späť na zoznam článkov

Som chudokrvný - anemický? Príčinou nemusí byť len strava

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková
Som chudokrvný - anemický? Príčinou nemusí byť len strava
Zdroj foto: Getty images

Anémia, alebo anemický syndróm patrí medzi časté chorobné stavy. Väčšina príčin chudokrvnosti predstavuje nedostatok živín potrebných pre tvorbu červených krviniek, či krvného farbiva. Anémia však môže byť prvým prejavom iného ochorenia, ktoré anémiu spôsobuje.


Chudokrvnosť sa odborne nazýva anémia. Ide o chorobný stav, kedy je hladina krviniekhemoglobínu nižšia, ako by mala byť pre určitý vek či pohlavie.

Anémia sama o sebe nie je diagnóza, ale príznak. Preto je dôležité pátrať po príčine, ktorá anémiu vyvoláva.

Hemoglobín je červené krvné farbivo, ktoré má ako hlavná zložka červených krviniek významnú funkciu. Na červené krvinky totiž viaže kyslík, ktorý tak môže byť prenášaný do všetkých častí tela. Pri jeho nedostatku vzniká nedostatok okysličenia tkanív.

lekár ktorý drží tabuľku s nápisom anémia
Anémia býva často sprievodným príznakom mnohých ochorení. Foto: Getty images

Príčinou anémie, teda chudokrvnosti môže byť porucha krvotvorby alebo porucha samotných krviniek. Medzi najčastejšie príčiny patrí nedostatok železa.

V 90 percentách prípadov predstavuje chudokrvnosť príznak iného ochorenia. 

Normálne hodnoty hemoglobínu - dolná hranica (tabuľka)

Deti od 6 mesiacov do 6 rokov 110 g/l
Deti od 6 rokov do 14 rokov 120 g/l
Muži 130 g/l
Ženy 120 g/l
Tehotné ženy 110 g/l

Prejavy anémie závisia od veku, rýchlosti vzniku, ale i toho, ako rýchlo je organizmus schopný vyrovnať sa s nízkou hladinou hemoglobínu. Hovoríme o takzvanom kompenzačnom mechanizme. Výrazné príznaky sa vyskytujú až pri vážnejších anémiách.

Príznaky sprevádzané anémiu:

 • malátnosť
 • slabosť
 • únava
 • znížená pracovná schopnosť
 • búšenie srdca
 • bolesť hlavy
 • poruchy spánku
 • poruchy koncentrácie
 • hučanie v ušiach
 • citlivosť na chlad
 • nechutenstvo
 • bledosť kože a slizníc

detskom veku sa anémie vyskytujú častejšie ako v dospelosti. Dôvodom je prudko rastúci organizmus a vysoké nároky na krvotvorné orgány. U detí dlhotrvajúca anémia pôsobí nepriaznivo na celkový rast i vývoj.

Stupne anémie v tabuľke

Ľahká anémia hemoglobín nad 100 g/l
Stredne ťažká anémia hemoglobín 80 - 100 g/l
Ťažká anémia hemoglobín pod 80 g/l

Relatívna anémia je relatívny pokles červených krviniek, pri zvýšenom množstve ostatných zložiek krvi a to najmä krvnej plazmy. Tento stav typický v období tehotenstva.

Pred zahájením liečby pacienta, je dôležité zistiť druh anémie a jeho príčinu.

Prečítajte si tiež články: Anémia a Chudokrvnosť

Aké anémie existujú?

Anémie možno deliť z viacerých hľadísk. Najčastejšie sa môžete stretnúť s morfologickým delením a delením podľa príčiny, teda etiopatogenickým. 

Morfologické delenie anémií v tabuľke

MIKROCYTOVÁ ANÉMIA Sideropenická anémia, Talasémie,...
NORMOCYTOVÁ ANÉMIA Sférocytóza, nádorové ochorenia,...
MAKROCYTOVÁ ANÉMIA Aplastická anémia, nedostatok vitamínu B12,...

Delenie podľa morfologického hľadiska je veľmi praktické, no pre klinickú prax nedostatočné
Etiopatogenické
delenie, je delenie na základe príčiny a vzniku anémie.

Etiopatogenické delenie (tabuľka)

1) Anémia zo zvýšenej straty červených krviniek     A) pri krvácaní (hemoragická anémia)  
B) rozpadom červených krviniek (hemolytické anémie)  
 • vrodené 
 • porucha membrány erytrocytov (dedičná sférocytóza)
 • hemoglobinopatie (kosáčikovitá anémia)
 • vrodené poruchy enzímovej výbavy erytrocytov
 •  získané
 • autoimúnne hemolytické anémie
 • hemolytická choroba novorodencov
 • pôsobením niektorých látok, liekov, toxínov
 • hemolyticko - uremický syndróm
 
2) Anémie z porúch tvorby červených krviniek a hemoglobínu       A) pri nedostatku látok potrebných pre krvotvorbu   
 • nedostatok železa (sideropenická anémia)
 • nedostatočné zásoby v organizme
 • nedostatok železa v potrave
 • porucha vstrebávania
 • anémia nedonosených detí
 • nedostatok vitamínu B12
 
 • perniciózna anémia
 • nedostatok kysleiny listovej, vitamínu B6, C, E...
 
 • poinfekčná amnémia
 
B) pri poškodení kostnej drene
 • vrodené
 
 • familiárna aplastická anémia (Fanconiho syndróm)
 
 • získané
 • po chemikáliach a liekoch
 • po ionizujúcom žiarení
 • po infekcií
 • po nádorových chorobách
C) chýbanie erytropoetínu

Anémia zo zvýšenej straty krvi – posthemoragické anémie

Pri zvýšenej strate krvi, a teda i červených krviniek, hovoríme o posthemoragickej anémií. Príčinou je poškodenie určitej cievy, napríklad pri úraze, vredovej chorobe, alebo iných krvácavých stavoch.

Príznaky sa prejavia v závislosti od množstva a rýchlosti straty krvi. Liečba spočíva v zastavení krvácania, poprípade podanie transfúzie krvi.

Anémia vzniká pri strate približne viac ako 6ml krvi denne - krvácanie do tráviaceho systému, darcovstvo...

Anémia pri nadmernom rozpade červených krviniek – hemolytické anémie

Hemolytické anémie sú následkom nadmerného a predčasného zániku červených krviniek. Môžu byť vrodené alebo získané.

Medzi vrodené hemolytické anémie patrí napríklad: dedičná sférocytóza, kosáčikovitá anémia, alebo vrodené poruchy enzýmovej výbavy erytrocytov.

Medzi získané hemolytické anémie patrí hemolytická choroba novorodencov, alebo stavy spôsobené niektorými látkami, liekmi či toxínmi.

Dedičná sférocytóza (Minkowského – Chauffardova anémia)

Je najčastejšou vrodenou hemolytickou anémiou. Ide o poruchu membrány červených krviniek, ktorá spôsobuje zmenu ich tvaru. Majú guľatý tvar, čo má za následok sklonrozpadu.

Anémia a mierna žltačka sú hlavnými príznakmi choroby. Môže sa prejaviť už u novorodencov vo forme dlhotrvajúcej žltačky.

Väčšinou je priebeh mierny a nevyžaduje žiadnu liečbu. Pri vážnejších stavoch sa zjavujú takzvané hemolytické krízy, kedy sa rozpad červených krviniek stupňuje. U dieťaťa sa zvýrazní žltačka, môže sa zjaviť horúčka, únava, dýchavica alebo bolesti brucha.

Pri vážnom poklese červených krviniek sa podáva transfúzia, poprípade pri veľmi ťažkých prípadoch sa chirurgicky odstráni slezina, ktorá je hlavným miestom rozpadu červených krviniek.

Kosáčikovitá anémia

Poruchy molekúl hemoglobínu sa nazývajú hemoglobinopatie, ktoré sa často prejavujú hemolýzou, teda rozpadom červených krviniek. Patrí sem i kosáčikovitá anémia, pri ktorom sa mení tvar červených krviniek na kosáčikovitý.

Hemolytická choroba novorodencov

Táto choroba patrí medzi anémie s rozpadom červených krviniek, kedy matka tvorí protilátky proti červeným krvinkám plodu.

Vzniká pri nesúlade Rh faktoru krvi u matky a dieťaťa, pričom Rh faktor matky musí byť negatívny a dieťa Rh pozitívne. Pre matku je teda krv dieťaťa akoby cudzia a tvorí proti nemu protilátky.

Tak sa však deje až po opakovanom kontakte s Rh faktorom. Pri prvom tehotenstve sa matka nestretáva s krvinkami plodu, pretože neprechádza placentou. Počas pôrodu však dochádza k určitému kontaktu a ďalšie tehotenstvá sú po tomto impulze ohrozené tvorbou protilátok proti plodu.

Dôsledkom je nedostatok červených krviniek u dieťaťa a vysoké hodnoty bilirubínu, ktorý sa tvorí v dôsledku ich rozpadu. 

Pri rozpade červených krviniek sa uvoľňuje bilirubín, ktorý sa ukladá do kože, slizníc a očného bielka. Tak vzniká ich žlté sfarbenie - žltačka.

Liečba závisí od stavu a hodnôt bilirubínu. Vykonáva sa fototerapia, poprípade takzvaná výmenná transfúzia.

Prevencia spočíva v tom, že sa u Rh negatívnych žien, do 72 hodín po pôrode, podávajú takzvané anti - D protilátky. Tie zabránia tvorbe protilátok v nasledujúcom tehotenstve.

Hemolyticko – uremický syndróm

Pri tomto stave sa anémia z rozpadu červených krviniek spája s krvácaním do kože a slizníc, zlyhaním obličiek a postihnutím ústrednej nervovej sústavy.

Tvorí osobitú klinickú jednotku, ktorej prognóza je vážna. Je to však pomerne zriedkavá choroba.

Prečítajte si tiež článok o príznaku, ktorým je rozpad červených krviniek.

Anémie z porúch tvorby červených krviniek a hemoglobínu

Porucha tvorby červených krviniek môže nastať pri nedostatku látok, ktoré sú potrebné na ich tvorbu, alebo pri poruche kostnej drene. Môže ísť o poruchy tvorby hému, globínu (Talasémie), či anémie z poruchy syntézy DNA.

Anémia z nedostatku železa – sideropenická

Nedostatok železa v organizme môže u novorodencov nastať pri nedostatočných zásobách, z vnútromaternicového obdobia. Zásoby železa sa ukladajú do plodu v posledných mesiacoch tehotnosti. Donosený novorodenecdostatočné zásoby železa približne na 4 až 6 mesiacov.

Riziko predstavujú nedonosení novorodenci a novorodenci, ktorých matka trpí anémiou. Rizikové sú i viacpočetnérýchlo za sebou nasledujúce tehotenstvá.

Tehotná matka s dcérou ležia usmiate na posteli.
Anémie z nedostatku železa sa často vyskytujú u tehotných žien a detí. Foto: Getty images

Náchylný na anémiu bývajú jedinci pri ktorých nastáva vyššia spotreba železa v tele. Tieto zvýšené nároky sú napríklad v tehotenstve, či obdobie rastu dieťaťa.

Veľkou skupinou anémií z nedostatku železa predstavuje nedostatok železa v potrave. Môže nastať pri nedostatočnej výžive, ale myslieť na ňu treba i pri vegetariánstve, či vegánstve.

Ďalším prípadom nedostatku železa je porucha vstrebávania v tráviacom systéme. Napríklad pri malabsopčnom syndróme.

Poinfekčná anémia, anémia chronických chorôb

Táto anémia postihuje ľudí s ťažkými alebo častýmidlhotrvajúcimi infekciami. Je prejavom akútnej fázy zápalu. Znamená prirodzenú ochrannú reakciu proti infekcií.

Na krvotvorbu vplýva vo viacerých smeroch. Nepriaznivo ovplyvňuje metabolizmus železa, znižuje jeho využitie, a v neposlednom rade spôsobuje nechutenstvo.

Podstatou liečby je najmä liečba základnej choroby.

Anémie z poruchy tvorby erytrocytov

Túto skupinu anémií tvoria anémie, ktoré vznikajú buď na základe poškodenia kostnej drene, alebo pri chýbaní erytropoetínu. V kostnej dreni sa tvoria červené, biele krvinky i krvné doštičky. Erytropoetín je hormón, ktorého hlavnou funkciou je riadenie tvorby červených krviniek.

Familiárna aplastická anémia (Fanconiho syndróm)

Patrí medzi vrodené anémie, ktoré vznikajú na základe porúch kostnej drene. Charakteristická je hypoplázia, teda takzvané neúplne vyvinutie kostnej drene. Žiaľ, len ojedinele sa postihnutí dožijú dospelosti.

Získané útlmové anémie vznikajú pri rôznom poškodení kostnej drene, napríklad liekmi a podobne.

Chýbanie erytropoetického stimulu

Riadenie tvorby červených krviniek je funkciou hormónu, zvaného erytropoetín. Jeho nedostatok sa môže vyskytnúť pri chronickom zlyhaní obličiek alebo pri zníženej funkcií štítnej žľazy.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • solen.sk - podrobnejšie rozdelenie anémie, diagnostika i liečba
 • internimedicina.cz - článok o anémií so zameraním sa najmä na príznaky a vyšetrovanie
 • viapractica.sk - ďalšie odborné informácie o anémií

Vyšetrenie krvného obrazu - video

Vyšetrenie krvného obrazu - video

Naposledy aktualizované 09.04.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková

Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Považskej Bystrici a Urgentnú zdravotnú starostlivosť v Nitre. Po dobu jedného roka pracovala vo Fakultnej nemocnici v Nitre na jednotke intenzívnej starostlivosti a Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. Od roku 2009 pôsobí v oblasti urgentnej medicíny ako zdravotnícky záchranár. Kratšiu dobu i ako medicínsky supervízor

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aký dlhý spánok je potrebný? Čo je REM, NON REM a prečo musíme snívať? Aký dlhý spánok je potrebný? Čo je REM, NON REM a prečo musíme snívať?

Platí, že spať by sme mali tak dlho, aby sme sa ráno po prebudení cítili sviežo a plní sily. Ako dlho to však je? Koniec koncov, dôležitá nie je len dĺžka spánku, ale aj jeho kvalita.

Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST

O vyhorení človeka sa hovorilo už v dávnej minulosti ako o stave vyčerpanosti tela a duše. Pojem syndróm vyhorenia alebo, ak chcete, i burnout syndróm bol prvý krát popísaný a definovaný...

Psychologička Barbora Kuchárová o pandémii korona vírusu: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili? (Rozhovor) Psychologička Barbora Kuchárová o pandémii korona vírusu: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili? (Rozhovor)

Aký má pandémia vplyv na duševné zdravie a čo robiť, aby sme sa nezbláznili? Pozrite si videorozhovor s klinickou psychologičkou.

Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt? Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt?

Jarná a jesenná únava nie sú mýty. Zmeny počasia, individuálna adaptačná schopnosť jednotlivca a jeho aktuálny zdravotný stav môžu spôsobiť vyčerpanie rôznej intenzity počas týchto...

Vianočné sviatky: Psychická záťaž a depresie? Ako ich prežiť bez stresu? Vianočné sviatky: Psychická záťaž a depresie? Ako ich prežiť bez stresu?

Hovorí sa, že Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja. Je ale táto zaužívaná terminológia skutočne pravdivá? Psychológovia si to nemyslia! V skutočnosti je predvianočný stres a chaos, ako...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
ewa 25.04.2020 21:47

v mojom pripade malo zeleza, ale upravenou stravou zvlast so strukovinami a captaferom som to dostala pod kontrolu