späť na zoznam chorôb

Addisonova choroba: Príznaky a príčiny nedostatočnosti nadobličiek?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Addisonova choroba: Príznaky a príčiny nedostatočnosti nadobličiek?
Zdroj foto: Getty images

Addisonova choroba, nazvaná aj Addisonov syndróm, je ochorenie endokrinného typu. Prvýkrát ju popísal britský lekár Thomas Addison. Podľa neho je aj pomenovaná. Pri tejto chorobe dochádza k poruche funkcie nadobličiek. Tie neprodukujú dostatočné množstvo hormónov kortizol a aldosterón. Čiže ide o nadobličkovú nedostatočnosť a zlyhanie. Niekedy je ochorenie spôsobené aj tým, že hypofýza neprodukuje dostatok adrenokortikotropného hormónu, ktorý následne stimuluje činnosť nadobličiek.


Charakteristika

Addisonova choroba - hypokorticizmus, ako sa inak chorobe hovorí, je charakteristický nedostatočnou činnosťou kôry nadobličiek, a tým nepostačujúcou hladinou hormónov, ktoré sa tu produkujú. A to sú hormóny kortizol aldosterón.

Táto forma sa nazýva aj primárna adrenálna insuficiencia.

Aby bola produkcia nedostatočná, musí byť poškodených takmer 90 percent kôry nadobličiek. Čiže ide o vážne zlyhanie funkcie orgánu. Pokiaľ nie je tento stav liečený, môže byť telo v dôsledku absencie týchto hormónov aj smrteľne ohrozené.

Sekundárna adrenálna insuficiencia je zapríčinená nedostatočnou hormonálnou tvorbou hypofýzy. Hypofýza produkuje hormón, ktorý má vplyv na funkciu kôry nadobličiek. Tento hormón sa označuje ako ACTH, a teda adrenokortikotropný hormón.

Existuje aj takzvaná iatrogénna forma, ktorá je zapríčinená útlmom funkcie nadobličiek. Tento stav je prechodný. A zapríčiňuje ho dlhodobé podávanie liekov, a to glukokortkoidov.

Ochorenie nie je príliš rozšírené. Postihuje zhruba jedného človeka z 25 tisíc ľudí v populácii. Najčastejšie choroba prepukne vo veku medzi 30. a 50. rokom života. Postihuje tak mužov ako aj ženy.

Choroba sa môže vyskytnúť na základe dedičných predpokladov. Ale môže vzniknúť aj počas života vplyvom viacerých rizikových faktorov. Tie môžu spôsobiť deštrukciu nadobličiek. K tej dochádza napríklad v dôsledku zápalov, metabolických porúch alebo nadmerného užívania niektorých liekov.

Čo sú nadobličky?

Nadobličky sú párový orgán. Nachádzajú sa na vrchnej strane obličiek. Kde na obličky aj naliehajú. Z tohto uloženia vyplýva aj ich pomenovanie. Nadobličky patria medzi endokrinné žľazy. To znamená, že vylučujú hormóny do krvi, a tým do celého tela.

Nadobličky a obličky, porucha funkcie addisonova choroba
Nadobličky a obličky. Zdroj foto: Getty images

Nadobličky sa skladajú z kôry a z drene. Pričom, každá z nich má svoju funkciu:

 • kôra nadobličiek tvorí asi 70 %, produkujú sa v nej steroidy (kortikosteroidy)
  • mineralokortikosteroidy, teda kortizol, regulujú metabolizmus cukrov a bielkovín
  • glukokortikosteroidy, čiže aldosterón, regulujú minerály a telesnú vodu
  • kôra produkuje aj malé množstvo pohlavných hormónov
 • dreň produkuje katecholamíny, a to sú adrenalín a noradrenalín

Príčiny

Príčinou Addisonovej choroby je nedostatočný tvorba hormónov v kôre nadobličiek. A teda hormónu kortizolaldosterón. Označuje sa aj ako primárna adrenálna insuficiencia, ale tiež ako periférna forma. 

Najčastejšie je funkcia nadobličiek narušené na základe autoimunitného procesu, a to až v 80 percentách prípadov. Niekedy je nedostatočná funkcia zapríčinená v dôsledku zápalu. A tým môže byť aj TBC, čiže tuberkulóza.

Iným prípadom je meningokoková infekcia a vážne ohrozenie života pri Waterhousovom - Friderichseovom syndróme. Čo je vzácna komplikácia meningokokovej infekcie. Dochádza pri nej k šokovému stavu, ktorý môže viesť k zlyhaniu orgánov.

Iným menej častým dôvodom je tumor, ale aj metastázovanie iného národu do nadobličiek. Zapríčiní ju aj krvácanie do nadobličiek a napríklad aj AIDS. Vplyv môže mať aj genetická predispozícia (HLA D3).

Centrálna forma je tá, ktorá má príčinu v hypotalame. Označuje sa aj ako sekundárna adrenálna nedostatočnosť. Nadobličky sú v poriadku, ale chýba im regulácia hormónom ACTH. Príčinou tejto formy môže byť nádor, poranenie, infekcia či hypofyzárny nanizmus.

Príznaky

Addisonova choroba sa prejavuje slabosťou, únavou a rôznymi psychickými poruchami, ako sú napríklad poruchy správania, či depresia, poruchy pamäte, nepokoj. Prítomná môže byť aj nespavosť. Je to najmä v dôsledku absentujúcich hormónov v organizme, ktoré majú na tieto činnosti významný vplyv.

Typickým prejavom je aj zvýšená pigmentácia po celom tele. Pokožka sa môže javiť ako viac opálená, a to aj bez predchádzajúceho slnenia, čiže aj v zime. Príčinou je zvýšená tvorba CRH a ACTH, čo následne vyvoláva zvýšenú tvorbu látok podporujúcich hyperpigmentáciu.

Avšak, najviac viditeľná je v miestach, ktoré sú aj v prípade zdravého jedinca viac pigmentované. Ide najmä o oblasti okolo ritného otvoru, okolo genitálií, okolo pŕs, na dlaniach, na rukách alebo na tvári. Môžu sa objaviť aj tzv. grafitové škvrny v ústnej dutine v oblasti prvých horných stoličiek. Typické sú aj nechutenstvo, nevoľnosť, zvracanie, bolesti brucha a hnačky.

Môže byť prítomný aj znížený krvný tlak, čo vytvára riziko kolapsov, a teda aj úrazu.  A u žien môžu nastať poruchy menštruácie, prípadne jej úplná absencia. Pri nedostatku aldosterónu nastáva aj dehydratácia, chudnutie. Centrálna forma má rovnaké prejavy, ale nedochádza pri nej škvrny na koži, slizniciach a hyperpigmentácia. Prejavy sú pri centrálnom type ochorenia celkovo miernejšie.

Únava pri addisonovej chorobe
Únava je príznakom ochorenia. Zdroj foto: Getty images

Zhrnutie príznakov pri Addisnovej chorobe:

 • celková únava
 • nízky krvný tlak, čiže hypotenzia
 • zníženie telesnej hmotnosti
 • hyperpigmentácia kože, tvár, kožné záhyby, dlane, okolie pŕs
 • grafitové škvrny na sliznici v dutine ústnej
 • smäd
 • zvýšená chuť na slané
 • bolesť brucha
 • hnačka, pre zvýšenú hladinu draslíka v krvi
 • poruchy srdcového rytmu sú príčinou nadmernej hladiny draslíka v krvi
 • psychické poruchy
 • bolesť kĺbov a svalov
 • závraty a pocit nestability

Pri Addisonovej chorobe môže nastať kritický nedostatok hormónov, čo sa typicky prejavuje addisonovskou krízou, ktorá môže mať označenie aj ako adrenokortikálna kríza. Je to stav, ktorý môže ohroziť život človeka. Kríza sa prejavuje nasledovne:

 • slabosťou
 • apatiou
 • zmätenosťou
 • horúčkou
 • strata tekutín až dehydratácia
 • hypotenziou
 • tachykardiou, zvýšeným pulzom
 • v krvi sa dokazuje napríklad:
  • hyperkalémia - zvýšená hladina draslíka
  • hyponatrémia - znížená hladina sodíka
  • hypoglykémia - znížená hladina cukru
 • nauzea, čiže pocit na vracanie až vracanie
 • nadmerná chuť na slané

Diagnostika

Diagnostika prebieha na základe zhodnotenia klinických príznakov. Ako sú hlavne únava, slabosť, nevoľnosť, nechutenstvo, chudnutie či bolesti brucha. A popri tom zvýšená chuť na slané a, samozrejme, prítomnosť hyperpigmentácie. Na potvrdenie diagnózy sa využívajú krvné laboratórne vyšetrenia.

Glukomer a meranie glykémie pri addisonovej chorobe
Pri diagnostike sa hodnotí aj hladina cukru v krvi. Zdroj foto: Getty images

V krvi sa hodnotí hladina hormónov a aj iontov (sodík, draslík). Zistí sa znížená hladina kortizolu a aldosterónu. ACTH bude pri centrálnom type znížený. Pri periférnej forme je  hladina ACTH zvýšená. V krvi sa následne hodnotia aj iné parametre.

Pri Addisonovej chorobe je prítomná aj znížená hladina glukózy či sodíka. A naopak zvýšená je hladina draslíka, čo je spôsobené znížením koncentrácie aldosterónu. Pri autoimunitnej príčine je zvýšená hladina protilátok (proti 21-hydroxyláze, a to až u 90 percent postihnutých). 

V rámci vyšetrení sa využíva aj CT brušnej dutiny a nadobličiek alebo magnetická rezonancia (MRI) hypofýzy. Nápomocné je USG, teda utrasonografia nadobličiek.

Osobný príbeh ženy s Addisonovou chorbou

Osobný príbeh ženy s Addisonovou chorbou

Priebeh

Ochorenie sa začína obvykle prejavovať po 30. roku života a v dôsledku zníženej hladiny hormónov nadobličiek človek trpí celkovou únavou, malátnosťou. Pridružuje sa nechutenstvo, nevoľnosť, chudnutie, aj ako prítomnosť anorexie.

Ruky, meranie pulzu na artérii radialis
Zvýšená hladina draslíka spôsobuje poruchy srdcového rytmu. Zdroj foto: Getty images

Pri zvýšenej hladine draslíka sa vyskytujú hnačky, ale vážnejšie je riziko poruchy srdcového rytmu. Medzi príznakmi je bolesť brucha a zvýšená chuť na slané a smäd, a to ako dôsledok zníženia hladiny sodíka. Tá môže byť príčinou dehydratácie, hypotenzie. Nízky krvný tlak je následne rizikom kolapsu, a teda aj úrazu. 

Objavuje sa aj zvýšená pigmentácia ako následok zvýšenej produkcie hormónov (ACTH a CRH, čo je kortikoliberin). Tie následne vyvolávajú zvýšene hladiny iných látok, ktoré túto hyperpigmentáciu spôsobia. Človek pôsobí dojmom opálenia, a to bez predchádzajúceho slnenia, čiže aj v zime.

Pigmentácia je zvýšená hlavne na tvári, v kožných záhyboch a ryhách, v miestach ako sú ruky, dlane, kolená, lakte, ale aj v oblasti prsných bradaviek. Na sliznici ústnej dutiny sa tvoria šedé grafitové škvrny. Avšak, tieto kožné prejavy sa nevyskytujú pri centrálnej forme. Pri nej sú celkovo príznaky miernejšie.

Navyše, pri Addisonovej chorobe sa prejavujú aj psychické zmeny. A to môžu byť poruchy správania, spomínaná anorexia, depresia, ale aj poruchy pamäti či celkový nepokoj. Únava je zhoršená nespavosťou. U žien sa pridružuje dysmenorea, čo je porucha menštruácie až jej chýbanie.

Addisonovská kríza je ťažkou formou nedostatku hormónov. Pri akútnom type môže človeka ohroziť na zdraví a živote. Ohrozené sú najmä deti. Prejavy sú zhoršené pocitom na vracanie až vracaním, dehydratáciou, hypotenziou, zmätenosťou.

Zvýšená hladina draslíka, čiže hyperkalémia je príčinou hnačiek, ktoré zhoršujú dehydratáciu a hypotenziu. Avšak, najväčším rizikom hyperkalémie sú poruchy srdcového rytmu. Organizmus je ohrozený hypoglykémiou, šokom, zlyhaním funkcie rôznych orgánov či obehovým zlyhaním.

Addisnova choroba, teda adrenálna insuficiencia jej formy, príčiny a príznaky
Zhrnutie dôležitých faktov
Ako sa lieči: addisonova choroba

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 12.04.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s Addisonovou chorobou

Addisonovu chorobu lieči Urgentná medicína , Interná medicína - Endokrinológia , Všeobecná medicína , vyšetruje CT , Magnetická rezonancia , Sonografia , Anamnéza , Vyšetrenie krvi , patrí medzi Ochorenia kôry nadobličiek
Ďalšie názvy: Addisonov syndróm, Morbus Addisoni, hypokorticizmus, nedostatočnosť nadobličiek, adrenálna insuficiencia
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh , Video

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prečo mi mešká menštruácia? Prečo mi mešká menštruácia?

Meškanie menštruácie znamená, že menštruačné krvácanie sa nedostaví v očakávanom termíne , prípadne vôbec. Dôvodov je veľa, niektoré sú prirodzené, iné môžu signalizovať ochorenie....

Slnko a pigmentové škvrny: Čo pomáha na ich odstránenie? + Príčiny Slnko a pigmentové škvrny: Čo pomáha na ich odstránenie? + Príčiny

Objavujú sa na tele, zväčša na tvári, krku, ramenách a dekolte. Nepekné pigmentové škvrny patria medzi poruchy pigmentácie melanínu (kožného farbiva). Najčastejšie sa stretávame s...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Daniela Vigová
    Adresa: Ambulancia detskej endokrinológie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Streda 10:00 14:00 
    Štvrtok 10:00 15:00 
    Piatok 10:00 11:30 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Socha
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo
    Piatok 08:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Revúca - Revúcka medicínsko- humanitná n.o.

   Litovelská 25, 05001 Revúca

   Web: http://www.nsprevuca.sk/
   Telefón - ústredňa: 058 4833 333

   Anesteziologické ambulancie a intenzívna medicína (1)

   • MUDr. Ján Uhrín
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Litovelská 25, 05001 Revúca
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 14:00  12:00-12:30 
    Utorok 07:30 14:00  12:00-12:30 
    Streda 07:30 14:00  12:00-12:30 
    Štvrtok 07:30 14:00  12:00-12:30 
    Piatok 07:30 14:00  12:00-12:30 
 • Prešovský kraj
  • NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica n.o.

   M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou

   Web: http://www.vnno.eu/
   Telefón - ústredňa: 057 4865 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Milan Slivenský
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
 • Košický kraj
  • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

   Trieda SNP 1, 04011 Košice

   Web: http://www.fnlp.sk
   Telefón - ústredňa: 055 6402 111

   Predchádzajúci názov: FNsP L. Pasteura Košice - Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

   • MUDr. Pavol Schwartz
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Tr. SNP č. 1, 04011 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:30 14:00  12:00-12:30   
    Utorok 07:30 15:00  12:00-12:30  * párne týždne amb. Moldava n. B. 
    Streda 07:30 14:00     
    Štvrtok 07:30 14:00     
    Piatok 07:30 14:00     

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Addison - Aďa 16.12.2020 20:39

Mne sa prejavila už v 22. roku. Príznaky skoro všetky sedia.

Čo mi pomohlo

Florinef, Hydrokortizón

Tom 03.07.2021 14:21

Dobry den Ako riesite letny pobyt na slnku? Dakujem.