríjemný pocit, bolesť počas pohlavného styku 
 • krvácanie po pohlavnom styku, po cvičení 
 • krvácanie u žien po menopauze 
 • vaginálny výtok so silným zápachom 
 • vaginálny výtok zafarbený krvou 
 • bolesť v panvovej oblasti 
 • zväčšené lymfatické uzliny 

Pokiaľ nie je ochorenie zachytené včas a nádor sa rozširuje aj do okolitých tkanív, dostavia sa bolesti v oblasti panvy a krížov, bolesť, pálenie pri močení a neskôr prichádza aj k chudnutiu, zníženiu celkovej fyzickej výkonnosti a môže sa dokonca objaviť tzv. voda v bruchu, čiže tekutina v oblasti brušnej steny. 

Nadmerné zväčšenie lymfatických uzlín sa môže niekedy prejaviť jednostranným opuchom končatiny. 

Diagnostika

Na diagnostiku sa v súčasnosti využívajú prebioptické metódy. Pri pravidelnej prevencii u gynekológa sa zachytávajú ešte preinvazívne štádia ochorenia. 

Na Slovensku v rámci preventívnych gynekologických prehliadok má každá žena nárok na bezplatný skríning rakoviny krčka maternice raz za rok. 

Na gynekologickej prehliadke sa vykonáva fyzikálne vyšetrenie a onkocytologický ster z krčka maternice.  

Skríningovíé vyšetrenie, ster z krčka maternice. Zdroj: Getty Images
Skríningové vyšetrenie rakoviny krčka maternice, bezbolestný onkocytologický ster z krčka pomocou štetinky. (Pap Smear - Pap ster z krčka maternice, Cancer - rakovina, cervix - kŕčok maternice, uterus - maternica, speculum - vaginálne kliešte speculum). Zdroj foto: Getty Images

Donedávna sa vykonával test Pap na zistenie zmien na krčku maternice, ktorý zachytil abnormality buniek a znížil výskyt rakoviny o 60 – 90 %. V súčasnej dobe je už zavedený test HPV DNA, ktorý má vyššiu citlivosť než test Pap a poskytuje vyššiu ochranu pred rakovinou krčka skorým odhalením. 

Diagnostika prebieha vyšetrením krčka, vagíny a panvy na zistenie abnormalít. 

Pri výskyte abnormálnych buniek zistených pri skríningovom teste sa následne zvyčajne podstupuje kolposkopia. Kolposkopia umožňuje pomocou lupy podrobne prezrieť kŕčok. Počas vyšetrenia sa odoberá biopsia - vzorka tkaniva z krčka. 

Kužeľová biopsia. Počas celkovej anestézie sa odoberá kužeľový kus z tkaniva krčka a následne sa tkanivo pod mikroskopom skontroluje, či vzorka obsahuje rakovinové bunky. 

Biopsia je odber vzorky tkaniva z krčka maternice. Zdroj: Getty Images
Biopsia je odber vzorky z tkaniva krčka maternice. Zdroj: Getty Images

Na základe veľkosti nádoru a postihnutia lymfatických uzlín sa stanovuje štádium karcinómu. 

Určením štádia ochorenia sa určuje rozsah, miesto postihnutia a jej šírenie do okolia, nazývaný aj ako staging, stagingový systém s názvom FIGO na stanovenie veľkosti nádoru, jeho rozšírení a prítomných metastázach. 

Staging rakoviny krčka vyžaduje aj iné vyšetrenia. 

Vyšetrenie vykonané v celkovej anestézii, kedy je žena mierne uspatá a nepociťuje žiadne bolesti sa podrobne vyšetruje kŕčok maternice, vagína a maternica, močový mechúr, konečník a zisťuje sa možné rozšírenie mimo krčka. Z abnormálnych buniek sa odoberá vzorka tkaniva, biopsia na kontrolu rakovinových buniek. 

RTG - Röntgen hrudníka na kontrolu pľúc a hrudnej dutiny na zistenie metaztáz z rozšírenia rakoviny do hrudnej oblasti. 

Intravenózny pyelogram. Po aplikácii kontrastnej látky do žily sa pomocou röntgenu vyšetruje močový systém. Tento test môže zachytiť abnormálne časti močových ciest spôsobené šírením rakoviny. 

Ďalšími vyšetrovacími metódami je CT - počítačová tomografia, ide o trojrozmerný RTG, ktorým je možné zistiť rozsah rakoviny a môže sa použiť namiesto RTG hrudníka a intravenózneho pyelogramu. 

MRI - magnetická rezonancia vytvára pomocou magnetického poľa a rádiových vĺn detailný obraz vo vnútri tela. Používa sa na zistenie veľkosti a šírenia nádoru s vysokou presnosťou. 

Petpozitrónová emisná tomografia. Pomocou rádioaktívnej látky podanej priamo do žily sa zobrazujú oblasti tela s aktívnejšími bunkami ako za normálu. Toto vyšetrenie má veľký význam pre zistenie šírenia rakoviny do lymfatických uzlín. 

Priebeh

HPV infekcia napadá bunky, v ktorých dochádza k implantácii vírusového DNA. Napadnutá bunka následne začne produkovať bielkoviny, ktoré sú kódované vírusovou DNA. Tieto vylúčené bielkoviny následne vytvárajú zmeny a malignitu napadnutých tkanín. 

Tento priebeh nastáva však iba vtedy, pokiaľ ľudský organizmu včas nerozpozná infekciu a nedokáže ju eliminovať, čiže ju prerušiť prirodzeným spôsobom. 

Zdravý organizmus s dostatočnou imunitou dokáže eliminovať takéto bunky, čím po rozpoznaní vírusu vytvára protilátky, čo znamená že nie každá žena infikovaný HPV vírusom ochorie na rakovinu krčka maternice. 

Niektoré ženy ani nevedia, že boli infikované, lebo ich organizmus vytvoril protilátky a žena spontánne sama vyzdravela. 

Po prekonaní infekcie po prirodzenom vyzdravení sa ale znižuje hladina protilátok a imunita, čo sa následne aj po prirodzenom vyzdravení môže znovu objaviť a dochádza k reinfekcii, čiže opätovnému napadnutiu vírusom. 

Pokiaľ nastalo v bunke napadnutie HPV, jeho DNA sa zabuduje do bunky 

Rozlišujeme dva druhy HPV 

LRHPV typu, ktoré spôsobujú zmeny tkaniva ako papilómy (kožné výrastky hrudkovitého tvaru), alebo kondylómy (kožné výrastky, bradavičky v oblasti intímnych partií). 

HRHPV, ktoré vedú k malígnym zmenám tkaniva. 

Epidermoidný karcinóm krčka maternice sa vyvíja pomaly, najskôr dochádza k dysplázii, čiže zmene tkaniva. Takéto zmeny môžu prebiehať aj niekoľko desiatok rokov. 

Pokročilá rakovina krčka maternice sa prejavuje abnormálnym krvácaním z pošvy, bolesťou v panvovej oblasti, výtokom z vagíny, bolesťou počas sexu. 

Zachovanie plodnosti 

Na zachovanie plodnosti ženy v plodnom veku je možné v 1. štádiu, pokiaľ nie sú zasiahnuté lymfatické uzliny. Odstraňuje sa tkanivo z krčka maternice postihnuté rakovinou a maternica ostáva nedotknutá. 

2. štádium sa lieči konizáciou, alebo radiálnou trachelektómiou, pri ktorej sa odstráni väčšia časť krčka maternice a hornej časti vagíny. 

Vyššie štádia si môžu vyžadovať chemoterapiu pred vykonanou konizáciou, alebo trachelektómiou. 

Rakovina krčka maternice a tehotenstvo 

Vzhľadom na to, že HPV vírus spôsobujúci rakovinu krčka maternice, patrí zároveň aj medzi bežné vírusy, ktorými sa nakazí 80 % žien, nemusí takáto infekcia ovplyvniť priebeh tehotenstva. 

Samotný vírus HPV neohrozuje priamo plod, iné je to už však s rakovinou 

Pri potvrdení rakoviny v tehotenstve je dôležité prihliadať na štádium rakoviny. 

Najčastejšie sa vyskytuje rakovina krčka maternice počas tehotenstva v najľahšom, prvom štádiu. 

Spôsob liečby v každom prípade závisí na gestačnom veku v momente určenia diagnózy, ale taktiež aj od veľkosti rozšírenia nádorových buniek. 

Dôležité je aj to, čomu sa dá prednosť ohľadom zachovania tehotenstva a plodnosti. 

Liečba rakoviny počas tehotenstva môže poškodiť vyvíjajúci plod

Podľa štádia rakoviny je možné liečbu oddialiť a ponechať ju až po narodení dieťaťa. 

Ak je zistené vyššie štádium a je liečba neodkladná, podávajú sa niektoré typy chemoterapie, ktoré sú možné podávať počas tehotenstva súčasne s podávaním liekov. 

Vaginálny pôrod je možný len v 1. štádiu rakoviny, ale skôr sa prikláňa k pôrodu cisárskym rezom

Ako sa lieči: rakovina krčka maternice

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • Literatúra:
  • Stručná anatomie člověka : Pavel Fiala, Jíři Valenta, Lada Eberlová 
 • solen.sk - Rakovina maternicového krčka a možnosti jej prevencie, Autor: Martin Redecha, Mikuláš Redecha 
 • noisk.sk - Čo je karcinóm krčka maternice? ESMO príručka pre pacientov 
 • hpv-college.sk - Očkovanie proti HPV 
 • medchir.sk - Plastika krčku maternice - konizácia 

V anglickom jazyku

Naposledy aktualizované 26.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová

Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici. Po škole pracovala tri roky na chirurgickom oddelení a od roku 2010 na oddelení Anestéziológie a intenzívnej medicíny. V súčasnej dobe sa vzdeláva v špecializačnom štúdiu v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Rakovinu krčka maternice lieči Gynekológia , Onkológia , Pediatria , vyšetruje CT , Magnetická rezonancia , PET , RTG , Sonografia , Anamnéza , Vyšetrenie krvi , patrí medzi Ochorenia maternice
Ďalšie názvy: Rakovina hrdla maternice, karcinóm krčka maternice, karcinóm hrdla maternice, cervikálny karcinóm
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prvá menštruácia: Aké základné informácie by sme mali vedieť? Dieťa/dievča, žena, matka a ich spoločná príprava Prvá menštruácia: Aké základné informácie by sme mali vedieť? Dieťa/dievča, žena, matka a ich spoločná príprava

Prvá menštruácia so sebou prináša zodpovednosť a určité otázky, na ktoré by dievčatá - ženy mali poznať odpovede. Spoznajte najdôležitejšie informácie o tomto významnom momente každého...

Vianočná kapustnica na zdravý spôsob? Vyskúšajte náš recept Vianočná kapustnica na zdravý spôsob? Vyskúšajte náš recept

Pripravte si s nami vegánsku kapustnicu, ktorou ulahodíte chuťovým pohárikom aj zdraviu.

Zdravá brokolicová polievka plná vitamínov? Tento recept si obľúbite Zdravá brokolicová polievka plná vitamínov? Tento recept si obľúbite

Prinášame vám recept na rýchlu a zdravú verziu brokolicovej polievky, ktorá je vhodná pre vegánov či alergikov. Zachutí isto každému.

Čo hrozí striedaním sexuálnych partnerov? Pohlavne prenosné ochorenia Čo hrozí striedaním sexuálnych partnerov? Pohlavne prenosné ochorenia

Ochorenia, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom sa nazývajú sexuálne prenosné ochorenia (Sexually transmitted diseases - STDs). Prenos z osoby na osobu počas pohlavného styku, takto sa...

Ako funguje ovulačný test, kedy sa testovať, čo potvrdzuje pozitivita? Ako funguje ovulačný test, kedy sa testovať, čo potvrdzuje pozitivita?

Ovulačné testy sa stávajú čoraz obľúbenejšou pomôckou pre ženy a páry, ktoré sa snažia o splodenie potomka. Na základe hladiny luteinizačného hormónu spoľahlivo detekujú ovuláciu, a teda...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s.r.o.

   Námestie SNP 10, 81465 Bratislava

   Web: http://www.milosrdni.sk/
   Telefón - ústredňa: 02 57887 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Milosrdní bratia - Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia

   • MUDr. Vladimír Václav
    Adresa: Ambulancia klinickej onkológie, Námestie SNP 10, 81465 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 14:30  MUDr. Václav 
    Utorok 07:00 14:30  MUDr. Mária Novisedláková 
    Streda 07:00 14:30  MUDr. Drahokoupilová 
    Štvrtok 07:00 14:30  MUDr.Václav 
    Piatok 07:00 14:30  MUDr. Drahokoupilová 
 • Trnavský kraj
  • NsP Piešťany - Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

   Winterova 66, 92163 Piešťany

   Web: http://www.nemocnicapiestany.sk/
   Telefón - ústredňa: 033 7955 111

   Gynekologické ambulancie (1)

   • MUDr. Jaromír Niepel
    Adresa: Gynekologická ambulancia NAW piešťany, Winterova 66, 92101 Piešťany
    deň oddo
    Pondelok  10:00 12:00 
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Handlová - Nemocnica Handlová, 2. súkromná nemocnica

   SNP 26, 97251 Handlová

   Web: http://www.nemha.sk
   Telefón - ústredňa: 046 / 5475010

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Dušan Magdin
    Adresa: Onkologická ambulancia, SNP 26, 97251 Handlová
    deň oddo
    Utorok 07:00 12:30 
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Blanka Puškárová
    Adresa: Ambulancia klinickej onkológie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 14:15 
    Utorok 07:00 14:15 
    Streda 07:00 14:15 
    Štvrtok 07:00 14:15 
    Piatok 07:00 14:00 
   • MUDr. Daniela Vigová
    Adresa: Pediatrická ambulancia, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Žilinský kraj
  • NsP Čadca - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

   Palárikova 2311, 02216 Čadca

   Web: http://www.nspcadca.sk/
   Telefón - ústredňa: 041 4604 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Jana Bartošová
    Adresa: PED - Čadca, s.r.o. všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Palárikova 2311, 02201 Čadca
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 14:00  12:30-13:00 
    Utorok 07:30 15:00  12:30-13:00 
    Streda 07:30 13:00  12:30-13:00 
    Štvrtok 07:30 14:00  12:30-13:00 
    Piatok 07:30 14:00  12:30-13:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Rimavská Sobota - NaP,n.o. prevádzka Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

   Šrobárová 1, 97901 Rimavská Sobota

   Telefón - ústredňa: 047 5612 111

   Onkologické ambulancie (1)

   • MUDr. Iveta Pálkovácsová
    Adresa: Onkologická ambulancia, Šrobárova 1, 97901 Rimavská Sobota
    deň oddo
    Pondelok  07:30 13:30 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 13:30 
 • Prešovský kraj
  • NsP Poprad - Nemocnica Poprad, a.s.

   Banícka 803/28, 05845 Poprad

   Web: http://www.nemocnicapp.sk/
   Telefón - ústredňa: 052 7125 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Jana Fathiová
    Adresa: Detská gynekologická ambulancia, Francisciho 4977/22, 05801 Poprad
   • MUDr. Zora Vasiľová
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  08:00 13:00  12:00-12:30  8.00-9.00 objedn.pacientky 
    Utorok 08:00 13:00  12:00-12:30  8.00-9.00 objednané pacientky,9.00-12.00 - tehotenská poradňa 
    Streda 08:00 15:30  12:00-12:30  16.-18.30 objednané UZV vyšetrenia 
    Štvrtok 08:00 13:00  12:00-12:30  8.00-9.00 objednané pacientky 
    Piatok 08:00 11:00     
   • MUDr. Alena Thomková
    Adresa: Ambulancia klinickej onkológie, V. Spanyola 43, 01207 Žilina
    deň oddo
    Pondelok  07:00 14:00 
    Utorok 07:00 14:00 
    Streda 07:00 14:00 
    Štvrtok 07:00 14:00 
    Piatok 07:00 14:00 
   • MUDr. Alena Kotláriková
    deň oddo poznámka
    Pondelok  13:00 17:00  16-17 objednaní 
    Utorok 07:00 12:30  8-10:30 poradňa 
    Streda 14:00 15:30  15-15:30 objenaní 
    Štvrtok 07:00 11:30  10:30-11:30 objenaní 
    Piatok 12:30 15:00  14:30-15:00 objednaní 
 • Košický kraj
  • NsP Trebišov - Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

   SNP 1079/76, 07501 Trebišov

   Web: http://www.nsptv.sk/
   Telefón - ústredňa: 056 6660 111

   Dialyzačné strediská (1)

   • MUDr. Adriána Nováková
    Adresa: ADRIAS s.r.o., Všeobecná ambulancia pre deti, Ulica SNP 3918/87, 07501 Trebišov
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 15:00  12:00-13:00 
    Utorok 15:00 17:30   
    Streda 07:30 15:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 15:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 14:30  12:00-13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.